Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 74
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 745-0245-0245-023E-012E-011


Naastliggers vanVoorstraat 74
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidende Kleine Kerkstraat
ten westenVoorstraat 72
ten noordende Voorstraat


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 74 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 74 (Hannemahuis)Afbeelding van een haring met daarboven een kroonNaar verluidt afkomstig uit het pand Voorstraat 74, eertijds geheten 'de gekroonde haring'.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0056r van 15 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0060v van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0120v van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrandt Feddricx


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0033r van 11 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Pieter Sydses


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0121r van 6 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 74Voorstraat ZZ875‑00‑00 gg1/2 huis
koperHendrik Willems, gehuwd met
koperBauk Hendriks
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenHylcke Edis
naastligger ten westenClaes Aerts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperHylcke Feddriks
verkoperHabel Feddriks
verkoperClaes Dirks, gehuwd met te Kollum
verkoperLijsbeth Feddriks te Kollum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Willems x Bauk Hendriks koopt 1/2 huis zz. Voorstraat. Ten O. de Kerkstraat, ten W. Claes Aernts, strekkende van voren af tot aan het huis van Hylcke Edis. Gekocht van Hylcke Feddriks en Habel Feddriks en Claes Dirks x Lijsbeth Feddriks te Kollum voor 75 gg


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108v van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHendrick Willems


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Hendricx


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Willems


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180r van 17 jan 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 74Voorstraat ZZ hoek Kerkstraat0‑00‑00 cg1/2 huis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhuis genaamd de Blinde Ezel de Blinde Ezel
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Obbe Gatties, curator over
verkoperSybrich Sybrens*, weeskind van
erflaterwijlen Sybren Alberts, gehuwd met
erflaterwijlen Rixtie Joostens, gesterkt met bestemoeder
verkoperLyuck Sybrens, gehuwd met
verkoperDoede Ebes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBauck Hendrickx boendermaakster


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111v van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Jurrits


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0336r van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoannes Willems Vosma


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Willems Vosma


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0263r van 19 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJohannes Willems Vosma


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224v van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Vosma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-024 , folio 93Voorstraat 74huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerFrans Pieters
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑08‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0270v van 18 okt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 74Voorstraat ZZ [staat: Kleine Kerkstraat WZ hoek Zuivelmarkt]1300‑00‑00 cghuis
koperFrans Pieters, gehuwd metwinkelier
koperHylkjen Hennes winkelier
bewonerFrans Pieters c.u.winkelier
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hans Joukes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Jansen Blok
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suivelmerkt]
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Pieters [Huidekoper], winkelier x Hylckjen Hennes koopt huis en erf, hoek wz. Kleine Kerkstraat aan de Zuivelmarkt. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. erven Harmen Jansen Blok, ten Z. wd. Hans Jouckes, ten N. de Zuivelmarkt. Gekocht van Johannes Willems Vosma.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-024 , folio 60vVoorstraat 74huis
eigenaarFrans Pieters
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jeltes c.u.mr. wieldraaier


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-024 , folio Voorstraat 74huis
eigenaarFrans Pyters
gebruikerFrans Pieters
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑13‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Pieters* Huidekoper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-024 , folio 61rVoorstraat 74huis
eigenaarFrans Pyters wed.
gebruikerFrans Pyters wed.
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-024Voorstraat 74Arjen Wassenaar, bestaande uit 6 personen30‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-024 , folio 61rVoorstraat 74huis
eigenaarArjen Wassenaar
gebruikerArjen Wassenaar
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-024, fol. 82rVoorstraat 74Arjen Wassenaer cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 3 kinderencoopman en winkelier64:1:00 cg10:13:00 cgbestaet maetig wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0183r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 74Voorstraat ZZ [staat: Kleine Kerkstraat op de hoek aan de Zuivelmarkt]1150‑00‑00 gg3/4 huis
koperJacob Willems, gehuwd mettrekveerschipper
koperMarijke Jans
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Reinder Pyters
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde eerstgerechtigde crediteuren van Christina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems, trekveerschipper x Marijke Jans [Lex] koopt 3/4 huis, door haar bewoond, op de hoek van de Kleine Kerkstraet aan de Zuivelmerkt. Ten O. de Kleine Kerkstraet, ten W. een steeg, ten Z. wd. Reinder Pyters, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Christina Huidekoper x Arjen Wassenaer voor 1150 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-024 , folio 62rVoorstraat 74huis
eigenaarJacob Willems
gebruikerJacob Willems
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑18‑02 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0106v van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 74Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt] hoek Kleine Kerkstraat475‑00‑00 cg1/4 huis
koperJacob Willems, gehuwd metuitdrager
koperMarijke Jans Lex uitdrager
eigenaar van 3/4Jacob Willems, gehuwd met
eigenaar van 3/4Marijke Jans Lex
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhuis genaamd de Blinde Ezel de Blinde Ezel
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperFrans Bensonides venia aetatis, erfgenaam van zijn vadermolenaar
erflaterwijlen vroedsman Johannes Bensonides
verkoperFrans Bensonides venia aetatis, via donatie inter vivos van zijn schoonmoedermolenaar
erflaterwijlen Hylkjen Hennes, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman Frans Pytters Huidekoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems x Marijke Jans Lex, uitdragers, koopt 1/4 part van een huis op de NW. hoek v.d. Kleine Kerkstraat, aan de Zuivelmarkt. De andere 3/4 part is al in hun bezit en door hun bewoond. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. het huis 'de Blinde Esel', ten Z.?, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Frans Bensonides, molenaar, de zoon van wl. Johannes Bensonides, mede-vroedschap, die het op zijn beurt weer erfde van zijn wl. schoonmoeder Hylkjen Hennes wv Frans Pytters Huidekoper, voor 475 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-024 , folio 62rVoorstraat 74huis
eigenaarJacob Willems
gebruikerJacob Willems
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑18‑02 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0115v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirkjen Cornelis Wetzen
naastligger ten noordenJacob Willems


