Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 79
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 79 7-016 7-015 C-069 C-063
Naastliggers vanVoorstraat 79
ten oostenVoorstraat 81
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 77


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0003r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0236r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerke Gerkes c.u.
naastligger ten westende erven van Gerrit Wybes


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0004r van 28 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gosses


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024r van 13 mrt 1707 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van dr. Bechius c. soria


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-016 Voorstraat 79huis
eigenaardr. Bechius erven com socis
gebruikerClaes Jarigs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-016 Voorstraat 79huis
eigenaardr. Bechius cum soc.
gebruikerClaes Jarigs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0208r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Vosma koopman
naastligger ten westensteeg


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-016 Voorstraat 79huis
eigenaarInne Hiddes
gebruikerFoppe Foppes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-016 /2Voorstraat 79huis
eigenaarGerryt Gerryts
gebruikerFreerk Sybrens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
7-016 Voorstraat 79pakhuis
eigenaarEnne Hiddes
gebruikerEnne Hiddes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0256v van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester Doede Vosma


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0190r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerben Bakker


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0162v van 4 sep 1774 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 79Voorstraat NZ op de Appelmarkt tussen Katsrug-en Kleine Kerkstraatspijpen, achter het pandhuis
 
koper door niaarJan Heeres, broeder vankoopman
Albert Heeres, broeder vankoopman
Sipke Heereskoopman
geniaarde koperFrederikus Tangerman, gehuwd metmr. loodgieter
Trijntje IJsbrandi
huurderHendrik Kers
naastligger ten oostenOtte S. Salverda
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAlbert Heeres
naastligger ten noordenAlbert Heeres
Nanne Dirks Drijfhout, last- en procuratie hebbende vankoopmanHeerenveen
verkoperJikke Joukes, laatst weduwe vanHeerenveen
wijlen Jan Ellers Jansz
verkoperGeertje Voorhoek, laatst weduwe vanMakkum
wijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger der convooien en licenten en koopman
verkoperJikke Voorhoek, gehuwd met
burgervaandrig Feicke Feickens, allen erfgenamen van Sneek
wijlen H. Videliusrentmeester (stads-)


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0162v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0306v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenArent W. Baksma c.s.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0178v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenArend W. Baksma


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0274r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenA. Heeres


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0255r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waarin drie aparte in- en uitgangen


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0257r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 77, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjebbe J. van der Meulen


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0261v van 28 jun 1795 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 79Voorstraat NZ in een steeg tussen Kleine Kerkstraats- en Katterugs pijpenbenedenhuis
 
koperoud burgemeester Jouke Olinjus 100-00-00 GG
huurderWiebe Wytses 22-00-00 CG
naastligger ten oostenTjebbe van der Moolen
naastligger ten zuidenF. Calander c.u.
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
naastligger ten westenJan van der Vleugel c.s.
verkoperSicco Rienstra, curator van de boedel vanprocureur postulant
wijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jouke Olinjus, oud burgemeester, koopt een huis achter in een steeg op de Voorstraat tussen Kleine Kerkstraats- en Katrugspijpen. Geen grondpacht. Ten O. Tjebbe van der Moolen [Meulen], ten Z. F. Calander c.u., ten W. Jan van der Vleugel e.a., ten N. Lieuwe Douwes. Gekocht van (de redder van de boedel van) wl. koopman Jan Heeres voor 100 gg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0218v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-015 Voorstraat 79S S Teyema8-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Johannes Franciscus Berndes... geb koninkrijk Pruissen BS huw 1814, huw 18161827 huwelijken, huw 1828, ovl 1875; medegebruiker van wijk C-069, koopman; eigenaar en gebruiker is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Wirtenberg (?) en wonende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Sjoerd/Suffridus Sietses Teyema... Joeke Mulder, varensgesel, Teunes Bosch, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-069; medegebruiker Johannes Berndes, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-130; gebruikers Simon ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-069Voorstraat 79S S Teyema S S Teyema
C-069Voorstraat 79Johannes Berndes koopman


