Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weeshuisstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWeeshuisstraat 18-049 8-051 H-224H-287


Naastliggers vanWeeshuisstraat 1
ten oostenWeeshuisstraat 3
ten zuidende Weeshuisstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-049Weeshuisstraat 1huis
eigenaarEibert Harings
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-049Weeshuisstraat 1huis
eigenaarHylke Hanekuik cum soc.
gebruikerHaering Claesen
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan9‑10‑1720
opmerking1720 den 9 october door eybert harings voort jaer betaelt 4-4-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-049Weeshuisstraat 1
eigenaarHaring Clasen
gebruiker
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-049Weeshuisstraat 1huis
eigenaarHaring Clasen
gebruikerHaring Clasen
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-049 Weeshuisstraat 1Haring Claasen, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-049Weeshuisstraat 1huis
eigenaarHaringh Claesen
gebruikerHaringh Claesen
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑06 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-051, pag. 164Weeshuisstraat 1A J Conradi2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Aaltje Reidsmamogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk H-224, weesmoeder; medegebruiker Cornelis Poort, weesvader; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH24)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Bonne Dirks Akkerboomgeb 1799 HRL, ovl 19 aug 1814 HRL; wijk H-224, zv Dirk Reins A. en Louisa Geerling; BS ovl 1814; Bonefacius Dirks A., geb 6 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL; zv Dirk Reins Akkerboom en Louisa Geerling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Cornelis Poort... J.H. de Vries en J.T. Gerkes, weesvader, wonende te HRL 1814; BS huw 1814, ovl 1817; gebruiker van wijk H-224, weesvader; medegebruiker Aaltje Reidsma, weesmoeder; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); ontvangt van de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-224Weeshuisstraat 1 de Stad weeshuis
H-224Weeshuisstraat 1 de Stad Cornelis Poort weesvader
H-224Weeshuisstraat 1 de Stad Aaltje Reidsma weesmoeder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2012Weeshuisstraat 1Stads WeeshuisHarlingenplaisiertuintje (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Aaltie Lemsmaoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Antie Blomoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Betje Rouwsmaoud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Eva Heinsgeb 1810 HRL, ovl 21 mei 1847 HRL, ongehuwd, dv Hein ... , en ... ; BS ovl 1847; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Geertje Jans Brouwergeb 1798 HRL, ovl 8 nov 1841 HRL, ongehuwd, dv Jan Haayes en Hiske Sints; BS ovl 1841; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Grietje Edsgers... gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Hendrik Jans Velthuis... van genoegzaam bewijs, 13 aug 1808; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Hendrikje Tichelaaroud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Jacob Ages Zijlstra... ovl 1863; oud 72 jaar, (vnm: Jacobus A. ), geb en wonende te HRL. 1839, binnenvader stadsweeshuis, wijk H-224; VT1839; J.A.Z. eigenaar van perceel nr. 114 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 849, huis, 24 m2, klasse ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Jan Klermondoud 76 jaar, geb Aken, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Janke Pietersmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Jantje van Valsgeb 1777 HRL, ovl 26 dec 1853 HRL, ongehuwd, N.H., dv Jan Jans vV, en Antje Pieters; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Jeltje Johannes Bruining... B, en Rinske Ales Louw; BS ovl 1826; 1848 overlijdens; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839; geb 27 okt 1795, ged 17 nov 1795 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bruining en Rinske ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Jetske Annoldus de Wildezie ook: Jetske Arnoldus; geb 1792 HRL, ovl 7 jan 1854 HRL, ongehuwd, N.H., dv Arnoldus dW, en Jeltje Feddes; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Johanna Hettesoud 69 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Johannes Theodorus Petzlar... is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); oud 71 jaar, geb Essen aan de Rohr en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Klaas Salverda... van genoegzaambewijs, 19 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Klaaske Coenraadsoud 63 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder stads weeshuis, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Klaaske Jakkeles Donia... Kerk HRL 1802, BS huw 1835, ovl 1841, ovl 1851; oud 75 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Maayke Pietersoud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Marijke de Boergeb 16 feb 1798 HRL, ovl 13 nov 1862 HRL; wijk H-224, naaister, ongehuwd, dv Jan Hendriks de B., enDetje Jans; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk A-236; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Martie Jansoud 80 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Metje Wybengaoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Pieter Johannes Nielsen... (Wagenaar); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1843; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Reinder Alberts Alberdageb 1780 Midlum, ovl 14 dec 1846 HRL, huwt met Reino Oepkes Monsma, wonende te HRL. 1842, zv Albert ... , en Akke ... ; BS huw 1842, ovl 1846, ovl 1848; oud 66 jaar, geb Midlum, wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Seriena Hagaoud 60 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Susanna Evertsgeb 1 mei 1773 HRL, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL, ovl 9 dec 1846 HRL, ongehuwd, dv Evert Oepkes en Akke Wijpkes; BS ovl 1846; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Sytske Gerrits de Groot... 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 mei 1815, werkster, 2e huwt met Dirk Veltbrugge, DG, ovl wijk H-224, vest. feb 1861 vanuit Frederiksoord, dv Gerrit dG, en Anskje Dorenstra; BS huw 1815, ovl 1865, bev.reg. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Theunis Sybrensoud 83 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Trijntje Jans Hofmangeb 1804 HRL, ovl 7 jan 1840 HRL, ongehuwd, dv Jan Ages H, en IJtje Epkes; BS ovl 1840; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Trijntje Wobmageb 1808 HRL, ovl 15 jan 1856 HRL, ongehuwd, N.H., dv Jan Ales W, en Hiske vd Tol; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Willemke Jans Bakkergeb 1784 HRL, ovl 22 mei 1846 HRL, ongehuwd, dv Jan B., en Sijtske Dirks de Lange; BS ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Ybeltje Sipkes Appel... Klazes Kuiper; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Yefke Jiellesgeb 1754 Bergum, ovl 21 okt 1845 HRL, ongehuwd, dv Jielles ... , en Trijntje ... ; BS ovl 1845; oud 84 jaar, geb Veenwouden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT 1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Lodewijk Lodewijks van der Sluis, overleden op 25 juni 183938 jr, korendrager, geboren Dokkum, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar. (CzOG nr. 42) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jan Cornelis Smit, overleden op 30 augustus 183934 jr, werkman, geboren Nes/AME, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar. (CzOG nr. 44) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Lamkje Pollema, overleden op 11 november 183927 jr, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Yda Klaver, overleden op 10 december 183934 jr, overleden armenhuis H 224, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-224Jacobus Ages Zijlstra72 jbinnenvader in het stadsweeshuisHarlingenm, protestant, gehuwd
