Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Simon Stijlstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Simon Stijlstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) E-217 E-212
Naastliggers vanSimon Stijlstraat 6
ten oostende Simon Stijlstraat
ten noordenSimon Stijlstraat 4


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0095r van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: bij de ringmuur met een steeg tot aan de Lanen]brouwerij-mouterij met huis en tuintje ten noorden tot aan de ringmuur, ook nog
 
koperWillem Dircxen burger3100-00-00 GG
huurdercommandeur Pytter knoopmaker
verpachter grond huis en brouwerijde erven van Dirck Lieuues Scheltinga 8-16-00 CG
verpachter grond paardenstalJoan Wittert 1-02-00 CG
naastliggerde loods van Dirk Ariens
naastliggerMarten Claessen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArien Gisbertsbrouwer


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0228r van 3 jul 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 6[niet vermeld]brouwerij, mouterij met huis en tuin ten noorden tot aan de ringmuur en de weste
 
koperDiurre Bottes, gehuwd met3300-00-00 GG
Corneliske Jochums
verpachter grondde erven van dr. Dirk Lieuwes Scheltinga 8-16-00 CG
verpachter grondJan Wittert 1-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
naastliggersteeg naar de Lanen eigendom van de koper liggende ten westen van het huis van
naastliggerals huurder de erven van Dirk Arjans
huurdercommandeur Pieter knoopmaker
naastliggerzouterij
verkoperWillem Dirksbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDiurre Bottes x Corneliske Jochums te Scharnegoutum koopt brouwerij, mouterij en een huis en tuin ten N. daarvan, tot de hoge muur en de westelijke loods van erven Dirck Ariens en ook de paardenstal ten N. van de mouterij en de camers van erven Dirck Ariens. Eigen steeg naar de Lanen etc. etc. Gekocht van brouwer Willem Dirks, voor 3300 gg.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0052v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 6[niet vermeld]brouwerij, mouterij met huis en tuin ten noorden, paardenstal en een eigen steeg
 
koperPieter Feddes, gehuwd met2430-07-00 GG
Dina Tjebbes Dreyer
verpachter grond brouwerij en huisde erven van dr. Dirk Lieuwes Scheltinga 8-16-00 CG
verpachter grond paardenstalJoan Wittert 1-02-00 CG
verpachter grondPieter Feddes c.u.2-16-00 CG
naastligger ten oostenMarten Claasen
naastligger ten oostensteeg strekkend tot de Lanen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenals huurder de erven van Dirk Arrjens
naastligger ten noordenPieter knoopmaker
naastliggerSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
verkoperDjurrie Bottes c.u.brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Feddes x Dina Tjebbes Dreyer koopt een brouwerij en mouterij, met een huis en tuin ten N. daarvan, tot aan de ringmuur en de westelijke loods van het huis van erven Dirk Arriens. Zij kopen ook de helft van de put en de ringmuur en de paardenstal ten N. v.d. mouterij, en een eigen steeg naar de Lanen. Evenwel behoudt Martin Claesen de opslag in die steeg door een opgaande trap. Etc. etc. Grondpacht voor huis en brouwerij 7 GG aan de erven Dirck Lieuwes Scheltinga, voor de paardenstal 22 st aan Joan Wittert. Gekocht van brouwer Djurre Bottes c.u. voor 2430 GG.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0200v van 28 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPytter Feddes


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022ar van 9 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: tegenover de grote school]grondpacht 1/2 van 7-00-00 GG
 
koperPybo van Doma raad Hof van Friesland100-00-00 CG
Pytter Feddes, gehuwd metmr. brouwer
Dina Tjebbes
grondpacht uit huis en brouwerij bewoond door de kopers Pytter Feddes, gehuwd metmr. brouwer
Dina Tjebbes
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJeltie van Jeltinga, weduwe van
wijlen dr. Hermannus van Feyckens


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029va van 14 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende brouwerij van Pyter Feddes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende brouwerij van Pyter Feddes


