Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 137-0067-0067-007C-113C-106


Naastliggers vanSint Jacobstraat 13
ten oostende Voorstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 15
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 11


aangrenzende stegen
adresheeft
Sint Jacobstraat 13naamloze steeg ten zuiden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0035r van 13 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat868‑00‑00 gghuis
koperJacob Alberts, gehuwd met
koperTrijnke Bauckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 cg
naastligger ten oosten*Pier Gerloffs
naastligger ten oosten*Aebe Pieters
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidenHendrick Rommerts
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Syoert Kempes
verkoperDouwe Sannes, gehuwd met
verkoperEtke ? Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Alberts x Trijnke Bauckes kopen een huis in Sint Jacobs straete, waar de verkopers woonden. Ten Z. Hendrick Rommerts, ten N. wd. Syoert Kempes. Strekkende van voren van de straat tot achter aan Pier Gerloffs' huis, met een uitgaande steeg. Met het recht om de loods te verhogen en verbouwen, mits Pier Gerloffs en Aebe Pieters hun vrije waterlossing behouden. Grondpacht 11 st. Gekocht van Douwe Sannes x Itke Cornelis voor 868 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0316v van 23 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0319r van 22 aug 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0372v van 21 aug 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ0‑00‑00 gggrondpacht van 0-11-00 cg
koper finaalAeltgien Gerrits, weduwe van
koper finaalwijlen Taeke Tiepkes
bewonergrondpacht uit het huis van Jacob Alberts0‑11‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Sannes, gehuwd met
verkoperDetke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltgien Gerrits wv Taeke Tiepkes, koopt 11 st grondpacht uit een huis in St. Jacobs straat, bewoond door Jacob Alberts. Gekocht van Douwe Sannes x Ietke Cornelis voor [niet vermeld].


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Allerts


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0180r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0218r van 15 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Alberts


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0235v van 27 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ871‑00‑00 gghuis met een steeg en loodsje
koperRitske Aebes kistmaker
verpachter grondTiepcke Taeckes 0‑11‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Pyer Gerloffs
naastligger ten oostenAebe Pieters
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidenJantien, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hendrick Rommerts
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Syourdt Keympes
verkoperJacob Alberts, geassisteerd door haar zwager te Berlikum
verkoperTrijnke Bauckes te Berlikum
tekst in de margeD'burgemeester Saaff Hendrickszn. protesteert dat hem de proclamatien ende alienatie van de voors. huysinge ontschadelyck sal wesen neffens sijn brieve van hypoteeck specialyck daerop ontholdende. Actum voor recht den 17en decembris 1614.
tekst in de margeToegewesen opten proclamant salff voorgaende protestatie den 17en decembris 1614.
tekst in de margeD'burgemeester Saeff Hendrickszn. renuncieert ende verlaat sijn protest hier neffens gemelt, 't selve holdende voor gecasseert. Actum den 6en novembris 1617. In kennisse van mij als clerck F. Gerardus 1617.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0010v van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0052r van 5 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0144v van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Wobbe Tiaerdts1100‑00‑00 gghuis
koperIsbrant Wynties, gehuwd met
koperSijke Tiaerdts
naastligger ten oosten*Wobbe Tiaerdts
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidenLieuwe Broers
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenGosse Jansen
verkoperAebe Ritskes, gehuwd met
verkoperAntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Wijnties x Sijke Tiaerdts koopt een huis oz. Sint Jacobsstraat. Ten Z. Lieuwe Broers, ten N. Gosse Jansen, strekkende voor van de straat tot achter aan Wobbe Tiaerdts, met een uitgaande steeg en het recht om het loodske dat bij dit verkochte huis behoort te gebruiken etc. Gekocht van erven Abbe Ritskes? x Antie Jans, voor 500 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIsbrant Wynties


