Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 16 6-084 1/2 6-079 E-177 E-168
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 16
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 18
ten noordenSint Odolphisteeg 14


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-084 Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarburgemeester Bilaen erven
gebruikerwed. Sibren Jansen cum soc.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
grondpacht aannotaris Schuttenius
grondpacht02-10-00 CG
aanslag grondpacht00-12-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-084 Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerwed. Sibren Jansen cum soc.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720
grondpacht aan Schuttenius
grondpacht02-10-00 CG
aanslag grondpacht00-12-08 CG
aansl. grondp. voldaan16-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-084 Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerde major de Haes
huurwaarde22-08-00 CG
aanslag huurwaarde03-14-00 CG
grondpacht aannotaris Schuttenius
grondpacht02-10-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0097r van 27 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSikke Douwes


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0100r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Ulbes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-084 Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarGerryt Jansen Wijngaarden c.s.
gebruikerwed. Maartie Bastaans c.s.
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG
grondpacht aanerven notaris Schuttenius
grondpacht02-10-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Ulbes


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0012v van 6 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe Sybrigjen Gerrits


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-084 /2Sint Odolphisteeg 16Rintje Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0154r van 27 nov 1746 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen kamer


1751 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Odolphisteeg 16, HarlingenSint Odolphisteeg 16P, I M'I.M.P.
1751'
tekst is niet zeker


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0266r van 6 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van J. Radsma


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0234v van 23 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van J. Radsma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-079 Sint Odolphisteeg 16 Diacony0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Cornelis van Velsen... 1771. (GAH1102); id. f. 20:0:0 bij Arent Wouters, 14 mei 1772. (GAH1103); wed. C. vV. gebruiker wijk E-177; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); ELZEN, CORNELIS KLAZES ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-177Sint Odolphisteeg 16Gereformeerde Diaconie Cornelis van Velsen wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1119Sint Odolphisteeg 16Hervormde DiaconyHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Anthony Fransen Posthuma... Frouwkie Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Kasper J Punbertoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-177; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Rinnert de Beergeb 1802 HRL, ovl 8 aug 1849 HRL, ongehuwd, scheepstimmerman, zv Geert de B., en Hieke Hettema; BS ovl 1849; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL, scheepstimmerman, wijk E-177; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Sijke Hendriks de Graaf... dG, en Tjetje ... ; BS ovl 1831; 1844 overlijdens; oud 78 jaar, geb Dragten en wonende te HRL. 1839, wijk E-177; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-177Zijke Hends. de Graaf78 jDragtenv, protestant, weduwe
E-177Rindert de Beer36 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, scheepstimmerman
E-177Kasper Jacob Punbert52 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kleermaker


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1119E-177 (Sint Odolphisteeg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1119E-168 (St. Odolphisteeg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1119Sint Odolphisteeg 16 (E-168)Hervormde Diaconie
  terug