H-224Klaaske Coenraads63 jbinnenmoeder in het stadsweeshuisLeeuwardenv, protestant, gehuwd
H-224Janna Ulberg [Rilberg]20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Pieter Nielson35 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Reinder Alberda66 jMidlumm, protestant, gehuwd
H-224Hendrik Velthuis49 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
H-224Theunis Sybrens83 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Berend Vredenburg17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Pieter de Vrugt21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Klaas Salverda64 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
H-224Gerrit Ybema18 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
H-224Theodorus Petzelaar71 jEssen aan de Rohrm, protestant, weduwnaar
H-224Karl G Schubart17 jDragtenm, protestant, ongehuwd
H-224Jan Klermond76 jAkenm, protestant, weduwnaar
H-224Jan Smal19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Johannes Jans20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Aaltie Lemsma38 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-224Trijntie van Willigen23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Eelkie Tichelaar21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Yefke Jilles84 jVeenwoudenv, protestant, ongehuwd
H-224Johanna Hettes69 jPietersbierumv, protestant, weduwe
H-224Seriena Haga60 jDrontheimv, protestant, weduwe
H-224Klaaske Jakkeles75 jTzummarumv, protestant, weduwe
H-224Ybeltie Appel35 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Grietje Appel6 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
H-224Martie Jans80 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Jetske de Wilde47 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Trijntie Hofman30 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Hendrikje Tichelaar30 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Mettie Wijbenga30 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Jeltie Bruining39 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Jantie van Vals59 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Willemke Jans54 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Betje Rouwsma63 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-224Grietje Esgers78 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-224Antie Blom50 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-224Maayke Pieters46 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Sietske H de Groot46 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Janke Pieters57 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-224Geertje Brouwer41 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Susanna Everts67 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Eva Heins29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Trijntie Wobma31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Tetje Bakker21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Ynske K Voordewind27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Hans Ybema13 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
H-224Harmanus Timmer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Martinus Tuimelaar17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Wytze Reitsma17 jExmorram, protestant, ongehuwd
H-224Rimmert Weidema6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Baatje Weidema15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-224Everdine Lunesse6 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
H-224Pietje de Groot13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Catharina Spoelstra14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-224Antie Lamm. Timmer8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Trijntje Jans Hofman, overleden op 7 januari 184036 jr, overleden armenhuis H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Wiger Wybrens de Vries, overleden op 5 maart 184019 jr, geboren Sneek, overleden Weeshuis H 224. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 57) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Antje Willems Blom, overleden op 14 maart 184039 jr, overleden weeshuis H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 96) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Hendrikje Piers Tigchelaar, overleden op 15 maart 184020 jr, overleden weeshuis H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Metje Cornelis Wybenga, overleden op 1 september 184040 jr, geboren Wijnaldum, overleden Harlingen (Weeshuisstraat H 224), gehuwd. (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Sybren Teunis Reidsma, overleden op 17 mei 184185 jr, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Thamer Yemes de Vries, overleden op 7 juni 184159 jr, overleden Weeshuisstraat H 224, eerst wed. Jan van der Heide, laatst wed. Thomas IJsbrands Bakker. (CzOG nr. 78) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Tjietske Jurjens Geuker, overleden op 26 juni 184167 jr, geboren Dronrijp, overleden Weeshuisstraat H 224, wed. Jacob Lodewijk Scheffer. (CzOG nr. 38) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Klaaske Jakkeles Donia, overleden op 24 oktober 184176 jr, geboren Tzummarum, overleden Weeshuisstraat H 224, wed. Teunis Reinders Tigchelaar. (CzOG nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Gertje Jans Brouwer, overleden op 8 november 184143 jr (geboren 17/8/1798), overleden Weeshuistraat H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 149) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Klaas Salverda, overleden op 15 december 184165 jr, kleermaker, geboren plaats onbekend, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar. (CzOG nr. 80) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jenne Hanses Scheer, overleden op 10 februari 184238 jr, geboren Zurich, overleden Weeshuisstraat H 224, vrouw van Hendrikus Tigchelaar, werkman. (Certificaat van onvermogen nr. 82) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 76 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Lammert Hendriks Hoekstra, overleden op 17 juni 184253 jr, sjouwerman, overleden Weeshuis H 224, weduwnaar, vader van Daatje Lammerts Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jan Hendriks NN, overleden op 27 oktober 184216 jr, varensgezel, geboren Veendam/Gr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. (familienaam niet leesbaar)


