Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vismarkt 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Vismarkt 1 7-ong 7-ong C-166 C-158


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: de witte zon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: siouma, trijntje
Naastliggers vanVismarkt 1
ten oostenNoorderhaven 42
ten zuidenVoorstraat 1
ten westende Vismarkt
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Vismarkt 1naamloze doorlopende steeg ten oosten


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0099v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBuwe Annes


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0258v van 19 apr 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBuwe Annes verver


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0396r van 12 feb 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven] op de hoek van de stadts ledige plaetse]huis en schuur
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Watse Ides
naastligger ten zuidende plaats van de weduwe van Willem Thoenis
naastligger ten westende stad Harlingen: ledige plaats
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Broer Annes, geauthoriseerde curator en voormomber over
verkoperde weeskinderen van wijlen zijn broer Buwe Annes, gehuwd met
verkoperwijlen Neelghien Thoenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Broer Annes, curator en voormomber over) de nagelaten weeskinderen van zijn broeder Buwe Annes x Neeltgien Thoenis voor 1/2, en Neeltgien Thoenis zelf voor 1/2, een huis en schuur zz. Nieuwe Haven op de hoek van de stads ledige plaats, strekkende van voren de straat tot achter aen Willem Thoenis plaats toe, waarop dit huis geen licht mag scheppen. Geen grondpacht. Ten O. erven Watse Ides, ten W. de stads ledige plaats.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0007v van 25 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025v van 5 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJantien Taekles


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 153v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Vismarkt 1Trijntie Siouma wv Claes Sybrants Siouma, koopt een huis op de hoek van de vismerkt, daer de witte zon wthangt, strekkende tot achter aan het huis waar Albert Harmens woont. Ten O. het huis 'Het Amelander Wapen'. Vrij in- en uitgang door de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van erven Haentie Annes, voor 1630 GG en 4 zilveren ducatons.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0153v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Vismarkt OZ, op de hoek van dehuis daer de Witte Zon uuthangt
 
koperTrijntie Siouma, weduwe van1630-00-00 GG
koperwijlen Claes Sybrants Siouma
toehaakvier zilveren ducatons
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenhet huis daer het Amelander Wapen uuthangt
naastligger ten zuidenals bewoner Albert Harmens
naastligger ten westenVismarkt [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Haentie Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntie Siouma wv Claes Sybrants Siouma, koopt een huis op de hoek van de vismerkt, daer de witte zon wthangt, strekkende tot achter aan het huis waar Albert Harmens woont. Ten O. het huis 'Het Amelander Wapen'. Vrij in- en uitgang door de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van erven Haentie Annes, voor 1630 GG en 4 zilveren ducatons.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJantien Taeckles


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0193v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis waar de Witte Zon uithangt van Trintie Siouma


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0044r van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Vismarkt OZ hoekhuis met een kelder
 
koper van 1/2Tiepcke Dircks, gehuwd met2757-00-00 GG
koper van 1/2Marijcke Ariens
koper van 1/2Claas Wopckes, gehuwd metbakker
koper van 1/2Gatscke Dirx
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten oostenhet huis van het Amelander Wapen
naastligger ten zuidenTieerdt Bentes
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiepcke Dircks x Marijcke Ariens en Claas Wopkes, bakker x Gatske Dirx. Ten O. het huis van 't Amelander Wapen. Gekocht van oud-burgemeester Paulus Wiltfang, voor 2757 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0201r van 18 apr 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Vismarkt OZ hoek Noorderhaven1/2 hoekhuis met pakzolders
 
koperJoannes Quicklenburg 2128-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten oostenhet huis van het Amelander Wapen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjeerd Bentes
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperClaes Wopkes c.u.mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Quicklenburg koopt een 1/2 huis op de noordoosthoek van de Vismarkt. Ten O. het huis '`t Amelander Wapen', ten W. de Vismarkt, ten Z. erven Tieerd Bentes, ten N. de straat en haven. Vrij op- en afslag door de steeg ten O. De andere helft is door de koper al bij decreet gekocht. Gekocht van Claes Wopkes voor 2128 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040va van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Vismarkt OZ op de hoek1/2 hoekhuis
 
koper provisioneelJoannes Quiklenburgh 2128-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis waar het Amelander Wapen uithangt
naastligger ten zuidende weduwe van Tjeerd Bentes
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Claas Wopkes, curator over
verkoperhet nagelaten weeskind Tjepke Dirx
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005va van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Johannis Quicklenborg


