Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 93
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 937-025 7-025 C-075C-069
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 937-025 7-025 C-076C-070


Naastliggers vanVoorstraat 93
ten oostenVoorstraat 95
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 91
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 93Schoolsteeg ten oosten


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0115v van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenAnna Reyns


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0255v van 15 mrt 1601 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterFed Gortmakerssteeg WZ150‑00‑00 GGgrondpacht van 2-02-00 CG
koperHendrick Taeckes, gehuwd met
koperAnneke Rinses
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Fije Jan Murcx2‑02‑00 CG
verkoperAnna Reyns


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456v van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg] waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenRintse Romckes


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0463v van 7 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterSchoolsteeg [staat: Fed Gortmakerssteeg]23‑00‑00 GGkamer
koperClaes Harmens, gehuwd met
koperJets Syuckes
verpachter grondde verkoper Hendrick Taeckes c.u.2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHeertke brouwer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Reyners
verkoperHendrick Taeckes, gehuwd met
verkoperAnneke Rintses


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0526r van 12 okt 1606 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterGortmakerssteeg377‑00‑00 CGgrondpacht van 2-02-00 CG
koperGovert Dyrx Woutyers koopman te Amsterdam
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Harmens2‑02‑00 CG
verkoperHendrick Taeckes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAntien Rintses te Leeuwarden


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0098r van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]110‑00‑00 GGkamer met ledige plaats daar achter
koperThymen Hendricks, en zijn zuster
koperJantien Hendricks
verpachter grondGovert Dircks 2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keersschuur van Rinse Romckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Tierck Gilts
verkoperClaes Harmens, gehuwd met
verkoperJeth Sjuckes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0221v van 5 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]145‑00‑00 GGkamer
koperJan Janssen, gehuwd met
koperLolck Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende schuur van Rinse Romckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Tierck Jylts
verkoperHendrick Roeleffs, vader van resp.
verkoperTymen Hendricks, en zijn zuster
verkoperJantien Hendricks


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0309v van 28 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]125‑00‑00 GGhuis met ledige plaats daar achter
koperDyorre Reyns, gehuwd mettimmerman
koperAntie Siuerdts
verpachter grondN. N. 2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Rinse Romckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Uulck Tiaardts
verkoperJan Jansen, gehuwd met
verkoperLolck Jansen


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0374r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaycke Claesen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Harmens


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaycke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Harmens


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterSchoolsteeg [staat: wijlen Rinse Romkessteeg]70‑00‑00 CGgrondpacht van 2-02-00 CG
koperJan Sents lakenkoper
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van wijlen Claas Harmens2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Goverts Wuytiers mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders te Amsterdam


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0058r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Rinse Romckes, gehuwd met
naastligger ten westenAnna Reins


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0175v van 12 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120r van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGortmakerssteeg


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0060r van 12 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenvoormalige eigenaar Rinse Romkes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0104v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0167v van 2 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0095v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076v van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93Voorstraat NZ [niet vermeld]476‑00‑00 GGschuur met een gortmakerij en een mostermalerij
koperSicke Lieuwes c.u.gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 CG
verpachter grondde heer Wittert 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenBente Gossis
naastligger ten zuidenGerrit Gouckes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenAlbe Pytters
verkoperHessel Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sicke Lieuwes, gortmaker, koopt een schuur of stal. Ten O. Bente Gosses, ten W. een openbare steeg, ten Z. Gerrit Gouckes. Het gekochte omvat een gort- en mosterdmalerij met inventaris, voorraden en gereedschappen etc. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 476 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0075r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93westVoorstraat NZ1100‑00‑00 GG1/2 huis {het westelijke gedeelte)
koperMinse Cornelis c.u.lakenkoper
naastligger ten oostenburgervaandrig Willem Hendrix Vosma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTomas Jaques
naastligger ten noordenAntie Nannes
verkoperHessel Jacobs Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Minse Cornelis, lakenkoper, koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. Willem Hendriks Vosma, vaandrager, ten W. Tomas Jaques Lijbart, ten Z. die straat, ten N. Antie Nannes. Het is het W. deel van het huis. Met beschrijving. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 1600 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93oostVoorstraat NZ740‑00‑00 GG1/2 huis (het oostelijke gedeelte)
koperSicke Lieuwes c.u.gortmaker
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTomas Jaques
naastligger ten noordenAntie Nannis
verkoperHessel Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Sicke Lieuwes, gortmaker, koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Het is het O. deel van het huis. Ten O. Willem Vosma, ten W. Tomas Jaques Lijbart, ten Z. die straat, ten N. Antie Nannes. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 740 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019r van 24 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinse Cornelis koopman


