Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 1 6-ong 6-ong E-ong E-ong
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 1
ten zuidenSint Odolphisteeg 3
ten westende Sint Odolphisteeg


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 274r van 25 jan 1705 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Sint Odolphisteeg 1Symon Sickes, mr. huistimmerman x Sjoukjen Doekes Galema kopen een huis bestaande uit een portaal en onder- en bovenkamer, in de Odolphisteeg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0339r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaas Goikes Hindelopen


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0299v van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFrouckien Braam


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0075r van 9 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer Feddrik Fontein


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0031v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchelte Wybinga n.u.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0073v van 28 feb 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer Schelte* Wybinga n.u.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0034v van 3 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBaukje Feytama, gehuwd met


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0113v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBaukje Feytama


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0336r van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Baukje Feitema


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-ongSint Odolphisteeg 1Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1116Sint Odolphisteeg 1Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarhuis (56 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1116E-029 (Voorstraat)Elisabeth Magdalena Bos, vrouw van G.W. Pruis en medeëigenaachterhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1116Sint Odolphisteeg 1 (E-ong)Sjoerd Hannema (Lzn.)
  terug