Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 74
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 74 5-024 5-023 E-012 E-011


Huisnaam in: 1873
Gebruik:
Naam: het achlumer en berlicumer veerhuis
Kwartier/wijk E-012
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 74
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 2
ten westenVoorstraat 72
ten noordende Voorstraat


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 74 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 74 (Hannemahuis)Afbeelding van een haring met daarboven een kroonNaar verluidt afkomstig uit het pand Voorstraat 74, eertijds geheten 'de gekroonde haring'.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0056r van 15 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0060v van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0120v van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrandt Feddricx


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0033r van 11 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals bewoner Pieter Sydses


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0121r van 6 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 74Voorstraat ZZ1/2 huis
 
koperHendrik Willems, gehuwd met875-00-00 GG
koperBauk Hendriks
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenHylcke Edis
naastligger ten westenClaes Aerts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperHylcke Feddriks
verkoperHabel Feddriks
verkoperClaes Dirks, gehuwd metKollum
verkoperLijsbeth FeddriksKollum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Willems x Bauk Hendriks koopt 1/2 huis zz. Voorstraat. Ten O. de Kerkstraat, ten W. Claes Aernts, strekkende van voren af tot aan het huis van Hylcke Edis. Gekocht van Hylcke Feddriks en Habel Feddriks en Claes Dirks x Lijsbeth Feddriks te Kollum voor 75 gg


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108v van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHendrick Willems


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Hendricx


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180r van 17 jan 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 74Voorstraat ZZ hoek Kerkstraat1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhuis genaamd de Blinde Ezel
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Obbe Gatties, curator over
verkoperSybrich Sybrens*, weeskind van
erflaterwijlen Sybren Alberts, gehuwd met
erflaterwijlen Rixtie Joostens, gesterkt met bestemoeder
verkoperLyuck Sybrens, gehuwd met
verkoperDoede Ebes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBauck Hendrickx boendermaakster


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0336r van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoannes Willems Vosma


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannis Willems Vosma


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0263r van 19 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJohannes Willems Vosma


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224v van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Vosma


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-024Voorstraat 74huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerFrans Pieters
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0270v van 18 okt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 74Voorstraat ZZ [staat: Kleine Kerkstraat WZ hoek Zuivelmarkt]huis
 
koperFrans Pieters, gehuwd metwinkelier1300-00-00 CG
koperHylkjen Hennes winkelier
bewonerFrans Pieters c.u.winkelier
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Hans Joukes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Jansen Blok
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suivelmerkt]
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Pieters [Huidekoper], winkelier x Hylckjen Hennes koopt huis en erf, hoek wz. Kleine Kerkstraat aan de Zuivelmarkt. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. erven Harmen Jansen Blok, ten Z. wd. Hans Jouckes, ten N. de Zuivelmarkt. Gekocht van Johannes Willems Vosma.


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-024Voorstraat 74huis
eigenaarFrans Pieters
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-024 Voorstraat 74huis
eigenaarFrans Pyters
gebruikerFrans Pieters
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Pieters* Huidekoper


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-024 Voorstraat 74huis
eigenaarwed. Frans Pyters
gebruikerwed. Frans Pyters
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-024 Voorstraat 74wed. Gerrit Gerrits, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-024 Voorstraat 74huis
eigenaarArjen Wassenaar
gebruikerArjen Wassenaar
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-18-02 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0183r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 74Kleine Kerkstraat op de hoek aan de Zuivelmarkt3/4 huis
 
koperJacob Willems, gehuwd mettrekveerschipper1150-00-00 GG
koperMarijke Jans
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Reinder Pyters
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde eerstgerechtigde crediteuren van Christina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems, trekveerschipper x Marijke Jans [Lex] koopt 3/4 huis, door haar bewoond, op de hoek van de Kleine Kerkstraet aan de Zuivelmerkt. Ten O. de Kleine Kerkstraet, ten W. een steeg, ten Z. wd. Reinder Pyters, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Christina Huidekoper x Arjen Wassenaer voor 1150 gg.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0106v van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 74Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt] hoek Kleine Kerkstraat1/4 huis
 
