Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 33 7-095 7-101 C-046 C-039
Naastliggers vanVoorstraat 33
ten oostenVoorstraat 35
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 31
ten noordenNoorderhaven 76


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 33naamloze steeg ten westen


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 472r van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 33Ocke Sipckes x Maycke Fransen kopen een huis nz. Voorstraat. Ten O. Allert Auckes, ten W. wd. Jan d'Blauwer en een steeg van 4 1/4 voet breed, ten N. Ipe Waatzes. Gekocht van Egbert Claessen x Martien Willems voor 1180 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253r van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenOcke Sipckes burger c.u.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0136r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 33Voorstraat NZhuis
 
koperGerbrandus Hebbaus, gehuwd met 1800-00-00 GG
Francina Fransen burgerse
naastligger ten oostenGerryt Pieters apotheker
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArien Tiercks
naastligger ten noorden erven van Isbrant Pieters
verkoperHotske Sybes burgerse, gesterkt metDokkum
Jan Jans, zwager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrandus Hebbaeus x Francina Fransen koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. apotheker Gerryt Pieters, ten W. Ariaen Tiercksen, ten N. Isbrant Pieters. Gekocht van Hotske? (Gatske?) Sybes, voor 1800 gg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0138r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrancina Kyl


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0063v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrancina Kyll


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 78, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet achterhuis van de erven van Francina Kyll


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026va van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 78, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019v van 4 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Yda Kyl, gehuwd met


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020v van 11 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Francina Kyl


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr. Bechius


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0085v van 22 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. Sibrandus Bechius
naastligger ten westendr. Cornelius Walsweer


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0001r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. Bechius c.s.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0007v van 19 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. Bechius c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-095 Voorstraat 33huis
eigenaardr. Bechius erven cum soc.
gebruikerEibert Pieters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-095 Voorstraat 33huis
eigenaardr. Bechius cum soc.
gebruikerHotse Zwerms
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201r van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van dr. Bechius


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Huigens


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 33Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperDirk Huigens, gehuwd met911-14-00 GG
Stijntie Hendriks
naastligger ten oostenDirk Huigens, gehuwd met
Stijntie Hendriks
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHidde Lieuwes
naastligger ten noordenverkopers
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopmanLeeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd vanLeeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen vanLeeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
wijlen Hebbaea KylHarlingen
Tiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakkerLeeuwarden
verkoper van 1/2 als last en procuratie hebbende van Anna Christina Losecaet c.sCornelis de Marre, erfgenamen voor 1/2 vankassier in de Bank van Lening
wijlen Hebbaea KylHarlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntie Hendrix koopt huis bij het Raadhuis. Ten O. de koper, ten W. Hidde Lieuwes, ten Z. de straat en diept, ten N. de verkopers. Gekocht van Jan Thomas Wijngaerden, mr. bakker, Tietze Jenties v.d. Veen x Antie Tiommes Wijngaarden en andere Leeuwarders, als erfgenamen van diverse personen, o.a. van Hebbea Kijll.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-095 Voorstraat 33huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerSybren Hendriks cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0258v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Huigens burgerkoopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-095 Voorstraat 33huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde86-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-095 Voorstraat 33Jacob Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-095Voorstraat 33Jacob Willemscastmaeker£ 022-05-0£ 4maetigh


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Johannes Taekes


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0172r van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 33Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koper door niaarJacob Norel mr. loodgieter630-07-00 GG
geniaarde koperTjepke Gratama, gehuwd metkoopman
Rinske Donker
huurderJacob Willems c.u.kastmaker
naastligger ten oostenburgemeester Wassenaar
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Lieuwe Hiddes
naastligger ten noordenClaas Wijngaarden
verkoperhuisman Ulbe Sybrens, zoon vanWitmarsum
huisman Sybren UlbesWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Norel, mr. loodgieter, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tjepke Gratama x Rinske Donker, een huis nz. Voorstraat bij het Raadhuis, bewoond door Jacob Willems, kastmaker. Ten O....? Wassenaar, ten W. de vroedsman Lieuwe Hiddes, ten Z. die straat, ten N. Claes Ydes Wijngaarden. Met een grote vrije steeg ten Z. Gekocht van Ulbe Sybrens, huisman te Witmarsum en zijn vader Sybren Ulbes, ook huisman aldaar, voor 630 gg.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0107r van 5 mrt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Norel


