Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijverstraat 8(niet bekend)(niet bekend)F-250F-245


Naastliggers vanVijverstraat 8
ten oostenVijverstraat 12
ten zuidenGrote Ossenmarkt 3
ten westenVijverstraat 6
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Vijverstraat 8naamloze steeg ten oosten


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0020v van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Sibbele Janssen c.u.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ [staat: grote vijverstraat]00‑00‑00 cg2/3 huis daer de Gulden Besem uutsteeckt, met een ledige plaats daar achter
koperN. N. de Gouden Bezem
eigenaar van 1/3Maeus Pieters te Franeker
naastligger ten oostenburgemeester Hero Jansen
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: de brede plaats of de nieuwe straat]
naastligger ten westenJan Maeus
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Marthen Pieters, geauthoriseerde curator bonorum
verkoper q.q.Jan Meuus, geauthoriseerde curatoren bonorum over
verkoperde verlaten boedel en goederen van wijlen Sibble Jansen, gehuwd met
verkoperwijlen Martien Aernts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ [staat: grote vijverstraat]501‑07‑00 GG2/3 huis daer de Gulden Besem uytsteeckt
koper provisioneelJan Beeck de Gouden Bezem
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperSibble Jansen c.u.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136v van 27 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ [staat: Grote Vijverstraat]00‑00‑00 cg2/3 huis daer den Vergulden Besem uutsteeckt, met een ledige plaats daarachter
aanhandelaarJohannes Hylckes, gehuwd metscheepstimmermande Vergulde Bezem
aanhandelaarBeyts Ulbes
eigenaar van 1/3Meves Pieters te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de vrouw van burgemeester Heer Jansen
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: brede plaats of nieuwe straat]
naastligger ten westenJan Meves kistmaker
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarJan Annes Beeck, gehuwd met
verwandelaarAntie Jochums


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ23‑12‑12 CG2/3 van 2-00-00 CG grondpacht van het huis daer den Gulden Besem uyt steeckt
koperMeus Pieters te Franeker de Gouden Bezem
eigenaar van 1/3Meus Pieters te Franeker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Douue Oenis2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperJohannes Hylckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeus Pieters te Franeker koopt 2/3 van 2 cg grondpacht waarvan hij al 1/3 bezit, uit het huis zz. Vijverstraat van Douw Oenis, daer de gulden besem uytsteeckt, achter zijn eigen en verkopers' mande huis. Gekocht van Johannes Hylckes voor 23 cg 12 st 12 pn.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0272r van 14 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Hylckes
naastligger ten oostenMeus Pieters


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368r van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ [staat: knechtekamerstraat]200‑00‑00 GG1/3 huis alwaer den Besem uuthanght, plaats, steeg en achteruitgang
koperJan Ewerts, gehuwd methoutkoperde Bezem
koperHiltye Wouters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeus Pieterskistmaker te Franeker


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086r van 26 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ0‑00‑00 GGhuis daar de Gulden Besem uitsteekt, met plaats, loods en ledige plaats daarachter
koper provisioneelN. N. de Gouden Bezem
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJantyen vlechtster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Intes
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3burgervaandrig Jan Ewerts
verkoper q.q.Welmoed Nannis bestemoeder van de weeskinderen
verkoper q.q.Gerryt Folckerts Fogelsang, geauthoriseerde voormomber van
verkoper van 1/3Tiam Johannis*, nagelaten weeskind
verkoper van 1/3Hylcke Johannis*, nagelaten weeskinderen van
erflaterwijlen Johannis Hylckes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat396‑00‑00 GGhuis daar de Gulden Besem uitsteekt
koper finaalN. N. de Vergulde Bezem
naastligger ten oostenJantyen vlechtster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Intes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0030v van 8 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis daer de Vergulden Bezem uutsteeckt


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082r van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ240‑00‑00 GGhuis daer de Gulden Besem uuytsteeckt, loods en plaats erachter
koperTymen Andries, gehuwd met
koperTrijntie Arents
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJantien vlechter
naastligger ten zuidenvrije uitgang zuidwaarts naar de straat erachter
naastligger ten westenHendrik Yntes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Everts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Andries x Trijntie Aernts koopt een huis met loods en plaets erachter, 'de Vergulde Besem' genaamd, zz. Vijverstraat. Ten O. Jantien vlechter, ten W. Hendrick Yntes. Vrij in- en uitgang zuidwaarts naar de straat daarachter. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Jan Everts c.u. voor 240 GG.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0055v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTrijntie, weduwe van
naastligger ten westenweduwe Timen Aerns