koperJacob Willems, gehuwd metuitdrager475-00-00 CG
koperMarijke Jans Lex uitdrager
eigenaar van 3/4Jacob Willems, gehuwd met
eigenaar van 3/4Marijke Jans Lex
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhuis genaamd de Blinde Ezel
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperFrans Bensonides venia aetatis, erfgenaam van zijn vadermolenaar
erflaterwijlen vroedsman Johannes Bensonides
verkoperFrans Bensonides venia aetatis, via donatie inter vivos van zijn schoonmoedermolenaar
erflaterwijlen Hylkjen Hennes, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman Frans Pytters Huidekoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems x Marijke Jans Lex, uitdragers, koopt 1/4 part van een huis op de NW. hoek v.d. Kleine Kerkstraat, aan de Zuivelmarkt. De andere 3/4 part is al in hun bezit en door hun bewoond. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. het huis 'de Blinde Esel', ten Z.?, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Frans Bensonides, molenaar, de zoon van wl. Johannes Bensonides, mede-vroedschap, die het op zijn beurt weer erfde van zijn wl. schoonmoeder Hylkjen Hennes wv Frans Pytters Huidekoper, voor 475 cg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0115v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirkjen Cornelis Wetzen
naastligger ten noordenJacob Willems


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0238r van 10 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Willems e.a.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0025r van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Willems e.a.
naastligger ten oostensteeg waarin vrij in- en uitgang


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0145v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 74Voorstraat ZZ [staat: Suupmarkt] hoek Kleine Kerkstraathuis
 
koperTjeerd Ratsma, gesterkt met zijn vader2400-00-00 CG
koperJacob Tjeerds Ratsma mr. horlogemaker
koperSyboutje Buma van Hasenhoek, gesterkt met haar moeder
koperGrietje Buma, weduwe van
koperwijlen burgerhopman Hanso Jonas van Hasenhoek
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenClaas Takes c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJacob Willems, gehuwd metuitdrager
verkoperMarijke Jans


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 146r van okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 74Tjeerd Ratsma, gesterckt met zijn vader Jacob Tjeerds Ratsma, mr. horlogiemaker x Syboutje Buma van Hasenhoek, gesterckt met haar moeder Grietje Buma wd. Hanso Jonas van Hasenhoek, burger-hopman, kopen een huis op de hoek van de wz. Kleine Kerkstraat aan de Suipmarkt. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. een steeg, ten Z. Claas Takes, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Jacob Willems, uitdrager x Marijke Jans [Lex], voor 2400 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0051v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 74Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt] hoek Kleine Kerkstraathuis
 
kopervroedsman Jacob Ruitinga, gehuwd met2050-00-00 CG
koperHiske Osinga
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSyboutje Buma van Hasenhoek, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Jacobs Ratsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Ruitinga, mede-vroedschap x Hiske Osinga kopen huis c.a. met alle losse goederen daar bij zijnde en behorende onder caabinetraamptjes staande op de hoek van de Kleine Kerkstraat aan de zuidkant van de Zuivelmerk. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. een steeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Syboutje Buma van Hasenhoek wd. Tjeerd Jacobs Ratsma, voor 2050 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0029r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 74Voorstraat ZZ hoek Kleine Kerkstraathuis en bakkerij
 
koperJohannes Willems 2200-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Taekes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervroedsman Jacob Ruitinga, gehuwd met
verkoperHiske Osinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Willems [Jager]koopt een huis en slagerij op de hoek van de Kleine Kerkstraat wz. Ten N. de Voorstraat, ten Z. Claas Takes, ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. een steeg. Gekocht van Jacob Ruitinga x Hiske Osinga.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0107v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 74Voorstraat ZZ hoek Kleine Kerkstraathuis en slagerij
 
