Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 11 7-107 7-112 C-034 C-027
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 11naamloze doorlopende steeg ten oosten


1659 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11'Anno' en '1659'


1659 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 11 (op geveltop), HarlingenVoorstraat 11 (op geveltop)staande leeuw met (kaal) wapenschild


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0237v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZhuis
 
koperHubertus van Immerzeel mr. stadsboekhouder765-14-12 GG
verpachter grondGoslingh Alberts Steenstra 1-08-00 CG
naastligger ten westenFrans Everts slachter
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGoslingh Alberts Steenstramr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubertus van Immerseel, mr. Stadsboekdrukker, koopt een huis (met indeling), met nog 2 camers erachter, nz. Voorstraat. Ten O. Wiltetus Jelgersma, ten Z. de Voorstraat, ten W. slachter Frans Everts. Er is vrij uitgang noordwaarts door een steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van mr. chirurgijn Gosling Alberts Stienstra voor 765 gg.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0272r van 15 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11Voorstraat NZ2 kamers
 
koperFrans Ewerts, gehuwd metvleeshouwer315-00-00 CG
kopersAeltie Jans
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenHuybertus van Immerzeel, gehuwd metmr. stadsboekdrukker
Jannigie Arents
naastligger ten westenFrans Ewerts, gehuwd metvleeshouwer
Aeltie Jans
naastligger ten noordenN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
verkoperHuybertus van Immerzeel, gehuwd metmr. stadsboekdrukker
Jannigie Arents
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Frans Ewerts vleeshouwer x Aeltie Jans kopen twee kamers nz Voorstraat, recht achter het huis van de verkoper. Ten O. Wiltetus Jelgersma, ten Z. de verkopers, ten W. de kopers. Vrije uitgang ten noorden naar de haven. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van mr. stads boekdrukker Huibertus van Immerzeel x Joannichie Arents, voor 315 CG.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0281r van 17 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraatgrondpacht
 
koperJetse Jelles Stijl, en55-00-00 CG
Tjerck Feddrix, als vader en voorstander over zijn dochter
Bauckjen Tjerx
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
eigenaargrondpacht uit het huis van Hubertus van Immerseel
Ulbe Cornelis, curator namensmr. schoenmaker
verkoperWillem Douwes
Hans Douwes, en
Gecommitteerde diaconen de gereformeerde gemeente vroedsman Cornelis Wijngaerden
Gecommitteerde diaconen de gereformeerde gemeente Steven Kuyck, en
Gecommitteerde weesvoogden Minse Cornelis
Gecommitteerde weesvoogden hopman Minne Jansen Marnstra, namens
Aeffke Sioerts, nagelaten weeskind
Douwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van
wijlen Sioerd Elses, gehuwd met
wijlen Jeltie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Jelles Stijl, en Tjerck Feddrixs als vader van zijn dochter Bauckjen Tjerx kopen (a) 28 st. grondpacht uit het huis van Hubertus van Immerseel op de Voorstraat. Gekocht van (mr. schoenmaker Ulbe Cornelis, curator over Willem en Hans Douwes, en mede-vroedschap Cornelius Wijngaerden en Steven Cuyck als gecommitteerde diakenen van de Gereformeerde Gemeente, en Minse Cornelis en hopman Minne Jansen als gecommitteerde stads-weesvoogden, als alimentores van Aeffke en Douwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van) Sioerd Elses x Jeltie Douwes, voor (a+b+c) 55 cg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0115v van 2 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZ bij de Vismarkthuis
 
koperCornelis Willems, gehuwd met775-00-00 CG
Aeltie Jetses
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende vroedsman Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Eeverts vleeshouwer
naastligger ten noordenFrans Eeverts vleeshouwer
verkoperburgemeester Hubertus Immerseel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Willems x Aeltie Jetses koopt een huis zonzijde (Nz.) Voorstraat, omtrent de Vismarkt. Ten O. Wiltetus Jelgersma, vroedsman, ten W. en N. Frans Everts, slachter, ten Z. die straat. Gekocht van Hubertus van Immerseel, burgemeester, voor 775 cg.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 270v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 11Johannes Reynalda, proc. post. en klerk ter secretarie te Harlingen x Ydtie Doedes koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. erven oud-burgemeester (Wiltetus) Jelgersma, ten W. en N. Hendrik Everts, mr. slager, ten Z. die straat. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Cornelis Willems, boekdrukker x Aeltie Jetses, voor 464 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-107 Voorstraat 11huis
eigenaarvroedsman Hendrick Ewerts
gebruikervroedsman Hendrick Ewerts
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-107 Voorstraat 11huis
eigenaarb[urgem]r. Hendrick Eewerts
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-107 Voorstraat 11huis
eigenaarvroedsman Hendrick Ewerts
gebruikervroedsman Hendrick Ewerts
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-107 Voorstraat 11huis
eigenaarburgemeester Hendrik Everts
gebruikerburgemeester Hendrik Everts
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0093r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZhuis
 
koper door niaarHendrik Everts, gehuwd met1200-00-00 CG
Trijntie Wiltetis
geniaarde koperJan Jansen Zeilmaker, gehuwd metcommandeur
Tjietske Rinses
verpachter grondde erven van Jetse Jelles 1-08-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Hendrik Everts
naastligger ten noordenoud burgemeester Hendrik Everts
verkoperYtje Doedes, weduwe van
wijlen Johannis Reinaldaprocureur en gezworen klerk


