Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vissersstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Vissersstraat 12 1-135 1-204 A-204 A-240
Naastliggers vanVissersstraat 12
ten oostenBildtstraat 2
ten westenVissersstraat 10
ten noordende Vissersstraat


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210r van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten noordende gorterie van Schelte Wybrens


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-135Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde16-16-00 CG
aanslag huurwaarde03-07-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-135Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Pieters
huurwaarde16-16-00 CG
aanslag huurwaarde03-07-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingvoort jaer betaelt 3-7-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Pyters
gebruikerJan Pyters
huurwaarde16-16-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0148v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarWytse Heins
gebruikerWytse Heins
huurwaarde16-16-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Symons
gebruikerJan Symons
huurwaarde16-16-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0175v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerd Talma


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0025r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Bildtpoort, stadsvesten bij dewoning
 
koperPoppe Eekes Menalda mr. bakker70-00-00 GG
huurderEyskjen Eyses
naastligger ten oostenJan Gerlofs Builart
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Builart
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperjuffrouw Elsje Schaaff, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Talma, en voogd van hun minderjarige dochtertjes
verkoperGeertje Sybrands Talma, en haar zusje
verkoperAafke Sybrands Talma


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0105v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Bildtpoort, aan de stadsvesten nabij dewoning
 
kopervroedsman Jan Wax mr. bakker150-00-00 CG
huurderGerryt Gerryts
naastligger ten oostenGerlof Builard
naastligger ten zuidenJan Wax
naastligger ten westenGerlof Builard
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperPoppe Menaldamr. bakker


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0158r van 1 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0159r van 1 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Jan Wax


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0220v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Wax


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0107r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Vissersstraat [staat: stadsvesten bij de Bildtpoort]huis
 
koperPoppe Eekes Menalda mr. bakker en koopman50-07-00 GG
bewonerJohannes Overmeyer0-06-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax koekbakker
naastligger ten zuidenFolkert Wax
naastligger ten westenvroedsman Jan Wax koekbakker
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: stadsvesten]
verkopervroedsman Jan Waxkoekbakker


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0189v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFolkert Wax


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168r van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Bildtpoort, stadsvesten bij dehuis
 
koperClaas Folkerts 50-07-00 GG
huurderJohannes Overmeyer c.u.0-06-00 CG
naastligger ten oostenJan Wax
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten westenJan Wax
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperPoppe E. Menalda


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0265r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKlaas Folkerts


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0196r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenwijlen Claas Folkerts mr. metselaar


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0202v van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Molenpad bij de Bildtpoorthuis
 
koperAntje Fockes, gehuwd met33-14-00 GG
koperMarten Dirks
huurderde weduwe van Folkert Wax
naastligger ten oostenAntje Blokmaker
naastligger ten zuidenJohannes Adama
naastligger ten westenHarke Jurjens c.s.
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.vroedsman Jan Wax, wettige voorstander over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax c.u., erfgenamen ab intestato van hun oom
erflaterwijlen Claas Folkertsmr. metselaar


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0011v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Marten Dirks


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-131 Vissersstraat 12Eile Faber


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0109r van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Marten Dirks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-204 Vissersstraat 12Beerend Jans0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Vissersstraat 12Johannes Homburg... kind: Micheal Johannes Homberg, geb 24 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL; wed. eigenaar van wijk A-204, gebruiker is eylard Faber wed, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-026, winkeliersche, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Vissersstraat 12eylerd Faber... huwt met Catharina Homberg op 21 okt 1798 HRL, koopman in 1813, koopt een huis 1797-1799, N.H., ovl wijk A-204, kinderen: Haye, geb 25 jul 1810 HRL, Sjoukje F, geb 16 nov 1805 HRL, Elizabeth F, geb 20 jan 1803 HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-204Vissersstraat 12Johannes Homberg wedEylard Faber wed


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 26 en 30 van 10 mrt 1824
adressoortbedraggebruik
A-204Vissersstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 131huis A-204
 
verkoperJohannes Eylerts Faber
verkoperBonne Hayes Brouwer
koperJan Taekes Feenstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 82Vissersstraat 12Jan Taekes VeenstraHarlingenvarensgezelhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Vissersstraat 12Anthony Fransen Posthuma... P, en Frouwkie Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Vissersstraat 12Antje Klazes Duinmayer... Hiddes Bakker; BS huw 1829, ovl 1843, ovl 1847; oud 48 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk A-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Vissersstraat 12Jan Joannes Beuker... B., en Akke Franciscus Kroese; BS huw 1829; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Vissersstraat 12Johannes Petrus Schmidt... (gk); BS huw 1837; oud 65 jaar, geb Herborn en wonende te HRL. 1839, gepensioneerd ambtenaar, wijk A-204; VT1839; Johann Peter S., geb 5 jul 1774, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-204ZoutslootJan Johannes Beuker43 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
A-204ZoutslootAntie Dumeyer48 jVlielandgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
A-204ZoutslootMietje Beuker8 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-204ZoutslootPiet Beuker5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-204ZoutslootJohannes P Schmidt65 jHerborngezin 2, m, protestant, weduwnaar, gepensioneerd ambtenaar
A-204ZoutslootWilhelmina Schmidt24 jWorkumgezin 2, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Vissersstraat 12Pieter Beuker, overleden op 2 mei 18427 jr, overleden Bildtpoort A 204. (Certificaat van onvermogen nr. 165) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Vissersstraat 12Wiepkje Smit, overleden op 27 januari 1847(Certificaat van onvermogen), 3/4 jr, geboren Almenum 12/4/1846, overleden Bildtpoort A 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Vissersstraat 12Beitske Rintjes van der Post... 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Vissersstraat 12Klaas Taekes Kuipers... A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 82A-204 (Bargebuurt)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 82A-240 (Bargebuurt)Anna Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 82Vissersstraat 12 (A-240)Anna Meijerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Visscherstraat 12Tj. de Boerwinkelierster


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vissersstr.A. Posthuma863Timm. en aann.


1949 - kentekenadresnaam
B-36960
Barend Visserstraat 12Gijsbertus van Beusekom


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vissersstr.A. Posthuma863Timm. en aann.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vissersstr.A. Posthuma863Timm. en aann.


1965 - adresboekadresnaam
Visserstraat 12A. (Ate) Posthuma
  terug