Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 61
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 617-0697-0697-076C-059C-053


Naastliggers vanVoorstraat 61
ten oostenVoorstraat 63
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 59
ten noordende Noorderhaven


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 61 (oostgevel (Roeperssteeg)), HarlingenVoorstraat 61 (oostgevel (Roeperssteeg))Vestdijk, SimonGEBOORTEHUIS
SIMON VESTDIJK
AUTEUR
17 oktober 1898 - 23 maart 1971

meer bijzonderheden vindt u
in de Vestdijkkamer van het
MUSEUM HANNEMAHUIS
aan de overzijde'
houten gevelbord


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0235r van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat NZ strekkende tot aan de haven1000‑00‑00 gg1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter
koperJacob Eedes Feitema, broeder van te Amsterdam
koperSibrant Eedes Feitema
eigenaar van 1/3Jacob Eedes Feitema te Amsterdam
eigenaar van 1/3Sibrant Eedes Feitema
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: Eede Jacobssteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Jacob Pieters
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperCornelis Eedes Feitema broeder van de verkopers


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172v van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenGrietie, weduwe van*
naastligger ten westenwijlen Jan Martens


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0071r van 6 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat NZ1571‑12‑00 gg1/2 huis, door haar ten dele bewoond, strekkende van voren het diept tot achter aan de Noorderhaven
koperGrietie Jans, weduwe van
koperwijlen Sibrant Edes Feytema
protesteert vanwege redemptie van 1/3Cornelis Edes Feytema
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenHoyte Seerps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jacobs tingieter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Edes Feytema te Amsterdam


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0039r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenEde Sybrants Feytema


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0277r van 12 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0037r van 4 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenEde Feytema


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0095r van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat NZ tot de Noorderhaven7150‑00‑00 cghuis, mouterij en ledige plaats daar achter
koperSicke Lubberts koopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Jacobs tingieter
naastligger ten westenwijlen dr. Andreas Heemstra secretaris
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperMaycke Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Lubberts, koopman koopt een huis, mouterij en ledig erf erachter c.a. aan de nz. Voorstraat, strekkende achterwaarts tot aan de Noorderhaven. Ten O. de Roeperssteeg, ten Z. de straat, ten W. het huis en erf van tinnegieter Jan Jacobs en wl. de secretaris Andreas Heemstra, ten N. de straat. Gekocht van Maicke Feytema, voor 7150 cg.


1657 - rooiboek blz. 43 sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Voorstraat 61 Sixto Lubberti
'T Gerechte der Stede Harlingen, Gecommitteert hebbende, ten versoecke van Sixto Lubberti, de praesident Buwe Thomas, de Boumeysteren, en Stads Timmerman, om op te nemen te roinge tusschen de Secretaris Andraeae Heemstra sijn naegelatene huysinges wester gevel en Sixti Lubberti op te bouwene nieuwe huysinge, en hebben sulcks doende bevonden dat Sixtus Lubberti voor van de vernoemde gevel sal moeten af blijven een holt voet tot de oysdrup; ordonneren vorders de eygenaeren van des overledene Secretaris huysinge om de olde waeter lossinge van vooren tot achteren weder bequam te maecken, en op te claeren; voorts consenteren wij Sixtus Lubberti om aen de zijde nae de Roepers steyg sijn huysinge te bouwen op de royenge van sijn E. mouterie. Actum den 7 Marty 1657. Ter Ordonnantie der selver (get.) D. Wringer.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0172v van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicke Lubberts wijnkoper


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 9rVoorstraat 61Sicco Lubbertif. 15000-00-00 (10000+5000)


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016va van 9 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenSicco Lubberti koopman