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 93r van nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 11Hendrik Everts, oud-burgemeester koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen de commandeur Jan Jansen Zeilmaker x Tjetske Rinses, een huis nz. Voorstraat. Ten O. (Wiltetus) Jelgersma, burgemeester, ten W. de koper, ten Z. de verkopers en die straat, ten N. het erf van de koper. Gekocht van Ydtie Doedes wv wl. secretaris en gezworen klerk Johannes Reynalda, voor 1200 cg.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0249v van 2 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZhuis
 
Bernardus Jorna, curatorpredikant343-07-00 GG
Meye Harmens Meyer, curator
dr. Bernardus Jelgersma, curatoren over
koper van 1/2Joske Jelgersma
koper van 1/2dr. Bernardus Jelgersma
naastligger ten oostenJoske Jelgersma
naastligger ten oostenBernardus Jelgersma
naastligger ten westenWiltetus Hendriks
naastligger ten zuidenDeeltje Hendriks
naastligger ten noordende erven van Harmanus Gonggrijp
naastligger ten noordensteeg
verkoperBernardus Dreyer, curatorprocureur fiscaal
Sicco Rienstra, curatoren overklerk
de verlaten boedel van Wiltetus Hendriksmr. slager


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0001r van 20 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZ tussen de Vismarkt en Raadhuizerpijphuis
 
kopergemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman100-00-00 CG
huurderYnte Sybrens c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostengemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAnthoni Vink
naastligger ten noordengemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman
verkoperbejaarde vrijster Deeltje Hendriks
begunstigde van lijfrentebejaarde vrijster Deeltje Hendriks100-05-00 CG
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Bernardus Jelgersma koopt deftig huis nz. Voorstraat tussen Vismarkts- en Raadhuispijpen. Ten O. en N. de koper, ten W. Anthoni Vink, ten Z. de Voorstraat. Met de indeling van het huis. Gekocht van Doedtje Hendriks, bejaarde vrijster.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZhuis
 
koperoud burgemeester Jane van Slooten 2757-21-00 GG
huurderGerryt Jans mr. boekbinder48-00-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste in deze akte verkochte perceel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Jan Tamboezer
naastligger ten noordenhet eerste in deze akte verkochte perceel
verkoperburgemeester Sybout Hoornstra, administrator
verkoperburgervaandrig Michiel Nauta, administratoren van en curatoren over
Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma, broer vanpredikantExmorra en Allingawier
Sydske Jelgersma, erfgenamen van vader
wijlen Bernardus Jelgersma
verkoperburgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoperMatthijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoperMinne Blok, curatoren overkoopman
Adriaantje Abitsch, weduwe van
wijlen Bernardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (c) huis nz. Voorstraat ten W. naast perceel a), met ten O. en N. perceel a), ten W. Jan Tamboezer, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11oostVoorstraat NZhuis
 
koperoud burgemeester Jane van Slooten 2757-21-00 GG
bewonerde weduwe van dr. Bernardus Jelgersma
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet derde in deze akte verkochte perceel
naastligger ten noordenhet tweede in deze akte verkochte perceel
verkoperburgemeester Sybout Hoornstra, administrator
verkoperburgervaandrig Michiel Nauta, administratoren van en curatoren over
Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma, broer vanpredikantExmorra en Allingawier
Sydske Jelgersma, erfgenamen van vader
wijlen Bernardus Jelgersma
verkoperburgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoperMatthijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoperMinne Blok, curatoren overkoopman
Adriaantje Abitsch, weduwe van
wijlen Bernardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (a) huis nz. Voorstraat bewoond door wd. Bernardus Jelgersma. Geen grondpacht. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. perceel (c) met een steeg naar de Noorderhaven, ten Z. de Voorstraat, ten N. perceel b). Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-112 Voorstraat 11T van Slooten3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11Thomas Jaanes van Slooten... 1817, ovl 1832, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1864, ovl 1875, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-034, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester bet f. 17:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 2e ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-034Voorstraat 11Thomas J van Sloten Thomas J van Sloten