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Trijntje Fokkes de Jong, overleden op 10 februari 184333 jr, geboren Leeuwarden, overleden in armenhuis H 224, ongehuwd. (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Aafke Hendriks Visser, overleden op 4 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 40 jr, geboren Makkum, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jantje Sergo, overleden op 16 augustus 184366 jr, geboren Amersfoort 16/5/1777, overleden armhuis H 224, weduwe, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 143) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Betje Rousma, overleden op 14 oktober 184366 jr, geboren Amsterdam, overleden Washuistraat H 224, weduwe, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 78) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jacob Dijkstra, overleden op 26 oktober 184345 jr, geboren Lollum, arbeider, overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Martje Jans, overleden op 28 oktober 184386 jr, geboren aldaar 1757, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Grietje Annes, overleden op 17 november 184372 jr, geboren Leeuwarden?, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen (in Certificaat van onvermogen nr. 47: Gerritje) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jacobus Jans Posthuma, overleden op 24 november 184327 jr, werkman, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 83) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 35 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Olphert Schoffelmeer, overleden op 24 december 184324 jr (geboren 29/5/1819), schoenmaker, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd, enige ab intestato erfgenaam is zijn oom Liekele Olpherts Duiker, deurwaarder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Pieter Hendriks Hansen, overleden op 2 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 78 jr, geboren Groningen, werkman, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jan Pieters Schipper, overleden op 20 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 25 jr, geboren Kollum 9/1/1819, barbier, overleden Armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Marijke Diekman, overleden op 8 november 1844(Certificaat van onvermogen), 70 jr, geboren Leeuwarden, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Maaike Pieters, overleden op 25 december 1844(Certificaat van onvermogen), 51 jr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Douwe Tiemes de Vries, overleden op 27 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Leeuwarden 1792, zeeman, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. (in Certificaat van onvermogen: 'Teunis') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Grietje Eskes, overleden op 27 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 81 jr (geboren 1765), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Salomon Heins, overleden op 2 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 67 jr, geboren Workum 1779, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Tjietske Boomsma, overleden op 15 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren 10/9/1826), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Willem Jans Bakker, overleden op 22 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 62 jr (geboren 1784), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Hiske Douwes Prins, overleden op 24 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 66 jr (geboren 1780), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Susanna Hovenier, overleden op 28 juni 1846(Certificaat van onvermogen), 5 jr, overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Sirena Haagen, overleden op 3 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Drontheim 1796, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Aukje Berends, overleden op 5 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 88 jr (geboren 1758), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuw, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Aaltje Minnes Fockema, overleden op 18 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren Berlikum, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Grietje Martens Haarsma, overleden op 25 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 71 jr, geboren Franeker, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Catharina Bos, overleden op 10 november 1846(Certificaat van onvermogen), 30 jr, geboren Almenum, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Theodor Johann Petzlar, overleden op 12 november 1846(Certificaat van onvermogen), 79 jr, geboren Frankfort 1767, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, 1 kind Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 274 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Betting Alberts de Boer, overleden op 19 november 184680 jr (geboren 31/8/1766), overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, vader van Antje Bettings de Boer (vrouw van Barend Roelfs Kroeze, arbeider). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Carel Scubart, overleden op 20 november 1846(Certificaat van onvermogen), 25 jr, geboren Drachten, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Ynske Klazes Voordewind, overleden op 20 november 1846(Certificaat van onvermogen), 37 jr (geboren 1809), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Sipke Tjerks Draaysma, overleden op 22 november 1846(Certificaat van onvermogen), 78 jr (geboren 1770), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Folkert Jans Park, overleden op 23 november 1846(Certificaat van onvermogen), 71 jr (geboren 1775), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Tietje Jans Posthuma, overleden op 25 november 1846(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Workum, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Susanna Everts, overleden op 9 december 1846(Certificaat van onvermogen), 74 jr (geboren 1772), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Reinder Alberts, overleden op 14 december 1846(Certificaat van onvermogen), 66 jr, geboren Midlum, overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Lodewijk Meeth, overleden op 23 december 1846(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 28/11/1837), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jelte Cornelis Visser, overleden op 31 december 