Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 457-078/27-0797-086C-051C-044
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 457-0787-0787-086C-051C-044


Naastliggers vanVoorstraat 45
ten oostenVoorstraat 47
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 43
ten noordenNoorderhaven 90


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0019r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals huurder Jan Geurts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0101r van 30 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 45Voorstraat NZ1950‑00‑00 gghuis en kamers
koperJan Goverts, gehuwd metapotheker
koperBetgien Lourens
verpachter grondAdriaen Wierts 5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Bartholomey
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirck Hilbrandts
naastligger ten noordensteeg naar de haven, ten oosten van Aelcke Creefts kamers
naastligger ten noordenAelcke Creeft
eerdere eigenaarJan Wierdts
verkoper van 1/2Adriaen Jacobs Blocqkoopman te Amsterdam
verkoper van 1/2Griet Jans voor zich en haar kinderen, weduwe van te Amsterdam
verkoper van 1/2wijlen Pieter Block


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0039v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0092r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0163v van 21 nov 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende uiteindelijke koper Jan Goverts


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0146r van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 45Voorstraat NZ100‑00‑00 gggrondpacht van 4-00-00 gg uit het huis de Gulden Star
koperoud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma, gehuwd metde Gouden Ster
koperHillegonda du Gardijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van gemeensman Jan Goverts5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenTiaerdt Lolles
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirck Hillebrants
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Paulus Jans, gelastigde van
verkoperde erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBruyn Gijsberts Gersma, oud burgemeester x Hillegonda du Gardijn kopen 4 GG grondpacht uit het huis de gulden star, nz. Voorstraat, van gemeensman Jan Goverts. Ten O. Tiaerd Lolles, ten W. erven Dirck Hillebrants. Gekocht van oud burgemeester Paulus Jans als lasthebbende van de erven Adryaen Wierdts Popta, voor 100 GG.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0178v van 22 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 45Voorstraat2600‑00‑00 gghuis
koperoud burgemeester Willem Wymens
verpachter grondde stad Harlingen5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Tieerd Lolles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJetske Dirckx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBettie, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Jan Goverts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Symens, oud-burgemeester, koopt een huis aan de Voorstraat. Ten O. Tieerd Lolles, ten W. Jetske Dirckx. Grondpacht 4 GG aan de Stad. Gekocht van Bettie wd. Jan Goverts, voor 2600 GG.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0074r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen oud burgemeester Willem Symons Sloterdijk


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-078 , folio 137Voorstraat 45huis
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerMichiel Munter
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerHendrick Gerrits
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
grondpacht aanBruno van Viersen erven
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 45Voorstraat NZ410‑00‑00 gghuis
koperMichiel Eiberts Munter c.u.mr. hoedenmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk Hugens
naastligger ten noordenSloterdijk oud rentmeester
verkoperds. Wilbrandus Sloterdijkpredikant te Kimswerd
verkoperDominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Friesland te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Eiberts Munter, mr. hoedenmaker, koopt huis onder 1 dak met Dirk Huigens (43/45) en gescheiden door een middenmuur, nz. Voorstraat. Ten O. erven Boele(n)s, ten Z. die straat, ten W. Dirk Huigens, ten N. de rentmeester Sloterdijk. Vrij in- en uitgang door een steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van ds. Wibrandus- te Kimswerd en Dominicus Sloterdijk te Makkum, voor 410 gg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-078 , folio 89vVoorstraat 45
eigenaarMichiel Eiberts
gebruikerMichiel Eiberts
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-078/2 , folio 89vVoorstraat 45
eigenaarDirk Hingst
gebruikerGabe Hibbes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
grondpacht aanBruin Viersen erven
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg
aansl. grondp. voldaan20‑6‑1720
opmerking1720 den 20 juny van Dierk Huygens
opmerkingvoor de grondpacht ontfang 0-14-0
opmerking[aanslag had 1-0-0 moeten zijn]


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0104v van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMichiel Eyberts