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0095r van 21 jun 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0256v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud-burgemeester Quicklenborgh


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0391v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Jacob Quicklenborgh


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0236v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Yda Quiklenburg


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0277r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Vismarkt OZ hoek Noorderhavenhuis
 
koperoud burgemeester Justus Gonggrijp wijnsteker175-00-00 GG
huurderPieter Wijngaerden
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenPieter Bockes
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperIda van Quiklenburg, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Laes Haselaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Vetsens koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Justus Gonggrijp, oud-burgemeester en wijnsteker, een huis hoek Vismarkt/Noorderhaven zz. Ten O. een steeg, ten W. de Vismarkt, ten Z. Pieter Bockes, ten N. de straat en haven. Gekocht van Yda Quicklenburg, laatst wd. burgemeester Laes Haeselaer, voor 675 gg. N.B. ook Jan Pieters Donker x Catharina Haselaer niaart ratione sanguinis.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0375v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Vetsens secretaris


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081v van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenheer Johannes Wetsens secretaris


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076v van 9 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ hoek Vismarkthuis
 
koperCasparus Brinkman koopman1400-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenClaas Bretton
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJohannes van Wetzens, gehuwd metsecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoperBaukjen Nauta


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0043v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ [staat: Zuiderhaven] hoek Vismarkthuis
 
koperLieve Siverds de Bruin, gehuwd metwijnhandelaar810-00-00 GG
koperAukjen Tjeerds van Esta
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenClaas Britton mr. hoedenmaker
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/2Wilhelmina Carbergh, weduwe vanAmsterdam
verkoper van 1/2wijlen Casparus Brinkmankoopman
verkoper q.q.Jacobus Tuininga, geauthoriseerd curator overprocureur postulant
verkoper van 1/2de nagelaten boedel van wijlen Casparus Brinkmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieve Sjoerds de Bruin, wijnhandelaar x Aukjen Tjeerds van Esta koopt huis zz. Noorderhaven/hoek Vismarkt. Ten O. een doorgaande steeg ten W. de Vismarkt, ten Z. Claas Bretton, mr. hoedenmaker, ten N. de straat en haven. (Met indeling van het huis.) Gekocht van Wilhelmina Carbergh wv Casparus Brinkman, nu te Amsterdam, en de curator over de broer van haar man, elk voor 1/2, voor 810 gg.


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0189v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLieve de Bruin koopman


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0032r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieve Siverds de Bruin


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe de Bruin


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0222v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ hoekhuis Vismarkthuis
 
koperDirk Wildschut, gehuwd metkoopman1853-00-00 GG
koperElijsabeth Braak
naastligger ten oostensteeg tussen Noorderhaven en Voorstraat
naastligger ten oostende weduwe van Edsger de Haen
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten NoordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, gecommitteerde
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gecommitteerden vannotaris
verkoperde eerstgeregistreerde crediteuren van Lieve Sieverds de Bruinkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wildschut x Elisabeth Braak koopt huis zz. Noorderhaven/hoek Vismarkt, zeer geschikt tot de wijnhandel, met een doorgaande gemeenschappelijke steeg ten O. Ten O. wd. Edsger de Haan, ten W. de Vismarkt, ten Z. Jetze Jelles, ten N. de straat en haven. Gekocht van Lieve Sioerds de Bruin.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0139v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ hoek Vismarktmodern huis
 