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004v van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0061v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93oostVoorstraat NZ650‑00‑00 GG1/2 van de dwarshelft van een huis met schuur gebruikt als gorterij
koper door niaarMinse Cornelis
geniaarde koperWatse Sjoerts te Sexbierum
verpachter grond schuurde stad Harlingen1‑01‑00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Wittert 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Fosma
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenhet huis van Minse Cornelis
naastligger ten noordenals bewoner Antie Nannings
verkoperLourens Reynersgortmaker
verkoperde erfgenamen van wijlen Geertie Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Lieuwesgortmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Minse Cornelis koopt, na niaar ratione vicinitatis, een 1/2 huis, waarvan de andere 1/2 is afgescheiden met een muur, met een schuur erachter, die wordt gebruikt als gorterij, nz. Voorstraat. Ten O. Johannes Vosma, ten Z. de straat, ten W. de koper, ten N. Antie Nannes. Gekocht van erven Geertie Reyners wv mr. gortmaker Sicke Lieuwes voor 650 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0241r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterSchoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]206‑00‑00 GGhuis
koper door niaarPytter Sioerdts van Bierma
geniaarde koperJoannes Willems Vosma c.u.
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenhet huis waar de Bril uithangt van Minse Cornelis koopmande Bril
naastligger ten westenPytter Sioerts koopman
naastligger ten noordenPytter Sioerts koopman
verkoperJetse Jelles Stijll
verkoperThijs Jansen


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372v van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93Voorstraat NZ640‑00‑00 GG1/2 huis
koperGouke Sybrens
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oosten1/2 huis bewoond door Joannis Tjebbes gortmaker
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenPytter Sioerdts
naastligger ten noordenPytter Sioerdts
verkoperMinse Corneliskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Gouke Sybrens koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. de steeg en het 1/2 huis van Joannes Tjebbes, mr. gortius (gortmaker), ten W. en N. Pytter Sjoerds [Bierma?], ten Z. de straat en het diept. Het huis bestaat uit een grote potkast of voorkelder, met daarin een gemak, een groot voorhuis voorzien met een schrijfkamer, daarboven een halve zolder, het achterste gedeelte van de kamer, een keukentje, plaetske, put en back en een bierkelder onder de bedsteeden, nog daar te boven een opkamerke met een turfzolder, zodanig dat dit halve huis van het andere halve huis is afgescheiden. Gekocht van Minse Cornelis.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0034r van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten oostenGouke Sybrens koopman
naastligger ten oostenhet perceel in de eerste hierop volgende akte
naastligger ten oostenhet perceel in de tweede hierop volgende akte


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0035v van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterGortmakerssteeg70‑00‑00 GGwoning met benedenkamer, bovenkamer en zolder
koperGouke Sybrens lakenkoper
naastligger ten oostenGortmakerssteeg
naastligger ten zuidenGouke Sybrens lakenkoper
naastligger ten westenhet perceel in de vorige akte
naastligger ten noordenhet perceel in de volgende akte
verkoperSimon Sjoerds, enwijdschipper
verkoperPytter Clasen, enschoenmaker te Tzummarum
verkoperSjoerd Harmens Tichelaar, en te Ongeboer
verkoperSjoerd Pytters, enwinkelier
verkoperLijsbet Clases, weduwe van
verkoperwijlen Hidde de Vries, en
verkoperTtttie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Rinnerts, en
verkoperJanke Dirx Bierma, gehuwd met
verkoperSytse Doedes Winia, enmr. bakker
verkoperFroukjen Dirx Bierma, gehuwd met
verkoperBouwe Willems, ab intestato erfgenamen vanschuitschipper
erflaterwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-025Voorstraat 93huis
eigenaarJohs. Tiebbes
gebruikerJohs. Tiebbes
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑16‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten oostenGouke Sybrandts


