Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Steenhouwersstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Steenhouwersstraat 4 4-195 4-198 H-156 H-189
 huisnummer lager  huisnummer hoger Steenhouwersstraat 4 4-197 4-198 H-156 H-189
Naastliggers vanSteenhouwersstraat 4
ten oostende Steenhouwersstraat
ten zuidenSteenhouwersstraat 6
ten noordenSteenhouwersstraat 2


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0147v van 1 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van wijlen Jacob Lous
naastligger ten noordenHenning Lampes


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0007r van 18 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240v van 5 jun 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet hof van wijlen Taecke Lauta


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017v van 17 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van Wytzo Beima, gehuwd metkapitein bij de Admiraliteit
naastligger ten noordenReinuke Thijssen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0174r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat WZ [staat: bij des Lands Lijnbaan, achter de koper]kamer
 
koperde heer Adius secretaris20-17-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHebbel Beernts
naastligger ten westende heer Adius secretaris
naastligger ten noordende kamer van Jacob Aukes, naast
Hendrick Schijffels
verkoperdr. W. Knijffacademiae secretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdigerus Adius, secretaris bij de Admiraliteit, koopt een camer omtrent `s lands lijnbaan, achter zijn huis. Ten O. de straat, ten W. de koper, ten Z. Hebbel? Beernts, ten N. de camers van Jacob Auckes, naast Hendrick Schijffels? Gekocht van dr. W. Knijff, academiae secr., voor 20 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0233v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat [staat: straat lopende van het Zwart Vallaat naar het bolwerk]huis
 
koperWillem Coenes mr. knoopmaker en koopman15-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPaulus Gemmenich secretaris
naastligger ten westenPaulus Gemmenich secretaris
naastligger ten noordenAaert Hendricks
verkoperAucke Jacobsmr. metselaar


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0306r van 12 jan 1690 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen kamer


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0217v van 8 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat WZkamer
 
koperde heer Saco van Idsinga oud gedeputeerde van Friesland en nu gecommiteerde van de stad25-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenJacobus Gemmenich I.U. Student
naastligger ten westenJacobus Gemmenich I.U. Student
naastligger ten noordenJohannes Jans mr. pannebakker
verkoperWillem Koenesknoopmaker en koopman


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0079r van 6 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat WZ op de hoekhuis
 
koperJan Hendriks, gehuwd metlinnenwever178-00-00 CG
koperJidtie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten ]
naastligger ten westenAndries Jansen gleibakker
naastligger ten noordenhof van A. Widenbrugh ontvanger
verkoperBerber Jans, weduwe van
wijlen Willem Willemsmr. linnenwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks, linnenwever x IJdtie Jans koopt huis in de zogen. Steenhouwersstraat. Ten O. die straat, ten W. gleibakker Andries Jansen, ten Z. de stadsvesten, ten N. de hof van de Ontvanger Widenbrugh. Gekocht van Berber Jans wv mr. linnenwever Willem Willems.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 4
eigenaarJan Meinerts
gebruikerJan Meinerts
opmerkingpro deo versogt
4-197Steenhouwersstraat 4huis, hoff etc.
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerde heer Widenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde26-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 4huis
eigenaarNeeltie Dirks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
4-197Steenhouwersstraat 4huis
eigenaarwed. de hr. Widenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde26-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Steenhouwersstraat 4huis
eigenaarNeeltje Dirks erven
gebruikerNeeltje Dirks erven
opmerkingpauper
4-197 Steenhouwersstraat 4huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-13-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0082v van 16 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer Wijdenbrug


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0086r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer Wijdenbrugh


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Steenhouwersstraat 4huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-13-06 CG
4-197 Steenhouwersstraat 4kamer
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
opmerkingdoet geen huir


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-195 Steenhouwersstraat 4de hr. Wijdenbrug, bestaande uit 11 personen
aangebooden capitaal150-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Steenhouwersstraat 4huis
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerde hr. Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde23-12-10 CG
opmerkinghier onder beklemd no. 197
4-197 Steenhouwersstraat 4kamer
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 195


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0068r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat WZkoetshuis, stalling en kamer
 
koperHendrik Philip Stambke kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland250-21-00 GG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenAlbert Bolman
naastligger ten noordenCornelis Jacobs Coster
verkoperPieter Barend van Wijdenbrug, onder het korps vanritmeester van een compagnie huzarenBreda
Rhijngrave van Salmkolonel in dienst der Verenigde Nederlanden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH.P. Stambke koopt voor zichzelf een koetshuis, stalling en camer in de Steenhouwersstraat. Ten O. en Z. de straat, ten W. Albert Bolman en anderen, ten N. Cornelis Jacobs Coster. Gekocht van P.B. van Wijdenbrugh. Veel bedingen.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0074r van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0076v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Stambke


