Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 79
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 797-016 7-015 C-069C-063


Naastliggers vanVoorstraat 79
ten oostenVoorstraat 83
ten zuidenVoorstraat 81
ten westenVoorstraat 75


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024va van 13 dec 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 79[niet vermeld]55‑07‑00 GGhuis met een vrije in- en uitgang van de plaats ten noorden
koper finaalSytske Lammerts jongedochter
koper provisioneelRein Sjerks c.u.voerman55‑00‑00 GG
huurderDirk Sanstra c.u.
naastligger ten oostenAlbert Hendricks wagenmaker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Joris
naastligger ten westenHycke Sjoerds, dochter van
naastligger ten westenJan Olkes glasmaker
naastligger ten noordenTeunis Feites
verkoper q.q.burgemeester Jacobus Sprottinga, curator over
verkoperde kinderen van wijlen Hylcke Martens, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Alberts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-016Voorstraat 79huis
eigenaardr. Bechius erven com socis
gebruikerClaes Jarigs
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-016Voorstraat 79huis
eigenaardr. Bechius cum soc.
gebruikerClaes Jarigs
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-016Voorstraat 79huis
eigenaarInne Hiddes
gebruikerFoppe Foppes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-016Voorstraat 79huis
eigenaarGerryt Gerryts
gebruikerFreerk Sybrens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-016Voorstraat 79huis
eigenaarwed. Gerrit Gerrits
gebruikerSybren Hugens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-015, pag. 143Voorstraat 79S S Teyema8‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Johannes Franciscus Berndes... geb koninkrijk Pruissen BS huw 1814, huw 18161827 huwelijken, huw 1828, ovl 1875; medegebruiker van wijk C-069, koopman; eigenaar en gebruiker is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Wirtenberg (?) en wonende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Sjoerd/Suffridus Sietses Teyema... Joeke Mulder, varensgesel, Teunes Bosch, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-069; medegebruiker Johannes Berndes, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-130; gebruikers Simon ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 79 S. Teyemafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-069Voorstraat 79S S Teyema S S Teyema
C-069Voorstraat 79S S Teyema Johannes Berndes koopman


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 17 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-069Voorstraat 79Pietje Fransen Tjalingii, overleden op 11 maart 1821moeder van nu wijlen Sybertje (vrouw van Pier Pieters Hoogstra, te Arum, moeder van minderjarige Jetske Piers Hoogstra), Coenraad, mr. koperslager (Voorstraat C 69) en Iebeltje H. Oswald (vrouw van Theodorus Repko, mr. horlogemaker). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 651Voorstraat 79Sjoerd Sytzes TeijemaonderwijzerHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Agnes Rinkes... HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 42 jaar, (vnm: Angnietje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Berend Fikke... bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Evert Vellingaoud 52 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Jacobus Rinkes... bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Jantje Jurjens Geuker... genoegzaam bewijs, 21 may 1808; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Maria Johanna Rinkesgeb 1787 Brunssum, ovl 31 jul 1865 HRL, ongehuwd, dv Gerardus R, en Grietje Timmermans; BS ovl 1865; oud 52 jaar, geb Bronsum (=Brunssum) en wonende te HRL. 1839, wijk C-069 VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-069VoorstraatJacobus Rinkes39 jwinkelierHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
C-069VoorstraatJohanna Rinkes52 jwinkelierscheBronzum(Lb)gezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-069VoorstraatAngenietje Rinkes42 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-069VoorstraatMagreta Rinkes18 jSneekgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-069VoorstraatEvert Wellinga52 jBolswardgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatJantie Geuker50 jDronrijpgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatPoulus Wellinga14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatJanke Wellinga21 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatAnna Wellinga18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatBerend Fikke35 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatRuurdtje Tichelaar24 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatTrijntie Fikke3 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatKlaaske Fikke1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 276 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-069Voorstraat 79Janke Everts Wellinga, overleden op 5 februari 184122 jr, overleden Voorstraat C 69, ongehuwd, dochter van Evert Wellinga, koperslager en Jantje Geuker (in akte 'Jeuker'), zuster van Rigtje, Sytske, dienstmeid Almenum en minderjarige Anna en Paulus Everts Wellinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 186 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-069Voorstraat 79Anna Jean Godin, overleden op 14 oktober 18463 mnd (geboren 1/7/1846), overleden Voorstraat C 69, dochter van Jean Godin, stroohoedenmaker en Hendrikje Tolsma, zuster van minderjarige Oceer en Tjitske Jean Godin. (in tafel 13/10 en 'Goddin') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 696 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-069Voorstraat 79Jantje Geuker, overleden op 23 mei 184759 jr, geboren Dronrijp 24/10/1788, overleden Voorstraat C 69, vrouw van Evert Wellinga, moeder van Rigtje, Sytske, Anna en Paulus Everts Wellinga, koperslagersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1210 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-069Voorstraat 79Theodorus Jeans Goddin, overleden op 18 juli 18487 mnd (geboren 9/12/1848), overleden Voorstraat C 69, zoon van Jean Goddin, strohoedenmaker en Hendrikje Tolsma, broer van minderjarige Oger en Tjietske Jeans Goddin. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Jan Eelkes van der Post... C-079, zv Eelke Jans vdP., en Grietje Rinnerts de Beer; BS huw 1821, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, wijk G-168; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleer- en boendermaker, wijk C-065; VT1839; geb 14 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Trijntje van der Stel... binnenmoeder, N.H., dv Fetze Pieters vdS, en Sijke Heins de Groot; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, 91, wijk G-168; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 134 van 28 dec 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-069Voorstraat 79koopaktefl. 4800huis C-069
 
verkoperTjeerd Ouendag
koperGerardus Leemkool


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 651Voorstraat C-068Sijtske Wellinga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 651Voorstraat C-062Sijtske Wellinga en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 650Voorstraat 79 (C-062)Hein van Asperenwoonhuis
  terug