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0121r van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat NZ op de hoek van de Roeperssteeg2299‑14‑00 gghuis
koper door niaarMinse Cornelis, gehuwd metlakenkoper
geniaarde koperburgemeester Jan Symens Bijlaen, gehuwd met
geniaarde koperBeatrix Dirx
naastligger ten westenJancke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Beern
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: steeg van de Voorstraat tot het eind van Minse Cornelis pakhuis]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenpakhuis van Minse Cornelis koopman
verkoper van 1/2burgemeester Jacobus Goslings q.q., ter assistentie van
verkoper van 1/2Debora Lubberti, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/2Jaques Coederck te Amsterdam
verkoper van 1/2burgerhopman Tjeerd Lantingh q.q., ter assistentie van
verkoper van 1/2Geertie Piebes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgerhopman Dominicus Cornely
erflaterwijlen Sixtus Lubberti
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinse Cornelis, lakenkoper, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen burgemeester Jan Symons Bijlaen, een huis nz. Voorstraat hoek Roeperssteeg, dat de verkoper geerfd heeft, strekkende van die straat tot aan het pakhuis van Minse Cornelis. Met uitvoerige beschrijving. Ten N. dat pakhuis, ten Z. de Voorstraat, ten O. de Roeperssteeg, ten W. Jancke Beerns. Gekocht van Debora Lubberti, vrouw van Jacques Coederck te Amsterdam voor 1/2, en Geertie Piebes wd. hopman Dominicus Cornely voor 1/2, voor 2200 GG.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0369r van 22 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat, op de hoek van de Roeperssteeg3150‑00‑00 cghuis
koper van 1/2Eewert Hynghst, gehuwd metkoopman
koper van 1/2Stijntie Hendricks
koper van 1/2Jan Sjoerdts Schiere, gehuwd metkoopman
koper van 1/2Sytske Freerks
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJancke Wybes
naastligger ten noordenhet pakhuis van Minse Cornelis koopman
verkoperMinse Corneliskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Hingst x Stijntie Hendricks voor 1/2, en Jan Sjoerdts Schiere x Sytske Freerks Hingst voor 1/2, kopen huis op de Voorstraat op de hoek van de Roeperssteeg. Met uitgebreide beschrijving van het huis. Ten O. de steeg, ten Z. de straat, ten W. Jancke Wybes, ten N. het pakhuis van de verkoper. Gekocht van Minse Cornelis, voor 3150 cg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0004v van 26 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat NZ hoek Roeperssteeg1000‑00‑00 gg1/2 huis
koperJan Sjoerds Schiere, gehuwd metkoopman
koperSytske Freerx
eigenaar van 1/2Jan Sjoerds Schierekoopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg waarin vrij in-en uitgang tot de wenteltrap
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJanke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Beern
naastligger ten noordenpakhuis
verkoperEwert Hingst, gehuwd metkoopman
verkoperStijntie Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sjoerdts Schiere x Sytske Freerks Hingst koopt 1/2 huis waarvan zij al 1/2 bezitten, nz. Voorstraat/hoek Roeperssteeg. Ten O. die steeg, ten Z. die straat en diept, ten W. Janke Beerns, ten N. een pakhuis. Gekocht van Evert Hingst x Stijntie Hendricks, voor 1000 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-069 , folio 136Voorstraat 61huis
eigenaarJan Schiere
gebruikerJan Schiere
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-069 , folio 89rVoorstraat 61huis
eigenaarJan S. Schiere
gebruikerJan S. Schiere
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-069 , folio Voorstraat 61huis
eigenaarJan S. Schiere erven
gebruikerJan S. Schiere erven
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0012v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat NZ hoek Roeperssteeg2350‑00‑00 gghuis
koperJoost Jans Jaringa ontvanger te Kimswerd
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Doeke Jansens
naastligger ten noordenhet pakhuis van de weduwe van wijlen Evert Hingst koopman
verkoper van 1/2Sytske Freerks Hingst, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Sjoerds Schiere
verkoper van 1/6Freerk Hingst Schierekoopman
verkoper van 1/6Antje Jans Schiere, gehuwd met
verkoper van 1/6Claes Sytses Hingstkoopman
verkoper q.q.Sytske Freerks Hingst, moeder van
verkoper van 1/6meerderjarig vrijster Lijsbeth Jans Schiere
erflaterwijlen Jan Sjoerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Jans Jaringa, erfgezetene etc. te Kimswerd, koopt een huis op de hoek van de Roeperssteeg. Ten O. de steeg, ten Z. de Voorstraat, ten W. Doeke Jansen, ten N. een pakhuis van wd. Evert Hingst. Het huis wordt bewoond door Sytske Freerks Hingst. In de acte een omschrijving van de indeling en inrichting van dit huis. Gekocht van (Sytske Freerks Hingst wd. Jan Sjoerds Schiere voor 1/2, en de kinderen Freerk Hingst van Schiere, Antje Jans wd. Claas Sytzes Hingst en Lijsbeth Jans samen voor 1/2, zijnde) de gezamenlijke erfgenamen van Jan Sjoerds Schiere.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-069 , folio 89vVoorstraat 61huis
eigenaarwed. Jan Joosten
gebruikerwed. Jan Joosten
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0106r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat NZ hoek Roeperssteeg WZ4500‑00‑00 cghuis
koperJanke Douwes Hanekuyk, weduwe van
koperwijlen Pieter Tjebbes Dreyer koopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Doeke Jansen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuyk
verkoperSijke Folkerts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Joostes Jaeringaontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoperSijke Folkerts, erfgenaam van
erflaterwijlen Joost Jans Jaeringaontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0055r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeperssteeg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0197v van 3 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat NZ hoek Roeperssteeg2601‑07‑00 gghuis
koperJacobus Buitenpost, gehuwd
koperGeertie Siverda
huurderde kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer koopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Doeke Jansen c.s.
naastligger ten noordenSjoerd Talma c.s.
verkoper q.q.Gerlof Pyters, curatorkoopman te Almenum
verkoper q.q.Claes Braem, curatoren overkoopman te Almenum
verkoperover de nagelaten kinderen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer, gehuwdkoopman
verkoperJanke Douwes Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Buitenpost x Geertje Siverda koopt deftig huis hoek Roeperssteeg. Het huis is beneden door een muur, en boven door een schutting afgescheiden van het pakhuis ten N. en heeft een vrije op- en afslag naar de turfzolder, zowel door de deur van het pakhuis, als via de wenteltrap in de steeg. Ten O. deze steeg, ten W. wd. Doeke Jansen, ten Z. de Voorstraat, ten N. Sjoerd Talma. Gekocht van erven Pyter Tjebbes Dreyer x Janke Douwes Hanekuyk.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-069Voorstraat 61Jacob Buytenpost, bestaande uit 4 personen30‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-069 , folio 89vVoorstraat 61huis
eigenaarJacob Buytenpost
gebruikerJacob Buytenpost
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-069, fol. 124vVoorstraat 61Jacobus Buytenpost cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderenrentenier124:17:00 cg20:16:00 cgwel begoedight