1846(Certificaat van onvermogen), 39 jr, geboren Almenum, tichelaar, overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Janke Pieters, overleden op 3 januari 1847(Certificaat van onvermogen), 66 jr (geboren 1781), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Janke Cornelis, overleden op 28 januari 1847(Certificaat van onvermogen), 32 jr (geboren 1807), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Adriaantje Bakker, overleden op 22 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 78 jr, geboren Texel, overleden Weeshuis H 224, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Grietje Matthijsen, overleden op 26 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Sytske Harkes de Groot, overleden op 26 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 26 jr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Douwtje Heeres, overleden op 7 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 1789), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Hylkje Cornelis van der Hoef, overleden op 10 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 33 jr (geboren 1814), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Sjouwkje Nicolaas Klok, overleden op 20 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 23 jr (geboren 1824), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Rinkje Postema, overleden op 25 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 1823), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Hiltje Johannes, overleden op 26 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 80 jr (geboren 1766), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Elisabeth Klazes Moor, overleden op 3 april 1847(Certificaat van onvermogen), 15 1/2 jr (geboren 16/6/1831), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Martje Cornelis Faber, overleden op 3 april 1847(Certificaat van onvermogen), 70 jr (geboren 1777), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 633 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Geertje Rientzes de Wit, overleden op 7 april 184727 jr, armhuis H 224, ongehuwd, dochter van wijlen Rients de Wit (overleden 21/10/1846, man van Jetske Jans Steinfort, winkeliersche) en wijlen Hinke van der Stok (wed. K. Norel), zuster van Baukje, afwezige Dirk, varensgezel (verblijfplaats onbekend) en Bouwe Rients de Wit (gedetineerd te Leeuwarden) (uit 1e huwelijk vader), halfzuster van Okke, houtmolenaar en Dirkje K. Norel (vrouw van Klaas Ymkes Kamminga, pakhuuisknecht) (uit 1e huwelijk moeder), halfzuster van minderjarige Jantje, Jan en Douwe Rients de Wit (uit 2e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Antje Sybes, overleden op 12 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 75 jr (geboren 1772), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Eva Heins, overleden op 21 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 37 jr (geboren 1810), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Gerben Bauritius, overleden op 26 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 60 jr, geboren Franeker, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jan Schoon, overleden op 6 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Amsterdam, werkman, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Anna Hovenier, overleden op 30 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 11 jr (geboren 24/2/1836), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jacob Dirks van der Molen, overleden op 1 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren Sneek, bakker, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Grietje Barends Smith, overleden op 8 september 1847(Certificaat van onvermogen), 60 jr, overleden armhuis H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Grietje Hannema, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 40 jr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Berber Jelgersma, overleden op 15 september 1847(Certificaat van onvermogen), 72 jr, geboren St. Annaparochie, overleden armhuis H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Hendrik Jans Velthuis, overleden op 21 september 1847(Certificaat van onvermogen), 60 jr, overleden armhuis H 224, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Dieuwke van Hellinga, overleden op 24 september 1847(Certificaat van onvermogen), 51 jr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Klaas Tuymelaar, overleden op 21 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 15 jr (geboren 3/9/1832), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Sybe Alberts Hildes, overleden op 23 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 12/11/1840), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Petronella Bergsma, overleden op 23 november 1847(Certificaat van onvermogen), 71 jr (geboren 1776), overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Minke Ludinga, overleden op 26 november 1847(Certificaat van onvermogen), 18 jr (geboren 5/10/1829), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Sybrigje Dijkstra, overleden op 3 december 1847(Certificaat van onvermogen), 70 jr, geboren Almenum, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jetske Vettevogel, overleden op 9 december 1847(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 25/9/1839), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Hans van Dorpen, overleden op 13 december 1847(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Kimswerd 10/12/1793, overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jan Vettevogel, overleden op 21 december 1847(Certificaat van onvermogen), 12 jr (geboren 3/7/1835), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Douwe Vettevogel, overleden op 22 december 1847(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 12/11/1844), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jacob Schey, overleden op 24 december 1847(Certificaat van onvermogen), 82 jr, geboorteplaats onbekend, overleden Weeshuisstraat H 224, schoenmaker, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Harmen Bandsma, overleden op 26 december 1847(Certificaat van onvermogen), 34 jr (geboren 1813), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Bonne Mud, overleden op 28 december 1847(Certificaat van onvermogen), 7 jr, geboren Almenum 19/4/1840, overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Hendrikje Akkerman, overleden op 31 december 1847(Certificaat