Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 50 6-010 6-009 E-027 E-022
Naastliggers vanVoorstraat 50
ten oostenVoorstraat 52
ten westenVoorstraat 48
ten noordende Voorstraat


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0162r van 2 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Cornelis Coninx


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0208r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenNanne Hiddes Grettinga
naastligger ten westenNanne Hiddes Grettinga


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241v van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenaam van Nanne Hiddes
naastligger ten zuidende erfgenaam van Nanne Hiddes


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241v van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenaam van Nanne Hiddes
naastligger ten zuidende erfgenaam van Nanne Hiddes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenNanne Hiddes
naastligger ten zuidenNanne Hiddes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenNanne Hiddes
naastligger ten zuidenNanne Hiddes


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041va van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 50Voorstraat ZZhuis en erf met tuin en bleekveld en een vrije uit- en ingang naar de Lanen
 
koper provisioneelde vroedsman Simon Jorna 2900-14-00 GG
naastligger ten oostende weduwe en erven van Foppe Pytters Steensma
naastligger ten zuidende hof van de heer Wittert
naastligger ten zuidenBauk Coninx steeg
naastligger ten westende heer Wittert
naastligger ten westende vroedsman Anske Ipes Zeestra
naastligger ten noordenVoorstraat
Hendrik Beerns, curator
Hans Jansen, curatoren over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Nanne Hiddes Grettinga, gehuwd met
Geeske Roelefs Snoek


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0250v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 50Voorstraat ZZhuis met een hof of tuin met bomen en planten
 
koperHarmen Thomas Gonggrijp, gehuwd metcontrarolleur der convooien en licenten2000-00-00 GG
Roelofke Joostes Stinstra
naastligger ten oostenhet huis van Trijntie Jans van der Laar
naastligger ten zuidenBauck Koninx steeg, (de zogenaamde) uitkomend op de Lanen
naastligger ten westende erven van Wittert
naastligger ten westenhet huis van de vroedsman Ansche Ypes Seestra
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester Simon Jorna, gehuwd met
Gerrytie Gerryts Borkelo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Thomas Gonggrijp, controlleur der Convoyen en Licenten x Roelofke Joostes Stinstra koopt heerlijk huis en hof met bomen etc. daarachter, zz. Voorstraat. Ten O. Trijntie Jans van Laer, ten Z. de Bauck Conincxsteeg die op de Lanen uitkomt, ten W. erven Wittert en vroedsman Anske Ypes Seestra, ten N. de Voorstraat. Het gekochte huis heeft royale boven- en benedenkamers, een mooie achterkeuken met een opkamer erboven, een loods en mooie zolders, kelders, put en back en vrij doorgang zuidwaarts door die steeg naar de Lanen. Conditie is dat de verkoper het uithangbord dat voor het huis uitsteekt mag houden en dat de koper de apothekerswinkel en alles wat daarbij hoort, ook als het muur- en nagelvast is, en de medicinale kruiden en planten en de voliere? en de hout opslag? achter aan dit huis zijnde, naar believen mogen behouden of verwijderen. Ook condities over mande muren, duiven, lichtscheppingen etc. De vroegere eigenaar van het oostelijke huis was wl. Lieuwe Lieuwes die zich verbonden had om bij verbouwing of vernieuwing van het dak, dat dak 4 voeten lager te maken dan het nu is, volgens een acte van 18 aug 1652. Ook hebben de voorouders van deze verkoper en de heer Wittert als eigenaar van het achterste deel van het huis ten W. een overeenkomst gemaakt over de lichtscheppingen, dd. 25 sep 1658. Gekocht van oud-burgemeester Simon Jorna x Gerrytie Gerryts Borkelo, voor 2000 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 50Voorstraat ZZhuis met een hof of tuin met bomen en planten
 
koperAggaeus Piphron, gehuwd metmedicinae doctor1800-00-00 GG
kopersYmpkien Bruynsma
naastligger ten oostenTrijntie Jans van Laer
naastligger ten zuidenBauck Coninghsteeg
naastligger ten westende erven van wijlen Witters
naastligger ten westenvroedsman Anscke Ypes Zeestra
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
voormalig eigenaar van de oostelijke woningLieuwe Lieuwes
verkoperRoelofke Joostes Stinstra, weduwe van
wijlen Harmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur der convooien en licenten
verkopersBavius Gonggrijpklerk ter secretarie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAggeus Piphron, med. dr. x IJmckjen Bruynsma koopt huis met hof en tuin met bomen etc. erachter, zz. Voorstraat. Ten O. Trijntje Jans van Laer, ten Z. de Bauck Koningssteeg, ten W. de hof van Wittert en de vroedsman Anske Ypes Seestra, ten N. de Voorstraat. Met vrij in- en uitgang ten Z. naar de Lanen. (Uitgebreide omschrijving). Gekocht van Roelofke Joostes Stinstra wv controlleur der Convooyen en licenten Harmen Thomas Gonggrijp.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0001ra van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 50Voorstraat ZZhuis met een hof of tuin erachter
 