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0129r van 16 okt 1701 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven waar 't Hart in de gevel staat]huis, brouwerij en mouterij en wagenhuis daarachter
 
koperWopke Clasen, gehuwd metkoopman2000-00-00 GG
Dienke Gerrits Middagten
verpachter grond wagenhuis de Stad Harlingen
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenpaardestal en huis van Dina Tjebbes Dreyer
naastligger ten zuidenTjeerd Ypes
naastligger ten zuidensteeg lopende naar de Lanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Troffelsteeg]
naastligger ten noordenoud burgemeester en notaris Jacobus Goslings
naastligger ten noordenJarig Wiegers koopman
verkoper van 1/2Dina Tjebbes Dreyer, weduwe van
wijlen Pytter Feddesmr. brouwer
verkoper van 1/8Dina Tjebbes Dreyer, moeder/voorstander van
Trijntie Pytters Dreyer
verkoper van 1/8Dina Tjebbes Dreyer, grootmoeder en legetima tutrix over (voogdes)
kinderen van wijlen Tjebbe Pytters Dreyer c.u.
verkoper van 1/8Henke Pytters Dreyer, huisvouw van
Anne Janskoopman
verkoper van 1/8meerderjarige vrijgezel Fedde Pytters Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Clasen [Knoop] x Renske Gerrits Middagten koopt een huis, brouwerij en mouterij c.a. wz. Wortelhaven, alwaar het hart in de gevel staet. Er is een kelder onder het hele huis, vrij in- en uitgang in de Stroffelsteeg en een overdekte steeg naar de Lanen. Ten O. de straat en diept, ten Z. de paardenstal en het huis van Dina Tjebbes en Tjeerd Ypes, ten W. de Stroffelsteeg, ten N. de oud-burgemeester en notaris Jacobus Goslings en de kamer van Jarig Wiegers. Gekocht van Dina Tjebbes Dreyer wv mr. brouwer Pytter Feddes voor 1/2 en haar dochter Trijntie voor 1/8, en Dina als grootmoeder van de kinderen van haar wl. zoon Tjebbe voor 1/8, Hinke Pytters x Anne Jans voor 1/8 en Fedde Pytters voor 1/8, voor 2000 GG.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0006va van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]huis, brouwerij, mouterij en wagenhuis
 
koper provisioneelburgervaandrig Johannes Hylkema 1615-14-00 GG
verpachter grond wagenhuisde erven van Gouke Zuyringar koopman2-02-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenhuis de Morgenstar
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenLutherse Kerk
verkoperTjeerd Fockes Esta, curator van en grootvader vankoopman
erflaterde kinderen van wijlen Douwe Gerrits Prins, gehuwd metmr. brouwer
wijlen Tyttje Tjeerds Esta
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) (en 009) erven Douwe Gerrits Prins?, mr. brouwer x Tyttje Sioerds Esta, verkopen huis en brouwerij met mouterij 'het Hart' op de Wortelhaven. Vrij reed en drift door een besloten steeg naar de Lanen en in- en uitgang in de Stroffelsteeg. Uitgebreide beschrijving. Ten O. de Wortelhaven, ten W. de Stroffelsteeg, ten Z. het huis 'de Morgenster', ten N. de Lutherse kerk. Er is geboden door Johannes Hylkema, burger-vaandrig. Tevens verkopen zij een huis annex tapperij op de Lanen. Ten O. het huis 'de Morgenster', ten W. en N. de brouwerij etc., ten Z. de Lanen.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0348r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Hylkema mr. brouwer


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0248r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Hylkes mr. brouwer


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0114r van 14 feb 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erven van Johannes Hylkama


