Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 13 6-093 6-090 E-187 E-179
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 13
ten oostenLanen 43
ten zuidenLanen 41
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 11


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybren Heres Coster


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybren Heres Coster


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0162v van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperWeyntien Hendrix, weduwe van210-00-00 GG
wijlen Joannes Hylckes Hanekuyck
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRommert Jansen
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenSybren Haytses rogverschieter
verkoperWybren Heeres Coster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWeintie Hendrix wv Hylke Johannes Hanekuik koopt een huis oz. Sint Odolphisteeg. Ten W. die steeg, ten Z. Rommert Jansen, ten N. Sybren Haytses, rogschieter. Gekocht van Wybren Heeres, koster (Coster?), voor 210 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-093 Sint Odolphisteeg 13huis
eigenaarHinke Joukes erven
gebruikerClaes Bartels
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-093 Sint Odolphisteeg 13huis
eigenaarHinke Joukes erven
gebruikerClaes Bartels
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 21 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Henke Jouckes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-093 Sint Odolphisteeg 13huis
eigenaarHylke D. Hanekuik
gebruikerwed. Andries Schiere
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-17-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0228r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kinderen van wijlen H. D. Hanekuyk koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-093 Sint Odolphisteeg 13huis
eigenaarerven Hylke D. Hanekuik
gebruikerwed. Andrys Schiere
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0070v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg OZhuis
 
koperLamkjen Sierks, weduwe van51-00-00 GG
wijlen Meynert van Hoek
naastligger ten oostenGosse Pieters Persijn
naastligger ten zuiden[als bewoner] Elske Huiberts
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenJacob Baukes
verkoperGerryt Gerrytsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLamkjen Sierks wed. Meynert van Hoek koopt huis oz. Odolphisteeg. Ten O. Gosse Pieters Persijn, ten Z. Elske Huiberts, ten W. de Odolphisteeg, ten N. Jacob Baukes. Gekocht van Gerryt Gerryts, turfdrager, voor 51 GG 7 st.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0121v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Meinert van Hoek


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0205r van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFreek Wouters


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0043r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFreerk Wouters


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0015r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg OZwoning
 
koperMeindert Jans Vogelzang, gehuwd met235-21-00 GG
Antje Martens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenCornelis* Zijlstra havenmeester
Take Stephany, als gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperFreerk Woutersvarensgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeindert Jans Vogelzang x Antje Martens kopen een huis oz. Odophisteeg. Ten W. de Odolphisteeg, ten N. havenmeester Zijlstra. Gekocht van (de gelastigde van) Freerk Wouters, varensgezel, voor 235 GG 21 st.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0062r van 8 okt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFreerk Wouters


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-091 Sint Odolphisteeg 13Meindert Jans


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0202r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMeindert Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-090 Sint Odolphisteeg 13Meindert Jans0-16-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-187Sint Odolphisteeg 13Meindert Jansen Vogelsang... tersaake de inbreng van M.J.V. in okt ingekomen, 19 feb 1771. (GAH1102); eigenaar en gerbruiker van wijk E-187, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); weduwe M.V. eigenaresse van perceel nr. 1275 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-187Sint Odolphisteeg 13Meindert Vogelzang Meindert Vogelzang gleybakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1275Sint Odolphisteeg 13wed. Meindert VogelzangHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-187Sint Odolphisteeg 13Antie Martensoud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-187; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-187Sint Odolphisteeg 13Antje Meinderts Vogelsang... 1827, ovl 1846, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-220; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-187; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-187Antie Martens75 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-187Lammert de Vrij8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-187Antie Vogelzang43 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1275E-187 (Sint Odolphisteeg)Reinder Tj. Wijnaldawoonhuis


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 57 en 61 van 5 mrt 1879
adressoortbedraggebruik
E-187Sint Odolphisteeg 13provisionele en finale toewijzingfl. 1217huis E-187
 
verkoperJan Beerends Baantjer
koperTjitze de Wilde


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3901E-179 (St. Odolphisteeg)Jan B. Baantjerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3901Sint Odolphisteeg 13 (E-179)Johannes W. Rump


1915 - schoolgeldadresnaam
Sint Odolphisteeg 13Cyprianus Germans


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 13 Cijpianes R. Germans jr.sigarenmaker
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 13C.R.Germanssigarenmaker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Odolphisteeg 13H. Puite514Brandst.h.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Odolphisteeg 13, HarlingenSint Odolphisteeg 13H. Puitebrandstoffenhandel


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegH. Puite514Brandst.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegH. Puite514Brandst.h.


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 13A.J. (Albertus) Weijermars


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8613Sint Odolphisteeg naast 13gemeentelijk monument13 van 20
Sint Odolphisteeg 13rijksmonument 20618


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8613Sint Odolphisteeg 13
  terug