Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 78
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 785-009 5-008 E-010E-009


Naastliggers vanVoorstraat 78
ten oostenVoorstraat 80
ten zuidenKleine Kerkstraat 7
ten westenVoorstraat 76
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 78naamloze doorlopende steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0133r van 14 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0184r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Doede Jacobs schuitvaarder


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0507v van 20 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0082r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Saeff Hendricks


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0085r van 7 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045v van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0064r van 12 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0066v van 2 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0027v van 17 nov 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 78achter het huis, gekocht door koper Symen Teunis van der Piet van Rogierke Saves112‑19‑00 GGkamer
koperSymen Teunis van der Piet, gehuwd met
koperMaicke Jans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenturfschuur van de (armen) kerk
naastligger ten westenWibren Meynerts
verkoperburgemeester Fredrik Crol commissaris van de armenvoogden


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0059v van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 78Voorstraat ZZ [staat: Zuipmarkt]1821‑07‑00 GGhuis
koperoud burgervaandrig Symen Teunis van der Piet, gehuwd met
koperMaycke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 CG
naastligger ten oostenAllemanssteeg waarvan de halve eigendom van voor tot achter
naastligger ten zuidende hof of ledige plaats van Doede Jacobs
naastligger ten westenSippe Poppes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperRogierske Saves, gehuwd met
verkoperWatse Ypes


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0199r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van het kind van Symen van der Piet


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220r van 3 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0002r van 3 okt 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0054v van 6 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082r van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0209r van 25 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet 3e perceel in deze akte


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0221r van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0207r van 27 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJarich Claessen


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056r van 26 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0078r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeresteeg


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155r van 27 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 78Voorstraat ZZ [niet vermeld]945‑00‑00 CGhuis en hof
koperMede-regerend burgemeester Tjeerd Bouwens, gehuwd met
koperLutske Sjoerdts
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSierck Nauta
naastligger ten zuidenDirck Sichx
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
verkoperClaes Jarighs, gehuwd metbrouwer te Holwerd
verkoperUylck Jans te Holwerd
verkoperBauck Jarighs, gehuwd met te Ternaard
verkoperJan Rochusmr. bakker te Ternaard


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0090v van 29 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Tjeerdt Bouwens


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0160r van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 78Voorstraat ZZ [staat: Suypmarkt]1850‑00‑00 CGhuis, hof met zomerhuis en een kamer daarachter
koperGerrit Aukes, gehuwd metknopmaker
koperMayke Claases
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenburgemeester Zierck Nauta
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirx Six
naastligger ten westende kinderen van wijlen Tiaard Zuriger
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperoud burgemeester Tiaard Bouwes, gehuwd metmr. hoedenmaker
verkoperLutske Sioerdts


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0211r van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Auckes koopman


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 78Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]1120‑00‑00 GGhuis
koperKlaas Gerrits, gehuwd metde Vergulde Driehoek
koperRiemke Hessels
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Zierk Nauta
naastligger ten zuidenDirk Annis
naastligger ten westenWybrandt Ruirds e.a.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Jillis Jansen Wiersma, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Jan Pieters Schaaff, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Jurjen Dirx, gecommitteerde crediteurkooltjer
verkoper q.q.Claes Douwers, gecommitteerde crediteuren vanmr. brouwer
verkoperGerrit Auckes c.u.winkelier


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197v van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllemanssteeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-009Voorstraat 78huis
eigenaarClaes Gerrits
gebruikerClaes Gerrits
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-009Voorstraat 78huis
eigenaarClaes Gerrits
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-009Voorstraat 78huis
eigenaarvroedsman Claes Gerrits
gebruikervroedsman Claes Gerrits
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-009Voorstraat 78huis
eigenaarburgemr. van Sloten
gebruikerburgemr. van Sloten
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0110v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Claes Gerryts van Sloten


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0116r van 25 feb 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0153r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Claas Gerryts van Sloten


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-009 Voorstraat 78rentmeester Lanting, bestaande uit 4 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-009Voorstraat 78huis
eigenaarwed. burgemr. van Slooten
gebruikerrentmr. Lanting
huurwaarde134‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑07‑04 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Claes van Slooten


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Claes van Slooten


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208r van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Oosterbaan


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0211v van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Bretton n.u.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0211r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Claas Bretton


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0053v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Cleis Lanting


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235v van 19 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester K. Lanting


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286av van 17 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Claas Lanting


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0260r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenP. Lanting


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0093r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Lanting


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0167v van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 78Voorstraat ZZ dichtbij de Kerkstraat5750‑00‑00 CGhuis en pakhuizen
koperoud burgemeester Jan Tamboezer koopman te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
huurderoud burgemeester Jan Tamboezer koopman te Amsterdam 130‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSjerk Laquart
naastligger ten oostenPieter Laquart
naastligger ten zuidende weduwe van Tjeerd Cornelis
naastligger ten westenThijs Gieses
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPieter K. Lantingkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tamboezer koopt huis, tuin met zomerwoning, en pakhuizen zz. Voorstraat, dicht bij de Kleine Kerkstraat. Ten O. Sjerk Laquart, ten Z. wd. Tjeerd Cornelis, ten W. Thijs Gieses, ten N. de Voorstraat. In het deftige huis is een fraai geschilderd schoorsteenstuk. Gekocht van Pieter K. Lanting.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0344r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester J. Tamboeser


