Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 82
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 82 5-007 5-006 E-008 E-007


Huisnaam in: 1776
Gebruik:
Naam: de rode leeuw
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 82
ten oostenVoorstraat 84
ten zuidenVoorstraat 80
ten westenVoorstraat 80
ten noordende Voorstraat


 


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0153v van 29 nov 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0219v van 2 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Hendrick Willems


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLieuue Lieuues


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0207r van 27 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Hendrix Fosma


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056r van 26 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Hendrix Vosma


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0157v van 30 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 82Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkthof gelegen achter het huis van de verkoper en het grootste gedeelte van de oostelijke keuken achterin genoemd huis
 
koperburgemeester Ziricus Nauta, gehuwd metwijnhandelaar
koperSytske Doedesz
huurder van voornoemd huisGerrit Auckes c.u.winkelier630-00-00 CG
naastligger ten oostenBauckjen Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doede Hendriks koopman
naastligger ten zuidenaan het einde van de hof Jan IJsenbeeck
naastligger ten westenburgemeester Ziricus Nauta c.u.wijnhandelaar
naastligger ten noordenJohannes Willems Vosma koopman
verkoperJohannes Willems Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk [Ziricus] Nauta, burgemeester en wijnhandelaar x Sytske Doedes koopt een hof achter zijn huis, zz. Voorstraat op de Zuivelmarkt, alsmede het grootste deel v.d. oostelijke keuken? achter in dit huis, en uitkomende op de hof van J.W. Vosma? etc. (2 pag.) Ten O. Bauckien Seerps wv bakker Doede Hendriks, ten Z. Jan IJsenbeek aan het eind v.d. hof, ten W. de koper, ten N. het huis van verkoper. Gekocht van Johannes Willem Vosma, voor 200 zilveren ducatons.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0166r van 22 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 82Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkthuis, plaatske en het eigendom van een vrije steeg ten oosten
 
koperburgemeester Ziricus Nauta, gehuwd met1800-00-00 CG
koperSytske Doedes
verpachter grondde stad Harlingen0-11-00 CG
toehaakvier gouden ducatons
huurderGerrit Auckes c.u.winkeliers
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenBauckjen Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doede Hendrix bakker
naastligger ten zuidenregerend burgemeester Ziricus Nauta c.u.
naastligger ten westenregerend burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuivelmarkt]
verkoperJohannes Willems Vosmakoopman


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0022r van 10 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 82Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]erf met pakhuis en kamer daarachter
 
koperHans Jouckes, gehuwd metkoopman1800-00-00 CG
koperTetje Abelis
naastligger ten oostenBaukien Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenDoede Hendriks Backer
naastligger ten zuidenplaatske met schuttelbank
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuivelmarkt]
verkoperoud burgemeester Ziricus Nauta, gehuwd metwijnhandelaar
verkoperSytske Doedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Jouckes x Tetje Abeles koopt een erf bestaande uit een pakhuis met een camer erachter, aan de Zuivelmarkt. Ten O. Baukien Seerps wv bakker Doede Hendriks, ten Z. diens keuken etc., ten W. de steeg die bij dit erf behoort en het huis dat nu bewoond wordt door de verkoper, ten N. de Zuivelmarkt. Geen grondpacht. Gekocht van oud-burgemeester en wijnhandelaar Ziricus Nauta x Sytske Doedes.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0183v van 22 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 82Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]huis met winkel in het voorhuis, met plaatske en schuur
 
koperSymon Jansen de Leeuw, gehuwd metkoopman2300-00-00 CG
koperGryttie Cornelis
toehaaktwee gouden ducaten
naastligger ten oostenSeerp Doedes Backer koopman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuivelmarkt en diept]
verkoper q.q.Tettie Abeles voor haar dochter, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Hans Joukeswinkelier
verkoperSydske Hansen, gehuwd met
verkoperJouke Haeytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jansen de Leeuw x Gryttie Cornelis koopt huis op de Zuivelmarkt. Ten O. Seerp Doedes Backer en de steeg die bij dit erf behoort, ten Z. en W. erven burgemeester Ziricus Nauta, ten N. de straat en diept. Gekocht van Fettie Abeles wv Hans Jouckes, winkelierse. Haar schoonvader is Joucke Hoytes. Uitgebreide acte.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197v van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSeerp Doedes Backer