koper door niaarHr. Eva Braak, weduwe van2260-00-00 CG
koper door niaarwijlen R. van Dalzen contrarolleur Admiraliteit in Friesland
koper q.q.van Dalsen notaris
geniaarde koperDaniel Sloterdijkeerste klerk Admiraliteit
naastligger ten oostensteeg van Noorderhaven naar Voorstraat
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Edsger de Haan
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirk Wildschut, gehuwd metkoopman
verkoperElisabeth Braak
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEva Braak wv R. van Dalsen koopt een huis op de hoek van de Vismarkt. Ten W. de Vismarkt, ten O. een doorgaande steeg. Gekocht van Dirk Wildschut x Elisabeth Braak.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0249r van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vismarkt 1Noorderhaven ZZ hoek Vismarkthuis
 
koperHeere Oosterbaan, gehuwd metleraar van de doopsgezinden3400-00-00 CG
koperAagje Hanekuik
huurderde heer J. Spree c.u.luitenant
naastligger ten oostenSipke Janes van Slooten
naastligger ten zuidenJelle Jetzes
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAugustus Robbertus van Dalsennotaris en procureur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Oosterbaan, leeraar der D.G. gemeente x Aagje Hanekuyk koopt modern huis, hoek Vismarkt. Bezwaard met havenistengeld [waarschijnlijk niet]. Ten O. Sipke Janes van Slooten, met wie en anderen de steeg tussen Voorstraat en Noorderhaven mandelig is, ten W. de Vismarkt, ten Z. Jelle Jetzes, ten N. de straat en haven. Gekocht van Augustus Robertus van Dalsen, notaris en procureur.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-149 Vismarkt 1ds Oosterbaan


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-166Vismarkt 1Aagje Douwes Hanekuyk... 11; Reg. Begr. Hr. Krk. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-166Vismarkt 1Heere Everts Oosterbaan... O, en van Grietje Simons Stinstra; BS ovl 1813; , DG-Oosterbaan, schema VI; erven H.O. eigenaar van wijk C-166, ledig, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, huisno. 149, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-166Vismarkt 1H Oosterbaan erven ledig


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-166Vismarkt 1Ida Cornelia van der Straaten, overleden op 15 november 1822moeder van Jan-Marius, belastingontvanger St. Michielsgestel en Lourens-Antonie van der Meer, visiteur (Noorderhaven C 166). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-166Vismarkt 1Wyger Pieters Waardenburg, overleden op 5 augustus 1826zoon van Pieter-August Gottlieb Waardenburg, conrector Latijnse scholen Noorderhaven C 166 en Janna-Sophia Harmens. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 543Vismarkt 1erven Heere OosterbaanHarlingenhuisje (95 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-166Vismarkt 1Maria J. Braams, overleden op 26 juni 1832J.=Jacquelina, vrouw van Jean Louis Ledeboer, koopman (Noorderhaven C 166), moeder van minderjarige Abraham Jeans Ledeboer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-166Vismarkt 1Rinske Jans Minnema... 28 jan en 4 feb 1827 HRL, dv Jan Minnes M, en Martje Jans; BS huw 1827, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk C-166; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-076; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-166Vismarkt 1Sjoukje van Wielen... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-033, 166, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 543*C-166 (Noorderhaven )Jouke D. van der Meijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 543C-158 (Noorderhaven)Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 543Vismarkt 1 (C-158)Gemeente Harlingenwoonhuis


1935 - kentekenadresnaam
B-21081
Vismarkt 1Jan Hoekstra


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vischm.1Gemeente en Gem. Instellingen273Havend., Gem. Controleur


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vischmarkt 1Gemeente en Gem. Instellingen921Kant. Havendienst, Gem. Controleur


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VischmarktBevrachtingscommissie861Agentsch.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VischmarktGemeente en Gem. Instellingen921Kant. Havend., Gem. Contr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VischmarktBevrachtingscommissie861Agentsch.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VischmarktGemeente en Gem. Instellingen921Kant. Havend., Gem. Contr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VismarktHavenarbeid Inspectie921


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VischmarktGemeente en Gem. Instellingen921Kant. Havend., Gem. Contr.


1962 - variaadresbronbericht
Vismarkt 1Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Havendienst


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vismarkt 1rijksmonument 20671
  terug