Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 45 7-078 7-086 C-051 C-044
1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0019r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenals huurder Jan Geurts


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0101r van 30 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZhuis en kamers
 
koperJan Goverts, gehuwd metapotheker1950-00-00 GG
koperBetgien Lourens
verpachter grondAdriaen Wierts 5-12-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Bartholomey
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirck Hilbrandts
naastligger ten noordensteeg naar de haven, ten oosten van Aelcke Creefts kamers
naastligger ten noordenAelcke Creeft
eerdere eigenaarJan Wierdts
verkoper van 1/2Adriaen Jacobs BlocqkoopmanAmsterdam
verkoper van 1/2Griet Jans voor zich en haar kinderen, weduwe vanAmsterdam
verkoper van 1/2wijlen Pieter Block


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0039v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0092r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0163v van 21 nov 1630 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende uiteindelijke koper Jan Goverts


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0146r van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZgrondpacht van 4-00-00 GG uit het huis de Gulden Star
 
koperoud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma, gehuwd met100-00-00 GG
koperHillegonda du Gardijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van gemeensman Jan Goverts5-12-00 CG
naastligger ten oostenTiaerdt Lolles
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirck Hillebrants
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Paulus Jans, gelastigde van
verkoperde erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBruyn Gijsberts Gersma, oud burgemeester x Hillegonda du Gardijn kopen 4 GG grondpacht uit het huis de gulden star, nz. Voorstraat, van gemeensman Jan Goverts. Ten O. Tiaerd Lolles, ten W. erven Dirck Hillebrants. Gekocht van oud burgemeester Paulus Jans als lasthebbende van de erven Adryaen Wierdts Popta, voor 100 GG.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0178v van 22 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraathuis
 
koperoud burgemeester Willem Wymens 2600-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen5-12-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Tieerd Lolles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJetske Dirckx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBettie, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Jan Goverts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Symens, oud-burgemeester, koopt een huis aan de Voorstraat. Ten O. Tieerd Lolles, ten W. Jetske Dirckx. Grondpacht 4 GG aan de Stad. Gekocht van Bettie wd. Jan Goverts, voor 2600 GG.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0074r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgemeester Willem Symons Sloterdijk


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-078Voorstraat 45
7-078Voorstraat 45
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerMichiel Munter (voor 40-00-00 CG)
gebruikerHendrick Gerrits (voor 30-00-00 CG)
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
grondpacht aan Bruno van Viersen erven
grondpacht05-12-00 CG
aanslag grondpacht01-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZhuis
 
koperMichiel Eiberts Munter c.u.mr. hoedenmaker410-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk Hugens
naastligger ten noordenSloterdijk oud rentmeester
verkoperds. Wilbrandus SloterdijkpredikantKimswerd
verkoperDominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in FrieslandMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Eiberts Munter, mr. hoedenmaker, koopt huis onder 1 dak met Dirk Huigens (43/45) en gescheiden door een middenmuur, nz. Voorstraat. Ten O. erven Boele(n)s, ten Z. die straat, ten W. Dirk Huigens, ten N. de rentmeester Sloterdijk. Vrij in- en uitgang door een steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van ds. Wibrandus- te Kimswerd en Dominicus Sloterdijk te Makkum, voor 410 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-078Voorstraat 45
eigenaarMichiel Eiberts
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingnummer 7-078 is tweemaal vermeld
7-078Voorstraat 45
eigenaarDirk Hingst
gebruikerGabe Hibbes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
grondpacht aan Bruin Viersen erven
grondpacht04-00-00 CG
aanslag grondpacht01-08-00 CG
aansl. grondp. voldaan20-6-1720
opmerking1720 den 20 juny van dierk huygens voor de grondpacht ontfang 0-14-0
opmerkingaanslag had 1-0-0 moeten zijn


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0210v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAdriana Stancius
naastligger ten zuidende weduwe Boelens


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-078 Voorstraat 45huis
eigenaarMichiel Eyberts
gebruikerMichiel Eyberts
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaerd


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0022r van 22 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidends. Reen c.u.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0186v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen juffrouw Boelens


