Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 6(niet bekend)(niet bekend)8-161F-086F-088


Naastliggers vanSchritsen 6
ten oostenSchritsen 10
ten zuidenSchritsen 12
ten westenSchritsen 4
ten noordenSchritsen 8


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0227r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 6Schritsen ZZ [staat: noordzijde]100‑00‑00 ggkamer
koperTonys Martens, gehuwd met
koperNeel Luyties
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Heylties
naastligger ten westenPiecke Jelkes
naastligger ten noordenTuge Juriens
verkoperPieter Johannes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperEelck Pieters


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0017r van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0173v van 4 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0302v van 16 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0068v van 17 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Yme Rogiers


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0241v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOtte Tjeerdts smalschipper


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOtte Tieerds


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Otte Tieerds


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304r van 17 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0013v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225v van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0103r van 4 jul 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161 , folio 180rSchritsen 6huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerSimon Anthoni wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161 , folio 180rSchritsen 6woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerReyn Feytes wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeevs


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161 , folio 180rSchritsen 6woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerRein Tietes
opmerkingwoond pro Deo


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-161 , pag. 175Schritsen 6Doopsgezinde Gemeente 0‑10‑00 cgwoning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Geertje Agesgebruiker van wijk F-086, naaister; eigenaar Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-086Schritsen 6Doopsgezinde GemeenteGeertje Ages naaister


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-086Schritsen 6provisionele en finale toewijzingfl. 11woning F-086
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperHendrik Jans Leyenaar


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 350 van 27 dec 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-086Schritsen 6koopaktefl. 40woning op de Schritsen F-086
 
verkoperJan Robijns
koperJohannes Hendriks Leyenaar


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 van 15 feb 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-086Schritsen 6koopaktefl. 63woning F-086
 
verkoperJohannes Hendriks Leyenaar
Jan Willems Molenaar (te Sneek)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1481Schritsen 6Johannes Leijenaar metzelaarsknegtHarlingenhuis (25 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Antje Jans Molenaargeb 1805 HRL, ovl 17 mei 1847 HRL, huwt met S/Wybrandus Vettevogel, dv Jan M, en Jetske ... ; BS ovl 1847; oud 33 jaar, geb Sneek (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-086; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Wybrandus Reins Vettevogel... Anna Margaretha Heins; BS huw 1825, ovl 1847; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-086; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-086SchritzenWybrandus Vettevogel36 jtimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
F-086SchritzenAntie Molenaar33 jSneekv, protestant, gehuwd
F-086SchritzenRein Vettevogel10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-086SchritzenLieuwe Vettevogel6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-086SchritzenJan Vettevogel4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-086SchritzenJetske Vettevogel3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 760 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-086Schritsen 6Wybrandus Reins Vettevogel, overleden op 9 juni 184743 jr (geboren 1/4/1804), timmerman, overleden Schritzen F 86, weduwnaar, vader van minderjarige Rein, Lieuwe, Jan, Anne, Douwe en reeds overleden Jetske Wybrandus Vettevogel (in weesgesticht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Trijntje Reitsmageb 1786 HRL, A 27 feb 1854 Wildervank, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-086


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1481Schritsen F-086Meindert van der Zee woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1481Schritsen F-088 Hendrik Groenewoud woonhuis


1901 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50081 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 62 van 24 apr 1901
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-088Schritsen 6koopaktefl. 511woning in een steeg aan de Schritsen
 
verkoperHendrik Groenewoud
koperDouwe de Wilde


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1481Schritsen 6 (F-088)Douwe de Wildewoonhuis


2023
0.067080974578857


  terug