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0004r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeperssteeg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-069 , folio 90vVoorstraat 61huis
eigenaarJacob Buitenpost
gebruikerJacob Buitenpost
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0151v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0156r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-069 , folio 90vVoorstraat 61huis
eigenaarJacob Buitenpost wed.
gebruikerJacob Buitenpost wed.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-076 , folio 153rVoorstraat 61woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerJan Sikkes wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-076 , folio 153rVoorstraat 61huis
eigenaarJ.D. Buitenpost wed.
gebruikerJan van der Ley
huurwaarde117‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑10‑00 cg
huurwaarde totaal110‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑01‑12 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0088r van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat NZ op de hoek van de Roeperssteeg3800‑00‑00 cghuis
koperJohannes Hendriks, gehuwd metkoopman
koperGrietje* Gerryts
huurderJan van der Ley koopman117‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDoeke Venema
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma
verkoperJacobus Munter meerderjarig


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0040v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 61Voorstraat NZ hoek Roeperssteeg5500‑00‑00 cghuis (winkel)
koperMoses Salamons, gehuwd metkoopman
koperBrendele Samuels
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDoeke Venama
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma c.s.
verkoperJohannes Hendriks, gehuwd met
verkoperGrietje Gerrits


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-076 , folio 153rVoorstraat 61huis
eigenaarMozes Salomons
gebruikerMozes Salomons
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0022v van 6 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeperssteeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-076, pag. 109Voorstraat 61Pieter Cornelis


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0331v van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeperssteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-076 , pag. 149Voorstraat 61Moses Zalomons 6‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-059Voorstraat 61Moses Salomons van Messel... in 1811, koopt een huis 1799-1801; BS ovl 1811; 1817 huwelijken, ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk C-059, koopman, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Isra?l Cats, en M.S. v. M., beide Parnassijns der Joodsche ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 61M. van Messelfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-059Voorstraat 61Moses S van MesselMoses S van Messelkoopman