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0240v van 4 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZhuis in twee delen bewoond door een middelmuur van elkaar gescheiden
 
koperSymon Blom, gehuwd metmr. blikslager700-00-00 CG
koperRoelofke Seekema
verpachter grondde stad Harlingen2-16-00 CG
bewoner westzijdeYde Wijngaardenmr. kleermaker
bewoner oostzijdede weduwe van Machiel Munter
naastligger ten oostende weduwe van Munter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Juffrouw Boelens
naastligger ten noordenArjen Fransen
verkoperAuckien Rinties, gehuwd metWitmarsum
verkoperJohannes TeekeskoopmanWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Blom, mr. blikslager x Roelofke Seekema koopt een huis onder 1 dak [45/47] met het huis van wv Machiel Munter, nu bewoond door kleermaker Ype Wijngaarden. Ten O. wd. Munter, ten Z. de straat, ten W. erven juffr. Boelens, ten N. Arjen Fransen. Grondpacht 2 GG aan de Stad. Gekocht van Auckien Rinties x koopman Johannes Seeckema te Witmarsum, voor 700 CG.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0085r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Jenties


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-078 Voorstraat 45
eigenaarwed. Michiel Eiberts
gebruikerwed. Michiel Eiberts
opmerking1722 insolvent verklaart
grondpacht aansecretaris Schik
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-11-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0292r van 7 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Jentjes koopman


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0089r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45oostVoorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperSipke Nauta, gehuwd metstrandmeester685-00-00 GG
koperPetronella Munter
verpachter grondde stad Harlingen5-12-00 CG
naastligger ten oostenSeerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSymon Blom mr. blikslager
naastligger ten westenCornelis Jentjes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/8burgemeester Junius Munter
verkoper van 1/8Egbert MunterLeiden
verkoper van 3/8Alef Muntermr. chirurgijnSneek
verkoper van 3/8Petronella Munter, gehuwd met
verkoper van 3/8Sipke Nautastrandmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Nauta, strandmeester x Petronella Munter koopt huis nz. Voorstraat omtrent het Raadhuis, onder 1 dak met het huis van mr. blikslager Symon Blom [43/45]. Ten O. Seerp Wildschut, ten Z. de Voorstraat, ten W. koperslager Symon Blom, ten N.? Gekocht van Johannes Munter en anderen.


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-078 Voorstraat 45
eigenaarSipke Nauta
gebruikerChristiaen Bessing
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG
grondpacht aansecrtrs. Schik
grondpacht02-16-00 CG
aanslag grondpacht00-14-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0246r van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZhuis
 
koperNathan Levy, gehuwd metjoods koopman450-00-00 CG
koperSara Liasar
huurderJohannes Pyters c.u.
naastligger ten oostenSeerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Simon Blom
naastligger ten noorden[als huurder] Hendrik Jonkje
verkoperburgerhopman Sipke Nauta, gehuwd metstrandmeester
verkoperPetronella Munter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Blom, wednr. van Roelofke Saeckema koopt, na niaar, een huis 2 onder 1 dak nz. Voorstraat [43/45]. Ten O. Seerp Wildschut, ten Z. de Voorstraat, ten W. de koper, ten N. Hendrik Jonkje. Gekocht van Sipke Nauta x Petronella Munter.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0245r van 7 dec 1755 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45oostVoorstraat NZ tussen Voorstraat en Noorderhaven bij het Raadhuiswoning (zuidelijke gedeelte)
 
koper door niaarvroedsman Seerp Wildschut koopman163-00-00 GG
geniaarde koperSymon Blomkoopman
huurderHendrik Jonkje c.u.
naastligger ten oostenJan Schut
naastligger ten zuidenvroedsman Symon Blom koopman
naastligger ten zuidenNathan Levy
naastligger ten westenCornelis Jenties
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Groot
verkoperburgerhopman Sipke Nauta, gehuwd metstrandmeester
verkoperPetronella Munter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, coffyschenker, koopt, na niaar, het N. deel, en Seerp Wildschut het Z. deel van een woning tussen Voorstraat en Noorderhaven, bij het Raadhuis. Ten O. Jan Schut, ten Z. de kopers en Nathan Levy, ten W. Cornelis Jenties, ten N. erven Jan Ydes de Groot. Gekocht van strandmeester Sipke Nauta x Petronella Munter.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0073v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSymon Blom


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0069v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSymon Blom


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0232v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman S. Blom


