Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 337-0957-0957-101C-046C-039


Naastliggers vanVoorstraat 33
ten oostenVoorstraat 35
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 31
ten noordenNoorderhaven 76


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 33naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0048r van 8 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0139r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEgbert Claesen
naastligger ten zuidenEgbert Claesen


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0234v van 14 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0237r van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 33Voorstraat NZ1183‑00‑00 gghuis
koperOcke Sipckes, gehuwd met
koperMaycke Franses
naastligger ten oostenAllert Auckes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan de Blauwers
naastligger ten noordenYpe Waatzes
verkoperEgbert Claesen, gehuwd met
verkoperMaritien Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOcke Sipckes x Maycke Fransen kopen een huis nz. Voorstraat. Ten O. Allert Auckes, ten W. wd. Jan d'Blauwer en een steeg van 4 1/4 voet breed, ten N. Ipe Waatzes. Gekocht van Egbert Claessen x Martien Willems voor 1180 gg.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0247r van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0342r van 16 jan 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0135v van 30 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOcke Sipkes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253r van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet voorhuis of loodsje van Ocke Sipckes c.u.
naastligger ten zuidenhet voorhuis of loodsje van Ocke Sipckes c.u.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051r van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSicke Sipkes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0153r van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0325v van 16 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 33Voorstraat NZ00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een hypotheekJelmer Pyters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenArian Tyercks
naastligger ten noordenGerryt Pyters
verkoperHotske Sibes, weduwe van
verkoperwijlen Ocke Sipkes
verkoperJan Jansen, gehuwd met
verkoperJelcke Ockes
verkoper q.q.Jan Jansen, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
verkoperde andere nagelaten weeskinderen van Hotske Sibes, weduwe van
verkoperwijlen Ocke Sipkes


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0331r van 21 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 33Voorstraat NZ2052‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenGerryt Pieters apotheker
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArian Tyercks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Ocke Sipkes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0127v van 10 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 33Voorstraat NZ [staat: het diept NZ]3000‑00‑00 cghuis, achterkeuken en loods, strekkende van voren de straat af tot achter aan het huis van de erven van Isbrant Piters
koperIsbrand Freerks, gehuwd met
koperStijntie Clases
naastligger ten oostenGerryt Piters
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArian Tierx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHotske Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Ocke Sipkes
verkoperHotske Sybes, gehuwd met
verkoperJan Ewerts
verkoperJan Jans, gehuwd met
verkoperJelcke Ockes, en
verkoper q.q.Jan Jans, curator over
verkoperde andere nagelaten weeskinderen van Hotske Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Ocke Sipkes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0102r van 9 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0136r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 33Voorstraat NZ1800‑00‑00 gghuis
koperGerbrandus Hebbaus, gehuwd met
koperFrancina Fransen
naastligger ten oostenGerryt Pieters apotheker
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArien Tiercks
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters
verkoperHotske Sybes, gesterkt met haar zwager te Dokkum
verkoperJan Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrandus Hebbaeus x Francina Fransen koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. apotheker Gerryt Pieters, ten W. Ariaen Tiercksen, ten N. Isbrant Pieters. Gekocht van Hotske? (Gatske?) Sybes, voor 1800 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerbrandum Hebbaei
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen IJsbrant Pieters


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerbrant Hebbes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerbrant Hebbes
naastligger ten zuidensteeg [staat: vrije in- en uitgang naar de Voorstraat]
naastligger ten zuidensteeg [staat: vrije in- en uitgang naar de Voorstraat]


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVoorstraat


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0138r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrancina Kyl


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0063v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrancina Kyll


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet achterhuis van de erfgenamen van wijlen Francina Kyll


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026va van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019v van 4 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Yda Kyl, gehuwd met
naastligger ten zuidendr. Bechius


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020v van 11 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Francina Kyl


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 11rVoorstraat 33dr. Bechiusf. 18000-00-00 (15000+3000)
kwartier 7, fol. 11rVoorstraat 33Hebbea Kyllf. 8000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Bechius


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0085v van 22 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Sibrandus Bechius
naastligger ten westendr. Cornelius Walsweer


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland
naastligger ten zuidende koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0001r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Bechius c.s.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0007v van 19 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Bechius c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-095 , folio 139Voorstraat 33huis
eigenaardr. Bechius erven c.soc.
gebruikerEibert Pieters
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-095 , folio 91rVoorstraat 33huis
eigenaardr. Bechius cum soc.
gebruikerHotse Zwerms
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201r van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Bechius


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Huigens
naastligger ten zuidenDirk Huigens


