Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 59
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 595-140 5-203 F-195*F-145


Naastliggers vanSchritsen 59
ten oostenSchritsen 63
ten zuidenSchritsen 61
ten westenSchritsen 57
ten noordenLanen 72


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071v van 11 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kopers Jan Jansen c.u.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0158r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hessels


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0062r van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaycke Jacobs Hingst


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0206r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYnte glasmaker


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028v van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenInte Pytters* glasmaker


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaycke Hingst


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-140Schritsen 59huis
eigenaarwed. Servaas van Bemen
gebruikerwed. Servaas van Bemen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-140Schritsen 59huis
eigenaarwed. Servaas van Bemen
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Sicke Salomons


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-140Schritsen 59huis
eigenaarFeyte Christiaens
gebruikerFeyte Christiaens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingAnno 1722 insolvent verklaerd


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenweduwe Feite Cristiaens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-140Schritsen 59huis
eigenaarwed. Feyte Christiaans
gebruikerwed. Feyte Christiaans
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-140Schritsen 59huis
eigenaarwed. Feyte Christiaans
gebruikerwed. Feyte Christiaans cum soc.
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Feite Christiaans wolkammer


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0123r van 2 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJudikjen Joukes


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0167v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJudith Joukes, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Feite Christiaans


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0001r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 59Schritsen77‑07‑00 GGdeftige woning
koperHendrik Poulus, gehuwd metturfdrager
koperSjoerdtje Hessels
huurderHessel Jelles 17‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Sybrands
naastligger ten zuidenCornelis Geerts
naastligger ten westenLolle Kok
naastligger ten noordenHendrik Poulus
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter 61) Hendrik Poulus, turfdrager x Sjoerdtje Hessels koopt huis nz. Schritsen. Ten O. Lammert Sybrens (Sybrands), ten W. Lolle Kok, ten Z. Cornelis Geerts Krol, ten N. de koper. Gekocht van de Diac. v.d. Geref. Gemeente.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0196v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Paulus


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0063r van 6 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer mede aan de verkoperse toebehorende


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0023v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Paulus n.u.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0039v van 25 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 59Schritsen NZ80‑00‑00 CGwoning
koperHaaye Jacobs, gehuwd met
koperSjoerdtje Baukes
naastligger ten oostenMichiel Pieters c.u.
naastligger ten zuidenHaaye Jacobs c.u.
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenGerben Andries
verkoperDouwe Douwesmr. reidmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter 61) Haaye Jacobs x Sjoerdtje Baukes kopen een woning op de Schritsen. Ten O. Michiel Pieters c.u., ten Z. de kopers, ten W. Lolle Jacobs Kok, ten N. Gerben Andries. Geen grondpacht. Gekocht van mr. reidmaker Douwe Douwes voor 80 cg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0112v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaye Jacobs, gehuwd met
naastligger ten noordenSjoerdtje Baukes


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0133v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaje Jacobs c.u.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0216v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Paulus n.u.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-203, pag. 123Schritsen 59Haaye Jacobs0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Auke Meinderts van Laan... HRL 1794, BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1820, ovl 1824, 1833 ov; eigenaar en gebruiker van wijk F-195, stoeldrayer, 1814. (GAH204); weduwe A.M. v. d. L. eigenaresse van percelen nrs. 1320 en 1321 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-195Schritsen 59Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 92 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-195Schritsen 59Auke Meinderts van Laan, overleden op 11 december 1824stoeldraaier (Laanen F 195), man van Maike Wiebes Steensma (enige testamentair erfgenaam), broer van Dirk en wijlen Sjoerdje Meinderts van Laan (moeder van Grietje Cornelis, vrouw van Christoffel de Vries). Saldo fl. 314,57. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1321Schritsen 59wed. Auke Meynderts van LaanwieldraaisterHarlingenhuis (30 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
F-195Schritsen 59Huizinge en wieldraaijerij, met annexen, met de dood ontruimd op de Laanen, weduwe auke meinderts van, laan. Finaal verkocht op 12 jun 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Janke Piebes Schuur... S, en Sjoukje Gerrits; BS huw 1827, ovl 1842, ovl 1847; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Nicolaas Klok... huw 1827, huw 1842, ovl 1847, regattdv1826-93; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-195; VT1839; N.K. eigenaar van perceel nr. 1409 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 375, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Yefke Douwes Siderius... der Mey, geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-195LaanenNicolaas Klok53 jkleermakerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-195LaanenJanke Schuur31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-195LaanenSjouwkie Klok15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenHendrikje Klok13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenMaartie Klok9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenBartje Klok6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenGrietje Klok4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenElisabeth Klok1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenYfke D Siderius78 jHarlingenv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-195Schritsen 59Martje Klok, overleden op 23 juli 18402 jr, overleden Kerkstraat F 195. (CzOG nr. 34) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-195Schritsen 59Janke Piebes Schuur, overleden op 21 juni 184234 jr, overleden Laanen F 195, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 89) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-195Schritsen 59Bartholomeus Klok, overleden op 31 juli 18422 mnd, overleden Laanen F 195. (Certificaat van onvermogen nr. 64) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-195Schritsen 59Gerritje Klok, overleden op 22 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 11 1/4 jr (geboren 1835), overleden Schritzen F 195. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Jeltje van der Wal... met Sijbren Gebel, N.H., Herst. EvL, dv Halbe vdW, en Hotske ... ; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk F-195, bev.reg. HRL 1860-80; oud 47 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Sybren A Gebel... der Wal, werkman in 1853, Herst. EvL, zv Andries G, en Antje Sleeper; BS ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-195; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1321Schritsen F-145Hermanus Bernardus Hoogmolenwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
F-195Schritsen 59Eene woning met gedeeltelijk overdekte plaats . Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 206.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1321Schritsen 59 (F-145)Pieter Wiglemawoonhuis
  terug