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0210v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAdriana Stancius
naastligger ten zuidende weduwe Boelens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-078 , folio Voorstraat 45huis
eigenaarMichiel Eyberts
gebruikerMichiel Eyberts
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaard
grondpacht aanBruin Viersen
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑02‑06 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0022r van 22 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. Reen c.u.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0186v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen juffrouw Boelens


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0240v van 4 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 45Voorstraat NZ700‑00‑00 cghuis in twee delen bewoond door een middelmuur van elkaar gescheiden
koperSymon Blom, gehuwd metmr. blikslager
koperRoelofke Seekema
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
bewoner westzijdeYde Wijngaardenmr. kleermaker
bewoner oostzijdede weduwe van wijlen Machiel Munter
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Munter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Juffrouw Boelens
naastligger ten noordenArjen Fransen
verkoperAuckien Rinties, gehuwd met te Witmarsum
verkoperJohannes Teekeskoopman te Witmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Blom, mr. blikslager x Roelofke Seekema koopt een huis onder 1 dak [45/47] met het huis van wv Machiel Munter, nu bewoond door kleermaker Ype Wijngaarden. Ten O. wd. Munter, ten Z. de straat, ten W. erven juffr. Boelens, ten N. Arjen Fransen. Grondpacht 2 GG aan de Stad. Gekocht van Auckien Rinties x koopman Johannes Seeckema te Witmarsum, voor 700 CG.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0085r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Jenties


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-078 , folio 90rVoorstraat 45
eigenaarwed. Michiel Eiberts
gebruikerwed. Michiel Eiberts
opmerking1722 insolvent verklaart
grondpacht aansecretaris Schik
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑11‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079 , folio 90rVoorstraat 45huis
eigenaarSymon Bloem
gebruikerSymon Bloem
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aansecretaris Schik
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑11‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0292r van 7 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Jentjes koopman


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0089r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 45oostVoorstraat NZ bij het Raadhuis685‑00‑00 gghuis
koperSipke Nauta, gehuwd metstrandmeester
koperPetronella Munter
verpachter grondde stad Harlingen5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenSeerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSymon Blom mr. blikslager
naastligger ten westenCornelis Jentjes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/8burgemeester Junius Munter
verkoper van 1/8Egbert Munter te Leiden
verkoper van 3/8Alef Muntermr. chirurgijn te Sneek
verkoper van 3/8Petronella Munter, gehuwd met
verkoper van 3/8Sipke Nautastrandmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Nauta, strandmeester x Petronella Munter koopt huis nz. Voorstraat omtrent het Raadhuis, onder 1 dak met het huis van mr. blikslager Symon Blom [43/45]. Ten O. Seerp Wildschut, ten Z. de Voorstraat, ten W. koperslager Symon Blom, ten N.? Gekocht van Johannes Munter en anderen.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-078Voorstraat 45Seerp Wildschut, bestaande uit 7 personen75‑00‑00 cg0
7-079Voorstraat 45vroedsman Bloem, bestaande uit 7 personen20‑00‑00 cg0
7-079Voorstraat 45Cornelis Jentjes, bestaande uit 6 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-078 , folio 90rVoorstraat 45
eigenaarSipke Nauta
gebruikerChristiaen Bessing
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
grondpacht aansecrtrs. Schik
grondpacht totaal02‑16‑00 cg
aanslag grondpacht00‑14‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079 , folio 90rVoorstraat 45huis
eigenaarSymon Blom
gebruikerSymon Blom
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
grondpacht aansecretaris Schik
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑11‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-078, fol. 125vVoorstraat 45Seerp Wildschut , bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderencoopman106:11:00 cg17:15:00 cgwel begoedight


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-079, fol. 125vVoorstraat 45Cornelis Jentjes cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en geen kinderencoopman82:5:00 cg13:14:00 cgbestaet wel


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-079, fol. 125vVoorstraat 45vroedsman S. Blom cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en 1 kindblickslaeger, mr.38:17:00 cg6:9:00 cgbestaet maetigh