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 33Voorstraat NZ bij het Raadhuis911‑14‑00 gghuis
koperDirk Huigens, gehuwd met
koperStijntie Hendriks
naastligger ten oostenDirk Huigens, gehuwd met
naastligger ten oostenStijntie Hendriks
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHidde Lieuwes
naastligger ten noordende verkopers
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopman te Leeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd van te Leeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen van te Leeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakker te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier in de Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 van te Breda
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntie Hendrix koopt huis bij het Raadhuis. Ten O. de koper, ten W. Hidde Lieuwes, ten Z. de straat en diept, ten N. de verkopers. Gekocht van Jan Thomas Wijngaerden, mr. bakker, Tietze Jenties v.d. Veen x Antie Tiommes Wijngaarden en andere Leeuwarders, als erfgenamen van diverse personen, o.a. van Hebbea Kijll.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-095 , folio Voorstraat 33huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerSybren Hendriks cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0258v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Huigens koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-095 , folio 91vVoorstraat 33huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑06‑10 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0108v van 22 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannis Taekes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-095Voorstraat 33Jacob Willems, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-095 , folio 91vVoorstraat 33huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑12‑12 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Johannes Taekes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Johannes Taekes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-095 , folio 92vVoorstraat 33huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0172r van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 33Voorstraat NZ bij het Raadhuis630‑07‑00 gghuis
koper door niaarJacob Norel mr. loodgieter
geniaarde koperTjepke Gratama, gehuwd metkoopman
geniaarde koperRinske Donker
huurderJacob Willems c.u.kastmaker
naastligger ten oostenburgemeester Wassenaar
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Lieuwe Hiddes
naastligger ten noordenClaas Wijngaarden
verkoperhuisman Ulbe Sybrens, zoon van te Witmarsum
verkoperhuisman Sybren Ulbes te Witmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Norel, mr. loodgieter, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tjepke Gratama x Rinske Donker, een huis nz. Voorstraat bij het Raadhuis, bewoond door Jacob Willems, kastmaker. Ten O....? Wassenaar, ten W. de vroedsman Lieuwe Hiddes, ten Z. die straat, ten N. Claes Ydes Wijngaarden. Met een grote vrije steeg ten Z. Gekocht van Ulbe Sybrens, huisman te Witmarsum en zijn vader Sybren Ulbes, ook huisman aldaar, voor 630 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-095 , folio 92vVoorstraat 33huis
eigenaarJacob Norel
gebruikerJacob Norel
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0107r van 5 mrt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Norel


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-101 , folio 155vVoorstraat 33huis
eigenaarJacob Norel
gebruikerJacob Norel
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248r van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Norel


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0183r van 13 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Norel


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0200v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten zuidenJacob Norel


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0115r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten zuidenJacob Norel


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-101 , folio 155vVoorstraat 33huis
eigenaarJacob Norel
gebruikerJacob Norel
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0330v van 22 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten zuidenJacob Norel


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0086r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Norel


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-101 , folio 155vVoorstraat 33huis
eigenaarJacob Norel erven
gebruikerJacob Norel erven
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0224r van 9 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Norel
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Norel


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-104, pag. 112Voorstraat 33


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0183v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 33Voorstraat NZ bij het Raadhuis1800‑00‑00 cghuis en tuintje
koperJan S. Dijkstra
koperTrijntje Molenaar
huurderCoenraad W. Bakker c.u.
huurderJan S. Dijkstra
huurderTrijntje Molenaar
naastligger ten oostenOud burgemeester S. Frieseman
naastligger ten westenJ. Dodenhuis
naastligger ten noordenJ. van Slooten
naastligger ten zuidenVoorstraat
verkoperde administrator over kinderen van Jan Wytzes Vettevogel, erfgenamen vankoopman
erflaterhun wijlen oom Jacob Norel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKoper is Jan Sybrens Dijkstra. Ten O. Simon Frieseman, ten W. Jacob Doodenhuis, ten N. J. van Slooten. Gekocht van erven Jan Wytzes Vettevogel.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-101 , pag. 152Voorstraat 33Jan Dijkstra 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Dirk Vellingagebruiker wijk C-046; eigenaar en medegebruiker Jan Dijkstra, baardscheerder, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Jan Fredriks Dijkstra... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1816, huw 1819, ovl 1840, ovl 1850; eigenaar en gebruiker van wijk C-046, baardscheerder; medegebruiker Dirk Vellinga, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-046Voorstraat 33Jan DijkstraJan Dijkstrabaardscheerder
C-046Voorstraat 33Jan DijkstraDirk W Vellinga


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 232 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-046Voorstraat 33Jan Dijkstra, overleden op 18 november 1822pruikmaker/baardscheerder (Voorstraat C 46), man van Trijntje Arjens Molenaar, vader van minderjarige Tjietske, Hiltje, Rimke en Arjen Jans Dijkstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 579Voorstraat 33wed. Jan Dijkstra Harlingenhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Tjietske Jans Dijkstra... Arjens Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1844; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-046; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Trijntje Arjens Molenaar... ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-046VoorstraatTrijntie Molenaar62 jwinkeliersche in matten en tapijtgoedHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
C-046VoorstraatArjan Dijkstra21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-046VoorstraatTjietske Dijkstra36 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-046VoorstraatGerardus Voerman26 jcontroleur der dir. bel.Briellegezin 2, m, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 232 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-046Voorstraat 33Tjietske Jans Dijkstra, overleden op 28 oktober 184441 jr (geboren 23/1/1803), overleden Voorstraat C 46, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Dijkstra en Trientje Molenaar, winkeliersche, zuster van Hiltje (wed. Roelof van Wijk), Riemke (vrouw van Sjoerd Rintjes Steensma, goud/zilversmid) en Arjen Jans Dijkstra, verversknecht. Saldo fl. 1.161,65. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 579Voorstraat C-046Dirk Jans Dijkstra woonhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Heilkje Jacobs Zoete... C-181; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3148Voorstraat C-039 Hidtje Tromp woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3148Voorstraat 33 (C-039)Pieter D. de Ruiterwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 33R. Huesemanufacturier


1932 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 33 (vroegere portiek van de winkel), HarlingenVoorstraat 33 (vroegere portiek van de winkel)Huese, RindertRH'Tegelmozaiek in rood, blauw, oker en zwart, voorstellende de initialen R H. Gelegd door Italianen in 1932.


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25165
Voorstraat 33Rommert Huese


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Huese, C.V. Manufact.h.697


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Huese, C.V. Manufact.h.697


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Huese697D.stoffen, d. conf. en manuf.


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33 Huese


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33 Hueseafdeling stoffen en textiel


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 33rijksmonument 20687


2023
0.23328900337219


  terug