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0238r van 10 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Willems e.a.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-023 , folio 109rVoorstraat 74huis
eigenaarJacob Willems
gebruikerJacob Willems
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0025r van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Willems e.a.
naastligger ten oostensteeg waarin vrij in- en uitgang


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0145v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 74Voorstraat ZZ [staat: Suupmarkt] hoek Kleine Kerkstraat2400‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Ratsma, gesterkt met zijn vader
koperJacob Tjeerds Ratsma mr. horlogemaker
koperSyboutje Buma van Hasenhoek, gesterkt met haar moeder
koperGrietje Buma, weduwe van
koperwijlen burgerhopman Hanso Jonas van Hasenhoek
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenClaas Takes c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJacob Willems, gehuwd metuitdrager
verkoperMarijke Jans


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0051v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 74Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt] hoek Kleine Kerkstraat2050‑00‑00 cghuis
kopervroedsman Jacob Ruitinga, gehuwd met
koperHiske Osinga
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSyboutje Buma van Hasenhoek, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Jacobs Ratsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Ruitinga, mede-vroedschap x Hiske Osinga kopen huis c.a. met alle losse goederen daar bij zijnde en behorende onder caabinetraamptjes staande op de hoek van de Kleine Kerkstraat aan de zuidkant van de Zuivelmerk. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. een steeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Syboutje Buma van Hasenhoek wd. Tjeerd Jacobs Ratsma, voor 2050 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0029r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 74Voorstraat ZZ hoek Kleine Kerkstraat2200‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperJohannes Willems te Grettingabuurt
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Taekes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervroedsman Jacob Ruitinga, gehuwd met
verkoperHiske Osinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Willems [Jager]koopt een huis en slagerij op de hoek van de Kleine Kerkstraat wz. Ten N. de Voorstraat, ten Z. Claas Takes, ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. een steeg. Gekocht van Jacob Ruitinga x Hiske Osinga.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-023 , folio 109rVoorstraat 74huis
eigenaarFrans Galenkamp
gebruikerFrans Galenkamp
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0107v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 74Voorstraat ZZ hoek Kleine Kerkstraat1600‑00‑00 gghuis en slagerij
kopermeerderjarige vrijgezel Frans Gallenkamp koekbakkersknecht
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Taekes
naastligger ten westenAlbert W. Bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJohannes Willems Jagermr. slager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Galenkamp koopt een huis en slagerij hoek Kleine Kerkstraat wz. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. Alb. W. Bakker, ten Z. erven Claas Takes, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Johannes Willems Jager, mr. slager.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-023 , folio 109rVoorstraat 74huis
eigenaarFrans Galenkamp
gebruikerFrans Galenkamp
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-024, pag. 72Voorstraat 74wed. Galenkamp
5-024, pag. 72Voorstraat 74Ruurd Galenkamp, 26 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-023 , pag. 105Voorstraat 74Frans Galenkamp wed.4‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Johannes Galenkampgeb 1799 HRL, ovl 12 feb 1813 HRL; wijk E-012; zv Frans G, en Tjeerdtje Ruurdts; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Frans Galenkamp... 1799 HRL, Johanna Elisabeth G, geb 1791 ... ; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; wed. F.G. eigenaar van wijk E-012, gebruiker is Johannes K. Dijkstra, bakker, 1814. (GAH204); F. Gallenkamp en Tjeerdtje Ruurds, beide van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Johannes K Dijkstrageb 1778 ... , huw.get. bij J. van Straten en G.M. Bleeker, bakker, wonende te HRL. ; BS huw 1812; gebruiker van wijk E-012, bakker; eigenaar is F. Galenkamp wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-012Voorstraat 74wed F GalenkampJohannes K Dijkstrabakker