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 23 van 26 jan 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-059Voorstraat 61koopaktefl. 3000huis aan de Voorstraat hoek Roeperssteeg C-059
 
verkoperMoses Salomons van Messel (gehuwd met Brendele Samuels)
koperAbraham Samuels van Messel


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 211 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-059Voorstraat 61Brendela Samuels, overleden op 22 juni 1820vrouw van Mous Salomons van Messel, moeder van Samuel-Salomons, koopman Leeuwarden, Johanna (vrouw van Samuel Vries, idem aldaar), Abraham-Samuel, idem (Voorstraat C 59) en Gompert Mouzes van Messel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 182 en 192 van 11 aug 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-059Voorstraat 61provisionele en finale toewijzingfl. 1335huis aan de Voorstraat C-059
 
verkoperAnne Jurjens van Midlum
koperBouwe Fontein


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 122 van 20 mei 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-059Voorstraat 61koopaktefl. 2000huis aan de Voorstraat C-059
 
verkoperBouritius Fontein
koperAlbertus Jacobus Binksma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 608Voorstraat 61Hotze Binksma apothecarHarlingenhuis en erf (210 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 296 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-059Voorstraat 61Ymkje Hendriks Osinga, overleden op 29 december 1834vrouw van Jacob Thomas Bijlsma, belastingentreposeur Brouwersgracht C 59, moeder van minderjarige Thomas, Sytske, Hendrik, Baukje en Jantje Jacobs Bijlsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 194 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-059Voorstraat 61Albertus Hendriks Houtsma, overleden op 22 juli 1837apothekersbediende (bij Hotze Binksma, Voorstraat C 59), broer van Doedtje Hendriks Houtsma, te Boxum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-059Voorstraat 61Anna Catharina Diderika de Vriesgeb 1809 prov, huwt met Hotze Binksma, A 26 mei 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-064; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839 wijk C-059; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-059Voorstraat 61Hotze Binksma... BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-064; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk C-059; VT1839; H.B. eigenaar van perceel nr. 608 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 58, huis en erf, ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 76 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-059Voorstraat 61Sipkje P. Hotzes Binksma, overleden op 28 mei 1839P.=Petronella, 6 1/2 jr, overleden Voorstraat C 59, dochter van Hotze Binksma, apotheker en Anna-Catharina-Dederica de Vries, zuster van minderjarige Pieter-de-Vries, Anna-Geertruida, Catharina-Albertina, Albertus-Michiel en Jacob-Reneman Hotzes Binksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-059VoorstraatHotze Binksma36 japothecarHarlingenm, protestant, gehuwd
C-059VoorstraatAnna Catharina de Vries30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-059VoorstraatPieter de Vries Binksma7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-059VoorstraatAlbertus Binksma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-059VoorstraatJacob Binksma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-059VoorstraatAnna Geertr. Binksma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-059VoorstraatCatharina Binksma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-059VoorstraatWiepkje de Vries18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 174 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-059Voorstraat 61Catharina A. Hotzes Binksma, overleden op 15 april 1840A.=Albertina, 5 jr, overleden Voorstraat C 59, dochter van Hotze Binksma, apotheker en Anna-Catharina-Diderika de Vries, zuster van minderjarige Pieter-de-Vries, Anna-Geertruida, Albertus-Michiel en Jacob-Reneman Hotzes Binksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-059Voorstraat 61Baudina Elisabeth Stinstra... Pieter S, en Aaltje Wybenga; BS ovl 1846; 1881 overlijdens, BS Franeker huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk C-059, 66, wijk B-001, wijk E-004; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-001; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-059Voorstraat 61Maaike Hoekstra... ovl 17 mrt 1859 HRL, ongehuwd, dv Freerk Jans H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk C-059, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, geb Westzaandam en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 608Voorstraat C-059Hidde Dirks de Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3403Voorstraat C-053wed. en erven Pieter de Vries Binksma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3403Voorstraat 61 (C-053)Marius van der Woudewoonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 61aH. de Windt69Handelsagent


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 61H. Strakwinkelier
Voorstraat 61aJ. Molonderw. res.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 61Strak & Zn.176


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 61Strak & Zn.782


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-29980
Voorstraat 61Karel Marie Feldbrugge


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Radsma938Ratex


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Radsma938Ratex


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 61rijksmonument 20697


2023
0.079483985900879


  terug