kopermeerderjarige vrijgezel Frans Gallenkamp koekbakkersknecht1600-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Taekes
naastligger ten westenAlbert W. Bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJohannes Willems Jagermr. slager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Galenkamp koopt een huis en slagerij hoek Kleine Kerkstraat wz. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten W. Alb. W. Bakker, ten Z. erven Claas Takes, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Johannes Willems Jager, mr. slager.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-024 Voorstraat 74wed Galenkamp
5-024 Voorstraat 74Ruurd Galenkamp, 26 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-023 Voorstraat 74Frans Galenkamp wed4-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Johannes Galenkampgeb 1799 HRL, ovl 12 feb 1813 HRL; wijk E-012; zv Frans G, en Tjeerdtje Ruurdts; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Frans Galenkamp... 1799 HRL, Johanna Elisabeth G, geb 1791 ... ; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; wed. F.G. eigenaar van wijk E-012, gebruiker is Johannes K. Dijkstra, bakker, 1814. (GAH204); F. Gallenkamp en Tjeerdtje Ruurds, beide van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Johannes K Dijkstrageb 1778 ... , huw.get. bij J. van Straten en G.M. Bleeker, bakker, wonende te HRL. ; BS huw 1812; gebruiker van wijk E-012, bakker; eigenaar is F. Galenkamp wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-012Voorstraat 74F Galenkamp wedJohannes K Dijkstra bakker


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-012Voorstraat 74Elisabeth Ypes Verheul, overleden op 1 januari 1824dochter van wijlen Ype Verheul en Anskje Anskes Postma (Voorstraat E 12, thans vrouw van Albert Bouwes Hoeksma, zeeman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1062Voorstraat 74Albert HoeksmaHarlingenvarensgezelhuis (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Albert Bouwes Hoeksma... 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-017; oud 45 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-012; VT1839; A.H. eigenaar van perceel nr. 1062 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 304, huis, 77 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Anskje Anskes Posthuma... Kerk HRL 1807, BS huw 1823, ovl 1824, ovl 1847, ovl 1859; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Elisabeth Pieters Tollinga... ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 66 jaar, geb Schenkeschans (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Hendrik Noordhuis... BS geb en ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
E-012Voorstraat 74A Hoeksma stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-012Voorstraat 74Willem Rimmerts Noordhuis, overleden op 30 mei 183925 jr, varensgezel, overleden Voorstraat E 12, ongehuwd, zoon van wijlen Rimmert Ruurds Noordhuis en Elisabeth Pieters Tollenga, broer van Ruurd, stuurman, Hendrik, matroos en Wipkje Rimmerts Noordhuis (vrouw van Pieter Monsma, smidsknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-012VoorstraatAlbert B Hoeksma45 jHerlikumgezin 1, m, protestant, gehuwd, varensgezel
E-012VoorstraatAnskje Posthuma58 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-012VoorstraatBouwe A Hoeksma15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-012VoorstraatElisabeth Tollinga66 jSchenkeschansgezin 2, v, protestant, weduwe
E-012VoorstraatRuurd Noordhuis40 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, varensgezel
E-012VoorstraatHendrik Noordhuis30 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, varensgezel


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-012Voorstraat 74Anskje Anskes Posthuma, overleden op 27 januari 184767 jr (geboren 27/11/1780), tapster, overleden Voorstraat E 12, vrouw van Albert Hoeksma, moeder van Bouwe Alberts Hoeksma, schrijnwerkersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Jacobus Schrage... winkelier in 1873, zv Melchior S, en Maria J. Joosten; BS huw 1834, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-012, wijk C-063, wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-012Voorstraat 74Ruurd Rimmerts Noordhuis... wijk B-200, wijk C-220, wijk E-018, 222, supp wijk H-261; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1062E-012 (Voorstraat)Bouwe Hoeksmawoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Voorstraat 74Jaarboekje voor de Stad HarlingenVoorstraat wijk E-012, afvaart veerschip op Achlum: Woensdag 1 uur.


