Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Sint Jacobstraat 187-064 7-069 C-118(niet bekend)


Naastliggers vanSint Jacobstraat 18
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenVoorstraat 67
ten westenVoorstraat 67
ten noordenSint Jacobstraat 16


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0450v van 24 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0105r van 11 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Rogier Janssen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159v van 14 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Rogiers de Gavere


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0089r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Rosee


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 18Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]146‑00‑00 GGhuis met benedenkamer en opkamer en turfzolder
koperMarten Rosee c.u.mr. zeefmaker
huurderJanke Caspers 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidengeniaarde koper Feddrik Jeppes
naastligger ten westenBroer Sytzes
naastligger ten noordenBroer Sytzes
verkoper van 1/2Anna Eysma, gehuwd met
verkoper van 1/2Hessel Wiersma
verkoper van 1/2Catalina Eysma, gehuwd met
verkoper van 1/2ds. Theodorus Vomeliuspredikant te Kollum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Rosee, mr. zeefmaker c.u. koopt een woning wz. Katterug. (Met beschrijving). Ten O. die straat, ten Z. Feddrik Jeppes, ten W. Broer Sydses, ten N. [niet vermeld]. Geen grondpacht. Gekocht van Anna Eysma, vrouw van Hessel Wiersma, en Catalina Eysma, vrouw van ds. Theodorus Vomelius, predikant te Kollum, voor 146 gg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0123v van 18 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Rosee c.u.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0095r van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Rozee


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064Sint Jacobstraat 18huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerMarten Rozee
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064Sint Jacobstraat 18huis
eigenaarMarten Rozee
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064Sint Jacobstraat 18huis
eigenaarMarten Rozee erven
gebruikerAndries Rozee
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064Sint Jacobstraat 18huis
eigenaarMarten Rosae
gebruikerAndrys Rosae
huurwaarde102‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde17‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0200v van 27 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimon Fockes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-064 Sint Jacobstraat 18Andries Rosee, bestaande uit 4 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064Sint Jacobstraat 18huis
eigenaarAndrys Rosee
gebruikerAndrys Rosee
huurwaarde102‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑10‑14 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0059v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAndries Rosee


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0068r van 12 jul 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Abbes


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0030v van 12 jul 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Bretel


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0326r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBoksma secretaris


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-069, pag. 148Sint Jacobstraat 18J Cromwel wed5‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-118Sint Jacobstraat 18Jan O Cromwel... f. 13:2:0 voor geleverde Winkelwaeren, 12 dec 1809 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-118Sint Jacobstraat 18Jan Kromwel wed agterhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 627Sint Jacobstraat 18Janneke BretelijzerkramerscheHarlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-118Sint Jacobstraat 18Hendricus Nicolaas Vulsma... 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk C-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-118Sint Jacobstraat 18Johanna van der Zee... HRL 1851 wijk G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-118; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-118KatrugHendricus [Henderkus] Vulsma29 jschoenmakersbaasHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
C-118KatrugJohanna van der Zee34 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
C-118KatrugSytske Vulsma2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-118KatrugAlbert Vulsma6 ms Hagev, rooms katholiek, ongehuwd


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50029 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 4 van 4 jan 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-118Sint Jacobstraat 18koopaktepakhuis Voorstraat hoek Sint Jacobstraat C-118 kad. A-627
 
verkoperTeves Jans Teves
koperHarm Gerrits Smit


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 627Sint Jacobstraat C-118Barend Nathan de Hartoghwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3544Voorstraat C-057Barend Nathan de Hartoghwoonhuis
  terug