Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 51
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 51 5-147 5-199 F-148 F-141
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 51 5-147 5-199 F-200* F-141
Naastliggers vanSchritsen 51
ten oostenLanen 62
ten zuidende Schritsen
ten westenLanen 60
ten noordenLanen 60


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 51naamloze doorlopende steeg ten westen


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0080r van 14 dec 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 51Schritsen NZkamer en 16,5 voet plaats daarachter met een vrije uitgang over de steeg ten westen
 
koperAndries Douwes, gehuwd met300-00-00 GG
koperGoyck Meinerts
verpachter grondAlbert Claesen of zijn erfgenamenslotmaker
verpachter grondTrijn Jans
naastligger ten oostenArien Reyners, zoon van
naastligger ten oostenReyner Ariens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHarcke
naastligger ten noordenAlbert Claesen, gehuwd metslotmaker
naastligger ten noordenTrijn Jans
verkoperAlbert Claesen, gehuwd metslotmaker
verkoperTrijn Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Douwes x Goyck Meynerts kopen een kamer met 16 1/2 voet plaats daar achter, nz. Schritsen. Ten O. Arien Reyners, ten Z. de straat, ten W. wd.? Harcke en een vrije steeg, ten N. de verkopers. Grondpacht 6 st aan de verkopers. De ledige plaats mag bebouwd worden, maar in de noordgevel mogen geen uitslaande vensters. Gekocht van slotmaker Albert Claes x Trijn Jans voor 300 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0128r van 21 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 51achterTussen de kopers en de verkopersplaats van 4 houtvoeten groot
 
koperAndries Douues grootschipper24-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlbert Claesslotmaker


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Voorda


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0253v van 28 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 51Schritsen NZhuis
 
koperSipke Reins c.u.1000-00-00 GG
naastligger ten oostenburgemeester Voorda
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSicke Scheltes
naastligger ten noordenSicke Scheltes
verkoperAndries Douwes
verkoperHylcke Andries


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchritsen


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0190v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchritsen


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0220r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchritsen


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0068r van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelis


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-147Schritsen 51huis
eigenaarburgemeester Tomas Huberts erven
gebruikercapitein Prigge
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308v van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelis


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-147Schritsen 51huis
eigenaarb[urgem]r. T.H. Wijngaarden
gebruikercapitein Prigge
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-147 Schritsen 51huis
eigenaarburgemeester Th. H. Wijngaerden erven
gebruikerrentemr. Sloterdijk
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0220r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLaas Piers


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-147 Schritsen 51huis
eigenaarcapitein Prigge
gebruikermajoor de Haas
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0355v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnne Eelkes mr. bakker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0179v van 24 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchritsen


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-147 Schritsen 51Symon de Haas, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-147 Schritsen 51huis
eigenaarcaptn. Prigge
gebruikermajoor de Haes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0125r van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLivius Prigge kapitein


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0189r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 51westSchritsen NZhuis
 
koperWessel Keimpes, gehuwd metschipsleper en assistent Admiraliteit650-00-00 GG
koperRoelofke Agema
huurderWillem Andries Hubert 65-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerd Lammerts
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenLammert Sybrens
naastligger ten noordenTeunis van der Ley
verkopervrouw Titzia Prigge, gehuwd met
verkoperde heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Wessel Keimpes, schipsleper en assistent bij de Admiraliteit x Roelofke Agema kopen huis nz. Schritsen, bewoond door Willem Andries Hubert voor 65 cg. Ten O. erven Sjoerd Lammerts, ten Z. de Schritsen, ten W. Lammert Sybrens, ten N. Teunis v. d. Ley. Gekocht van Titia Prigge x oud-luitenant Gerard Luppus voor 650 gg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0206v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchritsen


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190v van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchritsen


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0044v van 28 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSybren Feykes Camsma


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0129r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSybrand Feikes Kamsma


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0031v van 5 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAntje Wessels


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0218r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0304r van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAntje Wessels


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0318v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-203 Schritsen 51Hessel Zijtses


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0172r van 22 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHessel Zytzes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0340v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHessel Zytzes, gehuwd met
naastligger ten zuidenAntje Wessels


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-199 Schritsen 51Hessel Zytses4-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0091r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Zytses


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0115r van 16 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Hendriks