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0245r van 7 dec 1755 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 45westVoorstraat NZ tussen Voorstraat en Noorderhaven bij het Raadhuis163‑00‑00 ggwoning (zuidelijke gedeelte)
koper door niaarvroedsman Seerp Wildschut koopman
geniaarde koperSymon Blomkoopman
huurderHendrik Jonkje c.u.
naastligger ten oostenJan Schut
naastligger ten zuidenvroedsman Symon Blom koopman
naastligger ten zuidenNathan Levy
naastligger ten westenCornelis Jenties
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Groot
verkoperburgerhopman Sipke Nauta, gehuwd metstrandmeester
verkoperPetronella Munter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, coffyschenker, koopt, na niaar, het N. deel, en Seerp Wildschut het Z. deel van een woning tussen Voorstraat en Noorderhaven, bij het Raadhuis. Ten O. Jan Schut, ten Z. de kopers en Nathan Levy, ten W. Cornelis Jenties, ten N. erven Jan Ydes de Groot. Gekocht van strandmeester Sipke Nauta x Petronella Munter.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0246r van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 45oostVoorstraat NZ450‑00‑00 cghuis
koperNathan Levy, gehuwd metjoods koopman
koperSara Liasar
huurderJohannes Pyters c.u.
naastligger ten oostenSeerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Simon Blom
naastligger ten noorden[als huurder] Hendrik Jonkje
verkoperburgerhopman Sipke Nauta, gehuwd metstrandmeester
verkoperPetronella Munter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Blom, wednr. van Roelofke Saeckema koopt, na niaar, een huis 2 onder 1 dak nz. Voorstraat [43/45]. Ten O. Seerp Wildschut, ten Z. de Voorstraat, ten W. de koper, ten N. Hendrik Jonkje. Gekocht van Sipke Nauta x Petronella Munter.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-078 , folio 91rVoorstraat 45huis
eigenaarSimon Blom
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking1756 ledig
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079 , folio 91rVoorstraat 45
eigenaarSimon Blom
gebruikerSimon Blom
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
grondpacht aansecretaris Schikker erven
grondpacht totaal02‑16‑00 cg
aanslag grondpacht00‑14‑00 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0073v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSymon Blom


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0069v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSymon Blom


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-078 , folio 91rVoorstraat 45huis
eigenaarSymon Blom
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingledig
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079 , folio 91rVoorstraat 45huis
eigenaarSymon Blom
gebruikerSymon Blom
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
grondpacht aansecretaris Schik erven
grondpacht totaal02‑16‑00 cg
aanslag grondpacht00‑14‑00 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0232v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman S. Blom


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-086 , folio 154rVoorstraat 45dubbel huis
eigenaarS. Blom
gebruikerS. Blom
huurwaarde totaal57‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑07‑04 cg
grondpacht vanS. Blom
grondpacht aansecretaris Schik erven
grondpacht totaal02‑16‑00 cg
aanslag grondpacht00‑14‑00 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0276r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 45Voorstraat NZ dichtbij het Raadhuis1411‑00‑00 gghuis
koperJohan Georg Oswald mr. blikslager
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Schik 2‑16‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wybinga
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJetse Boomsma
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Wybinga
verkoper q.q.oud burgemeester Cornelis Aardenburg, gelastigde van
verkoperJacob Blommr. blikslager te Zaandam
verkoperAnna Blom, gehuwd met te Zaandam
verkoperTewes Groeneschrey te Zaandam
verkoperstadstamboer Pieter Blommr. verver
verkoperAnna Blom, gehuwd met
verkoperHarmanus van Beemenstadsbode
verkoperFokje Blom
erflaterwijlen vroedsman Simon Blom, gehuwd met
erflaterwijlen Attje Heyes Schrale
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Georg Oswald, mr. blikslager, koopt huis nz. Voorstraat bij het Raadhuis. Ten O. en N. wd. Wybinga, ten Z. de straat, ten W. Jetse Boomsma. Gekocht van erven Simon Blom x Attje Heyes Schrale.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-086 , folio 154rVoorstraat 45huis
eigenaarJohannes Oswald
gebruikerJohannes Oswald
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
grondpacht vanJohannes Oswald
grondpacht aansecretaris Schik erven
grondpacht totaal02‑16‑00 cg
aanslag grondpacht00‑14‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0089r van 15 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 45Voorstraat NZ bij het Raadhuis2000‑00‑00 cghuis
koperHoite Jans Leeuwma, gehuwd metmr. zilversmid
koperGrietje Fokkes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Schik 2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenHannema apotheker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJetze Boomsma n.u.
naastligger ten noordenHannema apotheker
verkoperJohannes G. Oswaldmr. blikslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Jans Leeuwma [Lieuwma], mr. zilversmid x Grietje Fokkes kopen een huis nz. Voorstraat omtrent het Raadhuis, nu door de verkoper bewoond. Ten O. en N. apotheker Hannema, ten Z. de Voorstraat, ten W. Jetze Boomsma n.u. Grondpacht 2 cg aan erven Schik. Gekocht van mr. blikslager Johannes G. Oswald voor 2000 cg.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0298r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Lieuwma