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0091r van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. P. Stambke


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0160r van 21 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat WZhuis, stalling en wagenhuis
 
koperClaas Lourens Coster mr. slager405-00-00 CG
huurderSjouke Claases melktapper45-00-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMetje Martens*
naastligger ten westenJan Schiere
verkoper q.q.Pieter Barends Embdenaar, redder van
verkoperde boedel van Henri Philip Stambkeadvocaat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-198 Steenhouwersstraat 4Jan Schiere5-00-00 CGhuis


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0147r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat wijk H-155huis
 
koperMarten Jans koopman400-00-00 CG
huurderKlaas Jacobi 29-00-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordende weduwe van Jan Baukes
verkoperKlaas Lourens Koster


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-156Steenhouwersstraat 4Marten Jans Schaafsma... ovl 1817, huw 1818, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk H-155, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-156, koopman, 1814. (GAH204); weduwe M.J.S. eigenaresse van perceel nr. 861 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-156Steenhouwersstraat 4Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 9 en 12 van 17 feb 1830
adressoortbedraggebruik
H-156Steenhouwersstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 3452huis en groot pakhuis H-156 en H-157
 
verkoperAafke Aukes Zein (wv Marten Jans Schaafsma)
koperJan Jans Glinstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1911Steenhouwersstraat 4Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis en erf (290 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 1 feb 1832
adressoortbedraggebruik
H-156Steenhouwersstraat 4koopaktefl. 3100huis en pakhuis H-156 en H-157
 
verkoperJan Jans van Glinstra
koperMartinus Harmens Lieuwma (gehuwd met Aafke Aukes Zein)


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-156Steenhouwersstraat 4Jan Martens Schaafsma, overleden op 4 november 184223 jr (geboren 16/3/1819), koopman, overleden Naaktemannenstraat H 156, gehuwd, geen kinderen, zoon van wijlen Marten Schaafsma en Aafke Aukes Zein (thans vrouw van Martinus Harmens Lieuwma, mr. smid), broer van Janna (vrouw van Cornelis Teves, kantoorbediende) en minderjarige Auke, Marten, Bouwe, Geeske en Riemke Martens Schaafsma, halfbroer van minderjarige Harmen en reeds 18/2/1843 overleden Trijntje Martinus Lieuwma (uit 2e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-156Steenhouwersstraat 4Hendrick Wilhelm Bohmers, overleden op 8 februari 184352 jr, geboren Wattenscheid/Westfalen 13/8/1790, katoenspinner, overleden Kleine Sluis H 156, man van reeds overleden Sytske Teunis Houtsma, vader van minderjarige Johan-Christiaan Hendriks Bohmers (voogd is Tjardus Houtsma, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-156Steenhouwersstraat 4Sytske Teunis Houtsma, overleden op 1 maart 184351 jr, geboren Almenum 17/2/1792, overleden Zuiderhaven H 156, wed. Willem Bohmers, moeder van minderjarige Johan-Christiaan Bohmers (voogd is Tjardus Houtsma, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-156Steenhouwersstraat 4Antje Jans van der Mey, overleden op 13 augustus 184677 jr (geboren 25/2/1769), overleden Zuiderhaven H 156, wed. Cornelis Tevis, moeder van Baukje (vrouw van Egbert Rubertus Borchers, te Haarlem), wijlen Jan (vader van Cornelis, kantoorbediende, Tevis en Sophia-Maria Jans Tevis) en wijlen Wiepkje Cornelis Tevis (vrouw van Egbert Bergman, moeder van Anna-Gesina, Jan en Cornelis Egberts Bergman), legaat fl. 700,- voor onechte zoon van genoemde Wiepkje C. Tevis, met name Harmen Tevis, varenspersoon Middelburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-156Steenhouwersstraat 4Tjepke Jans Laanstra... dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1838, ovl 1840, huw 1841, huw 1855, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-156; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-111; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4256Steenhouwersstraat 4 (H-189)Gaele Fokkemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Steenhouwerstraat 4 Hijlke Vissermanconducteur S.S.
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1948 - kentekenadresnaam
B-33772
Steenhouwerstraat 4Firma Hein de Windt
  terug