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-148Schritsen 51Hessel Sietses Zondervan... Hessels en Martje Pijtters; BS ovl 1811; huw 1833, ovl 1835, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk F-148, trekschipper, 1814. (GAH204); H.S.Z. eigenaar van perceel nr. 1333 te HRL, trekschipper, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-200Schritsen 51Pieter Hendriks Mooyman... Pieters M, geb 1788 HRL; BS huw 1820, ovl 1822, ovl 1832, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk F-200, timmerman, 1814. (GAH204); P.H.M. eigenaar van perceel nr. 1332 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-148Schritsen 51Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
F-200Schritsen 51Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-200Schritsen 51Wilhelmina Hendriks, overleden op 9 februari 1822vrouw van Pieter Hendriks Mooiman, mr. timmerman (Laanen F 200), moeder van Hendrik Pieters Mooiman, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-148Schritsen 51Antje Wessels, overleden op 26 juni 183072 jr, vrouw van Hessel Zytses Sondervan (Schritsen F 148, enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van wijlen Dirk (vader van Idske, vrouw van Thomas Westerhuis, winkelier en Henderica Dirks, vrouw van Tjalling Andries, kastelein Lemmer) en wijlen Keimpe Wessels (vader van Trijntje, te Leeuwarden en Liskje Keimpes, aldaar) (deze broerskinderen erven alleen kleding ad fl. 123,10). Saldo fl. 3.226,39. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1334Schritsen 51Hessel Zytzes ZondervanHarlingentrekschipperhuis en tuin (168 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 105 en 112 van 29 apr 1835
adressoortbedraggebruik
F-148Schritsen 51provisionele en finale toewijzingfl. 357huis op de Schritsen F-148
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperHendrik Faber


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-148Schritsen 51Hendrik Dirks Faber... Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1848; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-148; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-148Schritsen 51Sjieuwke van der Meulengeb 12 mrt 1800/4 Koudum, huwt met Pieter Kun?, winkelierse in 1851, Nederlands Hervormd; BS ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148, 279; oud 40 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk G-159; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-200Schritsen 51Dooitse Stooker... HRL 1802, BS huw 1835, ovl 1844, ovl 1860; oud 36 jaar, (vnm: Doris), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-200Schritsen 51Engeltje Ruurds Riewald... huw.afk. 21 en 28 mei 1815, N.H., A 20 jan 1854 Sexbierum, Vst 29 jan 1855 uit Almenum, ovl wijk F-200, dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-200Schritsen 51Fetje J Tummeroud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-200Schritsen 51Hendrik Pieters Mooiman... BS geb 1811, huw 1816, ovl 1845, ovl 1846; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-200; VT1839; H.P. Mooyman eigenaar van perceel nr. 435 te HRL, timmernegt, woonplaats HRL, legger nr. 467, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-200Schritsen 51Maaike de Boer... wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-200Schritsen 51Teunes van Arum... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-200Schritsen 51Willemina Mooimanoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-148Schritsen 51H Faber stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-148SchritzenHendrik D Faber33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-148SchritzenAnna Y Bakker36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-148SchritzenDirk Faber7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-148SchritzenYede Faber5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-148SchritzenRoelof Faber2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-200LaanenHendrik Mooiman51 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-200LaanenFetje Jans Timmer52 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-200LaanenJan Mooiman21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-200LaanenWillemina Mooiman28 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-200LaanenGeertie Mooiman16 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-200LaanenAnna Mooiman11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-200LaanenDoris Stoker36 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-200LaanenMaayke de Boer32 jBolswardgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-200LaanenGabbe Stoker4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-200LaanenTjeerd Stoker1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-148Schritsen 51Aukje Repko, overleden op 27 mei 184016 jr, overleden Carl Vissersteeg F 148. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-148Schritsen 51Froukje Harms Stuur, overleden op 7 augustus 184260 jr, geboren Pekela/Gr. , overleden Schritzen F 148, wed. Dirk Hendriks de Boer, geen kinderen, zuster van Albert, koopman en wijlen NN Harms Stuur (vader van Reinder, schuitevaardersknecht Groningen, Willem, varenspersoon Rotterdam en Gerrit NN's Stuur, idem Groningen) (2 staken elk voor 1/3 testamentair erfgenaam), testamentair erfgenaam voor 1/3 is verder de niet verwante Niesje Pieters Kolk (vrouw van Harm Jans Polzer, te Pekela), legaten voor Hendrik Faber, timmermansknecht, diens vrouw Antje Ydes Bakker en Rinske Gratama. Saldo fl. 1.1460,08. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1334F-148 H d FaberHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-148Schritsen 51Janke van der Heide, overleden op 14 mei 184484 jr, geboren Grootegast 4/3/1761, overleden Schritzen F 148, wed. Jacob Pieters Kerkhoven, moeder van Aaltje (wed. Adriaan van der Vliet), Pieter, koopvaardijkapitein Amsterdam, Aafke (wed. Jacob van der Ley), Anna (wed. Jan P. Matthijssen), te Den-Haag en wijlen Johannes Jacobus Kerkhoven (vader van Elias, in militaire dienst te Breda en minderjarige Janna Johannes Kerkhoven: voogd is Harmen Roelofs Dieters). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-148Schritsen 51Johannes Eeuwes van der Heide, overleden op 13 april 184679 jr, geboren Grootegast 14/6/1767, overleden Schritzen F 148, weduwnaar, vader van Pieter, beurtschipper op Sneek, Hermanus, mosterdventer, Jurjen, kantoorbediende en Aaltje Johannes van der Heide (vrouw van Harmen Roelofs Dieters). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-200Schritsen 51Hendrik Pieters Mooyman, overleden op 1 juni 184658 jr (geboren 23/12/1787), overleden Schritzen F 200, wednr. Fetje Jans Timmer, vader van Pieter, timmerman, Antje (vrouw van Hielke Pieksma, schipper), Wilhelmina, naaister, Johanna, dienstmeid, Geertje, idem en minderjarige Jan en Anna Hendriks Mooyman (voogd is broer Pieter). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-200Schritsen 51Fintje van der Linde, overleden op 21 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren 24/6/1846), overleden Lanen F 200. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-200Schritsen 51Antje Douwes Visser, overleden op 24 februari 184726 jr (geboren 5/2/1821), overleden Lanen F 200, vrouw van Sietze Hendriks van der Laan, barbier, moeder van minderjarige Douwe Sietzes van der Laan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-200Schritsen 51Martina Steenstra, overleden op 5 maart 18473 wk (geboren 15/2/1847), overleden Schritzen F 200, dochter van Wiert Dominikus Steenstra en Jantje Ykens Prins, halfzuster van minderjarige Hendrik Ykens Prins. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-200Schritsen 51Dominikus Wierts Steenstra, overleden op 6 maart 18473 wk (geboren 15/2/1847), overleden Schritzen F 200, zoon van Wiert Dominikus Steenstra en Jantje Ykens Prins, halfbroer van minderjarige Hendrik Ykens Prins. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-148Schritsen 51Hendrik Dirks Faber, overleden op 5 april 184841 jr (geboren 6/11/1806), overleden Schritzen F 148, timmerman, man van Antje Yedes Bakker, winkeliersche, vader van minderjarige Yde, Roelof en Trijntje Hendriks Faber. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 80 en 84 van 13 dec 1848
adressoortbedraggebruik
F-148Schritsen 51provisionele en finale toewijzingfl. 675huis aan de noordzijde van de Schritsen, F-148
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperHendrik de Windt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-148Schritsen 51Elisabeth Meyer... M, en Marijke Holmans; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1824, ovl 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-148Schritsen 51Frans Cornelis Blokmaker... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, huw 1838, ovl 1840, ovl 1858, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-200Schritsen 51Anne Wytses Blom... Annes B., en Wemeltje Lodewijks Brens BS huw 1831, huw 1836, huw 1842, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-200; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-168; VT1839; geb 10 dec 1794, ged 28 dec 1794 ... (alles)


