Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Simon Stijlstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSimon Stijlstraat 15-0315-0315-030E-220E-215


Naastliggers vanSimon Stijlstraat 1
ten oostenVoorstraat 64
ten zuidenSimon Stijlstraat 3
ten westende Simon Stijlstraat
ten noordenVoorstraat 62


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0118ar van 28 mei 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Rinckes


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0182r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Riencx


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190v van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0230r van 21 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter kramer


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0123r van 30 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0088r van 8 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg met bak en gemak


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Minnes Loenen


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Doede Steffens schoenmaker


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004ra van 19 mei 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkamer en huis van de erfgenamen van wijlen Auk Reyners


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-031 , folio 94Simon Stijlstraat 1woningen
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerAntie Jacobs
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-031 , folio 61vSimon Stijlstraat 1huis
eigenaarJan Cornelis
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046r van 23 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jacob Albers Winalda


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Cornelis


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0249r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrans Pytters Huidecooper koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-031 , folio Simon Stijlstraat 1huis
eigenaarJan Cornelis
gebruikerMarten Johannes
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑17‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-031 , folio 62rSimon Stijlstraat 1huis
eigenaarPaulus Jansen cum soc.
gebruikerSipke Dirks
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑10 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0107v van 15 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWassenaar n.u.koopman
naastligger ten zuidensteeg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-031Simon Stijlstraat 1Sipke Dirks, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0059v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenArjen Wassenaar n.u.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-031 , folio 62rSimon Stijlstraat 1huis
eigenaarGerryt Gijsberts cum soc.
gebruikerSipke Dirks
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-031, fol. 82vSimon Stijlstraat 1Sipke Dirks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenarbeyder11:9:00 cg2:0:00 cgvan gering bestaen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0005r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenArjen Wassenaar n.u.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0184r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Reinders c.s.
naastligger ten noordensteegje


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-031 , folio 63rSimon Stijlstraat 1huis
eigenaarGerryt Gijsberts c.s.
gebruikerArjen Wassenaer
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0132r van 9 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkinderen van Hans Hansen de Jong c.s.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0076r van 7 okt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerardus Westendorp


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-031 , folio 63rSimon Stijlstraat 1huis
eigenaarMarten Sytses c.s.
gebruikerJurjen Carsten
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0176r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0250r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0136r van 8 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 1Voorstraat ZZ [staat: Katterugspijp op de hoek van de Wortelhaeven]575‑00‑00 gg1/4 huis
koperGeert Hanzes kooltjer
huurderde weduwe van wijlen Jurjen Carsten 170‑00‑00 cg
huurderHendrik Smit
huurderPieter Backer
naastligger ten oostenClaas Taekes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTeunis van der Ley, houder van de reversaalbrief en ten laste van de boedel vankoopman
verkoperJohanna de Velle
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Hanzes, kooltjer, koopt 1/4 deel van een huis op de hoek van de Wortelhaven aan de Katterugspijp. Ten O. Claas Taekes, ten W. en N. de straten, ten Z. erven Gerardus Westendorp. Gekocht van Teunis v.d. Ley, koopman, ten laste van de boedel van wl. Johanna de Velle.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-030 , folio 109vSimon Stijlstraat 1huis
eigenaarGeert Hanzen c.s.
gebruikerPieter Bakker
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0012v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 1Voorstraat ZZ [staat: Wortelhaven] hoek aan de Katterugspijp800‑00‑00 cg1/4 huis
koperJelmer Egberts Acker, gehuwd metwinkelier
koperLijsbeth Lourens Koster
eigenaar van 3/4Sytse Martens
huurder 1e gedeeltePieter Backer 55‑00‑00 cg
huurder 2e gedeelteRoelof Hendriks 56‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Takes
naastligger ten zuidenG. Westendorp
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperGeert Hanseskoetsier


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0264v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelmer


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0266v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSytze Martens


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0014r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeile Dirks Faber


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-030 , folio 109vSimon Stijlstraat 1huis
eigenaarHeere Claases
gebruikerGrietje Jans
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0149v van 14 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSytse van Dijk


