Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 82
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 825-007 5-006 E-008E-007


Naastliggers vanVoorstraat 82
ten oostenVoorstraat 84
ten zuidenVoorstraat 80
ten westenVoorstraat 80
ten noordende Voorstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0010r van 3 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013r van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0153v van 29 nov 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0219v van 2 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Hendrick Willems


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuue Lieuues


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0207r van 27 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Hendrix Fosma


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056r van 26 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Hendrix Vosma


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0157v van 30 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 82Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkt00‑00‑00 cghof gelegen achter het huis van de verkoper en het grootste gedeelte van de oostelijke keuken achterin genoemd huis
koperburgemeester Ziricus Nauta, gehuwd metwijnhandelaar
koperSytske Doedesz
huurder van voornoemd huisGerrit Auckes c.u.winkelier630‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBauckjen Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doede Hendriks koopman
naastligger ten zuidenaan het einde van de hof Jan IJsenbeeck
naastligger ten westenburgemeester Ziricus Nauta c.u.wijnhandelaar
naastligger ten noordenJohannes Willems Vosma koopman
verkoperJohannes Willems Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk [Ziricus] Nauta, burgemeester en wijnhandelaar x Sytske Doedes koopt een hof achter zijn huis, zz. Voorstraat op de Zuivelmarkt, alsmede het grootste deel v.d. oostelijke keuken? achter in dit huis, en uitkomende op de hof van J.W. Vosma? etc. (2 pag.) Ten O. Bauckien Seerps wv bakker Doede Hendriks, ten Z. Jan IJsenbeek aan het eind v.d. hof, ten W. de koper, ten N. het huis van verkoper. Gekocht van Johannes Willem Vosma, voor 200 zilveren ducatons.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0166r van 22 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 82Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkt1800‑00‑00 CGhuis, plaatske en het eigendom van een vrije steeg ten oosten
koperburgemeester Ziricus Nauta, gehuwd met
koperSytske Doedes
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 CG
toehaakvier gouden ducatons
huurderGerrit Auckes c.u.winkeliers
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenBauckjen Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doede Hendrix bakker
naastligger ten zuidenregerend burgemeester Ziricus Nauta c.u.
naastligger ten westenregerend burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuivelmarkt]
verkoperJohannes Willems Vosmakoopman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0022r van 10 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 82Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]1800‑00‑00 CGerf met pakhuis en kamer daarachter
koperHans Jouckes, gehuwd metkoopman
koperTetje Abelis
naastligger ten oostenBaukien Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenDoede Hendriks Backer
naastligger ten zuidenplaatske met schuttelbank
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuivelmarkt]
verkoperoud burgemeester Ziricus Nauta, gehuwd metwijnhandelaar
verkoperSytske Doedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Jouckes x Tetje Abeles koopt een erf bestaande uit een pakhuis met een camer erachter, aan de Zuivelmarkt. Ten O. Baukien Seerps wv bakker Doede Hendriks, ten Z. diens keuken etc., ten W. de steeg die bij dit erf behoort en het huis dat nu bewoond wordt door de verkoper, ten N. de Zuivelmarkt. Geen grondpacht. Gekocht van oud-burgemeester en wijnhandelaar Ziricus Nauta x Sytske Doedes.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0183v van 22 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 82Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]2300‑00‑00 CGhuis met winkel in het voorhuis, met plaatske en schuur
koperSymon Jansen de Leeuw, gehuwd metkoopman
koperGryttie Cornelis
toehaaktwee gouden ducaten
naastligger ten oostenSeerp Doedes Backer koopman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuivelmarkt en diept]
verkoper q.q.Tettie Abeles voor haar dochter, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Hans Joukeswinkelier
verkoperSydske Hansen, gehuwd met
verkoperJouke Haeytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jansen de Leeuw x Gryttie Cornelis koopt huis op de Zuivelmarkt. Ten O. Seerp Doedes Backer en de steeg die bij dit erf behoort, ten Z. en W. erven burgemeester Ziricus Nauta, ten N. de straat en diept. Gekocht van Fettie Abeles wv Hans Jouckes, winkelierse. Haar schoonvader is Joucke Hoytes. Uitgebreide acte.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197v van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Doedes Backer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-007Voorstraat 82huis
eigenaarSimon de Leeuw
gebruikerSimon de Leeuw
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-007Voorstraat 82huis
eigenaarSimon de Leeuw
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 82Voorstraat ZZ [staat: Suypmerkt]1500‑00‑00 CGhuis
koperClaes Jansen Pot c.u.wijdschipper
naastligger ten oostende weduwe van Seerp Doedes
naastligger ten zuidenburgemeester Laquart c.u.
naastligger ten westenburgemeester Laquart c.u.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suypmerkt]
verkoperAeltie Symens, gehuwd met
verkoperGycke Thomas, en tevens instaande voor haar broergortmaker
verkoperCornelis Symens absent
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jansen Pot, wijdschipper, koopt huis zz. Suyvelmarkt, inclusief de winkelinventaris en winkelwaren. Ten O. wd. Seerp Doedes, ten W. en Z. burgemeester Laquart, ten N. de straat. Gekocht van Aeltie Symens x gortmaker Gijcke Thomas, en haar broer Cornelis Symens [de Leeuw], voor 1500 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-007Voorstraat 82huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-007Voorstraat 82huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerClaas Jansen
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-007 Voorstraat 82Claas Jansen Pot, bestaande uit 3 personen25‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-007Voorstraat 82huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerClaas Jansen
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
5-007, fol. 80Voorstraat 82wed. burgemeester Laquart, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderenbontreedersche£ 085-00-0£ 14reedelijk