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-069Voorstraat 79Pietje Fransen Tjalingii, overleden op 11 maart 1821moeder van nu wijlen Sybertje (vrouw van Pier Pieters Hoogstra, te Arum, moeder van minderjarige Jetske Piers Hoogstra), Coenraad, mr. koperslager (Voorstraat C 69) en Iebeltje H. Oswald (vrouw van Theodorus Repko, mr. horlogemaker). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 651Voorstraat 79Sjoerd Sytzes TeijemaHarlingenonderwijzerhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Agnes Rinkes... HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 42 jaar, (vnm: Angnietje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Berend Fikke... bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Evert Vellingaoud 52 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Jacobus Rinkes... bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Jantje Jurjens Geuker... genoegzaam bewijs, 21 may 1808; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Maria Johanna Rinkesgeb 1787 Brunssum, ovl 31 jul 1865 HRL, ongehuwd, dv Gerardus R, en Grietje Timmermans; BS ovl 1865; oud 52 jaar, geb Bronsum (=Brunssum) en wonende te HRL. 1839, wijk C-069 VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-069VoorstraatJacobus Rinkes39 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd, winkelier
C-069VoorstraatJohanna Rinkes52 jBronzum(Lb)gezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd, winkeliersche
C-069VoorstraatAngenietje Rinkes42 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-069VoorstraatMagreta Rinkes18 jSneekgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-069VoorstraatEvert Wellinga52 jBolswardgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatJantie Geuker50 jDronrijpgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatPoulus Wellinga14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatJanke Wellinga21 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatAnna Wellinga18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatBerend Fikke35 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatRuurdtje Tichelaar24 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatTrijntie Fikke3 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatKlaaske Fikke1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-069Voorstraat 79Janke Everts Wellinga, overleden op 5 februari 184122 jr, overleden Voorstraat C 69, ongehuwd, dochter van Evert Wellinga, koperslager en Jantje Geuker (in akte 'Jeuker'), zuster van Rigtje, Sytske, dienstmeid Almenum en minderjarige Anna en Paulus Everts Wellinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-069Voorstraat 79Anna Jean Godin, overleden op 14 oktober 18463 mnd (geboren 1/7/1846), overleden Voorstraat C 69, dochter van Jean Godin, stroohoedenmaker en Hendrikje Tolsma, zuster van minderjarige Oceer en Tjitske Jean Godin. (in tafel 13/10 en 'Goddin') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-069Voorstraat 79Jantje Geuker, overleden op 23 mei 184759 jr, geboren Dronrijp 24/10/1788, overleden Voorstraat C 69, vrouw van Evert Wellinga, moeder van Rigtje, Sytske, Anna en Paulus Everts Wellinga, koperslagersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-069Voorstraat 79Theodorus Jeans Goddin, overleden op 18 juli 18487 mnd (geboren 9/12/1848), overleden Voorstraat C 69, zoon van Jean Goddin, strohoedenmaker en Hendrikje Tolsma, broer van minderjarige Oger en Tjietske Jeans Goddin. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Jan Eelkes van der Post... C-079, zv Eelke Jans vdP., en Grietje Rinnerts de Beer; BS huw 1821, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, wijk G-168; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleer- en boendermaker, wijk C-065; VT1839; geb 14 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Trijntje van der Stel... binnenmoeder, N.H., dv Fetze Pieters vdS, en Sijke Heins de Groot; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, 91, wijk G-168; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 134 van 28 dec 1854
adressoortbedraggebruik
C-069Voorstraat 79koopaktefl. 4800huis C-069
 
verkoperTjeerd Ouendag
koperGerardus Leemkool


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 651C-068 (Voorstraat)Sijtske Wellinga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 651C-062 (Voorstraat)Sijtske Wellinga en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 650Voorstraat 79 (C-062)Hein van Asperen
  terug