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0061v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat700‑00‑00 GGhuis waar de Vergulden Besem uithangt
koperAnne Bouues c.u.de Vergulde Bezem
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Hans Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Geert Iemes
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperAern Timens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Bouues c.u. kopen het huis 'de Vergulde Besem' in de Vijverstraat. Ten O. oud-burgemeester Hans Harmens de Vries, ten W. erven Geert Iemes. Grondpacht 4 gulden. Gekocht van Aern Timens voor 700 GG.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0229v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jacobs
naastligger ten oostenhet huis van de Vergulden Bezem


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenknechtenkamerstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Vergulde Bezem


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 24r van jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 8Seerp Lammerts Swerms, brouwer, koopt het huis 'de Vergulde Besem'. Ten O. het huis 'de Oplapte Juffer', ten W. Jarig Jacobs, ten Z. Hiltie, ... (Stroo?)wyff, ten N. de Vijverstraat. Het is een wandelkoop met het huis van Anne Bouwes, mr. koperslager, in de Vijverstraat, en de kopers betalen 300 gg. toe.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat300‑00‑00 GGhuis waar de Vergulden Besem uithangt
aanhandelaarSeerp Lammerts Swerms c.u.brouwerde Vergulde Bezem
huurderGriet Stoffels
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Oplapte Juffrouw de Opgelapte Juffrouw
naastligger ten zuidenHiltie Cents* strowijf
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenVijverstraat
verwandelaarAnne Buuesmr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Lammerts Swerms, brouwer, koopt het huis 'de Vergulde Besem'. Ten O. het huis 'de Oplapte Juffer', ten Z. Hiltie stroowyff, ten W. Jarig Jacobs, ten N. de Vijverstraat. Het is een wandelkoop met het huis van Anne Bouwes, mr. koperslager, in de Vijverstraat, en de kopers betalen 300 gg. toe.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSeerp Lamberts Swarms


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0148r van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Seerp Lammerts


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168r van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ170‑00‑00 GGhuis
koperWalingh Jansen Grauda de Vergulde Bezem
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaes schuitschipper
naastligger ten zuidende weduwe van Ritske Pytters
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalingh Jansen Grauda, hopman, koopt het huis 'de Vergulde Besem', met plaats en vrij in- en uit zuidwaarts naar de straat, in de Vijverstraat. Ten O. schuitschipper Claas, ten Z. wd. Ritske Pytters, ten W. Jan Jansen, ten N. de Vijverstraat. Verkopers erven Ritske Pytters.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ250‑00‑00 CGhuis
koperGerben Ritskes, gehuwd metmr. beeldhouwerde Vergulde Bezem
koperHendrikien Pytters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oosten*steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas schuitschipper
naastligger ten zuidende weduwe van Ritske Pieters
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperburgerhopman Waling Jansen Grauda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Ritskes, mr. beeldhouwer x Hendrickien Pyters koopt het huis 'De Vergulde Besem' in de Vijverstraat, met plaets, put en back en vrij uit- en ingang zuidwaarts. Ten O. erven schuitschipper Claas, ten Z. wd. Ritske Pytters, ten W. wd. Jan Jansen, ten N. die straat. De eigenaar van de camer ten Z. heeft het recht van mede-gebruik van de back, door die steeg. Gekocht van Waling Jansen Grauda, burger-hopman, voor 250 cg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0012v van 2 apr 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Vergulde Bezem


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0016v van 20 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenVijverstraat


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0071v van 3 mrt 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAfke Jelles


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007ra van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Bezem


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0003v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen Huyselaar
naastligger ten noordenJan Jansen Huyselaar