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248r van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Norel


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0183r van 13 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Norel


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0200v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Norel


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0115r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Norel


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0330v van 22 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Norel


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0086r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Norel


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0224r van 9 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Norel


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0183v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 33Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis en tuintje
 
koperJan S. Dijkstra 1800-00-00 CG
koperTrijntje Molenaar
huurderCoenraad W. Bakker c.u.
huurderJan S. Dijkstra
huurderTrijntje Molenaar
naastligger ten oostenOud burgemeester S. Frieseman
naastligger ten westenJ. Dodenhuis
naastligger ten noordenJ. van Slooten
naastligger ten zuidenVoorstraat
de administrator over kinderen van Jan Wytzes Vettevogel, erfgenamen vankoopman
verkoperhun wijlen oom Jacob Norel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKoper is Jan Sybrens Dijkstra. Ten O. Simon Frieseman, ten W. Jacob Doodenhuis, ten N. J. van Slooten. Gekocht van erven Jan Wytzes Vettevogel.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-101 Voorstraat 33Jan Dijkstra6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Dirk Vellingagebruiker wijk C-046; eigenaar en medegebruiker Jan Dijkstra, baardscheerder, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Jan Fredriks Dijkstra... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1816, huw 1819, ovl 1840, ovl 1850; eigenaar en gebruiker van wijk C-046, baardscheerder; medegebruiker Dirk Vellinga, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-046Voorstraat 33Jan Dijkstra Jan Dijkstra baardscheerder
C-046Voorstraat 33Dirk W Vellinga


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-046Voorstraat 33Jan Dijkstra, overleden op 18 november 1822pruikmaker/baardscheerder (Voorstraat C 46), man van Trijntje Arjens Molenaar, vader van minderjarige Tjietske, Hiltje, Rimke en Arjen Jans Dijkstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 579Voorstraat 33wed. Jan Sybrens DijkstraHarlingenhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Tjietske Jans Dijkstra... Arjens Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1844; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Trijntje Arjens Molenaar... ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-046VoorstraatTrijntie Molenaar62 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, winkeliersche in matten en tapijtgoed
C-046VoorstraatArjan Dijkstra21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-046VoorstraatTjietske Dijkstra36 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-046VoorstraatGerardus Voerman26 jBriellegezin 2, m, protestant, ongehuwd, controleur der dir. bel.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-046Voorstraat 33Tjietske Jans Dijkstra, overleden op 28 oktober 184441 jr (geboren 23/1/1803), overleden Voorstraat C 46, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Dijkstra en Trientje Molenaar, winkeliersche, zuster van Hiltje (wed. Roelof van Wijk), Riemke (vrouw van Sjoerd Rintjes Steensma, goud/zilversmid) en Arjen Jans Dijkstra, verversknecht. Saldo fl. 1.161,65. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - variaadresbronbericht
Voorstraat 33Oud Harlingen Magazine 1990Omstreeks die tijd werden toen ook aangekocht de panden [?] en het naastgelegen pand Voorstraat 33


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 579C-046 (Voorstraat)wed. Jan S. Dijkstrawoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
C-046Voorstraat 33Heilkje Jacobs Zoete... C-181; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3148C-039 (Voorstraat)Hidtje Trompwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3148Voorstraat 33 (C-039)Pieter D. de Ruiter


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 33 Derk Lambersvleeschkeurder
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1200


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33R. Huesemanufacturenhandel


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 33R.Huesemanufacturier


1932 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 33 (vroegere portiek van de winkel), HarlingenVoorstraat 33 (vroegere portiek van de winkel)Huese, RindertRH'Tegelmozaiek in rood, blauw, oker en zwart, voorstellende de initialen R H. Gelegd door Italianen in 1932.


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33R. Huesemanufacturenhandel


1939 - kentekenadresnaam
B-25165
Voorstraat 33Rommert Huese


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Huese, C.V. Manufact.h.697


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Huese, C.V. Manufact.h.697


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33R. Huesemanufacturenhandel


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Huese697D.stoffen, d. conf. en manuf.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33 Huese


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 33, HarlingenVoorstraat 33 Hueseafdeling stoffen en textiel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 33rijksmonument 20687
  terug