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0204v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 82Voorstraat op de Zuipmerk1710‑00‑00 GGhuis
koperHuige Gerryts, gehuwd metkoopman
koperSybrigjen Pieters
naastligger ten oostenJetse Roorda n.u.
naastligger ten zuidende weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart
naastligger ten westende weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart
naastligger ten noordenVoorstraat of Zuipmerkt
verkoperAntje Tjeerds, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuige Gerryts, koopman x Sybrigjen Pieters kopen heerlijk huis c.a. aan de Voorstraat op de Zuipmerk, door de verkoperse gebruikt. Geen grondpacht. Ten O. Jetse Roorda n.u., ten Z. en W. wd. burgemeester Allardus Laquart, ten N. de Zuipmerkt of straet. Gekocht van Antje Tjeerds wv Lieuwe Piers, voor 1710 gg.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0217v van 7 jul 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 82Voorstraat ZZ op de Botermarkt1012‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2Dirk Cornelis Wetzens koopman
koper van 1/2Marijke Cornelis Wetzens, gesterkt met haar vader
koper van 1/2Cornelis Jacobus Wetzens
begunstigde van een lijfrenteSybren Huigens te Winschoten 56‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJetze Roorda n.u.
naastligger ten zuidenSierk Laquaart
naastligger ten zuidenPieter Laquaart
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPieter Laquaart
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overnotaris
verkoperHuige Gerryts
verkoperSybrigjen Pieters


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0018v van 1 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 82Voorstraat ZZ1536‑15‑00 CGhuis
koperFrederikus Tangerman, gehuwd metmr. loodgieterde Rode Leeuw
koperTrijntje Sipkes IJsbrandi
huurder voor 10 of 15 jarenN. N. 55‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJetse Roorda
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperDirk Cornelis Wetsenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederikus Tangerman, mr. loodgieter x Trijntie Sipkes IJsbrandi koopt een huis zz. Voorstraat, 'de Rode Leeuw'. Ten O. Jetse Roorda, ten W. en Z. Sierk- en Pieter Laquart, ten N. de straat. Gekocht van Dirk Cornelis Wildschut.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0018v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 82Voorstraat ZZ1536‑15‑00 CGhuis
koperFrederikus Tangerman, gehuwd metmr. loodgieterde Rode Leeuw
koperTrijntje Sipkes IJsbrandi
huurder voor 10 of 15 jarenN. N. 55‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJetse Roorda
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperDirk Cornelis Wetsenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederikus Tangerman, mr. loodgieter x Trijntie Sipkes IJsbrandi koopt een huis zz. Voorstraat, 'de Rode Leeuw'. Ten O. Jetse Roorda, ten W. en Z. Sierk- en Pieter Laquart, ten N. de straat. Gekocht van Dirk Cornelis Wildschut.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0134v van 17 jul 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Tangerman
naastligger ten westenLaquert c.s.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0202v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPetrus Laquaart


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 82Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]1889‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koperTjeerd Braam, gehuwd metde Rode Leeuw
koperJieskjen Alberts
naastligger ten oostenTettje Oeges
naastligger ten zuidenS. P. Laquart
naastligger ten westenS. P. Laquart
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Sipke D. IJsbrandi, curator
verkoper q.q.Seerp IJsbrandi, curatoren over
verkoperWillem Tangerman minderjarige
verkoperSipke Tangerman minderjarige
erflaterwijlen mederaad in de vroedschap Frederik Tangerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Tjeerd Braam x Jieskjen Alberts koopt het huis 'de Roode Leeuw' op de Zuivelmarkt. Ten O. Fettje Oeges, ten Z. en W. S.P. Laquart, ten N. de straat. Gekocht van de curatoren over de kinderen van Frederik Tangerman.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-006 , pag. 70Voorstraat 82A. Delgrosse


