Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Simon Stijlstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Simon Stijlstraat 4 6-120 6-115 E-218 E-213
Naastliggers vanSimon Stijlstraat 4
ten oostende Simon Stijlstraat
ten zuidenSimon Stijlstraat 6
ten noordenSimon Stijlstraat 2


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125r van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost Buens
naastligger ten noordensteeg


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordeneen kamer van de verkoper Dirck Ariens brouwer


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0052v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter knoopmaker


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0129r van 16 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJarig Wiegers koopman


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0236v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer van Jarich Wiegers


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-120Simon Stijlstraat 4huis en brouwerie
eigenaarDouwe Gerrits
gebruikerDouwe Gerrits
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
grondpacht aan Gouke Suringar erven
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-05-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-120Simon Stijlstraat 4huis en brouwerie
eigenaarDouwe Gerrits
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720
grondpacht aandr. Suringar erven
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-05-04 CG
aansl. grondp. voldaan6-7-1720
opmerkingaanslag had 0-5-8 moeten zijn


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-120 Simon Stijlstraat 4huis en brouwerij
eigenaarDouwe Gerrits
gebruikerDouwe Gerrits
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-08 CG
grondpacht aan G. Zuringar erven
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-04-06 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-120 Simon Stijlstraat 4huis en brouwerij
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerJohannes Hylkama
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-10 CG
grondpacht aanerven G. Suiringar
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-04-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-120 Simon Stijlstraat 4Foppe Dirks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-120 Simon Stijlstraat 4huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1766 - reëelkohieradresgebruik
6-120 Simon Stijlstraat 4huis
eigenaarJan Alberts Calcman
gebruikerJan Alberts Calcman
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0260r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Lutherse Gemeente: pastorie
naastligger ten noordende Lutherse Gemeente: pastorie


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-115 Simon Stijlstraat 4Ritske Cronenburg2-00-00 CGstond: a w bakker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Hans Willem Cornelis Zijlstra... bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-218Simon Stijlstraat 4H W C Zijlstra H W C Zijlstra


1822 - bewonersadresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Yebeltje Everts Oosterbaan... afk. 31 mei 1795, dv Evert O, en Jetske Steensma; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822; sterfhuis wijk E-218/S. Stijlstraat 4, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Coenraad W. Bakker en IJ.E.O., beide van HRL, zijnde ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1083Simon Stijlstraat 4Evangelische Lutersche KerkHarlingenpastory en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Gozewijn Jan Loncq... huw 1829, ovl 1837, huw 1840; oud 41 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, gemeente-ontvanger, wijk E-218; VT1839; G.J.L. eigenaar van percelen nrs. 1305, 1307 en 1307A te HRL, bierbrouwer, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Jantje van Dijkoud 60 jaar, geb Appingedam en wonende te HRL. 1839, wijk E-218; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-218WortelhavenGozewijn Jan Loncq41 js Hagem, protestant, weduwnaar, gemeente ontvanger
E-218WortelhavenGozewijn Jan jr Loncq15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenJetske Loncq12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenJantie van Dijk60 jAppengadamv, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenDirkje Snijder22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Petronella van der Lindegeb 8 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Gerardus Wilhelm Swighem, (gk), Vst 17 nov 1855 uit Leeuwarden, A 8 mei 1857 Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-218


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1083E-254 (Wortelhaven)Evangelisch Lutherse Gemeentewoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3346E-213 (Wortelhaven)Johan Hendrik Herman Scholtewoonhuis
Sectie A nr. 3347E-213 (Wortelhaven)Johan Hendrik Herman Scholtepakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4773Simon Stijlstraat 4 (E-213)Hermanus Schragewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 4wed Hermanus Schrage geb. Tolsmazonder
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1700


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 4I. Polak219Manifact., heeren- en kinderkl.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 4I. Polak219Manifact., heeren- en kinderkl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 4I. Polak219Manifact., heeren- en kinderkl.


1926 - kentekenadresnaam
B-10438
Simon Stijlstraat 4Izak Polak


1928 - adresboekadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 4mej. A.Mendelsleerares meisjesvakschool
Simon Stijlstraat 4I.Polakkoopman in manufacturen
Simon Stijlstraat 4N.Polakkoopman in manufacturen


1929 - kentekenadresnaam
B-13561
Simon Stijlstraat 4Nathan Polak


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Stijlstr. 4N. Polak219Warenh. de Vlijt


1939 - kentekenadresnaam
B-26112
Simon Stijlstraat 4Wed. Pietje Polak de Vries


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr. 4G.W. Janssen768Chef mont. G.E.B.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Stijlstr. 4N. Polak785Warenh. de Vlijt


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr.Prov. Electr. Bedr. In Friesland768Distr. ambt. G.W. Janssen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr.Prov. Electr. Bedr. In Friesland768Distr. ambt. G.W. Janssen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr.Prov. Electr. Bedr. In Friesland768Distr. ambt. G.W. Janssen


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 4, HarlingenSimon Stijlstraat 4P. Woudstramanufacturenhandel, tricotages, bedrijfskleding, kousen


1965 - adresboekadresnaam
Simon Stijlstraat 4W. (Willem) Woudstra
  terug