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-007Voorstraat 82huis
eigenaarSimon de Leeuw
gebruikerSimon de Leeuw
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-007Voorstraat 82huis
eigenaarSimon de Leeuw
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 82Voorstraat ZZ [staat: Suypmerkt]huis
 
koperClaes Jansen Pot c.u.wijdschipper1500-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Seerp Doedes
naastligger ten zuidenburgemeester Laquart c.u.
naastligger ten westenburgemeester Laquart c.u.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suypmerkt]
verkoperAeltie Symens, gehuwd met
verkoperGycke Thomas, en tevens instaande voor haar broergortmaker
verkoperCornelis Symens absent
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jansen Pot, wijdschipper, koopt huis zz. Suyvelmarkt, inclusief de winkelinventaris en winkelwaren. Ten O. wd. Seerp Doedes, ten W. en Z. burgemeester Laquart, ten N. de straat. Gekocht van Aeltie Symens x gortmaker Gijcke Thomas, en haar broer Cornelis Symens [de Leeuw], voor 1500 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-007 Voorstraat 82huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-007 Voorstraat 82huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerClaas Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-007 Voorstraat 82Claas Jansen Pot, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-007 Voorstraat 82huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerClaas Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
5-007Voorstraat 82wed. burgemeester wed. burgemeester Laquartbontreedersche£ 085-00-0£ 14reedelijk


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0204v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 82Voorstraat op de Zuipmerkhuis
 
koperHuige Gerryts, gehuwd metkoopman1710-00-00 GG
koperSybrigjen Pieters
naastligger ten oostenJetse Roorda n.u.
naastligger ten zuidende weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart
naastligger ten westende weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart
naastligger ten noordenVoorstraat of Zuipmerkt
verkoperAntje Tjeerds, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuige Gerryts, koopman x Sybrigjen Pieters kopen heerlijk huis c.a. aan de Voorstraat op de Zuipmerk, door de verkoperse gebruikt. Geen grondpacht. Ten O. Jetse Roorda n.u., ten Z. en W. wd. burgemeester Allardus Laquart, ten N. de Zuipmerkt of straet. Gekocht van Antje Tjeerds wv Lieuwe Piers, voor 1710 gg.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0217v van 7 jul 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 82Voorstraat ZZ op de Botermarkthuis
 
koper van 1/2Dirk Cornelis Wetzens koopman1012-00-00 GG
koper van 1/2Marijke Cornelis Wetzens, gesterkt met haar vader
koper van 1/2Cornelis Jacobus Wetzens
begunstigde van een lijfrenteSybren Huigens56-00-00 CG
naastligger ten oostenJetze Roorda n.u.
naastligger ten zuidenSierk Laquaart
naastligger ten zuidenPieter Laquaart
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPieter Laquaart
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overnotaris
verkoperHuige Gerryts
verkoperSybrigjen Pieters


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0018v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 82Voorstraat ZZhuis
 
koperFrederikus Tangerman, gehuwd metmr. loodgieter1536-15-00 CG
koperTrijntje Sipkes IJsbrandi
huurder voor 10 of 15 jarenN. N. 55-00-00 CG
naastligger ten oostenJetse Roorda
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperDirk Cornelis Wetsenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederikus Tangerman, mr. loodgieter x Trijntie Sipkes IJsbrandi koopt een huis zz. Voorstraat, 'de Rode Leeuw'. Ten O. Jetse Roorda, ten W. en Z. Sierk- en Pieter Laquart, ten N. de straat. Gekocht van Dirk Cornelis Wildschut.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0018v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 82Voorstraat ZZhuis
 
koperFrederikus Tangerman, gehuwd metmr. loodgieter1536-15-00 CG
koperTrijntje Sipkes IJsbrandi
huurder voor 10 of 15 jarenN. N. 55-00-00 CG
naastligger ten oostenJetse Roorda
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperDirk Cornelis Wetsenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederikus Tangerman, mr. loodgieter x Trijntie Sipkes IJsbrandi koopt een huis zz. Voorstraat, 'de Rode Leeuw'. Ten O. Jetse Roorda, ten W. en Z. Sierk- en Pieter Laquart, ten N. de straat. Gekocht van Dirk Cornelis Wildschut.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0134v van 17 jul 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Tangerman
naastligger ten westenLaquert c.s.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0202v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPetrus Laquaart


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 82Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]huis en bakkerij
 
koperTjeerd Braam, gehuwd met1889-00-00 GG
koperJieskjen Alberts
naastligger ten oostenTettje Oeges
naastligger ten zuidenS. P. Laquart
naastligger ten westenS. P. Laquart
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Sipke D. IJsbrandi, curator
verkoper q.q.Seerp IJsbrandi, curatoren over
verkoperWillem Tangerman minderjarige
verkoperSipke Tangerman minderjarige
erflaterwijlen mederaad in de vroedschap Frederik Tangerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Tjeerd Braam x Jieskjen Alberts koopt het huis 'de Roode Leeuw' op de Zuivelmarkt. Ten O. Fettje Oeges, ten Z. en W. S.P. Laquart, ten N. de straat. Gekocht van de curatoren over de kinderen van Frederik Tangerman.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-006 Voorstraat 82A Delgrosse


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjeerd Braam


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-006 Voorstraat 82Minne Vink qq5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Anthony Delgrosso... en G.M. Bleeker, wonende te HRL, koopman, 1812, id. bij J.F. Berndes en E. Hoogmolen 1814, ovl wijk E-008, schoorsteenveger in 1811 en wonende te op de Voorstraat, kinderen: Catharina D, geb 5dec18 11 HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-008Voorstraat 82M Vink qqA Delgrosso schoorsteenveger