1865 - variaadresbronbericht
Voorstraat 74Jaarboekje voor de Stad HarlingenVoorstraat wijk E-012, afvaart veerschip op Amsterdam: Dinsdag, Donderdag en Zaturdag zijnde de uren van afvaart als volgt: den 1 April 's morgens te 6 uur, de 16e te half 6 uur, 1 Mei 5 uur, den 16 te half 5 uur, Juny en July te 4 uur, den 1 Augs. te half 5 uur, den 16e te 5 uur, den 1 Sept. te half 6 uur, den 16e te 6 uur, en van 1 Oct. tot den laatsten Maart te 9 uur.


1865 - variaadresbronbericht
Voorstraat 74Jaarboekje voor de Stad HarlingenVoorstraat wijk E-012, afvaart veerschip op Berlikum, Menaldum, Dronrijp: Woensdag 12 uur.


1865 - variaadresbronbericht
Voorstraat 74Jaarboekje voor de Stad HarlingenVoorstraat wijk E-012, afvaart veerschip op Deinum: Woensdag 11 uur.


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 105035 (notaris ) repertoire nr. 37 van 23 okt 1872
adressoortbedraggebruik
E-012Voorstraat 74koopaktefl. 2705huis
 
verkoperBouwe Hoeksma
koperHendrik Koestra


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
E-012Voorstraat 74Eene hechte goed onderhoudene huizinge c.a., waarin vroeger met goed succes eene bakkerij werd gedreven, thans eene kastmakerij wordt uitgeoefend en d aan de Voorstraat op den hoek der Kleine Kerkstraat, in gebruik bij den eigenaar den heer B.A, Hoeksma. Finaal verkocht op 6 nov 1872 door notaris Van der Hoek. Waarop geboden is f. 2500..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 25 okt 1872
E-012Voorstraat 74Eene hechte goed onderhoudene huizinge c.a., waarin vroeger met goed succes eene bakkerij werd gedreven, thans eene kastmakerij wordt uitgeoefend en d aan de Voorstraat op den hoek der Kleine Kerkstraat, in gebruik bij den eigenaar den heer B.A, Hoeksma. Finaal verkocht op 6 nov 1872 door notaris Van der Hoek. Waarop geboden is f. 2337..


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 66001 (notaris ) repertoire nr. 8 van 13 jan 1876
adressoortbedraggebruik
E-012Voorstraat 74koopaktefl. 3200huis etc.
 
verkoperYtje Buis (wed. van Hendrik Koestra en voogd over Geesje Koestra)
koperDirk Park


1878 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 91 van 18 apr 1878
adressoortbedraggebruik
E-012Voorstraat 74koopaktefl. 4000huis
 
verkoperDirk Park
koperSied de Wit


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1062E-011 (Voorstraat)Sied de Witwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1062Voorstraat 74 (E-011)Sied de Witwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 74S. de Witjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
kleermaker


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 74, HarlingenVoorstraat 74firma S. de Witherenkleding


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 74 Dirk de Witkleermaker
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1800


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 74, HarlingenVoorstraat 74Fa. S. de Witheerenkleeding, stoffen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 74D. de Witkleermaker


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 74, HarlingenVoorstraat 74S. de Witheerenkleeding naar maat


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 74, HarlingenVoorstraat 74S. de Witheerenkleeding naar maat


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 74, HarlingenVoorstraat 74S. de WitWit, fa. S. deherenkleding


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. de Wit690(D. de Wit Szn.), Herenkl.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. de Wit690(D. de Wit Szn.), Herenkl.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. de Wit690(D. de Wit Szn.), Herenkl.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 74, HarlingenVoorstraat 74 Taylorkledingbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 74L.J. (Laurentius) Drost


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 74rijksmonument 20738


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1062Voorstraat 74


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 74, HarlingenVoorstraat 74S. de Witheerenkleeding naar maat
  terug