Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 6 6-088 6-085 E-182 E-172
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 6
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 8
ten noordenSint Odolphisteeg 4


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0123v van 10 jan 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Gijsbarts


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0142r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Gisbaerts


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0122v van 12 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Gijsberts


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149v van 19 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Gijsberts


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Willems Buys


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperHarmen Jacobs, gehuwd metmr. slotmaker300-00-00 CG
kopersClaeske Willems
naastligger ten zuidende erven van Reyner Templar
naastligger ten westende erven van Reyner Templar
naastligger ten noordenAgge Baske
naastligger ten noordenOdolphisteeg
verkoperGerryt Willemshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jacobs (Radsma), mr. slotmaker x Claeske Willems koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. het huis en erf van Reyner Templar, ten N. Agge Baske. Gekocht van Gerryt Willems, huistimmerman, voor 300 cg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 350v van jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Sint Odolphisteeg 6(achter) Gerrit Camp koopt woning wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. Harmen, slotmaker, ten W. de rentmeester Wassenaar, ten Z. de verkoper, ten N. het huis 'de Zon'. Gekocht van Claaske Camp wv Reyner Templar.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0117r van 9 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZwoning met een in en uitgang in de Odolphisteeg door een steegje ten zuiden van
 
koperJan van Switten, gehuwd metschoolmeester90-00-00 CG
Elisabeth de Maber
huurderTjallingh wever
naastligger ten oostenHarmen slotmaker
naastligger ten zuidenClaesje Camp
naastligger ten westende heer Wassenaer koopman
naastligger ten noordentuin en huis genaamd de Son
verkoperJaepjen Boudewijns, weduwe van
wijlen Gerrit Camp
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan van Swieten, schoolmeester x Elisabeth de Maber koopt een huis, in- en uitgaande in de Odolphisteeg door een steegje ten Z. van Claasje Camps, waardoor ook het huis 'de Son' een vrij in- en uitgang etc. heeft over de plaets. Ten O. Harmen, slotmaker, ten W. Wassenaar, ten Z. Claaske Camps, ten N. het huis 'de Son'. Gekocht van Jaepjen Boudewijns wv Gerrit Camps, voor 90 cg.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 251r van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Sint Odolphisteeg 6Jacob Harmens (Radsma), mr. slotmaker x Trijntie Tjeerds koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg, bewoond door de koper en de verkoper. Ten O. die steeg, ten W. Jan van Swieten, ten Z. Jantje Ockes, ten N. erven Agge Baske. Gekocht van Harmen Jacobs (Radsma), trekveerschipper van Harlingen op Dokkum x Claeske Willems, voor 400 cg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0029v van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZ [niet vermeld]woning eerder als school gebruikt
 
koperJacob Harmens, gehuwd metmr. slotmaker80-00-00 CG
Trijntie Tjeerds
naastligger ten oostenJacob Harmens, gehuwd metmr. slotmaker
Trijntie Tjeerds
naastligger ten zuidenJentie Ockes, en
Werp Bastiaens
naastligger ten westenburgemeester Wassenaar
naastligger ten noordenDirk Jansen havencherger
verkoperJan van Swieten, gehuwd metschoolmeester van 't weeshuis
Elisabeth de Mabes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jacob Harmens, mr. slotmaker x Trijntie Tjeerds koopt een woning die door de verkoper werd gebruikt als school. Ten O. de koper, ten W. burgemeester Wassenaar, ten Z. Jentje Ockes en Werp Bastiaens, ten N. het huis 'de Son' van Dirk Jansen, havencherger. Het 'schooltje' is in- en uit te gaan in de Sint Odolphisteeg door een steegje ten Z. van het huis van Jentje Ockes en Werp Bastiaens. Het huis 'de Son' heeft door dat steegje vrij in- en uitgang over de plaats. Gekocht van Jan van Swieten, schoolmeester van het Stadsweeshuis x Elisabeth de Mabes?, voor 80 cg.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194r van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Harmens


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-088 Sint Odolphisteeg 6huis
eigenaarDirk Huges
gebruikernotaris Schuttenius
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-088 Sint Odolphisteeg 6huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerde not. Schuttenius
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-088 Sint Odolphisteeg 6huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikernotaris Jacob Wiggama
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-088 Sint Odolphisteeg 6huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerJacob Wigmana
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Gerrits mr. kleermaker


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0019v van 27 jun 1756 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis en tuin
 
koperJacob Tjeerdts Radsma, gehuwd metmr. horlogemaker700-00-00 CG
Hinke Jans Bijlsma
huurderJacob Tjeerdts Radsma c.u.
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Werp Bastiaans
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenUlbe Sybrens
huis de Zon van Obbe Hendrix
verkoperJacob Harmens Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjeerds Radsma, mr. horlogemaker x Hinke Jans Bijlsma koopt een huis en tuin wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. een mandelige steeg, ten Z. wd. Worp? Bastiaans, ten N. Ulbe Sybrens. Het huis en het huis 'de Zon' van Obbe Hendrix Rademaker hebben vrij in- en uitgang naar de Odolphisteeg door het steegje ten W. Gekocht van Jacob Harmens Radsma, voor 700 cg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0177v van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Ratsma