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0047v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]Brouwerij 't Hart, huis, tuintje, mouterij, tapperij en paardenstalling
 
koperWybe Lolles Steensma, gehuwd metrechter en koopman1096-14-00 GG
Ybeltje Pyters HilaridesMidlum
verpachter grond tapperijmevrouw Suiringar 2-02-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenhuis de Morgenster
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenLutherse Kerk
verkoper deel weeshuisvijverJan Hendriks
verkoper deel weeshuisvijverPier Heins
verkoper deel weeshuisvijverJohannes Elgersma
verkoper deel weeshuisvijverAeltje Freerks Scheltinga
verkopervrvroedsman Joost Rinae Gonggrijp, gecommitteerde crediteur
Jacob Symons Kuiper, gecommiteerde crediteuren vanmr. brouwer
verkoperwijlen Hylke Johannes Hylkama, zoon en erfgenaam vanmr. brouwer
wijlen Johannes Hylkama, weduwnaar van
wijlen Doetje Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Lolles Steensma, mede-rechter van Franekeradeel en koopman, x Ybeltje Pyters Hylarides te Midlum, koopt brouwerij 'het Hart' (Hert) met een huis, tuin, mouterij, tapperij en paardenstalling, aan de Wortelhaven. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. 'de Morgenster', ten W. de Stroffelsteeg, ten N. de Lutherse Kerk. De brouwerij heeft aandelen in het water van Ludingakerk en van de Weeshuisvijver. Gekocht van de crediteuren van wl. Johannes Hylkama x Doetje Jacobs en hun zoon Hylke Johannes Hylkama, voor 1096 gg.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0147v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Lolle Steensma


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0167v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Lolle Wybes Steensma


1777 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Simon Stijlstraat 6, HarlingenSimon Stijlstraat 6'Anno' en '1777'


1777 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Simon Stijlstraat 6, HarlingenSimon Stijlstraat 6afbeelding van een naar rechts springend rood hertvermoedelijk gerestaureerd en geschilderd in 1987, door de firma H. v.d. Zee


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0007v van 12 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester L. W. Steensma


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0122r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer L. Steensma


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0260r van 4 jun 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven] tot de Lanen wijk F-217 en F-218huis, brouwerij, tapperij, mouterij
 
koperHans Willem Cornelis Zijlstra, zoon van4150-00-00 CG
Cornelis Dirks Zijlstra
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten zuidenRitske Cronenburg
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stokersteeg]
naastligger ten westenJan Hannema
naastligger ten noordenLutherse pastorie
verkoperwijlen burgemeester Lolle Wiebes Steensma, gehuwd met
verkoperwijlen Aafke L. Salverda
verkoperWiebe Lolcama, erfgenaam en executeur testamentairFraneker
verkoperLambert Salverda, erfgenaamFraneker
verkoperDirk Salverda, erfgenaamTzum
verkoperAtje Salverda, erfgenaam en gehuwd met
verkoperMarten Sietses Hilarius, erfgenamen van
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Willem Corneliszn. Zijlstra koopt een huis, brouwerij, tapperij en mouterij aan de Wortelhaven, wijk E-217 en 218 (o.a. kadnr. 1083), strekkende tot aan de Lanen. Ten N. de Lutherse pastorie, ten Z. de Lanen en Ritske Cronenburg, ten W. de Stokerssteeg en Jan Hannema, ten O. de Wortelhaven. Gekocht van Wybe Lolles Steensma te Franeker, voor 1/2, en Lambert Salverda te Franeker, Dirk Salverda, erfgezeten te Tzum en Atje Salverda x Marten Zijtses Hilarides te Tzum, elk voor 1/6, als erven Aafke L. Salverda wv Lolle Wybes Steensma, voor 4850 cg. Alle goederen en inventaris moeten door de koper worden overgenomen op taxatie,


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-217Simon Stijlstraat 6Hans Willem Cornelis Zijlstra... 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-217Simon Stijlstraat 6H W C Zijlstra tapperij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307Simon Stijlstraat 6Gozewijn Jan Loncq Jr.Harlingenbierbrouwerhuis en erf (230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307aSimon Stijlstraat 6Gozewijn Jan Loncq Jr.Harlingenbierbrouwerbrouwerij (180 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-217Simon Stijlstraat 6Rinkje Ottes Kamp... niet bekend), N.H., dv Otte Jacobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1307E-218 (Wortelhaven)Oeke van der Werf wed. S. Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1307aE-216 (de Lanen)Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij
Sectie A nr. 1307aE-217 (de Lanen)Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-217Simon Stijlstraat 6Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-217Simon Stijlstraat 6Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Simon Stijlstraat 6rijksmonument 20670
  terug