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 10 van 16 sep 1829
adressoortbedraggebruik
E-008Voorstraat 82volmachtpand aan de Voorstraat E-008
 
volmachtgeverDaniel Edes Jansma


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 20 en 22 van 28 okt 1829
adressoortbedraggebruik
E-008Voorstraat 82provisionele en finale toewijzingfl. 1330huis in de Voorstraat E-008
 
verkoperPierkje Broersma (e.a.)
koperWillem Vaartjes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1006Voorstraat 82Willem VaartjesHarlingenkoopmanhuis en erven (111 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-008Voorstraat 82Johanna van Dijk, overleden op 25 september 1833logementhoudster Voorstraat E 8, wed. Antonius Delgrosso, in leven schoorsteenveger, moeder van Gerhardus-Johannes, logementhouder, Catharina, naaister en Maria Antonius Delgrosso, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
E-008Voorstraat 82Eene, voor velerleije affaires, inzonderheid voor Schrijnwerkers, geschikte HUIZINGE met annexen, wijk E-008 aan den Zuidkant van de Voorstraat op de Botermarkt, als huurder gebruikt door, del Grosso. Finaal verkocht op 20 nov 1835 door not. Wijma..


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1006E-008 W s JorritsmaHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Elisabeth van Dalen... 1 mrt 1829, koopvrouw in 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Johannes Harmanus Witte... 1881, bev.reg. HRL 1851 C- 68; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk E-008; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Tjepke Douwes van der Meerovl voor 1865, huwt met Riemke Klases, arbeider en wonende te Workum 1833, kind: Douwe vdM, geb 7 feb 1797 Arum; BS huw 1833, ovl 1864; oud 42 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-008; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
E-008Voorstraat 82J Witte stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-008VoorstraatJohannes H Witte30 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, koopman in manufacturen
E-008VoorstraatHiske Agatha Homminga23 jMidlumv, rooms katholiek, gehuwd
E-008VoorstraatAurelia Witte3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-008VoorstraatJetta Witte1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-008VoorstraatGrietje Drost16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-008Voorstraat 82Josina H. Johannes Witte, overleden op 8 februari 1842H.=Hendrika, 1? jr, overleden Voorstraat E 8, dochter van Johannes Hermanus Witte, manifacturenkoopman en Hiske Sjoekes Homminga, zuster van minderjarige Aurelia en Jetta Johannes Witte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-008Voorstraat 82Gooitse Jans de Vries, overleden op 11 april 184639 jr, geboren Franeker 31/10/1806, overleden Voorstraat E 8, man van Hendrikje du Bois, winkeliersche (tekent 'de Boois'), vader van minderjarige Antje, Jan, Rintje en Gooitse Gooitzes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Anna Knoop... K, en (Rinske Gerbens); BS huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Doede Pieters Bakker... zv Pieter Pieters B., en Rinske Pieters Postma; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, wijk E-008-, wijk G-160, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Doetje Meintsma... mei 1874 deventer, dv Willem M, en Froukje Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Maria Klumper... K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1006E-008 (Voorstraat)Karel Jans Timmerwoonhuis


1874 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 141 van 1 jul 1874
adressoortbedraggebruik
E-008Voorstraat 82koopaktefl. 2000huizinge en bakkerij E-007 en E-008
 
verkoperJetske Haas (wv Geert Leenstra, eerder wv Pieter Willems Nauta)
verkoperHendrik Leenstra
verkoperJetske Leenstra
koperWillem Pieters Nauta


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1006E-007 (Voorstraat)Karel Jans Timmerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1006Voorstraat 82 (E-007)Freerk Fontein (Fzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 82 Anne Boumawinkelier
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1925 - variaadresbronbericht
Voorstraat 82Oud Harlingen Magazine 1997In 1925 begon de heer L.A. Dijkstra op de Kleine Voorstraat een handel in jute zakken


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 82L.Dijkstramandenmaker
Voorstraat 82A.L.Dijkstrawinkelier


1929 - variaadresbronbericht
Voorstraat 82Oud Harlingen Magazine 1997In 1929 werd het pand [Kleine Voorstraat 82 van mandenmakerij en jute zakken handel Dijkstra] te klein en verhuisde men naar de Kerkstraat (De Drie Winkels van de firma Alkema)..


1945 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 82, HarlingenVoorstraat 82F. ZietsmaZilverpalet, hetverfhandel, schildersbedrijf, borstelwaren, kwasten


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 82, HarlingenVoorstraat 82 de Jongelektrische apparaten en luxe artikelen


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 82Y. (Ybeltje) Riem wv v.d. Woude


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 82, HarlingenVoorstraat 82 de Jongkleuren-tv, wasautomaten, verlichting, verwarming


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 82rijksmonument 20742
  terug