koper finaalvaandrig Arjen Altena 1200-07-00 GG
koper provisioneelTjepke Seerps Gratema koopman1200-00-00 GG
huurderDieucke Clases gezworen uitdraagster
naastligger ten oostenJan Foppes mr. koekenbakker
naastligger ten zuidenBauck Koningssteeg
naastligger ten westende erven van de heer Witters
naastligger ten westende vroedsman Zeestra
naastligger ten noordenVoorstraat
curatorTaco Bruynsma J.U.D., overadvocaat Hof van Friesland
verkoperDoetie Aggaeus Piphron, erfgename ab intestato van haar moeder
Imckjen Bruynsma, gehuwd met
dr. Aggaeus Pijphron
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Doetie Aggeus Piphron, die erfgename is van haar moeder Imkjen? Bruynsma en voornaamste hypothecaire creditrice is van haar vader, dr. Aggeus Piphron wegens inbreng van haar moeders goederen, laten verkopen een mooi huis met een hof erachter, zz. Voorstraat. Ten O. mr. koekbakker Jan Foppes, ten Z. de zogen. Bauck Koningssteeg, ten W. erven Wittert en de vroedsman Zeestra, ten N. de Voorstraat. Het huis is bewoond door gezworen uitdraagster Dieuwke Clases. (Met beschrijving van het huis etc.). Het huis ten O. was eerder van Lieuwe Lieuwes. Koper werd de vaandrig Arjen Altena voor 1200 gg 7 st.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0395r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Arjen Altena
naastligger ten zuidenvroedsman Arjen Altena


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0395r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Arjen Altena
naastligger ten zuidenvroedsman Arjen Altena


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-010 Voorstraat 50huis
eigenaarArjen Altena
gebruikerArjen Altena
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-010 Voorstraat 50huis
eigenaarvroedsman Altena
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0100v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Altena
naastligger ten zuidenvroedsman Altena


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0100v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Altena
naastligger ten zuidenvroedsman Altena


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0156r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 50Voorstraat ZZhuis met achtertuin
 
koperClaes Willems, gehuwd met1140-00-00 GG
Brechtje Jans
naastligger ten oostende weduwe van Jan Foppes
naastligger ten oostenvroegere eigenaar Lieuwe Lieuwes
naastligger ten zuidenBauck Koningssteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenJacob Harmens Radsma
naastligger ten zuidenals bewoner Beima secretaris
naastligger ten westenJacob Harmens Radsma
naastligger ten westenals bewoner Beima secretaris
naastligger ten westeneigenaar achterste deel huis Wittens
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkopervroedsman Arjen Arjens Altena
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems x Brechtje Jans koopt het huis. Ten O. Jan Foppes (en eerder Lieuwe Lieuwes en Johan Wittert.), ten W. en Z. Jacob Harmens Radsma en secretaris Beima, ten N. de straat en het diept. Met vrije in- en uitgang door de Bauk Koningssteeg naar de Lanen. Gekocht van Arjen Arjens Altena.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-010 Voorstraat 50huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerClaes Willems
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-08 CG


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0100v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0100v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-010 Voorstraat 50huis
eigenaarClaas Willems
gebruikerClaas Willems
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-10 CG


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0100v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0100v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0100v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0163v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van Ruurd Nauta


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0163v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van Ruurd Nauta


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0163v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0002r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjouwkjen Clasen Hoogstraten, weduwe van
naastligger ten zuidenSjouwkjen Clasen Hoogstraten, weduwe van


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0002r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjouwkjen Clasen Hoogstraten, weduwe van
naastligger ten zuidenSjouwkjen Clasen Hoogstraten, weduwe van


