Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 18 6-085 6-080 E-176 E-167
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 18
ten oostenSint Odolphisteeg 16
ten zuidenSint Odolphisteeg 20
ten noordenSint Odolphisteeg 14


aangrenzende stegensteeg
Sint Odolphisteeg 18naamloze steeg ten zuiden


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110r van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-085Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarburgemeester Bilaen
gebruikerSipke Drogenham
huurwaarde29-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-18-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-085Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerSipke Drogenham
huurwaarde29-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-18-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-085 Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerRintje Harmens
huurwaarde29-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0099r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer van Sikke Douwes


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0100r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZkamer of huis
 
koperSikke Douwes Siderius boterkoper129-00-00 GG
huurderMaertie Bastiaens
naastligger ten oostenJacob Harmens Radsma
naastligger ten zuidenGerryt Jansen
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordenCornelis Ulbes
verkoper enJaerig Westralakenkoper
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
verkoperHarmanus Gongrijp


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-085 Sint Odolphisteeg 18woning
eigenaarJacob Radsma
gebruikerGrytie Adams
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZ [staat: Olisteeg]woning
 
koper door niaarCornelis Ulbes, gehuwd mettromslager200-00-00 CG
geniaarde koperPals Bockes, gehuwd met
geniaarde koperClaaske Willems
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olisteeg]
naastligger ten zuidenGerrit Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Ulbes
verkoperSicke Siderius, gehuwd met
verkoperDoedtie Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Ulbes, tromslager, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een woning in de Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Gerrit Jansen Wijngaarden, ten N. de koper. Gekocht van Sikke Douwes? x Doedtie Derks?, voor 200 cg.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0121v van 16 okt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenCornelis Ulbes


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0012v van 6 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZwoning
 
koperUlbe Cornelis metselaar220-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Olivier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe Sybrigjen Gerrits
verkoperSybrigjen Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Ulbessubstituut tamboer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Cornelis, metselaar, koopt een woning in de Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Jan Olivier, ten N. de verkoper. Gekocht van Sybrigje Gerrits wv tamboer Cornelis Ulbes, voor 220 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-085 Sint Odolphisteeg 18wed. Cornelis Ulbes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-085 Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarwed. Cornelis Ulbes
gebruikerwed. Cornelis Ulbes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG
6-085 /2Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarwed. Cornelis Ulbes
gebruikerwed. Cornelis Ulbes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0246v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZ [staat: Sint Odulphussteeg]huis
 
koperJanke Harmens, weduwe van105-00-00 GG
koperwijlen Andries Tjerks
naastligger ten oostenJacob Radsma sr.
naastligger ten zuidenJ. Olivier
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordenJanke Harmens
verkoperUlbe Cornelisturfdrager


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220av van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZwoning
 
koperAdam Sjoerds, gehuwd met100-00-00 GG
koperFolkjen Feddes
huurderUlbe Cornelis metselaar18-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Ratsma
naastligger ten zuidenoud burgemeester J. Olivier
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordende weduwe van Claas Nauta
verkoperJanke Harmens, laatst weduwe van
verkoperwijlen Jan Rijkertsmatroos op het Statenjacht


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0034r van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunes Jacobs n.u.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0288v van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFedde Adams


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0169v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Fedde Adams


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-079 Sint Odolphisteeg 18Jan Jansen
6-079 Sint Odolphisteeg 18wed Jurre Jacobs
6-079 Sint Odolphisteeg 18Evert Jurres, 19 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0128r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZwoning
 
koperJan Jansen turfdrager90-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenAdam Lentz
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Bakker
verkoperFedde AdamsAnjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen, turfdrager, koopt huis wz. St. Odolphysteeg. Ten O. de steeg, ten Z. Adam Lentz, ten W. N.N., ten N. Pieter Bakker. Geen grondpacht. Gekocht van Fedde Adams te Anjum voor 90 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-080 Sint Odolphisteeg 18Jan J Post0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Jan J Postma... 1812, id. bij J.J. Tuininga en A. Schillings, 1813; BS huw 1812, huw 1813; eigenaar en gebruiker van wijk E-176, turfdrager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-176Sint Odolphisteeg 18Jan J Postma Jan J Postma turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1120Sint Odolphisteeg 18Hervormde DiaconyHarlingenhuis en erf (20 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-176Sint Odolphisteeg 18Jan Jansen Post, overleden op 3 maart 1835St. Odolphisteeg E 176, ab intestato erfgenaam zou zijn geweest Jan Jansen de Groot, kuiper, testamentair erfgenamen (in 5e graad) zijn Jan Tjebbes de Groot, graanverschieter en Klaas Jans de Groot, boekbindersknecht (ieder 1/2), legaat (bijbel) voor verre bloedverwant Itje Jans de Groot. Saldo fl. 249,92. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Froukje van der Zee... Workum, ovl 23 mei 1865 HRL, huwt met Jan Roodbeen op 5 nov 1857 HRL, dienstbode in 1851, N.H., ovl wijk E-176, dv Jan Tjibles vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Hiske Klazes de Roos... bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, supp wijk G-437; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk E-176; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Rinske Jacobs Koelmangeb 1790 St. Jacob, ovl 20 jul 1851 HRL, huwt met Matthijs Overdijk, N.H., dv Jacob K, en Maaike ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk E-176; oud 49 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-176Hiske de Roos64 jHarlingenv, protestant, weduwe, naaister
E-176Rein de Groot30 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, gleibakker
E-176Sytze de Groot21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, gleibakker
E-176Ytje de Groot24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Rein Jans de Groot... 354, 371, wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1120E-176 (Sint Odolphisteeg)Jan Roodbeenwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Pietje Tjeerds Stoker... HRL, huw.afk. 28 apr en 4 mei 1822, dienstmeid. 2e huwt met Jan Roodbeen op 18 jan 1866 HRL, ovl wijk E-176, N.H., dv Tjeerd Reins en Lijske Adams (Prikkenaar); BS huw 1822, ovl 1848, huw 1866, ovl 1868, bev.reg. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1120E-167 (St. Odolphisteeg)Jan Roodbeenwoonhuis


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
E-176Sint Odolphisteeg 18Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
E-176Sint Odolphisteeg 18Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Finaal verkocht op 6 feb 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2207..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1120Sint Odolphisteeg 18 (E-167)Cornelia Wijnalda (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 18D.Beverlotransportarbeider


1938 - variaadresbronbericht
Sint Odolphisteeg 18Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 18rijksmonument 0
  terug