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110r van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Albarts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0040v van 25 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008v van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Isbrandt Wyntjes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0107r van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ of Katterug1225‑15‑00 gghuis, loods en plaats met een vrije steeg ten zuiden
koper van 1/2Sybbren Sybbrens mr. molenmaker
koper van 1/2Pytter Aernts mr. blokmaker
naastligger ten oostenWobbe Tiaerdts
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJelmer Ruierdts
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenGosse Jansen
verkoperSijke Tiaerdts, weduwe van
verkoperwijlen IJsbrant Wyntjes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybbren Sybbrens, mr. molenmaker, en Pyter Aernts, mr. blokmaker kopen, elk voor 1/2, een huis, loods en plaets met vrije steeg ten Z., oz. Catterug of Sint Jacobsstraat. Ten O.?, ten W. die straat, ten Z. Jelmer Ruurds, ten N. Gosse Jansen. Strekkende achter tot aan Wobbe Tjaardts. Gekocht van Grietie Tjaerds wv Isbrant Wijnties, voor 1225 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 1rSint Jacobstraat 13mr. Claes Pyckesf. 0-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0106r van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]930‑00‑00 gghuis, loods, plaats, put en een vrije steeg ten zuiden (strekkende van voren van de straat tot achter aan het huis van wijlen Wobbel Tjaerdts)
koperClaes Pieckes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Jelmer Ruirdts
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenGosse Jansen
verkoperSybren Sybrandts c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Pieckes koopt een huis, loods, plaets, put en back c.a. en een vrije steeg ten Z., in de Catterug of Sint Jacobsstraat oz. Ten W. die straat, ten Z. Jelmer Ruurds, ten N. Gosse Jansen. Het huis strekt van voor aan de straat tot achter aan het huis van Wobbe Tjaardts. Gekocht van Sybren Sybrandts, voor 930 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0215r van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGosse Jansen


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0258r van 28 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen IJsbrand Wynties


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0320r van 6 apr 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Jansen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221v van 26 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Jansen Steenhoff c.u.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031r van 2 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Bastiaans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-006 , folio 129Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarJan Bastiaens wed.
gebruikerWouter Arents
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-006 , folio 84rSint Jacobstraat 13huis
eigenaarJan Bastiaens wed.
gebruikerJan Bastiaens wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-006 , folio Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruikerJacob Pyters cum soc.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0003r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPoppe Tjeerds


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0139r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJanneke Poppes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-006 , folio 84vSint Jacobstraat 13huis
eigenaarJan Poppes
gebruikerJacob Pyters cum soc.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-006Sint Jacobstraat 13wed. Jacob Pieters, bestaande uit 1 persoon03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-006 , folio 84vSint Jacobstraat 13huis
eigenaarJan Poppes
gebruikerJacob Pytters wed. cum soc.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234r van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Poppes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-006 , folio 85vSint Jacobstraat 13huis
eigenaarJan Poppes
gebruikerJacob Pyters wed. c.s.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0252v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Poppes


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0029v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Poppes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-006 , folio 85vSint Jacobstraat 13huis
eigenaarJan Poppes
gebruikerJacob Pyters c.s.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0033r van 29 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0209v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Poppes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-007 , folio 146rSint Jacobstraat 13huis
eigenaarJan Poppes wed.
gebruikerJochem Jochems
huurwaarde47‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0097r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]343‑17‑00 cghuis en reede ?
koperSaske Jans Persijn
huurderPhilippus Isacks
naastligger ten oostenAlbert Heeres
naastligger ten zuidenJacob Folkert de Haas mr. slotmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenClaas Christiaans
verkoperLijsbeth Jans Persijn, erfgenaam, gehuwd met
verkoperRinke Bakker
verkoperGrietie Jans Persijn, erfgenaam, gehuwd met
verkoperSybe Salverda
verkoperAnna Jans Persijn, erfgenaam, gehuwd met
verkoperCornelis Zytses
verkoperPoppe Jans Persijn, erfgenamen van
erflaterde weduwe van wijlen Jan Poppes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-007 , folio 146rSint Jacobstraat 13huis
eigenaarS. IJsbrandy
gebruikerDaniel Hendriks
huurwaarde55‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal53‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-007 , folio 146rSint Jacobstraat 13huis
eigenaarSeerp IJsbrandy
gebruikerDaniel Hendriks
huurwaarde65‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal63‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑09‑00 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0035r van 19 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIJsbrandi


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-007, pag. 104Sint Jacobstraat 13Antony van Dijk, 37 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen S. IJsbrandi


