Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Steenhouwersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Steenhouwersstraat 2 4-195 4-198 1/2 H-ong H-ong
   huisnummer hoger Steenhouwersstraat 2 4-197 4-198 1/2 H-ong H-ong
Naastliggers vanSteenhouwersstraat 2
ten oostende Steenhouwersstraat
ten zuidenSteenhouwersstraat 4
ten westenZuiderhaven 54
ten noordende Zuiderhaven


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2A. BambachPassage, dehotel café restaurant


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0145r van 18 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten oostende kamers waarmee de hof beheind is


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0096r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van Jacob Lous stads mr. metselaar
naastligger ten oostende andere kamers


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130r van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0130r van 31 jan 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0261r van 18 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat, alsmede kamers om de hof


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174r van 6 jun 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten oostende kamers die de hof omgeven


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0174r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer van Jacob Aukes, naast


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0233v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAaert Hendricks


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0306r van 12 jan 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZhuis
 
koperJoannes Clases panbakker64-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuideneen kamer
naastligger ten westenhuis en tuin van de heer Adius
naastligger ten noordenhuis en tuin van de heer Adius
verkoperAart Hendricksschilder


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0217v van 8 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jans mr. pannebakker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0352v van 27 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0079r van 6 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhof van A. Widenbrugh ontvanger


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 2
eigenaarJan Meinerts
gebruikerJan Meinerts
opmerkingpro deo versogt
4-197Steenhouwersstraat 2huis, hoff etc.
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerde heer Widenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde26-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarNeeltie Dirks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
4-197Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarwed. de hr. Widenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde26-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarNeeltje Dirks erven
gebruikerNeeltje Dirks erven
opmerkingpauper
4-197 Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-13-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0002r van 2 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ achter de heer Widenbrug1/3 huis (1/4 en 1/12)
 
koperRinke Stellingwerf, gehuwd metontvanger40-00-00 CG
koperHylkjen Pyters
verkoperJohannes Baltes, gehuwd met
verkoperPytje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinke Stellingwerf, ontvanger te Marrum? x Hylkjen Pyters koopt 1/4 + 1/12 van een huis achter de heer Widenbrug in de Steenhouwersstraat. De kopers hebben zelf al een gedeelte in bezit. Gekocht van Johannes Baltes x Pytje Willems.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0082v van 16 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ achter de heer Wijdenbrug1/3 huis (1/4 en 1/12)
 
koper door niaarP. B. van Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland63-07-00 GG
eigenaar van 2/3Thomas Hiddes c.u.
verpachter grondde heer Wijdenbrug 3-00-00 CG
geniaarde koperGerben Tjeerdskoopman en lijnslager
bewonerThomas Hiddes c.u.
naastligger ten oostenSteenhouwerstraat
naastligger ten zuidende heer Wijdenbrug
naastligger ten westende heer Wijdenbrug
naastligger ten noordende heer Wijdenbrug
Johannes Clonckers, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Rinco Stellingwerf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaP.B. van Wijdenbrug koopt, na niaar rat vicinitatis tegen Gerben Tjeerds, 1/4 + 1/12 van een huis in de Steenhouwersstraat, achter zijn eigen huis. Ten O. DIE straat, ten W., Z. en N. de koper zelf. Gekocht van Rinke Stellingwerf.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0086r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ2/3 huis (1/2, en 2/3 van 1/4)
 
koper door niaarPieter Berent Tjeerds van Wijdenbrugh 111-07-00 GG
verpachter grondde heer Wijdenbrugh 3-00-00 CG
geniaarde koperGerben Tjeerdslijnslager
bewonerThomas Hiddes c.u.
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidende heer Wijdenbrugh
naastligger ten westende heer Wijdenbrugh
naastligger ten noordende heer Wijdenbrugh
verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4)kleinkinderen van wijlen Janke Johannes, weduwe van
verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4)wijlen Janke Claesen, met als alimentators
de Gereformeerde Gemeente: diaconieMarrum
verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4)Rinco Stellingwerf, zoon van
wijlen Janke Johannes, met als curator over de boedel
dr. Johannes Clonkersadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 3/12 (1/4)Claes Johannes
verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4)Hendrik Baltus, envarenspersoon
Engeltje Baltus, gehuwd met
Thomas Hiddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Berent Wijdenbrug koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gerben Tjeerds, 2/4 en 2/12 van bovengenoemd huis in de Steenh. straat. Ten O. de Steenh. straat, ten Z., W. en N. de koper, die ook al eigenaar is van de rest. Gekocht van de kindskinderen van wl. Janke Johannes, laatst wd. Jan Claesen, deels als erfgenamen van haar zoon Rinke Stellingwerf. Het zijn Claes Johannes, Hendrik Baltus en Aeltje Baltus x Thomas Hiddes.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-13-06 CG
4-197 Steenhouwersstraat 2kamer
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
opmerkingdoet geen huir


