Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 79
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 79 7-016 7-015 C-069 C-063
Naastliggers vanVoorstraat 79
ten oostenVoorstraat 83
ten zuidenVoorstraat 81
ten westenVoorstraat 75


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024va van 13 dec 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 79[niet vermeld]huis met een vrije in- en uitgang van de plaats ten noorden
 
koper finaalSytske Lammerts jongedochter55-07-00 GG
koper provisioneelRein Sjerks c.u.voerman55-00-00 GG
huurderDirk Sanstra c.u.
naastligger ten oostenAlbert Hendricks wagenmaker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Joris
naastligger ten westenHycke Sjoerds, dochter van
naastligger ten westenJan Olkes glasmaker
naastligger ten noordenTeunis Feites
verkoper q.q.burgemeester Jacobus Sprottinga, curator over
verkoperde kinderen van wijlen Hylcke Martens, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Alberts


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-016Voorstraat 79huis
eigenaardr. Bechius erven com socis
gebruikerClaes Jarigs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-016Voorstraat 79huis
eigenaardr. Bechius cum soc.
gebruikerClaes Jarigs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-016 Voorstraat 79huis
eigenaarInne Hiddes
gebruikerFoppe Foppes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-016 /2Voorstraat 79huis
eigenaarGerryt Gerryts
gebruikerFreerk Sybrens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
7-016 Voorstraat 79pakhuis
eigenaarEnne Hiddes
gebruikerEnne Hiddes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-016 Voorstraat 79huis
eigenaarwed. Gerrit Gerrits
gebruikerSybren Hugens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-015 Voorstraat 79S S Teyema8-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Johannes Franciscus Berndes... geb koninkrijk Pruissen BS huw 1814, huw 18161827 huwelijken, huw 1828, ovl 1875; medegebruiker van wijk C-069, koopman; eigenaar en gebruiker is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Wirtenberg (?) en wonende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Sjoerd/Suffridus Sietses Teyema... Joeke Mulder, varensgesel, Teunes Bosch, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-069; medegebruiker Johannes Berndes, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-130; gebruikers Simon ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-069Voorstraat 79S S Teyema S S Teyema
C-069Voorstraat 79Johannes Berndes koopman


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-069Voorstraat 79Pietje Fransen Tjalingii, overleden op 11 maart 1821moeder van nu wijlen Sybertje (vrouw van Pier Pieters Hoogstra, te Arum, moeder van minderjarige Jetske Piers Hoogstra), Coenraad, mr. koperslager (Voorstraat C 69) en Iebeltje H. Oswald (vrouw van Theodorus Repko, mr. horlogemaker). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 651Voorstraat 79Sjoerd Sytzes TeijemaHarlingenonderwijzerhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Agnes Rinkes... HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 42 jaar, (vnm: Angnietje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Berend Fikke... bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Evert Vellingaoud 52 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Jacobus Rinkes... bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Jantje Jurjens Geuker... genoegzaam bewijs, 21 may 1808; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Maria Johanna Rinkesgeb 1787 Brunssum, ovl 31 jul 1865 HRL, ongehuwd, dv Gerardus R, en Grietje Timmermans; BS ovl 1865; oud 52 jaar, geb Bronsum (=Brunssum) en wonende te HRL. 1839, wijk C-069 VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-069VoorstraatJacobus Rinkes39 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd, winkelier
C-069VoorstraatJohanna Rinkes52 jBronzum(Lb)gezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd, winkeliersche
C-069VoorstraatAngenietje Rinkes42 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-069VoorstraatMagreta Rinkes18 jSneekgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-069VoorstraatEvert Wellinga52 jBolswardgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatJantie Geuker50 jDronrijpgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatPoulus Wellinga14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatJanke Wellinga21 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatAnna Wellinga18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatBerend Fikke35 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatRuurdtje Tichelaar24 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-069VoorstraatTrijntie Fikke3 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-069VoorstraatKlaaske Fikke1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-069Voorstraat 79Janke Everts Wellinga, overleden op 5 februari 184122 jr, overleden Voorstraat C 69, ongehuwd, dochter van Evert Wellinga, koperslager en Jantje Geuker (in akte 'Jeuker'), zuster van Rigtje, Sytske, dienstmeid Almenum en minderjarige Anna en Paulus Everts Wellinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-069Voorstraat 79Anna Jean Godin, overleden op 14 oktober 18463 mnd (geboren 1/7/1846), overleden Voorstraat C 69, dochter van Jean Godin, stroohoedenmaker en Hendrikje Tolsma, zuster van minderjarige Oceer en Tjitske Jean Godin. (in tafel 13/10 en 'Goddin') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-069Voorstraat 79Jantje Geuker, overleden op 23 mei 184759 jr, geboren Dronrijp 24/10/1788, overleden Voorstraat C 69, vrouw van Evert Wellinga, moeder van Rigtje, Sytske, Anna en Paulus Everts Wellinga, koperslagersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-069Voorstraat 79Theodorus Jeans Goddin, overleden op 18 juli 18487 mnd (geboren 9/12/1848), overleden Voorstraat C 69, zoon van Jean Goddin, strohoedenmaker en Hendrikje Tolsma, broer van minderjarige Oger en Tjietske Jeans Goddin. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Jan Eelkes van der Post... C-079, zv Eelke Jans vdP., en Grietje Rinnerts de Beer; BS huw 1821, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, wijk G-168; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleer- en boendermaker, wijk C-065; VT1839; geb 14 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-069Voorstraat 79Trijntje van der Stel... binnenmoeder, N.H., dv Fetze Pieters vdS, en Sijke Heins de Groot; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, 91, wijk G-168; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 134 van 28 dec 1854
adressoortbedraggebruik
C-069Voorstraat 79koopaktefl. 4800huis C-069
 
verkoperTjeerd Ouendag
koperGerardus Leemkool


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 651C-068 (Voorstraat)Sijtske Wellinga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 651C-062 (Voorstraat)Sijtske Wellinga en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 650Voorstraat 79 (C-062)Hein van Asperenwoonhuis
  terug