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjeerd Braam


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-006, pag. 103Voorstraat 82Minne Vink qq5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Anthony Delgrosso... en G.M. Bleeker, wonende te HRL, koopman, 1812, id. bij J.F. Berndes en E. Hoogmolen 1814, ovl wijk E-008, schoorsteenveger in 1811 en wonende te op de Voorstraat, kinderen: Catharina D, geb 5dec18 11 HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-008Voorstraat 82M Vink qqA Delgrosso schoorsteenveger


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 10 van 16 sep 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-008Voorstraat 82volmachtpand aan de Voorstraat E-008
 
volmachtgeverDaniel Edes Jansma


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 20 en 22 van 28 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-008Voorstraat 82provisionele en finale toewijzingfl. 1330huis in de Voorstraat E-008
 
verkoperPierkje Broersma (e.a.)
koperWillem Vaartjes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1006Voorstraat 82Willem VaartjeskoopmanHarlingenhuis en erven (111 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 87 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-008Voorstraat 82Johanna van Dijk, overleden op 25 september 1833logementhoudster Voorstraat E 8, wed. Antonius Delgrosso, in leven schoorsteenveger, moeder van Gerhardus-Johannes, logementhouder, Catharina, naaister en Maria Antonius Delgrosso, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
vermeld alsgeschat adresbericht
E-008Voorstraat 82Eene, voor velerleije affaires, inzonderheid voor Schrijnwerkers, geschikte HUIZINGE met annexen, wijk E-008 aan den Zuidkant van de Voorstraat op de Botermarkt, als huurder gebruikt door, del Grosso. Finaal verkocht op 20 nov 1835 in in het Heeren Logement door not. Wijma.


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1006Voorstraat 82 W s JorritsmaHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Elisabeth van Dalen... 1 mrt 1829, koopvrouw in 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Johannes Harmanus Witte... 1881, bev.reg. HRL 1851 C- 68; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk E-008; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Tjepke Douwes van der Meerovl voor 1865, huwt met Riemke Klases, arbeider en wonende te Workum 1833, kind: Douwe vdM, geb 7 feb 1797 Arum; BS huw 1833, ovl 1864; oud 42 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-008; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-008Voorstraat 82J Witte stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-008VoorstraatJohannes H Witte30 jkoopman in manufacturenHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
E-008VoorstraatHiske Agatha Homminga23 jMidlumv, rooms katholiek, gehuwd
E-008VoorstraatAurelia Witte3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-008VoorstraatJetta Witte1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-008VoorstraatGrietje Drost16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 30 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-008Voorstraat 82Josina H. Johannes Witte, overleden op 8 februari 1842H.=Hendrika, 1? jr, overleden Voorstraat E 8, dochter van Johannes Hermanus Witte, manifacturenkoopman en Hiske Sjoekes Homminga, zuster van minderjarige Aurelia en Jetta Johannes Witte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 109 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-008Voorstraat 82Gooitse Jans de Vries, overleden op 11 april 184639 jr, geboren Franeker 31/10/1806, overleden Voorstraat E 8, man van Hendrikje du Bois, winkeliersche (tekent 'de Boois'), vader van minderjarige Antje, Jan, Rintje en Gooitse Gooitzes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Anna Knoop... K, en (Rinske Gerbens); BS huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Doede Pieters Bakker... zv Pieter Pieters B., en Rinske Pieters Postma; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, wijk E-008-, wijk G-160, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Doetje Meintsma... mei 1874 deventer, dv Willem M, en Froukje Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-008Voorstraat 82Maria Klumper... K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1006Voorstraat E-008Karel Jans Timmerwoonhuis


1874 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 141 van 1 jul 1874
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-008Voorstraat 82koopaktefl. 2000huizinge en bakkerij E-007 en E-008
 
verkoperJetske Haas (wv Geert Leenstra, eerder wv Pieter Willems Nauta)
verkoperHendrik Leenstra
verkoperJetske Leenstra
koperWillem Pieters Nauta


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1006Voorstraat E-007Karel Jans Timmerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1006Voorstraat 82 (E-007)Freerk Fontein (Fzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 82 Anne Boumawinkelierf. 900f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 82L. Dijkstramandenmaker
Voorstraat 82A.L. Dijkstrawinkelier


1929 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Voorstraat 82In 1929 werd het pand [Kleine Voorstraat 82 van mandenmakerij en jute zakken handel Dijkstra] te klein en verhuisde men naar de Kerkstraat (De Drie Winkels van de firma Alkema)..


1945 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 82, HarlingenVoorstraat 82F. ZietsmaZilverpalet, hetverfhandel, schildersbedrijf, borstelwaren, kwasten


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 82Y. (Ybeltje) Riem wv v.d. Woude


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 82, HarlingenVoorstraat 82 de Jongelektrische apparaten en luxe artikelen


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 82, HarlingenVoorstraat 82 de Jongkleuren-tv, wasautomaten, verlichting, verwarming


1972 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 82, HarlingenVoorstraat 82 de Jongcentrum voor modern comfort


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 82rijksmonument 20742
  terug