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0276r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZ dichtbij het Raadhuishuis
 
koperJohan Georg Oswald mr. blikslager1411-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Schik 2-16-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Wybinga
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJetse Boomsma
naastligger ten noordende weduwe van Wybinga
verkoper q.q.oud burgemeester Cornelis Aardenburg, gelastigde van
verkoperJacob Blommr. blikslagerZaandam
verkoperAnna Blom, gehuwd metZaandam
verkoperTewes GroeneschreyZaandam
verkoperstadstamboer Pieter Blommr. verver
verkoperAnna Blom, gehuwd met
verkoperHarmanus van Beemenstadsbode
verkoperFokje Blom
erflaterwijlen vroedsman Simon Blom, gehuwd met
erflaterwijlen Attje Heyes Schrale
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Georg Oswald, mr. blikslager, koopt huis nz. Voorstraat bij het Raadhuis. Ten O. en N. wd. Wybinga, ten Z. de straat, ten W. Jetse Boomsma. Gekocht van erven Simon Blom x Attje Heyes Schrale.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0089r van 15 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperHoite Jans Leeuwma, gehuwd metmr. zilversmid2000-00-00 CG
koperGrietje Fokkes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Schik 2-16-00 CG
naastligger ten oostenHannema apotheker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJetze Boomsma n.u.
naastligger ten noordenHannema apotheker
verkoperJohannes G. Oswaldmr. blikslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Jans Leeuwma [Lieuwma], mr. zilversmid x Grietje Fokkes kopen een huis nz. Voorstraat omtrent het Raadhuis, nu door de verkoper bewoond. Ten O. en N. apotheker Hannema, ten Z. de Voorstraat, ten W. Jetze Boomsma n.u. Grondpacht 2 cg aan erven Schik. Gekocht van mr. blikslager Johannes G. Oswald voor 2000 cg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0298r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. Lieuwma


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0051r van 14 okt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. Lieuwma


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-088 Voorstraat 45wed Lieuwma
7-088 Voorstraat 45Fokke Lieuwma, 35 jaar, gehuwdinwooning


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0030r van 8 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-086 Voorstraat 45H Lieuwma wed4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45Fokke Huites Lieuwma... 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); wed. H. Lieuwma eigenaar en gebruiker van wijk C-051, medegebruiker is F.L., zilversmid. 1814. (GAH204); Maandag den 29 okt 1798; de raad der Gemeente ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45H Lieuwmaovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. H.L. eigenaar en gebruiker van wijk C-051, medegebruiker is F. Lieuwma, zilversmid. 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-051Voorstraat 45H Lieuwma wedH Lieuwma wed
C-051Voorstraat 45F Lieuwma zilversmid


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-051Voorstraat 45Hendrik Koelemans, overleden op 6 december 1827oud militair, vader van Maria Hendriks Koelemans (vrouw van Johan Hendrikus Gastrik, koopman Voorstraat C 51). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-051Voorstraat 45Fokke Lieuwma, overleden op 13 september 183162 jr, mr. goud/zilversmid, man van Magdalena Munniks, goud/zilverkashoudster (Voorstraat C 51: enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Jacomina (wed. Marzelis Tamboezer, moeder van Hermanus en Hoite Marzelis Tamboezer: erven legaat) en Anna Lieuwma (wed. Hendrik Drees), te Heerenveen. Saldo fl. 1.814,77. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 591Voorstraat 45Fokke LieuwmaHarlingenzilversmidhuis en erf (115 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45Grietje de Groot... 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45Jelle de Jong... E-055; oud 43 jaar, (vnm: Jelke), geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-048; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-051VoorstraatSjoerd R Steensma26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, goud en zilversmid
C-051VoorstraatRiemke Dijkstra26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-051VoorstraatRintje S Steensma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-051VoorstraatJan S Steensma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-051VoorstraatBetje S Steensma1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-051VoorstraatTrijntie de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-051Voorstraat 45Arjen Sjoerds Steensma, overleden op 18 januari 184814 dg (geboren 5/1/1848), overleden Voorstraat C 51, zoon van Sjoerd Rintjes Steensma, mr. zilversmid & Riemke Jans Dijkstra, broer van minderjarige Rintje, Jan, Elisabeth, Sjoerd en Catharina Sjoerds Steensma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 591C-051 (Voorstraat)Sjoerd R. Steensmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 591C-044 (Voorstraat)Sjoerd R. Steensmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4759Voorstraat 45 (C-044)Elisabeth Steensmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 45 Anne de Vriesrijksklerk
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 45N.J.Poortboekhandelaar
Voorstraat 45aW. v/d Veldetimmerman


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 45, HarlingenVoorstraat 45H. Morrenherenmode-magazijn


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 45, HarlingenVoorstraat 45H. Morrenheeren mode-magazijn


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 45, HarlingenVoorstraat 45H. Morrenheeren mode magazijn


1936 - kentekenadresnaam
B-22682
Voorstraat 45Derk Jacob van Dijk


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 45, HarlingenVoorstraat 45 Bataschoenen en schoenreparatie


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 45rijksmonument 20691
  terug