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 19 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-012Voorstraat 74Elisabeth Ypes Verheul, overleden op 1 januari 1824dochter van wijlen Ype Verheul en Anskje Anskes Postma (Voorstraat E 12, thans vrouw van Albert Bouwes Hoeksma, zeeman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1062Voorstraat 74Albert Hoeksma varensgezelHarlingenhuis (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Albert Bouwes Hoeksma... 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-017; oud 45 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-012; VT1839; A.H. eigenaar van perceel nr. 1062 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 304, huis, 77 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Anskje Anskes Posthuma... Kerk HRL 1807, BS huw 1823, ovl 1824, ovl 1847, ovl 1859; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Elisabeth Pieters Tollinga... ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 66 jaar, geb Schenkeschans (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Hendrik Noordhuis... BS geb en ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-012Voorstraat 74A Hoeksma stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 86 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-012Voorstraat 74Willem Rimmerts Noordhuis, overleden op 30 mei 183925 jr, varensgezel, overleden Voorstraat E 12, ongehuwd, zoon van wijlen Rimmert Ruurds Noordhuis en Elisabeth Pieters Tollenga, broer van Ruurd, stuurman, Hendrik, matroos en Wipkje Rimmerts Noordhuis (vrouw van Pieter Monsma, smidsknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-012VoorstraatAlbert B Hoeksma45 jvarensgezelHerlikumgezin 1, m, protestant, gehuwd
E-012VoorstraatAnskje Posthuma58 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-012VoorstraatBouwe A Hoeksma15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-012VoorstraatElisabeth Tollinga66 jSchenkeschansgezin 2, v, protestant, weduwe
E-012VoorstraatRuurd Noordhuis40 jvarensgezelHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-012VoorstraatHendrik Noordhuis30 jvarensgezelHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 500 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-012Voorstraat 74Anskje Anskes Posthuma, overleden op 27 januari 184767 jr (geboren 27/11/1780), tapster, overleden Voorstraat E 12, vrouw van Albert Hoeksma, moeder van Bouwe Alberts Hoeksma, schrijnwerkersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Jacobus Schrage... winkelier in 1873, zv Melchior S, en Maria J. Joosten; BS huw 1834, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-012, wijk C-063, wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Ruurd Rimmerts Noordhuis... wijk B-200, wijk C-220, wijk E-018, 222, supp wijk H-261; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1062Voorstraat E-012Adam L. Hoek woonhuis


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 105035 (notaris ) repertoire nr. 37 van 23 okt 1872
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-012Voorstraat 74koopaktefl. 2705huis
 
verkoperBouwe Hoeksma
koperHendrik Koestra


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
E-012Voorstraat 74Eene hechte goed onderhoudene huizinge c.a., waarin vroeger met goed succes eene bakkerij werd gedreven, thans eene kastmakerij wordt uitgeoefend en d aan de Voorstraat op den hoek der Kleine Kerkstraat, in gebruik bij den eigenaar den heer B.A, Hoeksma. Finaal verkocht op 6 nov 1872 in de Korenbeurs door notaris Van der Hoek. Waarop geboden is f. 2500.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 25 okt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
E-012Voorstraat 74Eene hechte goed onderhoudene huizinge c.a., waarin vroeger met goed succes eene bakkerij werd gedreven, thans eene kastmakerij wordt uitgeoefend en d aan de Voorstraat op den hoek der Kleine Kerkstraat, in gebruik bij den eigenaar den heer B.A, Hoeksma. Finaal verkocht op 6 nov 1872 in de Korenbeurs door notaris Van der Hoek. Waarop geboden is f. 2337.


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 66001 (notaris ) repertoire nr. 8 van 13 jan 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-012Voorstraat 74koopaktefl. 3200huis etc.
 
verkoperYtje Buis (wv Hendrik Koestra en voogd over Geesje Koestra)
koperDirk Park


1878 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 91 van 18 apr 1878
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-012Voorstraat 74koopaktefl. 4000huis
 
verkoperDirk Park
koperSied de Wit


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1062Voorstraat E-011 Sied de Wit woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1062Voorstraat 74 (E-011)Sied de Witwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat S. de Witjongens: , meisjes:
vrouwen:
kleermaker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 74D. de Witkleermaker


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. de Wit690(D. de Wit Szn.), Herenkl.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. de Wit690(D. de Wit Szn.), Herenkl.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. de Wit690(D. de Wit Szn.), Herenkl.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 74L.J. (Laurentius) Drost


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 74rijksmonument 20738


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1062Voorstraat 74


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 74, HarlingenVoorstraat 74S. de Witheerenkleeding naar maat


2023
0.17838883399963


  terug