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-030 , folio 109vSimon Stijlstraat 1
eigenaar van 3/4Pieter Willems
eigenaar van 1/4Heere Claasen
gebruikerPieter Willems
gebruikerHeere Claasen
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0053v van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Willems


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-031, pag. 72Simon Stijlstraat 1


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0054v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 1Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven] wijk E-2251000‑00‑00 cghuis
koperJohan Coenraad Heinser, gehuwd met
koperMarijke Jans
huurderde koper Johan Coenraad Heinser
naastligger ten oostende verkoper Pieter Willems koopman
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pieter Bakker
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordende verkoper Pieter Willems
verkoperPieter Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Coenraad Heinser x Marijke Jans koopt huis op de Wortelhaven. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de Wortelhaven, ten Z. wd. Pieter Bakker. Gekocht van Pieter Willems.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0348r van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKoenraad Heinser, gehuwd met
naastligger ten zuidenMarijke Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-030 , pag. 105Simon Stijlstraat 1Pieter Willems 0‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Coenraad Heinser... 1811, huw 1814, ovl 1815; eigenaar en gebruiker van wijk E-018, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-220, kroeg, 1814. (GAH204); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-220Simon Stijlstraat 1C Heinserkroeg


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 43 en 66 van 5 mrt 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-220Simon Stijlstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 445huis genaamd het Kanon aan de Wortelhaven E-220
 
verkoperHaaye Gerrits van der Zee
koperAkke Pieters Molenaar


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 131 van 23 mei 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-220Simon Stijlstraat 1koopaktefl. 1600huis en bakkerij Laanen, F-220
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
verkoperMinne Lammerts van der Veen
koperJohannes van Elst
koperMaria Elisabeth Hoogmolen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1079Simon Stijlstraat 1Haaije van der Zee kastelijnHarlingenhuis (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Akke Molenaaroud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-220; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Haye Geerts van der Zee... ovl 1822, huw 1823, ovl 1845, ovl 1860; oud 52 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk E-220; VT1839; H.G. v. d. Z. eigenaar van perceel nr. 1079 te HRL, kasteleyn, woonplaats HRL, legger nr. 825, ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-220Simon Stijlstraat 1H van der Zee stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-220WortelhavenHaye van der Zee52 jtapperMakkumm, protestant, gehuwd
E-220WortelhavenAkke Molenaar50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-220WortelhavenPietje van der Zee10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Antje Meinderts Vogelsang... dv Meindert Jans V, en Antje Martens (Molenaar); BS huw 1827, ovl 1846, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-220; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-187; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Lambertus E Bosmageb 23 feb 1799 Wolvega, timmerman, N.H., Vst mrt 1854 uit Beetsterzwaag, A apr 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-220


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Rinse van Baren... 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Tjeerd Engelis de Vriesgeb 6 dec 1803 Warns, timmerknecht, N.H., A nov 1850 Joure; bev.reg. HRL 1851 wijk E-220


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1079Wortelhaven E-220Teunis J. Wobma woonhuis


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 41 en 50 van 26 feb 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-220Simon Stijlstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 4654huizinge, het logement en de tapperij E-220
 
verkoperHendrik Eisma (q.q.)
koperSytse Terpstra (te Dronrijp)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1079Wortelhaven E-215wed. en erven Sijtze Terpstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1079Simon Stijlstraat 1 (E-215)Dieuwke H. Wierdsma (wed. J. v.d. Woude)woonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstraat 1Y. Terpstra122Café 'Het Kanon'


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 1IJ. Terpstra122Café "Het Kanon"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 1Café Kanon122Y. Terpstra
Simon Stijlstr. 1IJ. Terpstra122Café "Het Kanon"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr.Café Kanon122Y. Terpstra
Simon Stijlstr. 1P. Dirksen122Hotel, Café, Rest.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr.Café Kanon122P. Dirksen


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr.Café Kanon122P. Dirksen


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr.Café Kanon122P. Dirksen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Simon Stijlstraat 1P. Dirksencafehouder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Simon Stijlstraat 1C. (Comelis) de Windt


1972 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 1, HarlingenSimon Stijlstraat 1Fa. J. Oudesherenmode


2023
0.079118013381958






  terug