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-025Voorstraat 93huis
eigenaarJohannes Tiebbes
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan30‑4‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0145r van 4 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-025Voorstraat 93huis
eigenaarJohannes Tjebbes erven
gebruikerTjebbe Johannes cum soc.
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑06‑08 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0237r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Zybren Gauckes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-025Voorstraat 93huis
eigenaarerven Johannes Tjebbes
gebruikerTjebbe Johannes
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑06‑10 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0275v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybren Goukes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-025 Voorstraat 93Pieter Arends, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-025Voorstraat 93huis
eigenaarerv. Sybren Goukes
gebruikerwed. Pytter Arends
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0082r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterSchoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]500‑00‑00 CGhuis of woning
koperDoede Seerps Bakker koopman
huurderYpe c.u.
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenGouke Hengst
naastligger ten westenDoede Seerps Bakker koopman
naastligger ten noordenDoede Seerps Bakker koopman
verkoperAefke Sjoerds Bierma, gehuwd met
verkoperde heer burgemeester Hendrik Schaaf
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Doede Seerps Bakker, koopman, koopt een huis of woning c.o.a. in de Gortmakerssteeg, gehuurd door Ype ?? cum ux. Ten O. de Gortmakerssteeg, ten Z. Gouke Hingst, ten W. en N. de koper. Geen grondpacht. Gekocht van Aefke Sjoerds Bierma vv regerend burgemeester Hendrik Schaaff, voor 500 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0034v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93oostVoorstraat NZ aan de Appelmarkt1044‑21‑00 GG1/2 huis
koperBerber Jans, gehuwd metde Bril
koperDoede S. Bakker
huurder voorste deelHibbe Gabes c.u.
huurder achterkamerJan Rients c.u.85‑00‑00 CG
huurderNeeltje Tjebbes wolnaaister13‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Tjebbes de oude
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenBerber Jans c.m.
naastligger ten noordenBerber Jans c.m.
verkoperGouke Sibrens Hengstbontreder


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0265r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0023v van 12 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. J. Schierst koopman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0023v van 18 sep 1785 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterSchoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]3670‑21‑00 GGkamer
koperDoede van der Hout
voormalig bewonerCoenraad van Glied c.u.
naastligger ten zuidenH. J. Schierst koopman
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van zijn oom te Dokkum
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moey
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]865‑21‑00 GGhuis genaamd de Bril
koperHans Jurjen Schierst, gehuwd metde Bril
koperFoekje Wierdsma
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDoede van der Hout
naastligger ten noordenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van zijn oom te Dokkum
erflaterwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moey
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Hans Jurjen Schierst, voornaam koopman x Foekje Wierdsma kopen (a) een huis de Bril genaamd, nu door hen gehuurd, aan de Appelmarkt. Geen grondpacht. Ten O. wd. Johannes Tjebbes v.d. Meulen, ten Z. de Voorstraat, ten W. Doede v.d. Hout, ten N. perceel b. Van het eerste perceel is een acte van 4 jan 1703. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dokkum als erfgenaam van zijn wl. oom Doede Seerps Backer voor 1/2 en van Jan Aukes Backer als erfgenaam van zijn moei Berber Jans Backer x Doede Seerps Backer voor 1/2, voor (a+b) 865 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterVoorstraat NZ hoek Schoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]865‑21‑00 GGwoning achter het vorige verkochte perceel