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ352‑07‑00 GGhuis
koperPhylip Oolgaard [staat: Ulygard], gehuwd methovenier
koperTeuntje Barmand
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurder achterdeelAlbert Hendriks 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFloris Ydes
naastligger ten zuidenJacob Pyters
naastligger ten westenHendrik Cornelis
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJan Jansen Huyselaarconstabel op het jacht Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Jansen Huyselaar de jonge, erfgenaam van zijn moedermr. kleermaker
erflaterwijlen Margaretha Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(10 en 12) Philip Oolgaard, hovenier x Teuntje Barmond koopt een huis c.a. in de Vijverstraat, waarvan het voorhuis bewoond wordt door de mede-verkoper Jan Jansen (de jonge) en het achterhuis door Albert Hendriks. Er is vrij in- en uitgang en op- en afslag langs de overdekte steeg of gang aan de wz. van het huis van de naastligger ten Z. Zie ook de acte. Ten O. Floris Yedes, ten W. Hendrik Cornelis, ten Z. Jacob Pyters, ten N. de Vijverstraat? Koper moet 10 cg. betalen voor de losse goederen. Gekocht van Jan Jansen Huyselaaar, constabel op het jacht v.d. Admiraliteit ter recherche op de Abt, en Jan Jansen Huyselaar (de Jonge), mr. kleermaker, als erfgenaam van zijn moeder Margaretha Jans, voor 352 gg.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0133r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPhilip Oolgaardt
naastligger ten noordenPhilip Oolgaardt


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0178r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOolgard hovenier


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0133r van 10 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen P. Ohlgard


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0196r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen P. Ohlgard


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Rein Eeltjes Akkerboomgeb 29 dec 1804 HRL, ged 5 feb 1805 HRL, ovl 15 dec 1813 HRL; wijk F-250, zv Eeltje Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Eeltje Cornelis Ackerboom... HRL 1807, 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1815, ovl 1820, ovl 1832, ovl 1879; gebruiker van wijk F-250, sjouwer, alsmede Thomas Koolker wed. ; eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Philippus Jacobus Oolgaard... koopman, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke Barteles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-250; gebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, en Thomas Koolker wed., 1814. (GAH204); Michiel Pieters ende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Tomas/Theodorus Koolker... wonende te buiten de Havenspoort in 1811; bsha181ov, ovl 1846, ovl 1854; wed. T.K. gebruiker van wijk F-250, medegebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-250Vijverstraat 8Ph Oolgaard ervenEeltje Cornelis Ackerboom sjouwer
F-250Vijverstraat 8Ph Oolgaard ervenThomas Koolker wed


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
F-250Vijverstraat 8Woning in de Vijverstraat, huurders Johannis, Hogenburg e.a.. Finaal verkocht op 14 dec 1825 bij Hendrik Winter door nots. Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1437Vijverstraat 8erven Philippes OolgaardHarlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Maaike Bakker... 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-327; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk F-250; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-250VijverstraatMaayke Bakker48 jturftonsterHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
F-250VijverstraatDirk Akkerboom18 jblokmakersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatTaeke Akkerboom14 jverwersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatRein Akkerboom12 jtimmerknegtHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatGrietje Akkerboom17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatJanna Akkerboom9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatYpe L Schuitemaker25 jscheepstimmermanFranekergezin 2, m, protestant, gehuwd
F-250VijverstraatTrijntie A Bakker23 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
F-250VijverstraatYbeltie Schuitemaker6 mFranekergezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatJantie Adams Bakker11 jFranekergezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Getje Thomas Dijkstrageb 16 jan 1805 Franeker, ovl 26 dec 1875 HRL, huwt met Uilke Klases Voordewind op 23 jun 1836 HRL, N.H., dv Thomas Gosses D, en Trijntje vd Mei; BS huw 1836, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Uilke Klazes Voordewind... ged 1 mrt 1808; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1833, huw 1836, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaaskoopman, wijk F-189; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1437Vijverstraat F-250Daniël Oolgaardwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1437Vijverstraat F-245Abraham Kropveldwoonhuis


1888 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 06-04-1888
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Vijverstraat 8, HarlingenVijverstraat 8Bonifacius de Vriesverkoop van sterke drank in wijk F-245


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4033Vijverstraat 8 (F-245)Sara Wolf (wed. S. Werkendam)woonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Vijverstraat 8Vergunning tot het houden van een tapperij (Populair)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Vijverstraat 8 Bonifacius de Vriestapperf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 8S. v/d Molenbesteller n.t.m.
Vijverstraat 8IJ. Wobmabootwerker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vijverstr. 8J. Moolenaar329Café


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 8D. (Durk) Bouma
  terug