Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Simon Stijlstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Simon Stijlstraat 66-1206-1206-114E-218E-213


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0083v van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArrien Gijsberts


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0044v van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende brouwerij van het Wit Hart


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 19rSimon Stijlstraat 6Pytter Feddesf. 16000-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Feddes mr. brouwer


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0325r van 21 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Gerrits brouwer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120 , folio 123Simon Stijlstraat 6huis en brouwerij
eigenaarDouwe Gerrits
gebruikerDouwe Gerrits
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
grondpacht aanGouke Suringar erven
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120 , folio 80vSimon Stijlstraat 6huis en brouwerie
eigenaarDouwe Gerrits
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720
grondpacht aandr. Suringar erven
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑04 cg
aansl. grondp. voldaan6‑7‑1720
opmerkingaanslag had 0-5-8 moeten zijn


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120 , folio Simon Stijlstraat 6huis en brouwerij
eigenaarDouwe Gerrits
gebruikerDouwe Gerrits
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑08 cg
grondpacht aanG. Zuringar erven
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑06 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120 , folio 81rSimon Stijlstraat 6huis en brouwerij
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerJohannes Hylkama
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑10 cg
grondpacht aanG. Suiringar erven
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑06 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0225v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0028v van 5 apr 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0039v van 5 jul 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannis Hylkema


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0119r van 11 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Hylkama


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-120Simon Stijlstraat 6Foppe Dirks, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120 , folio 81rSimon Stijlstraat 6huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-120, fol. 112rSimon Stijlstraat 6Foppe Dirks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenwinkeltje18:0:00 cg3:0:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120 , folio 82rSimon Stijlstraat 6huis
eigenaarJan Alberts Kalkman
gebruikerJan Alberts Kalkman
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120 , folio 82rSimon Stijlstraat 6huis
eigenaarJan Alberts Calcman
gebruikerJan Alberts Calcman
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-114 , folio 139vSimon Stijlstraat 6huis, brouwerij en tapperij
eigenaarL. Steensma
gebruikerL. Steensma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1777 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Simon Stijlstraat 6, HarlingenSimon Stijlstraat 6'Anno' en '1777'


1777 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Simon Stijlstraat 6, HarlingenSimon Stijlstraat 6afbeelding van een naar rechts springend rood hertvermoedelijk gerestaureerd en geschilderd in 1987, door de firma H. v.d. Zee


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-114 , folio 139vSimon Stijlstraat 6huis, brouwerij en tapperij
eigenaarL. W. Steensma
gebruikerL. W. Steensma
huurwaarde totaal88‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-114 , folio 139vSimon Stijlstraat 6huis, brouwerij en tapperij
eigenaarL.W. Steensma
gebruikerL.W. Steensma
huurwaarde totaal88‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-114 , pag. 136Simon Stijlstraat 6H.W. Zijlstra 8‑10‑00 cghuis en brouwerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 6Hans Willem Cornelis Zijlstra... bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-218Simon Stijlstraat 6H W C ZijlstraH W C Zijlstra


1822 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 6Yebeltje Everts Oosterbaan... afk. 31 mei 1795, dv Evert O, en Jetske Steensma; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822; sterfhuis wijk E-218/S. Stijlstraat 4, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Coenraad W. Bakker en IJ.E.O., beide van HRL, zijnde ... (alles)


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 25 van 14 feb 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-218Simon Stijlstraat 6koopaktefl. 2000huis, brouwerij, mouterij en tapperij E-216, E-217 en E-218
 
verkoperHans Willem Cornelis Zijlstra
koperGozewijn Jan Loncq


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1083Simon Stijlstraat 6Evangelische Lutersche Kerk Harlingenpastory en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 6Gozewijn Jan Loncq... huw 1829, ovl 1837, huw 1840; oud 41 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, gemeente-ontvanger, wijk E-218; VT1839; G.J.L. eigenaar van percelen nrs. 1305, 1307 en 1307A te HRL, bierbrouwer, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 6Jantje van Dijkoud 60 jaar, geb Appingedam en wonende te HRL. 1839, wijk E-218; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-218WortelhavenGozewijn Jan Loncq41 jgemeente ontvangers Hagem, protestant, weduwnaar
E-218WortelhavenGozewijn Jan jr Loncq15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenJetske Loncq12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenJantie van Dijk60 jAppengadamv, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenDirkje Snijder22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 33 en 44 van 8 mrt 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-218Simon Stijlstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 4000herenhuis, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis op de Wortelhaven E-216, E-217 en E-218
 
verkoperJetske Loncq (minderjarig)
verkoperGozewijn Jan Loncq
verkoperIbella Allegonda Zijlstra
verkoperGozewijn Jan Loncq (meerderjarig)
verkoperPronica Johanna van Assen
verkoperErnst Loncq (minderjarig)
verkoperHelena Catharina Loncq (minderjarig)
koperSimon Wiarda


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 6Petronella van der Lindegeb 8 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Gerardus Wilhelm Swighem, (gk), Vst 17 nov 1855 uit Leeuwarden, A 8 mei 1857 Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-218


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1083Wortelhaven E-254Hendrina Meijer, wed. J. Gelinde woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-218Simon Stijlstraat 6Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-218Simon Stijlstraat 6Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-218Simon Stijlstraat 6Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-218Simon Stijlstraat 6Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3346Wortelhaven E-213 Johan Hendrik Herman Scholte woonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Simon Stijlstraat 6rijksmonument 20670


2023
0.074805974960327


  terug