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0248v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 50Voorstraat ZZhuis met achtertuin
 
koperRobijn Nauta, zoon van320-00-00 CG
huurderSjouwkje Cl. Hoogstraten 120-00-00 CG
wijlen Ruurd Nauta
naastligger ten oostende weduwe Homberg
naastligger ten westenCl. Simons
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat ingaande aan de Lanen]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSjouwkje Cl. Hoogstraten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Nauta te A`dam koopt het huis dat wd. Ruurd Nauta bewoont en bezit, maar waarvoor zij zolang ze leeft, wel een huur van 120 cg. en schoorsteen- en lantaarngeld per jaar moet betalen aan haar zoon (de koper). Dit wordt nu verlengd, maar zij zal voortaan ook de Sint Jacobischatting en andere lasten moeten betalen. Ten O. wd. Homberg, ten W. Claas Simons, ten Z. een straat uitgaande naar de Lanen, ten N. de Voorstraat. Zie verder de acte. Gekocht van Sjouwkje Clases Hoogstraten wv Ruurd Nauta, voor een jaarlijkse lijfrente van 320 cg. op het leven van verkoperse.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0097v van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Jelles Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van Ruurd Jelles Nauta


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0097v van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Jelles Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van Ruurd Jelles Nauta


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-008 Voorstraat 50wed Nauta


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-009 Voorstraat 50R Haukes wed7-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-027Voorstraat 50R. R Nauta , ovl voor 1815; wed. R.R.N. eigenaar en gebruiker van wijk E-027, zonder bedrijf, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-027Voorstraat 50R R Nauta wedR R Nauta wedzonder bedrijf


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1099Voorstraat 50Catharina HingstHarlingenhuis en erf (162 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1100Voorstraat 50Catharina HingstHarlingenplaisiertuin (189 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 85 van 8 dec 1832
adressoortbedraggebruik
E-027Voorstraat 50koopaktefl. 4700huis E-027
 
verkoperGouke Hingst
verkoperSimon Stijl Hingst
koperPieter de Vries (te Leeuwarden)
koperAnna Kuipers (te Leeuwarden)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-027Voorstraat 50Henri Th. Johannes du Saar, overleden op 9 maart 1838Th. =Theodore, zoon van Johannes de Saar, NH-predikant (Voorstraat E 27) en Maria-Christina Zaalberg, broer van minderjarige Jacobus-Johannes, Johannes-Cornelis, Hendrik-Daniel, Hermanus-Marinus, Christiaan-Jonathan, Willem-Fredrik en Elizabeth-Anna-Maria Johannes du Saar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-027Voorstraat 50Janke W Westerbaanoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-027; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-027Voorstraat 50Maria E Zaalbergoud 40 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk E-027; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-027VoorstraatJohannes du Saar42 jLeidenm, protestant, gehuwd, predikant bij de herformden
E-027VoorstraatMaria E Zaalberg40 jLeidenv, protestant, gehuwd
E-027VoorstraatJacobus Johs. du Saar19 jHoogvlietm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatJohs. Cornelis du Saar17 jHoogvlietm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatHendrik Dama du Saar15 jLeydenm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatHerms. Maxines du Saar13 jHoogvlietm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatChristiaan Jonath. du Saar10 jBeesterzwaagm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatWillem Frederik du Saar6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatHenri Theodoor du Saar1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatPetrus du Saar1 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatElisabeth Anna du Saar12 jBeesterzwaagv, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatJanke W Westerbaan28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 262 en 265 van 15 nov 1843
adressoortbedraggebruik
E-027Voorstraat 50provisionele en finale toewijzingfl. 340huis aan de Voorstraat E-027
 
verkoperHotse Albertus Binksma
koperSymon Jans Schiere


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-027Voorstraat 50Sicco Petrus Ens, overleden op 19 augustus 18445 mnd (geboren 23/3/1844), overleden Voorstraat E 27, zoon van Petrus Ens, med. Dr. en Maria van Schouwenburg, broer van minderjarige Mintje, Anna en Margaretha Petrus Ens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1099E-027 (Voorstraat)Petrus Enswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1099E-022 (Voorstraat)Erven Petrus Enswoonhuis
Sectie A nr. 1100E-022 (Voorstraat)Erven Petrus Enstuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1099Voorstraat 50 (E-022)Pieter Daniël de Ruiter (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 50 Rinze de Ruijter P. Dzn.sigarenfabrikant
vorige grondslagf. 6800
huidige grondslagf. 10000
Voorstraat 50wed Abraham de Ruiter geb. C.S. Doijerzonder
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 50R. de Ruiterfabrikant


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50 van der Schootwoninginrichting


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50N.V. van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50 van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50 van der Schootwoninginrichting


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50 van der Schootwoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 50rijksmonument 20727
  terug