koperHans Jurjen Schierst, gehuwd metkoopman
koperFoekje Wierdsma
huurderBerber Jans van Rippers
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]
naastligger ten westenDoede van der Hout
naastligger ten noordenDoede van der Hout
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van zijn oom te Dokkum
erflaterwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoperJan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moey
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Hans Jurjen Schierst, voornaam koopman x Foekje Wierdsma kopen (b) een woning ten noorden van perceel a, nu gehuurd door Berber Jans van Rippers, aan de Appelmarkt met ingang in de Gortmakerssteeg. Ten O. de Gortmakerssteeg, ten Z. perceel a, ten W. en N. Doede van der Hout. Geen grondpacht. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dokkum als erfgenaam van zijn wl. oom Doede Seerps Backer voor 1/2 en van Jan Aukes Backer als erfgenaam van zijn moei Berber Jans Backer x Doede Seerps Backer voor 1/2, voor (a+b) 865 gg.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0179r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]1200‑00‑00 CGhuis
koperClaas Hendriks, gehuwd metmr. uurwerkmakerde Bril
koperAukje Heremiet
huurderBouwe Jacobs c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Johannes T. van der Meulen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenD. van der Hout apotheker
naastligger ten noordenHans George Schierst [staat: Schierts]
verkoperHans George Schierst [staat: Schierts]koopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 93achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]1200‑00‑00 CGhuis achter de Bril
koperClaas Hendriks, gehuwd metmr. uurwerkmakerde Bril
koperAukje Heremiet
huurderde weduwe Simkje 65‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerijsteeg]
naastligger ten zuidenHans George Schierst [staat: Schierts]
naastligger ten westenD. van der Hout apotheker
naastligger ten noordenD. van der Hout apotheker
verkoperHans George Schierst [staat: Schierts]koopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 184r van apr 1802 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 93(oostelijke en westelijke gedeelte) Claas Hendriks, mr. uurwerkmaker x Aukje Heremiet, koopt het huis 'de Bril' aan de nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Tevens het huis dat erachter staat. Ten O. de Gortmakerssteeg en wd. Tjebbe Johannes v.d. Meulen, ten Z. de Voorstraat, ten W. Doede v.d. Hout. Gekocht van Hans George Schierst.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-023 , pag. 106Voorstraat 93Hendrik Wielen, 26 jaar, gehuwd
7-023 , pag. 106Voorstraat 93Bouwe Jacobs
7-023 , pag. 106Voorstraat 93Jacob Bouwes, 21 jaar, gehuwdinwooning, bolswarderschipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-025, pag. 144Voorstraat 93Claas Hendriks3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Claas Hendriks van Wielen... huw 1830; eigenaar van wijk A-243; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-075; gebruiker H. van Wielen wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk C-090; gebruiker Bauke ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Hendrik Klazes van Wielen... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1811, ovl 1829, huw 1830, ovl 1872; wed. H. vW. gebruiker wijk C-075, kleine negotie; eigenaar is Klaas H. van Wielen, 1814. (GAH204); ervan Wed. H.K. v. W. eigenaars van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Bouwe Jacobsovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk C-076, winkeliersche, eigenaar is M. Pettinga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Martinus Gerbrandus Pettinga... 1847, regattdv18 26-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-071, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-076; gebruiker Bouwe Jacobs wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-089, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-075Voorstraat 93Klaas H van Wielen H van Wielen wedkleine negotie
C-076Voorstraat 93M Pettinga Bouwe Jacobs wedwinkeliersche


