Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spekmarkt 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Spekmarkt 2 5-128 5-156 F-190 F-181
Naastliggers vanSpekmarkt 2
ten oostende Spekmarkt
ten zuidenSpekmarkt 4
ten westenSpekmarkt 4
ten noordenLanen 80


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0109r van 9 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenmr. Claes Freercx


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0145r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkt OZ [staat: op de plaats aan het oosteinde van de Lanen]huis
 
aanhandelaarSeger Riencks, gehuwd metkistmaker
aanhandelaarSwaen Cleysen
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: de plaats]
naastligger ten zuidenJan Claesen kistmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Ryoerts
verwandelaarSytse Jochems, gehuwd metbakker
verwandelaarEls Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeger Riencks kistmaker x Swaen Cleysen kopen huis op de plaats aan `t oosteinde v.d. Lanen. Ten O. de plaats, ten Z. kistmaker Jan Claesen, ten W. ?, ten N. Pyeter Ryoerts. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht door wandel van bakker Sytse Jochums x Els Jans.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0145v van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkt OZ [staat: op de plaats aan het oosteinde van de Lanen]huis
 
koper door niaarAncke Bottes, gehuwd met350-00-00 GG
geniaarde koperNanningh Minnes, gehuwd met
geniaarde koperTziam Hessels
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: de plaats]
naastligger ten zuidenJan Claesen kistmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Ryoerts
verkoperSeger Riencks, gehuwd metkistmaker
verkoperSwaen Cleysen
tekst in de margeAncke Bottedr., in desen mit Austrophoro haeren procureur geassisteert, versoeckt ratione sanguinis 't nyaer van de geproclameerde huysinge, onder presentatie omme des eersten coopers handen in alles vrij costeloos ende schadeloos t'ontheffen naer behooren, tot dien fine 't consent- ende roepgelt tot negen gulden elliff stuyvers betaelende, versoeckt dat onder d'voorige presentatie haer 't nyaer toegewesen sal werden. Actum den 27en marty 1613.
tekst in de margeGewesen op den nyaernemerse alsoo daer geen oppositie is, den 27en marty 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanningh Minnes x Tziam Hessels kopen huis op de plaats aan `t oosteinde v.d. Lanen. Ten O. de plaats, ten Z. kistmaker Jan Claesen, ten W. ?, ten N. Pyter Ryoerts. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Seger Riencks kistmaker x Swaen Cleysen voor 350 GG. Er is geniaard ratione sanguinis en toegewezen aan Ancke Bottes.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0011v van 21 apr 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakker


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0078v van 29 nov 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakker


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0003r van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkt WZ [staat: op de oostzijde van de Lanen]huis
 
koperJacob Goyties 328-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: de plaats]
naastligger ten zuidenJan Clasen kistmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Rioerds
verkoper van 1/2Cornelis Segers
verkoper van 1/4Hans Adams Mevous, gehuwd met
verkoper van 1/4Anneke Segers
verkoper q.q.Cornelis Segers, gelastigde
verkoper q.q.Hans Adams Mevous, gelastigden van
verkoper van 1/4Bote Segers thans uitlandig


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkt WZ [staat: op de plaats aan het oosteinde van de Lanen]huis
 
koperSytse Sents, gehuwd met328-00-00 GG
koperNanck Goyties
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Claessen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Rioerts
verkoperJacob Goyts
verkoperClaesie Clases


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSytse Sents


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0166r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSytse Sents


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0117v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0031r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkt WZ [staat: Grauwe Kat aan de WZ van de Spekmarkt bij de Vleesmarkt]huis
 
kopergemeensman Bavius Ziricus notaris200-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
bewonerGerryt Harmensgardenier
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: Grauwe Kat]
naastligger ten zuidende weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croon
naastligger ten westende weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croon
naastligger ten noordengemeensman Saco Romkes Gaasma
verkoperde crediteuren van wijlen Frouck Sytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus, gemeensman en notarius publicus, koopt huis op de plaats bij de grauwe kat, wz. Spekmarkt, bij de Vleesmarkt. Ten O. de plaats, ten Z. en W. wd. vaandrig Goitien Sytses Croon, ten N. gemeensman Saco Romckes Gaasma. Grondpacht 30 st. Gekocht van (de crediteuren van wl.) Frouck Sytses voor 200 gg 7 st.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkt WZ [staat: Op de plaats bij de Grauwe Kat, aan de WZ van de Spekmarkt, bij de Vleesmarkt]huis
 