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0243v van 30 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen S. IJsbrandi


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-007 , pag. 142Sint Jacobstraat 13Jan Kamp 2‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0137r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug] wijk C-113575‑00‑00 cghuis
koperJan Harmens Kamp, gehuwd metmr. schoenmaker
koperVokeltje Hendriks
huurderJacob Jacobi c.u.stadsbode20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenA. J. Tadema
naastligger ten zuidenburgemeester K. Blok
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenGerrit Gerrits
verkoperAnna Geertruida IJsbrandi, gehuwd met
verkoperweleerwaarde heer Jan Brouwerdoopsgezind predikant te Leeuwarden


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-113Sint Jacobstraat 13Jan H Kamp... A-183, gebruiker is IJnse R. van der Lei, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-113, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-153, gebruiker is Johannes G. ter Velde, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Sint Jacobstraat 13Jan H. Kampfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-113Sint Jacobstraat 13Jan H KampJan H Kampschoenmaker


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 68 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-113Sint Jacobstraat 13Lijsbeth Jans Kamp, overleden op 19 september 1821dochter van Jan Kamp, koopman (Jacobstraat C 113, wednr. Fokeltje Hendriks Santman) en Catrina Holteris, halfzuster van minderjarige Hendrikus, Hermanus, Jan, Frans, Paulus, Petrus en Catharina Jans Kamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 111 van 7 sep 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-113Sint Jacobstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 498huis C-113
 
verkoperJan Kamp
verkoperJohannes Hanekamp
koperHendrik Witte


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 7 van 10 sep 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-113Sint Jacobstraat 13obligatiefl. 25003 huizen E-013 en C-017 en C-113
 
schuldenaarBernard Henrich Witte (gehuwd met Elisabeth van Dalen)
schuldeiserJacob Hanekuyk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 637Sint Jacobstraat 13Hendrikus Witte koopmanHarlingenhuis en erf (90 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-113Sint Jacobstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 475,2huis in de St. Jacobstraat C-113
 
verkoperHendrik Witte
koperBerend Georg Stockmann (te Sneek)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
C-113Sint Jacobstraat 13Winkelhuizinge met annexen in de Sint Jacobstraat, gebruiker tomas, Westerhuis. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 148 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-113Sint Jacobstraat 13Rinske Sybrandus Jager, overleden op 7 februari 1834dochter van Sybrandus W. Jager, vleeshouwer (St. Jacobstraat C 113) en Ybeltje Feddes Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-113Sint Jacobstraat 13Rinske Annes Mol... te Dokkum, dv Anne Jans M, en Wiepkje Cornelis; BS huw 1816, ovl 1848, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-113; oud 60 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-113Sint Jacobstraat 13Sybrandus Jageroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk C-113; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-113Sint Jacobstraat 13S Jager stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-113Katrug28 jvleeshouwerHarlingenm, protestant, gehuwd
C-113Katrug26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-113Katrug5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-113Katrug4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-113Katrug2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-113Katrug22 jBolswardv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 637Sint Jacobstraat C-113Gilles Valckenier woonhuis


1873 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Jacobstraat 13, HarlingenSint Jacobstraat 13Veer, J C van der'19 Juli 1873
J.C.v.d.Veer
de eerste
steen
gelegd.'
J.C. van der Veer was gezagvoerder op de kof 'Josina Wilhelmina', 78 ton, gebouwd in 1833 te Veendam. Eigendom van Barend Visser & Zn te Harlingen.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 637Sint Jacobstraat C-106 Tiete van der Veer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 637Sint Jacobstraat 13 (C-106)Janke Zijlstra (wed. D. v.d. Meer, en Cons.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Jacobstraat J. Lokjongens: , meisjes:
vrouwen:
schoenmaker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 13J. Huijserbloemist
Sint Jacobstraat 13aB. Huijserbloemist


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Huyser-Trinks747Dameshoeden


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Huyser-Trinks747Dameshoeden


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Jacobstraat 13P. (Pieter) Huijser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9703Sint Jacobstraat 13gemeentelijk monument11 van 20 1873


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9703Sint Jacobstraat 13


2023
0.081027984619141


  terug