Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) F-250 F-245
Naastliggers vanVijverstraat 8
ten oostenVijverstraat 12
ten zuidenGrote Ossenmarkt 3
ten westenVijverstraat 6
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegensteeg
Vijverstraat 8naamloze steeg ten oosten


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0020v van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkoper Sibbele Janssen c.u.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ [staat: grote vijverstraat]2/3 huis daer de Gulden Besem uutsteeckt, met een ledige plaats daar achter
 
koperN. N.
eigenaar van 1/3Maeus PietersFraneker
naastligger ten oostenburgemeester Hero Jansen
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: de brede plaats of de nieuwe straat]
naastligger ten westenJan Maeus
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Marthen Pieters, geauthoriseerde curator bonorum
verkoper q.q.Jan Meuus, geauthoriseerde curatoren bonorum over
verkoperde verlaten boedel en goederen van wijlen Sibble Jansen, gehuwd met
verkoperwijlen Martien Aernts


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ [staat: grote vijverstraat]2/3 huis daer de Gulden Besem uytsteeckt
 
koper provisioneelJan Beeck 501-07-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperSibble Jansen c.u.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136v van 27 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ [staat: Grote Vijverstraat]2/3 huis daer den Vergulden Besem uutsteeckt, met een ledige plaats daarachter
 
aanhandelaarJohannes Hylckes, gehuwd metscheepstimmerman
aanhandelaarBeyts Ulbes
eigenaar van 1/3Meves PietersFraneker
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de vrouw van burgemeester Heer Jansen
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: brede plaats of nieuwe straat]
naastligger ten westenJan Meves kistmaker
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarJan Annes Beeck, gehuwd met
verwandelaarAntie Jochums


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ2/3 van 2-00-00 CG grondpacht van het huis daer den Gulden Besem uyt steeckt
 
koperMeus Pieters 23-12-12 CG
eigenaar van 1/3Meus PietersFraneker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Douue Oenis2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperJohannes Hylckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeus Pieters te Franeker koopt 2/3 van 2 cg grondpacht waarvan hij al 1/3 bezit, uit het huis zz. Vijverstraat van Douw Oenis, daer de gulden besem uytsteeckt, achter zijn eigen en verkopers' mande huis. Gekocht van Johannes Hylckes voor 23 cg 12 st 12 pn.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0272r van 14 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Hylckes
naastligger ten oostenMeus Pieters


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368r van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ [staat: knechtekamerstraat]1/3 huis alwaer den Besem uuthanght, plaats, steeg en achteruitgang
 
koperJan Ewerts, gehuwd methoutkoper200-00-00 GG
koperHiltye Wouters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeus PieterskistmakerFraneker


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086r van 26 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZhuis daar de Gulden Besem uitsteekt, met plaats, loods en ledige plaats daarachter
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJantyen vlechtster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Intes
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3burgervaandrig Jan Ewerts
verkoper q.q.Welmoed Nannis bestemoeder van de weeskinderen
verkoper q.q.Gerryt Folckerts Fogelsang, geauthoriseerde voormomber van
verkoper van 1/3Tiam Johannis*, nagelaten weeskind
verkoper van 1/3Hylcke Johannis*, nagelaten weeskinderen van
erflaterwijlen Johannis Hylckes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraathuis daar de Gulden Besem uitsteekt
 
koper finaalN. N. 396-00-00 GG
naastligger ten oostenJantyen vlechtster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Intes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0030v van 8 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis daer de Vergulden Bezem uutsteeckt


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082r van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZhuis daer de Gulden Besem uuytsteeckt, loods en plaats erachter
 
koperTymen Andries, gehuwd met240-00-00 GG
koperTrijntie Arents
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJantien vlechter
naastligger ten zuidenvrije uitgang zuidwaarts naar de straat erachter
naastligger ten westenHendrik Yntes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Everts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Andries x Trijntie Aernts koopt een huis met loods en plaets erachter, 'de Vergulde Besem' genaamd, zz. Vijverstraat. Ten O. Jantien vlechter, ten W. Hendrick Yntes. Vrij in- en uitgang zuidwaarts naar de straat daarachter. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Jan Everts c.u. voor 240 GG.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0055v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTrijntie, weduwe van
naastligger ten westenweduwe Timen Aerns


