Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Christoffelsteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Sint Christoffelsteeg 1 6-121 6-114 E-216 E-206
   huisnummer hoger Sint Christoffelsteeg 1 6-121 6-114 E-216 E-207
Naastliggers vanSint Christoffelsteeg 1
ten oostenSimon Stijlstraat 6
ten zuidenSint Christoffelsteeg 3
ten westende Sint Christoffelsteeg
ten noordende Voorstraat


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenmouterij van de verkoper Cornelis Floris


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 1Sint Christoffelsteeg OZ [niet opgenomen]mouterij, huis en paardenstal
 
koperJacob Reyns Pybema c.u.7150-00-00 GG
verpachter grond paardenstalJidtie Popta 1-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Sent Huyberts
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stoffelsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Ariensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reyns Pybema c.u. kopen (a) een brouwerij met bijbehorende steeg naar de Lanen, en (b) de mouterij en (c) het huis dat door de verkoper wordt bewoond, met een tuin ten N. daarvan en de westelijke loods van verkopers hooghuis met de 1/2 eigendom en onderhoud van de put etc. etc. De mouterij en de stal hebben ten W. de Christoffelsteeg, ten Z. het huis van Sent Huyberts. Dat huis en de brouwerij hebben ten O. het diept en de Wortelhaven, en het huis v.d. verkoper (nu bewoond door Ipke Jelles) ten Z. en nog deels de brouwerij, en de brouwerij heeft ten Z. de Lanen en het diept. Het geheel is bezwaard met jaarlijkse grondpacht aan erven dr. Dirck Lieuwes Scheltinga en pro quota aan de wateren gelijk de andere brouwers en de stal aan Idtie Popta. etc. etc. Gekocht van Dirck Ariens, brouwer, voor 7150 gg. N.B. de ingewikkelde acte is onvolledig.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094v van 10 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 1Sint Christoffelsteeg OZ [niet vermeld] met twee uitgangen in de Stroffelsteeg en een ander naar de Lanenmouterij, zolder, eest en eestkamer
 
koper door niaarLijsbet Claeses, dochter van835-15-00 GG
Claes Rinties Botsma, weduwnaar vankoopman
wijlen Lijsbet Pytters, mediate mede erfgenaam van
wijlen Pytter Huybertskoopman
geniaarde koperJan Foppeskoopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenop de Lanen Sicko gortmaker
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis en hof gekocht door Fedde Tjeerdts c.u.
verkoperjuffrouw Adriana Langriet


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dircks
gebruikerJochem Dircks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Gerrits
naastligger ten noordenDouwe Gerrits


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-121 Sint Christoffelsteeg 1Johannes Hylkema, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Sint Christoffelsteeg 1huis en brouwerij
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-07-12 CG
af: grondpacht1 2 0
 
6-121 /2Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarCaye Slaapkool c.s.
gebruiker
opmerkingledig


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-114 Sint Christoffelsteeg 1H W Zijlstra8-10-00 CGhuis en brouwerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Hans Willem Cornelis Zijlstra... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1823, huw 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-216Sint Christoffelsteeg 1H W C Zijlstra brouwerij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1Gozewijn Jan Loncq Jr.Harlingenbierbrouwerpakhuis (98 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Zwerus Aukes Vogelzang... Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, ovl 1831, huw 1832, ovl 1873; geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-216; ... (alles)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-216Sint Christoffelsteeg 1Gozewijn Jan Loncq, overleden op 1 december 184750 jr, geboren Den-Haag 29/12/1796, overleden Wortelhaven E 216, bierbrouwer, wednr. Ibella-Allegonda Zijlstra, man van Pronica-Johanna van Assen, vader van Gozewijn-Jan en Jetske Gozewijns Loncq (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Ernst en Helena-Catharina Gozewijns Loncq (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Maaike Ottes Kampgeb 18 jun 1784 HRL, huwt met Jan Cornelis Wagenaar op 23 aug 1832 HRL; N.H., A 1 nov 1860 Amsterdam, dv Otte Jakobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1832, 139ov, bev.reg. HRL 1851 wijk E-216


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1305E-213 (Stokersteeg)Leendert Hannema en mede eig.pakhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-216Sint Christoffelsteeg 1Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-216Sint Christoffelsteeg 1Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1305*E-206 (Stokersteeg)Gooike Abes van Slootenpakhuis
Sectie A nr. 1305*E-207 (Stokersteeg)Gooike Abes van Slootenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1 (E-207)Hermanus van Slooten


1928 - adresboekadresnaamberoep
Stokersteeg 1aR.Schelfsmasigarenmaker


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1
  terug