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-148Schritsen 51Anna Yedes Bakker... 1803, BS huw 1831, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-182; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-148; ... (alles)


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 224 en 233 van 20 sep 1876
adressoortbedraggebruik
F-200Schritsen 51provisionele en finale toewijzingfl. 2812huis F-200
 
verkoperHendrik Eisma (q.q.)
koperBarend Nathan de Hartogh


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3907F-141 (Schritsen)Hendrik de Windtpakhuis enz.
Sectie A nr. 4020F-141 (Schritsen)Hendrik de Windtpakhuis enz.


1894 - variaadresbronbericht
Schritsen 51Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Johannes H. de Windt en Theodorus de Windt een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 141 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4174Schritsen 51 (F-141)Theodora L. Repko (wed. H. de Windt, en Cons.)woonhuis en pakhuis


1906 - variaadresbronbericht
Schritsen 51Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een slijterij (Fa. Hein de Windt, later Bergman)


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 51H. de Windt64Caféhouder


1915 - kentekenadresnaam
B-1585
Schritsen 51J. de Windt


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 51H. de Windt64Caféhouder


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 51H. de Windt64Caféhouder


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 51 Theodorus de Windthandel in gedistill. en caféhouder
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 51H. de Windt64Café-Rest. "'t Centrum"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 51H. de Windt64Café-Rest. "'t Centrum"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 51H. de Windt64Café-Rest.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Schritsen 51)Hôtel Café Rest. 't Centrum64H. Bergman


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 51, HarlingenSchritsen 51H. BergmanCentrum, 'thotel café restaurant


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 51H.Bergmancafehouder
Schritsen 51D.Stoelhorsttimmerman
Schritsen 51bovenA.Wijtsmastuurman


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 51, HarlingenSchritsen 51H. BergmanCentrum, 'tcafé restaurant


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 51H. Bergman259Café-rest.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 51H. Bergman883Café-rest. slijterij in gedistill.


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 51, HarlingenSchritsen 51B. van der Polautobedrijf, verhuur van bussen en auto's, autorijschool
  terug