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0061v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraathuis waar de Vergulden Besem uithangt
 
koperAnne Bouues c.u.700-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Hans Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Geert Iemes
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperAern Timens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Bouues c.u. kopen het huis 'de Vergulde Besem' in de Vijverstraat. Ten O. oud-burgemeester Hans Harmens de Vries, ten W. erven Geert Iemes. Grondpacht 4 gulden. Gekocht van Aern Timens voor 700 GG.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0229v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs
naastligger ten oostenhet huis van de Vergulden Bezem


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0229v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 24r van jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 8Seerp Lammerts Swerms, brouwer, koopt het huis 'de Vergulde Besem'. Ten O. het huis 'de Oplapte Juffer', ten W. Jarig Jacobs, ten Z. Hiltie, ... (Stroo?)wyff, ten N. de Vijverstraat. Het is een wandelkoop met het huis van Anne Bouwes, mr. koperslager, in de Vijverstraat, en de kopers betalen 300 gg. toe.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraathuis waar de Vergulden Besem uithangt
 
aanhandelaarSeerp Lammerts Swerms c.u.brouwer300-00-00 GG
huurderGriet Stoffels
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Oplapte Juffrouw
naastligger ten zuidenHiltie Cents* strowijf
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenVijverstraat
verwandelaarAnne Buuesmr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Lammerts Swerms, brouwer, koopt het huis 'de Vergulde Besem'. Ten O. het huis 'de Oplapte Juffer', ten Z. Hiltie stroowyff, ten W. Jarig Jacobs, ten N. de Vijverstraat. Het is een wandelkoop met het huis van Anne Bouwes, mr. koperslager, in de Vijverstraat, en de kopers betalen 300 gg. toe.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSeerp Lamberts Swarms


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0148r van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgerhopman Seerp Lammerts


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168r van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZhuis
 
koperWalingh Jansen Grauda 170-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes schuitschipper
naastligger ten zuidende weduwe van Ritske Pytters
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalingh Jansen Grauda, hopman, koopt het huis 'de Vergulde Besem', met plaats en vrij in- en uit zuidwaarts naar de straat, in de Vijverstraat. Ten O. schuitschipper Claas, ten Z. wd. Ritske Pytters, ten W. Jan Jansen, ten N. de Vijverstraat. Verkopers erven Ritske Pytters.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZhuis
 
koperGerben Ritskes, gehuwd metmr. beeldhouwer250-00-00 CG
koperHendrikien Pytters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oosten*steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas schuitschipper
naastligger ten zuidende weduwe van Ritske Pieters
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperburgerhopman Waling Jansen Grauda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Ritskes, mr. beeldhouwer x Hendrickien Pyters koopt het huis 'De Vergulde Besem' in de Vijverstraat, met plaets, put en back en vrij uit- en ingang zuidwaarts. Ten O. erven schuitschipper Claas, ten Z. wd. Ritske Pytters, ten W. wd. Jan Jansen, ten N. die straat. De eigenaar van de camer ten Z. heeft het recht van mede-gebruik van de back, door die steeg. Gekocht van Waling Jansen Grauda, burger-hopman, voor 250 cg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0012v van 2 apr 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Vergulde Bezem


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0016v van 20 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenVijverstraat


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0071v van 3 mrt 1720 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAfke Jelles


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007ra van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Bezem


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0003v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Jansen Huyselaar