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 43 van 23 nov 1827
adressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11koopaktefl. 4000dubbele herenhuis met stalling en wagenhuis C-034
 
verkoperThomas van Slooten
koperHarmanus Harmens


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-034Voorstraat 11Wyger Harmens, overleden op 21 mei 182963 jr, negotiant, wednr. Elisabeth Mollema, vader van Harmanus, idem (Voorstraat C 34), Hein, idem Medemblik, Cornelis, idem, Janna-Sophia (vrouw van Pieter-August Gottlieb Waardenburg, conrector Latijnse scholen Amsterdam) en Anneus Wygers Harmens, negotiant. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-034Voorstraat 11Hermanus Harmens, overleden op 19 september 183138 jr, zeehandelaar Voorstraat C 34, man van Maria Bohn (enige testamentair erfgenaam), ab intestato zouden niet met name genoemde 3 broers en 1 zuster erfgenamen zijn geweest. Saldo fl. 27.042,74. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 557Voorstraat 11Harmanus HarmensHarlingenzeehandelaarhuis en erf (320 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 75 en 77 van 16 dec 1835
adressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 1450stalling en wagenhuis C-034
 
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperFa. Harmens & Zonen
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperJetse Lykles Bakker


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-034Voorstraat 11Jan Sybrens Anema, overleden op 23 januari 1837timmerman, wednr. Baukje Meinerts Bijlsma, geen kinderen, broer van Trijntje (vrouw van Ruurd Ymes Hellema, herenknecht Noorderhaven C 34), reeds overleden Lieuwe (man van Dieuwke Pieters Posthuma, vader van minderjarige Jeltje, Sybren, Pieter en Jan Lieuwes Anema) en wijlen Tjeerd Sybrens Anema (man van Maaike Jans Kundersma, te Midlum, vader van Sybren, timmerman aldaar, Sybe, idem aldaar, Gerritje, vrouw van Pieter Reinders de Groot, tichelaar aldaar, Bottje, aldaar en minderjarige Akke en Antje Tjeerds Anema). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11Anna Fontein... BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-034; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11Marcus Israil Cats... C, en Evertje Marcus; BS huw 1821, huw 1843, ovl 1847; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL, wijk C-034; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11Simon Stinstra... HRL 1851 wijk G-007, reg attdv1826-93; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk C-034; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: S.S., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 157, legger nr. 217, Opvaart ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-034VoorstraatSimon Stinstra46 jFranekerm, protestant, gehuwd, fabrikant
C-034VoorstraatAnna Fontein40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-034VoorstraatGooytje Stinstra12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatDirk Stinstra10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatAaltje Stinstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatEva Stinstra6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatTjietske S Smit22 jMarrumv, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatJanneke Post22 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 11 nov 1844
adressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11koopaktefl. 4900dubbel huis aan de noordzijde van de Voorstraat, C-034
 
verkoperPieter Adama Zijlstra
koperPieter Cool


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11Cornelis Piers Draaisma... 1839, koopman in 1851, zv Pier Cornelis en Tietje Klazes; BS huw 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-034; C.P.D. eigenaar van perceel nr. 505 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 174, pakhusi, 70 m2, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 557C-034 (Voorstraat)Pieter Coolwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3889C-027 (Voorstraat)Pieter Coolwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3889Voorstraat 11 (C-027)Freerk Cool


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 11 Jane Ronnerwinkelier
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1926 - kentekenadresnaam
B-9976
Voorstraat Antonius Gerhardus Joseph Keijzer


1927 - kentekenadresnaam
B-11311
Voorstraat 11Berend Zuurveen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 11B.Zuurveensigarenwinkelier
Voorstraat 11aA.Keyzerwinkelier


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11B. ZuurveenPijp, desigarenmagazijn


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 11Oud Harlingen Magazine 1996aug: Het winkelhuis van Pasveer's Goedkope Bazar wordt geheel gemoderniseerd en weer in gebruik genomen.


1936 - variaadresbronbericht
Voorstraat 11Oud Harlingen Magazine 1998apr: De geheel gemoderniseerde zaak van G. Pasveer aan de Voorstraat wordt heropend


1938 - variaadresbronbericht
Voorstraat 11Oud Harlingen Magazine 1997apr: De heer H. van Drooge neemt de sigarenzaak annex grossierderij op de Voorstraat over van de heer B. Zuurveen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 11H. v. Drooge758Sig.winkel


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 wegtransport


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 Pasveerwarenhuis


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11H. van Droogesigarenmagazijn


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11H. van DroogePijp, desigarenmagazijn


1965 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 Pasveereschenbach porcelein, gero artikelen, b.k. emaille


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 11H. (Henderikus) van Drooge


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 PasveerGeschenkenhuis, hetluxe- en huishoudelijke geschenken en speelgoederen


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 PasveerGeschenkenhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 11rijksmonument 20677


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11H. van DroogePijp, desigarenmagazijn
  terug