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-195 Steenhouwersstraat 2de hr. Wijdenbrug, bestaande uit 11 personen
aangebooden capitaal150-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerde hr. Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde23-12-10 CG
opmerkinghier onder beklemd no. 197
4-197 Steenhouwersstraat 2kamer
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 195


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0033r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0066r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jacobs Coster
naastligger ten oostenHendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0068r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Jacobs Coster


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0074r van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraathuis
 
koperCornelis Jacobs Coster cementmolenaar en koopman105-00-00 GG
huurderjuffers Theekens
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenHendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
naastligger ten westenJan Rutgers c.soc.
naastligger ten noordenJan Rutgers c.soc.
Hendrik Philip Stambke, gelastigde vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperPieter Baerend van Wijdenbrug, onder het korps vanritmeester van een compagnie huzaren
Rhijngrave van Salmkolonel in dienst der Verenigde Nederlanden's-Gravenhage
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs Coster, koopman en cementmolenaar, koopt huis in de Steenh. straat. Ten O. de Steenh. straat, ten W. en N. Jan Rutgers, ten Z. de verkoper, Pieter Baerend van Wijdenbrugh te `s-Gravenhage.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0063v van 14 dec 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Koster
naastligger ten oostendr. Stampke
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0076v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZhuis
 
koperJan A. Rauwerda 200-00-00 GG
huurderKarel Hansen c.u.
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidendr. Stambke
naastligger ten westenJan Rutgers c.s.
naastligger ten noordenJan Rutgers c.s.
verkoperCornelis Jacobs Coster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan A. Rauwerda koopt huis. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W. en N. Jan Rutgers c.s., ten Z. dr. Stambke. Gekocht van Cornelis Jacobs Coster.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0091r van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZhuis
 
koperMettje Martens, weduwe van68-00-00 GG
koperwijlen Jan Baukes
huurderTjerk Pieters c.u.28-00-00 CG
huurderGrietje Hanses 26-00-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenH. P. Stambke
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordenJan Schiere
verkoper q.q.Jan Harkema, procureur vanexecuteur van BarradeelOosterbierum
verkoperJan RauwerdaOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMettje Martens wv Jan Baukes koopt huis. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W. en N. Jan Schiere, ten Z. H.P. Stambke. Geen grondpacht. Gekocht van Jan A. Rauwerda te Oosterbierum voor 68 gg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0160r van 21 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMetje Martens*


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-198 Steenhouwersstraat 2Jan Schiere5-00-00 CGhuis


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0147r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Baukes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1911Steenhouwersstraat 2Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis en erf (290 m²)


1888 - variaadresbronbericht
Steenhouwersstraat 2Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Sierdtje Bakker, wed. van Lykle de Boer, in wijk H no. 189, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1890 - variaadresbronbericht
Steenhouwersstraat 2Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Sjouke J. Polstra een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 189 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2449Steenhouwersstraat 2 (H-ong)Gaele Fokkemawoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Steenhouwersstraat 2Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Steenhouwerstraat 2 Pieter Zuiderhofbierbottelaar
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Steenhouwersstraat 2L. de Vriescafehouder


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2A. Bambachcafé


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2A. BambachPassage, decafé


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr. 2A. Bambach311Café


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr. 2A. Bambach966Hötel-café-rest.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2W. Kloostermanhandel in alle soorten brandstoffen


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2W. Kloostermanhandel in alle soorten brandstoffen


1965 - adresboekadresnaam
Steenhouwersstraat 2A.C. (Albertus) Bambach
  terug