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0051r van 14 okt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Lieuwma


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-086 , folio 154rVoorstraat 45huis
eigenaarHoyte J. Lieuwma
gebruikerHoyte J. Lieuwma
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
grondpacht vanHoyte J. Lieuwma
grondpacht aanJac. Schrik erven
grondpacht totaal02‑16‑00 cg
aanslag grondpacht00‑14‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-087, pag. 110Voorstraat 45


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0030r van 8 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-086 , pag. 150Voorstraat 45H. Lieuwma wed.4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45Fokke Huites Lieuwma... 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); wed. H. Lieuwma eigenaar en gebruiker van wijk C-051, medegebruiker is F.L., zilversmid. 1814. (GAH204); Maandag den 29 okt 1798; de raad der Gemeente ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45H Lieuwmaovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. H.L. eigenaar en gebruiker van wijk C-051, medegebruiker is F. Lieuwma, zilversmid. 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 45wed. H. Lieuwmafl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-051Voorstraat 45wed H Lieuwmawed H Lieuwma
C-051Voorstraat 45wed H LieuwmaF Lieuwmazilversmid


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 193 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-051Voorstraat 45Hendrik Koelemans, overleden op 6 december 1827oud militair, vader van Maria Hendriks Koelemans (vrouw van Johan Hendrikus Gastrik, koopman Voorstraat C 51). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 242 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-051Voorstraat 45Fokke Lieuwma, overleden op 13 september 183162 jr, mr. goud/zilversmid, man van Magdalena Munniks, goud/zilverkashoudster (Voorstraat C 51: enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Jacomina (wed. Marzelis Tamboezer, moeder van Hermanus en Hoite Marzelis Tamboezer: erven legaat) en Anna Lieuwma (wed. Hendrik Drees), te Heerenveen. Saldo fl. 1.814,77. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 591Voorstraat 45Fokke Lieuwma zilversmidHarlingenhuis en erf (115 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45Grietje de Groot... 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45Jelle de Jong... E-055; oud 43 jaar, (vnm: Jelke), geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-048; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-051VoorstraatSjoerd R Steensma26 jgoud en zilversmidHarlingenm, protestant, gehuwd
C-051VoorstraatRiemke Dijkstra26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-051VoorstraatRintje S Steensma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-051VoorstraatJan S Steensma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-051VoorstraatBetje S Steensma1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-051VoorstraatTrijntie de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1004 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-051Voorstraat 45Arjen Sjoerds Steensma, overleden op 18 januari 184814 dg (geboren 5/1/1848), overleden Voorstraat C 51, zoon van Sjoerd Rintjes Steensma, mr. zilversmid & Riemke Jans Dijkstra, broer van minderjarige Rintje, Jan, Elisabeth, Sjoerd en Catharina Sjoerds Steensma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 591Voorstraat C-051Roelof Snoek woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 591Voorstraat C-044 Sjoerd R. Steensma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4759Voorstraat 45 (C-044)Elisabeth Steensmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 45N.J. Poortboekhandelaar
Voorstraat 45aW. v/d Veldetimmerman


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22682
Voorstraat 45Derk Jacob van Dijk


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 45rijksmonument 20691


2023
0.10483884811401


  terug