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0054v van 2 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Tamboezer


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0192r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Jan Tamboeser


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0027r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 78Voorstraat ZZ wijk E-0105200‑00‑00 CGhuis, tuin, zomerhuis en pakhuizen
koperCoenraad Leers ongehuwdkoopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
bewonerJan Tamboezer
bewonerJacomina Lieuwma, weduwe van
bewonerwijlen Marcelis Tamboezer
naastligger ten oostenSierk Laquart
naastligger ten oostenPieter Laquart
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten westenThijs Gijses
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Tamboezerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoenraad Leers, koopman en ongehuwd, koopt huis wijk E-010. Ten O. Sierk en Pieter Lacquart, ten Z. S. Gratama, ten W. Thijs Gijses, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Jan Tamboezer.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0226r van 12 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Leers


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-008, pag. 103Voorstraat 78Coenraad Leers6‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Anna van der Werf... 1810; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Coenraad Leerseigenaar en gebruiker van wijk E-010, koopman, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Jan Jans Glinstra... Jan Jans Post, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk E-010; VT1839; J.G. v. G. eigenaar van perceel nr. 737 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 238, huis, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-010Voorstraat 78Coenraad Leers Coenraad Leers koopman


1814 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 30 nov 1814
vermeld alsgeschat adresbericht
E-010Voorstraat 78Eene huizinge, en van ouds vermaarde Kruideniers Winkel, de Hollandsche Winkel genaamd, met daarachter zijnde tuin en pakhuis uitkomende in de Kleine aan de Voorstraat. Publiek verkocht op 14 dec 1814 ten huize van H. Winter door notaris Wijma.


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 123 en 139 van 19 jun 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-010Voorstraat 78provisionele en finale toewijzingfl. 2600huis en pakhuis etc. E-010 en E-239
 
verkoperGeorg Coenraad Leers
koperHermanus Tamboezer


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 151 van 26 jul 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-010Voorstraat 78koopaktefl. 2600huis en pakuis E-010 en E-239
 
verkoperGerard Arnold Leers
koperHermanus Tamboezer


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 en 244 van 13 okt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-010Voorstraat 78provisionele en finale toewijzingfl. 2270huis, de tuinen en pakhuis E-010 en E-239
 
verkoperJacob van Leeuwen (te Leeuwarden)
Willem Vaartjes
Elizabeth Berting


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 163 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-010Voorstraat 78Aaltje Hendriks, overleden op 30 augustus 1822overleden Franeker, vrouw van Anthony Beuker, moeder van Elisabeth Berting, winkeliersche (vrouw van Willem Vaartjes, koopman Voorstraat E 10). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 148 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-010Voorstraat 78Anna Elisabeth Berting, overleden op 16 februari 183139 jr, vrouw van Willem Vaartjes, winkelier (Voorstraat E 10, testamentair erfgenaam voor 1/4), moeder van onechte Alida Hendriks (testamentair erfgenaam voor 3/4, voogd is Johannes Pottinga, zoutbrander), geen kinderen uit huwelijk met Willem. Saldo fl. 3.720,94. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1008Voorstraat 78Willem VaartjeskoopmanHarlingenhuis en tuin (300 m²)


1835 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
vermeld alsgeschat adresbericht
E-010Voorstraat 78Eene uitmuntende, van ouds zeer beklante KOOPMANS HUIZINGE wijk E-010, met TUIN en PAKHUIS wijk E-239 cum annexis aan den Zuidkant van de Voorstraat op de Botermarkt, als eigenaar bewoond door W., Vaartjes. Finaal verkocht op 20 nov 1835 in in het Heeren Logement door not. Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Doetje Spannenburg... huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, N.H., wonende te HRL. 1812, ovl wijk E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Elisabeth Magdalena Gebel... 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-010; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-010VoorstraatJan Jans van Glinstra50 jschipperVlielandm, protestant, gehuwd
E-010VoorstraatElisabeth Gebel49 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, gehuwd
E-010VoorstraatJan van Glinstra20 jschippersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1008Voorstraat E-010Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3905Voorstraat E-009Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4386Voorstraat 78 (E-009)Geertje Houtsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 78 Focke Kleinwinkelierf. 15000f. 15000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 78A. Ferwerdasigarenhandelaar
Voorstraat 78bJ. Hooglandkweeker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 78A. Ferwerda89Sigaren


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 78A. Ferwerda503Sigaren


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. Ferwerda503Sigaren


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. Ferwerda503Sigaren


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. Ferwerda503Sigaren


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 78, HarlingenVoorstraat 78H. FerwerdaFrisiasigarenmagazijn


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 78G. (Grietje) Streekstra wv Ferwerda


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 78, HarlingenVoorstraat 78H. FerwerdaFrisiakunstnijverheidshuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 78rijksmonument 20740
  terug