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 21 en 27 van 16 feb 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-075Voorstraat 93provisionele en finale toewijzingfl. 640huis C-075
 
verkoperMaria Homberg
verkoperJan van Eeken
koperSjoukje Hayes Feenstra


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 36 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-076Voorstraat 93Riekele Tjerks Bruinsma, overleden op 31 mei 1821man van Rinske Bouwes Zoete, winkeliersche (Voorstraat C 76, in ondertekening geen familienaam), vader van minderjarige Tjerk Riekeles Bruinsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 62 en 65 van 14 feb 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-075Voorstraat 93provisionele en finale toewijzingfl. 610a. huis E-026, b. huis C-075
 
verkoperMaria Homberg
verkoperJohannes Michiel Faber
verkoperElizabeth Eeles Faber
verkoperJohannes Keil
verkoperSjoerd Simons Wijma
koperJosef Mathias Roos
koperMaria Homberg


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 53 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-075Voorstraat 93Maria Hendriks Homberg, overleden op 4 november 182958 jr, Voorstraat C 75, moeder van Sjoukje (vrouw van afwezige William Muggeridge, scheepskapitein) en Klaas Hendriks van Wielen, verver. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 121 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-076Voorstraat 93Antje Rinnerts de Beer, overleden op 13 september 183066 jr, winkelierse Voorstraat C 76, wed. Abel Bolhuis, moeder van Rinnert, 1e commies en Jantje Abels Bolhuis (vrouw van Jacob J. Kiel, logementhouder/voerman). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 677Voorstraat 93erven wed. Hendrik Klazes van WielenHarlingenhuis en erf (86 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 678Voorstraat 93Martinus Gerbrandus PettingagrutterHarlingenhuis (48 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 251 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-076Voorstraat 93Hendrik Klazes van Wielen, overleden op 7 oktober 1834zoon van Klaas Hendriks van Wielen, werkman (Voorstraat C 76) en Martje Joosten Bergsma, broer van minderjarige Trijntje Klazes van Wielen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93John Hall... 1836; oud 28 jaar, (vermeld als: Jan Hall), geb Londen GB en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk C-075; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Wytske van der Veeroud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-075; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Klaas van Wielen... 1839, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-076; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Trijntje Hendriks Vettevogel... BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-076; VT1839; geb 26 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans Vettevogel en Akke Pieters ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 148 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-075Voorstraat 93Mary Ann Jans Hall, overleden op 18 december 18399 mnd, overleden Voorstraat C 75, dochter van Jan Hall, zeekapitein en Sjoukje van Wielen (wed. William Muggridge, eerder wed. Simon Duiker), zuster van Jan Jans Hall, halfzuster van minderjarige Sietske Simons Duiker en van Maria-Sara en Wilhelmina Williams Muggridge. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-075VoorstraatJan Hall28 jkapitein ter zeeLondonm, protestant, gehuwd
C-075VoorstraatSjouwkje van Wielen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-075VoorstraatJan Hall2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatSietske Duiker14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatMaria Muggeridge10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatWilhelmina Muggeridge8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatMarianna Hall8 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatWytske van der Veer31 jIJlstv, protestant, ongehuwd
C-076VoorstraatKlaas van Wielen34 jwinkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
C-076VoorstraatTrijntie Vettevogel37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-076VoorstraatTrijntje van Wielen7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 50 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-075Voorstraat 93Jantje Liekeles Duiker, overleden op 23 juli 18421 jr, overleden Voorstraat C 75, dochter van Liekele Olferts Duiker, belastingdeurwaarder en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olfinus en Sophia Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 230 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-075Voorstraat 93Sophia Volina Liekeles Duiker, overleden op 4 februari 18433 jr (geboren 31/10/1839), overleden Voorstraat C 75, dochter van Liekele Olferts Duiker, deurwaarder en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olphinus Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Aafke Lieuwes Blom... HRL, wonende te HRL, dv Lieuwe Sipkes B., en Grietje Tabes; BS huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 51 jaar, (vnm: Akke), geb Makkum, en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Jan Cornelis Monsma... M, en Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Haga; BS huw 1823, ovl 1859, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 45 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Romke Jelles Agema... geb 4 mei 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1811, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-076, wijk F-228; R.A. en Reina Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 32 en 35 van 27 feb 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-076Voorstraat 93provisionele toewijzing en inhoudingtwee huizen in Harlingen C-076 en F-123
 
verkoperTjepke Zoete
verkoperHendrik Alberts Sluik


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 feb 1855
vermeld alsgeschat adresbericht
C-075Voorstraat 93Eene uitmuntend ter nering staande HUIZINGE, thans dienende tot Sexbierumer- en Herbaijumer Veerhuis aan de Voorstraat, H.G. Aukes, . Finaal verkocht op 29 feb 1856 in het Heeren Logement van D. Minnema door not. J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2051.


1861 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49059 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 165 van 28 okt 1861
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-075Voorstraat 93koopaktefl. 3000huis C-075
 
verkoperGerrit Jans Kroes
koperGeertje Anthonie Posthuma (gehuwd met Martinus Hardorff)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 677Voorstraat C-075Martinus H. van Hardorffwoonhuis
Sectie A nr. 678Voorstraat C-076Aron Daniel Labeswoonhuis


1865 - variabron: Jaarboekje voor de Stad Harlingen
adresgegevens
Voorstraat 93Voorstraat wijk C-076, afvaart veerschip op Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Minnertsga: Woensdag 1 uur, Zaturdag 10 uur.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 677Voorstraat C-069Martinus Hardorffwoonhuis
Sectie A nr. 678Voorstraat C-070Simon Bokwoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93Jan Bokconfiseur, patisserie, chocolade fondants


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5093Voorstraat 93 (C-069)erv. Jan Bok (Azn.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 93wed. J. Bokjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
banketbakkerij


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 93J. Bok118banket- en koekbakker


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 93 Jacob Bokbanketbakkerf. 4000f. 5800


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekbakker


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekbakker


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekb.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekb.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekb.


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93H. Meijerduimpjes, gember- en sucadekoek


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 93J. Hoogeveenbanketbakker


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93H. Appeldoornbanketbakkerij


1932 - advertentiebron: Winter Programma 1932-1933, Instituut voor arbeiders-ontwikkeling afdeeling Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93H. Appeldoornbakkerij, banket-


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 93D. Schaap18Koek- en banketb.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 93Chr. Pasma402Koek- en banketbakk.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Chr. Pasma402Koek- en banketb.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Chr. Pasma402Koek- en banketb.


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93Chr. Pasmadagelijks vers gebak


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Chr. Pasma402Koek- en banketb.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 93P. (Petrus) v.d. Kam


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93P. van der Kambanketbakkerij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 93rijksmonument 20704
  terug