koperJan Jansen Schoonebeeck 281-21-14 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
bewonerRinske Piters
naastligger ten oostenSpekmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenYge Hendricx
naastligger ten westenYge Hendricx
naastligger ten noordenGemeensman Saco Romckes Gaasma
verkopergemeensman Bavius Ziricus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Schoonebeek c.u. kopen een huis op de plaats bij de grauwe kath, wz. Spekmarkt bij de Vleesmarkt. Ten O. de plaets, ten Z. en W. Yge Hendrix c.u., ten N. gemeensman Saco Romckes Gaasma. Grondpacht 30 st. Gekocht van gemeensman Bavius Ziricus c.u. voor 281 gg 21 st.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkt WZ [staat: Op de plaats bij de Grauwe Kat, aan de WZ van de Spekmarkt, bij de Vleesmarkt]huis
 
koperJan Jansen Schoonebeeck 281-21-14 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
bewonerRinske Piters
naastligger ten oostenSpekmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenYge Hendricx
naastligger ten westenYge Hendricx
naastligger ten noordenGemeensman Saco Romckes Gaasma
verkopergemeensman Bavius Ziricus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Schoonebeek c.u. kopen een huis op de plaats bij de grauwe kath, wz. Spekmarkt bij de Vleesmarkt. Ten O. de plaets, ten Z. en W. Yge Hendrix c.u., ten N. gemeensman Saco Romckes Gaasma. Grondpacht 30 st. Gekocht van gemeensman Bavius Ziricus c.u. voor 281 gg 21 st.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229r van 22 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen Schonebeeck mr. chirurgijn


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-128Spekmarkt 2huis
eigenaarwed. Jan Schonebeek
gebruikerwed. Jan Schonebeek
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-128Spekmarkt 2huis
eigenaarwed. Schonebeek
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0083r van 20 okt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Schonebeek


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096r van 19 jan 1721 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkt WZ [niet vermeld]huis
 
koperJan Jansen Schonebeek c.u.500-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenDirck Sytses c.u.
naastligger ten westenDirck Sytses c.u.
naastligger ten noordenAbraham Alema
verkoperLeentie Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Schonebeek


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0157v van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Schonebeek


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-128 Spekmarkt 2huis
eigenaarwed. Schonebeek
gebruikerwed. Schonebeek
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0212v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0010ra van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgervaandrig Jan Schonebeek


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-128 Spekmarkt 2huis
eigenaarJan Schonebeek
gebruikerBokke Sikkes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-128 Spekmarkt 2huis
eigenaarJan Schonebeeck
gebruikerDieuke Jelles
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0134v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkt WZhuis
 
koperWybren Bartels Klok mr. uurwerkmaker229-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenMarijke Huigens
naastligger ten westenMarijke Huigens
naastligger ten noordende heer Junius van Alema
verkoperAafke Huberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Schonebeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Bartels Klok, mr. uurwerkmaker, koopt een huis op de Spekmarkt, door de verkoperse als eigenaar bewoond. Grondpacht 30 st aan de Stad. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. en W. Marijke Huigens, ten N. de heer Junius van Alema. Gekocht van Aafke Huberts wv Jan Schonebeek, voor haarzelf voor 1/2 en als erfgenaam ex testamento van haar man voor 1/2, voor 229 gg 14 st.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0207r van 13 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybren Klok


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0032v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybren Klok


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0082r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkthuis
 
koperDirk Cornelis Zijlstra, gehuwd met377-00-00 GG
koperMarijke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
sintjacobischatting2-00-00 CG
huurderBartholomeus Caspers Clok
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten noordende weduwe van Sioerd Andries
naastligger ten zuidenDirk Cornelis Zijlstra
naastligger ten westenDirk Cornelis Zijlstra
verkoper van 1/2Lijsbert Bartels, gehuwd metBerlikum
verkoper van 1/2Jacob DirksBerlikum
verkoper van 1/2Rixtje Salvis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Bote Barteles
verkoperBinschie Botes
verkoperGrietje Barteles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Zijlstra x Marijke Jans koopt huis wz. Spekmarkt. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. en W. de koper, ten N. wd. Sioerd Andries. Gekocht van Lijsbeth Bartels x Jacob Dirks te Berlikum voor 1/2 en Rixtie Salves wv Bote Bartels en haar kinderen voor 1/2, ook te Berlikum.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0080v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Cornelis Zijlstra


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0154r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarijke Jans, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Dirk Cornelis Zijlstra