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZhuis
 
koperPhylip Oolgaard [staat: Ulygard], gehuwd methovenier352-07-00 GG
koperTeuntje Barmand
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurder achterdeelAlbert Hendriks 20-00-00 CG
naastligger ten oostenFloris Ydes
naastligger ten zuidenJacob Pyters
naastligger ten westenHendrik Cornelis
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJan Jansen Huyselaarconstabel op het jacht Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Jansen Huyselaar de jonge, erfgenaam van zijn moedermr. kleermaker
erflaterwijlen Margaretha Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(10 en 12) Philip Oolgaard, hovenier x Teuntje Barmond koopt een huis c.a. in de Vijverstraat, waarvan het voorhuis bewoond wordt door de mede-verkoper Jan Jansen (de jonge) en het achterhuis door Albert Hendriks. Er is vrij in- en uitgang en op- en afslag langs de overdekte steeg of gang aan de wz. van het huis van de naastligger ten Z. Zie ook de acte. Ten O. Floris Yedes, ten W. Hendrik Cornelis, ten Z. Jacob Pyters, ten N. de Vijverstraat? Koper moet 10 cg. betalen voor de losse goederen. Gekocht van Jan Jansen Huyselaaar, constabel op het jacht v.d. Admiraliteit ter recherche op de Abt, en Jan Jansen Huyselaar (de Jonge), mr. kleermaker, als erfgenaam van zijn moeder Margaretha Jans, voor 352 gg.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0133r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPhilip Oolgaardt


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0178r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOolgard hovenier


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0133r van 10 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen P. Ohlgard


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0196r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen P. Ohlgard


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Rein Eeltjes Akkerboomgeb 29 dec 1804 HRL, ged 5 feb 1805 HRL, ovl 15 dec 1813 HRL; wijk F-250, zv Eeltje Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Eeltje Cornelis Ackerboom... HRL 1807, 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1815, ovl 1820, ovl 1832, ovl 1879; gebruiker van wijk F-250, sjouwer, alsmede Thomas Koolker wed. ; eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Philippus Jacobus Oolgaard... koopman, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke Barteles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-250; gebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, en Thomas Koolker wed., 1814. (GAH204); Michiel Pieters ende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Tomas/Theodorus Koolker... wonende te buiten de Havenspoort in 1811; bsha181ov, ovl 1846, ovl 1854; wed. T.K. gebruiker van wijk F-250, medegebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-250Vijverstraat 8Ph Oolgaard ervenEeltje Cornelis Ackerboom sjouwer
F-250Vijverstraat 8Thomas Koolker wed


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
F-250Vijverstraat 8Woning in de Vijverstraat, huurders Johannis, Hogenburg e.a.. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1437Vijverstraat 8erven Philippes OolgaardHarlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Maaike Bakker... 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-327; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk F-250; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-250VijverstraatMaayke Bakker48 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, turftonster
F-250VijverstraatDirk Akkerboom18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, blokmakersknegt
F-250VijverstraatTaeke Akkerboom14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, verwersknegt
F-250VijverstraatRein Akkerboom12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, timmerknegt
F-250VijverstraatGrietje Akkerboom17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatJanna Akkerboom9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatYpe L Schuitemaker25 jFranekergezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-250VijverstraatTrijntie A Bakker23 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
F-250VijverstraatYbeltie Schuitemaker6 mFranekergezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatJantie Adams Bakker11 jFranekergezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Getje Thomas Dijkstrageb 16 jan 1805 Franeker, ovl 26 dec 1875 HRL, huwt met Uilke Klases Voordewind op 23 jun 1836 HRL, N.H., dv Thomas Gosses D, en Trijntje vd Mei; BS huw 1836, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Uilke Klazes Voordewind... ged 1 mrt 1808; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1833, huw 1836, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaaskoopman, wijk F-189; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1437F-250 (Vijverstraat)Daniël Oolgaardwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1437F-245 (Vijverstraat)Abraham Kropveldwoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 8Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Bonifacius de Vries, in wijk F no. 245, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4033Vijverstraat 8 (F-245)Sara Wolf (wed. S. Werkendam)woonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 8Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Populair)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 8 Bonifacius de Vriestapper
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 8S. v/d Molenbesteller n.t.m.
Vijverstraat 8IJ.Wobmabootwerker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vijverstr. 8J. Moolenaar329Café


1965 - adresboekadresnaam
Vijverstraat 8D. (Durk) Bouma
  terug