van onvermogen), 84 jr (geboren 1764), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Anna Vettevogel, overleden op 4 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 18/6/1842), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Sybrigje Goverts, overleden op 10 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 78 jr (geboren 1770), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Lammertje Postma, overleden op 14 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 62 jr, geboren Tzummarum, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Ake Yses, overleden op 16 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 46 jr (geboren 1802), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Grietje Appel, overleden op 17 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 14 jr (geboren 1834), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Hendrikus Oostendorp, overleden op 18 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 1790), huisschilder, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Feikje Wybrens Mud, overleden op 21 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 14 jr, geboren Almenum 22/5/1833, overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Trijntje Meelman, overleden op 22 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 65 jr (geboren 1783), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jeltje Johannes Bruining, overleden op 30 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 53 jr (geboren 1795), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Wybe Sybrandus Faber, overleden op 24 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 61 jr, (geboren 1787), overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Hendrik Postma, overleden op 14 april 1848(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 24/2/1839), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Bauke Wiersma, overleden op 21 april 1848(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren juli 1837), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Jan Willems Cordel, overleden op 4 juni 1848(Certificaat van onvermogen), 51 jr (geboren 1797), overleden Weeshuisstraat H 224, werkman, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Petrus Postma, overleden op 11 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 6/6/1841), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Antje Zomer, overleden op 21 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 80 jr, geboren Parrega, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Johan Mathias Luders, overleden op 12 oktober 184822 jr, geboren aldaar, zeeman, overleden Harlingen (Weeshuisstraat H 224) (gerenvooieerd), ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Antje Gnodde, overleden op 19 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 21 jr (geboren 1827), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 1Aaltje Reinders Kronenburg, overleden op 16 december 1848(Certificaat van onvermogen), 77 jr, overleden Armhuis H 224, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Gerrit Taekes Tol... 1866 HRL, huwt met Johanna Gerrits Ferwerda (gk), op 16 nov 1837 HRL, arbeider in 1851, N.H., ovl wijk H-224, komt abus. ook voor als ''Tolsma'', zv Taeke Gerrits T, en Geertje Rinses Bootsma; BS huw 1837, ovl 1866, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Haring Siderius... Broers vd Plaats op 9 jun 1825 HRL, huw.afk. 29 mei en 5 jun 1825, N.H., werkman in 1839 te HRL, ovl wijk H-224, huw.get. bij A.H. Hillers en F.S. de Boer, turfdrager, 1839, zv Harmen S, en Luutske Akkerboom(= Dieuwke ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Jan B Oorthuis... wonende te HRL, 1847, id. bij D.H. de Boer en M.B. Oorthuis, broeder bruid. sjouwer, 1820, ovl wijk H-224 zv Berend O, en Beitske Bakker; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Jan Douwes Vann der Zee... 1e huwt met Jantje Jebbes, 2e huwt met Elisabeth Groenewold, N.H., Vst 17 sep 1860 uit delfzijl, ovl wijk H-224 zv Douwe Jans vdZ, en Trijntje Tjeerds de Boer; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Jan van der Heide... bij de Mob. Vriese Schutterij, gekanneerd te Gemert, werkman in 1851, sjouwerman in 1868, ovl wijk H-224, zv Jan vdH, en Thamar IJemes de Vries; BS huw 1832 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Petronella Agatha de Leeuw... met Rein Bijlsma, 3e huwt met Frederik Hoogterp, Rooms Katholiek, Vst mei 1860 uit Leeuwarden, ovl wijk H-224, dv Jan dL, en Hieke Bolta; BS huw 1824, ovl 1826, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Pieter Pieters Bakker... 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Popkje Meintes de Jager... supp wijk ... 22477">(alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Reinder Bijlsma... ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Trijntje Sybrens... Hendrik Anthonij, wonende te Arum 1807 en laatste afk. 26 jul 1807, N.H., wonende te HRL. 1826, ovl wijk H-224, doet overlijdensaangifte van Johannes IJpes vd Werff in 1811, dv Sijbren Sijbrens en Trijntje ... ; huw ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Elisabeth van der Veer... 12 nov 1798 Makkum, ovl 26 apr 1861 HRL, N.H., huwt met Philippus Jans Scheffer op, spinster, ovl wijk H-224, dv Marten Alberts vdV, en Geertje Wybes van Velzen; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk B-146, supp wijk ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Johanna Hoekveld... A-229; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2012Weeshuisstraat H-224Stads Weesvoogdijweeshuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Douwe Tjepkes van der Meer... Simons van Geit op 28 feb 1833 HRL, wonende te HRL en tichelknecht, werkman in 1851, N.H., ovl wijk H-224, zv Tjepke Douwes vd M, en Riemke Klases; BS geb 1833, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Jan Jacobs Zegeling... Merkelbach op 22 sep 1814 HRL, werkman, huw.afk. 11 en 18 sep 1814, wonende te Zwolle 1864, ovl wijk H-224, zv Jacob Z, en Dirkje Jans; BS huw 1814, ovl 1864; geb 1791 HRL, inschrijfnummer 5134, 124 ste regiment ... (alles)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Lieske de Vries... is dan: Lieuwkje en tussen 1851-1860 Leeuwtje, (supp wijk H-266), huwt met Wijnand Schotel, ovl wijk H-224, dv Steven Claases en Adriaantje Lieuwes dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl ... (alles)