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0235v van 16 jan 1780 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huizen en tuin
 
koperHuite Jans Luwma, gehuwd met875-00-00 CG
Grietje Fokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Harmen Radsma
naastligger ten noordenJacob Tjeerds Radsma burger
naastligger ten westensteeg
verkoperJacob Tjeerds Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Jans Lieuwma x Grietje Fokkes koopt huis en tuin wz. Odolphisteeg. Ten O. deze steeg, ten W. een mandelige steeg waardoor dit huis en het huis 'de Zon' van Johannes Frank en ook wd. H. Radsma een vrije in- en uitgang hebben in de Odolphisteeg. Gekocht van Jacob Tjeerds Radsma.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0035v van 18 mrt 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHoyte Lieuwma


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0288v van 30 mrt 1788 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van H. Radsma


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan E. Akkringa


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan E. Akkringa


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0186r van 15 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Akkringa


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-085 Sint Odolphisteeg 6Evert Goslings1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Jacob Jurresvrouw van J.J. gebruiker van wijk E-182, medegebruiker is Jan Hoekstra wed., eigenaar is Jan E. Akkeringa, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Jan Everts Akkringa... E-142; gebruiker Taeke H. Poort, timmerknegt, en Geert Gerrits wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-182; gebruiker Jan Hoekstra wed. en Jacob Jurres vrouw, 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 2e quartier, links: ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Jan Hoekstraovl voor 1812; huwt met Maaike Hofman, kinderen: Martje Jans H, geb 1788 ... , Etje Jans H, geb 1779 ... ; BS geb 1811, ovl 1837; wed. J.H. gebruiker van wijk E-182, eigenaar is Jan E. Akkeringa, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-182Sint Odolphisteeg 6Jan E Akkeringa Jan Hoekstra wed
E-182Sint Odolphisteeg 6Jacob Jurres vrouw


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 van 24 dec 1828
adressoortbedraggebruik
E-182Sint Odolphisteeg 6koopaktefl. 551/3 deel in huis E-142 en 1/3 deel in huis E-182
 
verkoperDirk Danser
koperPieter Matthijs Ouendag


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1125Sint Odolphisteeg 6Pieter Matthijsen OuendagHarlingenhoedemakerhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Jan A Westerbaanoud 50 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk E-182; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Ytje S Reidsmaoud 42 jaar, geb Reistum en wonende te HRL. 1839, wijk E-182; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-182Wessel L IJlstra23 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, kleermaker
E-182Trijntie J Wiersma22 jMidlumgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-182Lolke IJlstra2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-182Helena IJlstra1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-182Jan Arents Westerbaan50 jBolswardgezin 2, m, protestant, gehuwd, touwslager
E-182Ytje S Reidsma42 jReitsumgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-182Arend Westerbaan11 jBolswardgezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-182Sjoerd Westerbaan9 jBolswardgezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-182Sytske Westerbaan6 jAmsterdamgezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-182Janke Westerbaan2 jBolswardgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-182Sint Odolphisteeg 6Janke Westerbaan, overleden op 8 februari 18402 1/2 jr, geboren Bolsward, overleden St. Odolphisteeg E 182. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 45) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-182Sint Odolphisteeg 6Henricus With, overleden op 15 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 58 jr, geboren W? 28/10/1790, koopman, overleden St. Odolphisteeg E 182, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Gerben Velthuis... Rooms Katholiek, ovl wijk E-151, zv Jacob V, en Foekje Dirks; BS ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-182; oud 37 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-151; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Getje van der Werfgeb 4 jun 1796 Workum, ovl 18 nov 1866 HRL, huwt met Gerben Velthuis, Nederlands Hervormd ovl wijk E-157, dv Albert vdW. en ... ; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk E-182


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1125E-182 (Sint Odolphisteeg)Allart Scheltinga Oosterbaanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1125E-172 (St. Odolphisteeg)Wed. en erven Laas Wijnaldawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1125Sint Odolphisteeg 6 (E-172)Aaltje de Groot


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 6 Pieter Froentjesrijksambtenaar
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
St. Odolphisteeg 6 Willem Schilstraagent van politie
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 6P.Kosterschoenmaker


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Odolphisteeg 6, HarlingenSint Odolphisteeg 6C. Sijbesmabloemenmagazijn


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Odolphisteeg 6, HarlingenSint Odolphisteeg 6C. Sijbesma en zonenLelie, debloemen en planten


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegChr. de Groot914Winkel.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Odolphisteeg 6, HarlingenSint Odolphisteeg 6Chr. de Grootzeemleer, closetpapier, borstelwerken


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Odolphisteeg 6, HarlingenSint Odolphisteeg 6Chr. de Grootgroothandel in borstelwerk, wrijfwas, closetpapier


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegChr. de Groot914Winkel.
  terug