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0274v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 2Spekmarkt WZhuis
 
koperRuurd Hilbrands, gehuwd metmr. kuiper200-00-00 CG
koperTrijntje Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenIeme de Groot
naastligger ten westenIeme de Groot
naastligger ten noordenAlbert Bolman
verkoperMarijke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Cornelis Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Hilbrands, mr. kuiper x Trijntje Jans koopt een huis wz. Spekmarkt. Op het huis rust een beding van 9 sep 1716. Ten O. die straat, ten Z. en W. Ieme de Groot, ten N. Albert Bolman. Gekocht van Marijke Jans wv Dirk Cornelis Zijlstra, voor 200 cg.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0008v van 11 dec 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRuird kuiper


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0190r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRuurd Hilbrands


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-156 Spekmarkt 2Ruurd Hilbrands2-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-190Spekmarkt 2Aukje Ruurds Riewaldzie ook: Aukje Ruurds; geb 1803 ... , ovl 30 nov 1813 HRL; wijk F-190, dv Ruurd Hillebrands R, en ... ; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-190Spekmarkt 2Cornelis Foppes de Vries... bruidegom, zv Foppe Cornelis dV, en Grietje Johannes; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1827; eigenaar van wijk F-190; gebruiker IJke Jacobs, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-229, metzelknegt; eigenaar en medegebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-190Spekmarkt 2Dirkje Fransen Dijkstra... 26 apr 1814 HRL, huwt met Ruurd Hilbrands Riewald op 15 mei 1801 Kimswerd, komt van Kimswerd, ovl wijk F-190, in huwelijksakte vermeld als ''Ruaart''; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1814, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-190Spekmarkt 2Yk Jacobs... Jans en An Taedes; mogelijk een zuster van Sietske Jacobus van Beemen; BS huw 1815; gebruiker van wijk F-190, eigenaar is Cornelis F. de Vries, 1814. (GAH204); Extract uit het Doopboek te Molkweren, van de Hervormde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-190Spekmarkt 2Cornelis F de Vries Yke Jacobs


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-190Spekmarkt 2Zijtje Jans Feersma, overleden op 29 januari 1824laatst wed. Reinder Ydes de Groot, moeder van Hinke Reinders de Groot (vrouw van Cornelis Foppes de Vries, metselaarsknecht Spekmarkt F 190). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-190Spekmarkt 2Cornelis Foppes de Vries, overleden op 26 december 1827metselaar Spekmarkt F 190, man van Hinke Reinders de Groot, schoolhouderse, vader van minderjarige Marijke en Foppe Cornelis de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1310Spekmarkt 2wed. Cornelis Foppes de VriesHarlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-190Spekmarkt 2Henke R. de Boeroud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-190; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-190Spekmarkt 2Sibbeltje Rinses van Asperen, overleden op 30 november 183920 mnd, overleden Schritsen F 190, dochter van wijlen Rinse van Asperen en Marijke C. de Vries, naaister, zuster van minderjarige Hinke en Gerlof Rinzes van Asperen. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7011/145 (saldo fl. 26,66 als aandeel in vaders boedel). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-190SpekmarkHenke R de Boer49 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
F-190SpekmarkMarijke de Vries26 jHarlingenv, protestant, weduwe, naaivrouw
F-190SpekmarkFoppe Corn. de Vries19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, baardscheerder
F-190SpekmarkHenke van Asperen5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-190SpekmarkGerlof van Asperen3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 36 van 1 jun 1849
adressoortbedraggebruik
F-190Spekmarkt 2koopaktefl. 4503/4 deel in huis aan de westzijde van de Spekmarkt, F-190
 
verkoperHinke Reinders Groot (wv Cornelis Foppes de Vries)
verkoperMarijke de Vries (gehuwd met Jerg Adam Schnar)
koperFoppe de Vries


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-190Spekmarkt 2Petronella Gonggrijp... HRL, N.H., dv Joost G, en Berber Smit; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1817, bev.reg. HRL 1851 wijk F-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-052; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1310F-190 (Spekmarkt)Foppe de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1310F-181 (Spekmarkt)Wijtze Feddemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1310Spekmarkt 2 (F-181)Wytze Feddemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Spekmarkt 2 Wijtze Feddemawinkelier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spekmarkt 2W.Jellemasteenbakker en winkelier


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Spekmarkt 2, HarlingenSpekmarkt 2 van der Sluiselectr. drukkerij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SpekmarktA. v.d. Sluis453Drukk.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SpekmarktA. v.d. Sluis453Drukk.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SpekmarktA. v.d. Sluis453Drukk.


1965 - adresboekadresnaam
Spekmarkt 2A. (Albert) v.d. Sluis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 1310Spekmarkt 2gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1310Spekmarkt 2
  terug