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Antje Annes de Vries... HRL 1851 wijk ... (alles)


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Engeltje Duivisgeb 1788 Noordwolde, ovl 6 mrt 1865 HRL, huwt met Cornelis Woodman, ovl wijk H-224, dv Douwe D, en Aaltje ... ; BS ovl 1865


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Symen Steenstrageb 1800 St. Anna, ovl 27 apr 1865 HRL, huwt met Cornelia Tilstra, ovl wijk H-224, zv Pieter S, en Trijntje Sijbes de Haan; BS ovl 1865


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Elisabeth Hendriks Zeilmaker... B-086; ... (alles)


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 1Antonie Hulskesgeb 1799 HRL, ovl 14 nov 1868 HRL, huwt met Wilhelmina Maria Kaal, ovl wijk H-224, kleermaker te HRL, zv Johannes H, en Elisabeth deine; BS ovl 1868


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2012Weeshuisstraat H-287Stads Weeshuiswees- en armhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2674Weeshuisstraat 1 (H-280)Johannes H. Drostwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Weeshuisstraat 1L. van Malsenvarensgezel


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr. 1Gemeente en Gem. Instellingen724Gem. Arm- en Weeshuis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr.Gemeente en Gem. Instellingen724Gem. Wees- en Rusthuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr.Gemeente en Gem. Instellingen724Gem. Wees- en Rusthuis


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr.Gemeente en Gem. Instellingen724Gem. Wees- en Rusthuis


1962 - variabron: Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'
adresgegevens
Weeshuisstraat 1Rust- en Verpleeghuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Weeshuisstraat 1W. (Willem) van Dalen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Weeshuisstraat 1rijksmonument 20749ca. XVI


2006 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9944Weeshuisstraat 1
  terug