Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Sint Odolphisteeg 18,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 18 6-085 6-080 E-176 E-167
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 18
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 20
ten noordenSint Odolphisteeg 16


aangrenzende stegensteeg
Sint Odolphisteeg 18naamloze steeg ten zuiden


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-085 Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarburgemeester Bilaen
gebruikerSipke Drogenham
huurwaardeCG 29:10:00
aanslag huurwaardeCG 05:18:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-085 Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerSipke Drogenham
huurwaardeCG 29:10:00
aanslag huurwaardeCG 05:18:00
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-085 Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerRintje Harmens
huurwaardeCG 29:10:00
aanslag huurwaardeCG 04:18:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-085 Sint Odolphisteeg 18woning
eigenaarJacob Radsma
gebruikerGrytie Adams
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-085 Sint Odolphisteeg 18wed. Cornelis Ulbes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 02:00:00


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-079 Sint Odolphisteeg 18Jan Jansen
6-079 Sint Odolphisteeg 18wed Jurre Jacobs
6-079 Sint Odolphisteeg 18Evert Jurres, 19 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0128r van 11 sep 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZwoning
 
koperJan Jansen turfdragerCG 90:00:00
naastligger ten zuidenAdam Lentz
naastligger ten noordenPieter Bakker
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten westenN. N.
Fedde AdamsAnjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen, turfdrager, koopt huis wz. St. Odolphysteeg. Ten O. de steeg, ten Z. Adam Lentz, ten W. N.N., ten N. Pieter Bakker. Geen grondpacht. Gekocht van Fedde Adams te Anjum voor 90 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-080 Sint Odolphisteeg 18Jan J PostCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Jan J Postma... 1812, id. bij J.J. Tuininga en A. Schillings, 1813; BS huw 1812, huw 1813; eigenaar en gebruiker van wijk E-176, turfdrager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-176Sint Odolphisteeg 18Jan J Postma Jan J Postma turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1120Sint Odolphisteeg 18Hervormde DiaconyHarlingenhuis en erf (20 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-176Sint Odolphisteeg 18Jan Jansen Post, overleden op 3 maart 1835St. Odolphisteeg E 176, ab intestato erfgenaam zou zijn geweest Jan Jansen de Groot, kuiper, testamentair erfgenamen (in 5e graad) zijn Jan Tjebbes de Groot, graanverschieter en Klaas Jans de Groot, boekbindersknecht (ieder 1/2), legaat (bijbel) voor verre bloedverwant Itje Jans de Groot. Saldo fl. 249,92. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Froukje van der Zee... Workum, ovl 23 mei 1865 HRL, huwt met Jan Roodbeen op 5 nov 1857 HRL, dienstbode in 1851, N.H., ovl wijk E-176, dv Jan Tjibles vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Hiske Klazes de Roos... bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, supp wijk G-437; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk E-176; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Rinske Jacobs Koelmangeb 1790 St. Jacob, ovl 20 jul 1851 HRL, huwt met Matthijs Overdijk, N.H., dv Jacob K, en Maaike ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk E-176; oud 49 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-176Hiske de Roos64 jHarlingenv, protestant, weduwe, naaister
E-176Rein de Groot30 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, gleibakker
E-176Sytze de Groot21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, gleibakker
E-176Ytje de Groot24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Rein Jans de Groot... 354, 371, wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1120E-176 (Sint Odolphisteeg)Jan Roodbeenwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Pietje Tjeerds Stoker... HRL, huw.afk. 28 apr en 4 mei 1822, dienstmeid. 2e huwt met Jan Roodbeen op 18 jan 1866 HRL, ovl wijk E-176, N.H., dv Tjeerd Reins en Lijske Adams (Prikkenaar); BS huw 1822, ovl 1848, huw 1866, ovl 1868, bev.reg. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1120E-167 (St. Odolphisteeg)Jan Roodbeenwoonhuis


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
E-176Sint Odolphisteeg 18Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
E-176Sint Odolphisteeg 18Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Finaal verkocht op 6 feb 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2207..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1120Sint Odolphisteeg 18 (E-167)Cornelia Wijnalda (te Rotterdam)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 18D.Beverlotransportarbeider


1938 - variaadresbronbericht
Sint Odolphisteeg 18Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 18rijksmonument 0
  terug