Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Westersteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Westersteeg 4 (niet bekend) (niet bekend) D-104 D-107
1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-104Westersteeg 4Doekle Hendriks Vinia... H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. van wijk D-104; gebruikers Rinse D. Tichelaar, sjouwer, en Harm. Nijssing wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-104Westersteeg 4Harm Nijssingovl voor 1815; gebruiker van wijk D-104, gealimenteerd; medegebruiker Rinse D. Tichelaar, sjouwer; eigenaar is Doekle Vinja, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-104Westersteeg 4Rinse D Tichelaargebruiker van wijk D-104, sjouwer; medegebruiker Harm. Nijssing wed., gealimenteerd; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-104Westersteeg 4Doekle Vinia Rinse D Tichelaar sjouwer
D-104Westersteeg 4Harmen Nyssing wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 833Westersteeg 4Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-104Westersteeg 4Broer A Haagsmageb 1810 prov, huwt met Teedsche Schotanus, (gk), scheepstimmerman in 1851, A 25 apr 1855 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk D-104; oud 29 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-030; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-104Westersteeg 4Dieuwke Baukes Fopma... 1829, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-289, wijk G-218; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-104; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-104Westersteeg 4Doeke Jans Fokkema... HRL 1851 wijk F-289, wijk G-218; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk D-104; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-104Westersteeg 4Feye Pieters Schaafsma... Jans Westra; BS huw 1836; oud 28 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-104; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-104Westersteeg 4Geertruida Jans van Rooyen... N.H., dv Jan Harmanus vR, en Pietje Sipkes de Weerdt; BS huw 1833, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-104, 168, wijk E-145, supp wijk D-193; oud 45 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-075; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-104NieuwstraatFeye P Schaafsma28 jKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd, timmermansknegt
D-104NieuwstraatSiemontie Hilverda24 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-104NieuwstraatPieter F Schaafsma2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-104NieuwstraatAlbert F Schaafsma1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-104NieuwstraatDoeke Fokkema35 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
D-104NieuwstraatDieuwke Fopma37 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-104Westersteeg 4Riekje Annes Jorna, overleden op 21 april 1846(Certificaat van onvermogen), 7 1/2 jr (geboren 19/11/1838), overleden Ooievaarsteeg. D 104. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-104Westersteeg 4Aukje Annes Jorna, overleden op 28 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 14 jr (geboren 1833), overleden Ooievaarsteeg D 104. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-104Westersteeg 4Fredrik Abrahams de Ruiter... 1801, BS huw 1825, huw 1843, ovl 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk E-022, wijk D-047, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 833D-107 (Ooijevaarsteeg)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 834Westersteeg 4 (D-148)Pieter Oldenburgerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Westersteeg 4 Jan Kasperszoutkeetsknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Westersteeg 4D.Baardatransportarbeider
  terug