Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Westerstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWesterstraat 1(niet bekend)(niet bekend)H-215H-261


Naastliggers vanWesterstraat 1
ten oostenWesterstraat 3
ten zuidende Westerstraat


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Westerstraat 1Zuiderhaven ZZ [staat: haven WZ]100‑00‑00 GGvervallen dwarshelling
koperoud burgemeester Bouue Tomas
koperClaes Freercx Braem
naastligger2 pakhuizen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTialling Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Tomas, oud-burgemeester en Claas Freerx Braam kopen een dwarshelling, gelegen voor hun pakhuizen, aan de wz. v.d. straat gelegen. Gekocht van Tialling Jans? Jacobs?, voor 100 gg.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 290r van okt 1809 , betreft pand H-215 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Westerstraat 1Isaack Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, verkoopt aan zijn broer Jan Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, 1/4 van een timmerwerf, timmerschuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wijk H-214, 215, 216 en 217 wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesting, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. Koper is dus Jan Thomas (Zwanenburg).


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 290r van okt 1809 , betreft pand H-217 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Westerstraat 1Isaack Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, verkoopt aan zijn broer Jan Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, 1/4 van een timmerwerf, timmerschuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wijk H-214, 215, 216 en 217 wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesting, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. Koper is dus Jan Thomas (Zwanenburg).


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0290r van 1 okt 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Westerstraat 1Zuiderhaven WZ wijk H-211, H-215, H-216, H-2172250‑00‑00 CGtimmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen
koper van 3/4Isaac Thomas, broer vanscheepstimmerman
koper van 1/4Jan Thomas scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
verkoperJacob Hanekuiknotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaack Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, verkoopt aan zijn broer Jan Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, 1/4 van een timmerwerf, timmerschuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wijk H-214, 215, 216 en 217 wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesting, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. Koper is dus Jan Thomas (Zwanenburg).


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-215Westerstraat 1Hendrik Jelles de Vries... HRL, scheepstimmermansknecht; BS ovl 1816; 1817 overlijdens, ovl 1826, ovl 1846, ovl 1858; gebruiker wijk H-215, timmerknegt; eigenaar is Jan T. Zwanenburg, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden H.J. d. V., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-215Westerstraat 1Jan Thomas Zwanenburg... Teunis D. van Laan, boekverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-214, werf, 1814. (GAH204); id. van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-215Westerstraat 1Jan T Swanenburg Hendrik J de Vries timmerknegt


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 159 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-215Westerstraat 1Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1999Westerstraat 1wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.scheepstimmermanscheHarlingenschuur (102 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 111 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-215Westerstraat 1Auke Sjerps Zwanenburg, overleden op 6 juli 1833bijna 3 mnd, zoon van Sjerp Jans Zwanenburg, scheepstimmerman (Zuiderhaven H 215) en Baukje Sjoerds Wiarda, broer van minderjarige Jan, Anna en Sjoerd-Wiarda Sjerps Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-215Westerstraat 1Betting Freerks de Boer... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1842, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-062, wijk F-054, wijk H-215, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1999Zuiderhaven H-218de Stad Harlingentimmerschuur


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-215Westerstraat 1Johannes Jans Schoenmaker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1999Westerstraat H-261Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburgwerkplaats en werf


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4912Westerstraat 1 (H-ong)Egbertus B. Scheuerscheepstimmerschuur


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Westerstraat 1K. Zijlstrakommies r.d.b.


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Westerstraat 1, HarlingenWesterstraat 1 Nederlandsche Basalt Mij, N.V.asfalt, teer, cementbeton, basaltslag, zuilenbasalt enz.


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Westerstraat 1, HarlingenWesterstraat 1 N.V. Nederlandsche Basalt Mij.moderne wegenbouw, stoomwalsenbedrijf


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Westerstr. 1Ned. Basalt Mij.104Bijkant. Harlingen
Westerstr. 1Bouwmat. N.B.M.104(N.V. Ned. Basalt Mij.) Kant. en woonh. vert. Th.R. v.d. Zee


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Westerstraat 1, HarlingenWesterstraat 1 N.B.M., N.V. Basalt & bouwstoffen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Westerstr. 1Ned. Basalt Mij.625Bijkant. Harlingen
Westerstr. 1Basalt & Bouwstoffen N.B.M.625(N.V. Ned. Basalt Mij.) Vert. J.S. Nottelman. kant. (8½-18 u.)


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Westerstraat 1, HarlingenWesterstraat 1 Nederlandsche Basalt Mij, n.v.wegenbouw


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Westerstr.Ned. Basalt Mij.625Kant.
Westerstr.Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V.625Bijkant., mag. en opslagpl.


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-35666
Westerstraat 1N.V. Basalt en Bouwstoffen


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-35834
Westerstraat 1Nederlandsche Basaltmaatschappij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Westerstr.Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V.625Bijkant., mag. en opslagpl.
Westerstr.J. Nottelman625Bijkant.
Westerstr.Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V.625Bijkant.
Westerstr.NBM Zaandam N.V., Aannemingsbedr.625Bijkant.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Westerstr.Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V.625Bijkant., mag. en opslagpl.
Westerstr.Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V.625Bijkant.
Westerstr.J. Nottelman625Bijkant.


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Westerstraat 1, HarlingenWesterstraat 1 N.B.M.aannemingsbedrijf


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Westerstraat 1, HarlingenWesterstraat 1 N.B.M.aannemingsbedrijf


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Westerstr.Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V.625Bijkant., mag. en opslagpl.
Westerstr.Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V.625Bijkant.


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
WesterstrAannemingsbedr NBM Zaandam NV2625Bijkant


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Westerstraat 1beeldbepalend pand9 van 10ca. 1935
  terug