Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weverstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWeverstraat 103-1453-1453-165G-G-367


Naastliggers vanWeverstraat 10
ten oostenWeverstraat 12
ten zuidenKlaverbladstraat 5
ten westenKlaverbladstraat 1
ten noordende Weverstraat


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0111v van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ62‑14‑00 ggplaats met de woning daarop
koperClaes Tomas, gehuwd met
koperJanneke Rogiers
naastligger ten oostende weduwe van wijlen mr. Hans Arents
naastligger ten zuidenDavid Provana
naastligger ten westenMartyen Aedes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperde curator over de minderjarige weeskinderen van Nidingh Cornelis


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0124r van 17 jan 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ127‑07‑00 ggledige plaats en hof met bomen en kruiden
koperSybrant Hessels, gehuwd met
koperBerber Jacobs
floreenrente0‑01‑14 floreen
ontvanger van de floreenHessel Gatzes
naastligger ten oostenBroer Hardtman
naastligger ten zuidende ledige plaats en kamer van Dawit Provano
naastligger ten westenMartyen Aedes
naastligger ten noordenstraat
verkoperClaes Thomas, gehuwd met
verkoperJenneken Rogiers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrant Hessels x Berber Jacobs koopt een ledige plaets of hof met bomen etc., met een muur en verdere omheiningen, in de Weverstraat. Ten O. Broer Hartmans?, ten Z. de camer en ledige plaets van Oratio Provana, ten W. Martijn Aedes, ten N. de straat. Gekocht van Claas Thomas x Jennike Rogiers, voor 127 gg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0058v van 22 apr 1632 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraatledige plaats of hof
aanhandelaarTymen Dircx
aanhandelaarJanthyn Euuis
floreenrente0‑01‑14 floreen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe Marytien Adis
naastligger ten noordenstraat
verwandelaarburgervaandrig Sybrant Hessels, gehuwd met
verwandelaarBarber Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Dircks krijgt door wandelkoop met Sibrant Hessels diens hof en ledige plaets in de Weverstraat en krijgt 150 gg. toe.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0098r van 9 mrt 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ153‑10‑00 ggledige plaats of hof met bomen, kruiden en planten
koperJan Eeverts, gehuwd metkoekbakker
koperAeffke Lieuues
floreenrente1/15 part floreen
naastligger ten oostenBroer Hartmans
naastligger ten zuidende ledige plaats en kamer van David Provana
naastligger ten westenMartien Aedes
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperTymen Dircks c.u.pottenbakker


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0088v van 15 sep 1639 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat138‑00‑00 gghof
kopermr. Atse Harmens c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Broer Hartmans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMartien Aedes
naastligger ten noordenstraat
verkoperJarigh Lieuwes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0261v van 11 mrt 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat200‑00‑00 gghof met bomen en plantagie, prieelen een huis ten zuiden daarvan
koperFolckert Jansen c.u.ticheler
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van wijlen Broer Hartmans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Martien Edes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperSixtus Elens, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperTrijntie van Dam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Jansen (Grauda?), tichelaar, koopt een hof met bomen etc., prieel en de tuin ten Z. daarvan, in de Weverstraat. Ten O. wd. Broer Harmens?, ten W. Marten? Edes, ten Z. de weverscamers, ten N. de straat. Gekocht van Sixtus Elings?, mr. chirurgijn x Trijntje van Dam, 200 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0100r van 13 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ281‑00‑00 gghof
koperIisbrants Arents
floreenrente0‑00‑00 floreen
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van wijlen Broer Hartmans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Martien Edes
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperRixtie Douues, weduwe van
verkoperwijlen Folckert Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrand Aernts koopt een hof met bomen etc., prieel en moestuin ten Z., in de Weverstraat. Ten O. wd. Broer Hartman, ten W. Marten Edes, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van Rixtie Douwes wv Folckert Hansen?, voor 281 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0290v van 22 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat60‑00‑00 cgwoning verhuurd in twee percelen
koperJan Pyters, gehuwd mettimmerman
koperMartjen Jans
verpachter grondN. N. 2‑02‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Hans Nickels0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenPyter IJsbrandts
naastligger ten zuidende stad Harlingen: huis
naastligger ten westenburgemeester Asperen
naastligger ten noordenJan Jelles
verkoperJetske Rinnerts, weduwe van
verkoperwijlen Frans Lieuwes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0400r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ100‑00‑00 gghuis
koperJan Ockes, gehuwd metsergeant
koperAntie Dirx
verpachter grondN. N. 2‑02‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Hans Nickels0‑07‑00 cg
naastligger ten zuidende [Gereformeerde] Gemeente: huis
naastligger ten westenoud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten oostenPytter IJsbrans
naastligger ten noordenJan Jelles
verkoperJan Pytters c.u.timmerman


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0124v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ132‑14‑00 ggnieuw huis
koperHarmen Auckes turfdrager
verpachter grond2‑02‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Hans Nichels0‑07‑00 cg
huurderDoede Mosch c.u.
naastligger ten oostende hof van Pieter IJsbrandts
naastligger ten zuidende moeder van Lammert Carstens
naastligger ten westende hof van de vroedsman Hylaerda
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Okkeszoutmeter


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-145Weverstraat 10kamer
eigenaarHarmen Auckes
gebruikerHarmen Auckes
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-145Weverstraat 10
eigenaarHarmen Auckes
gebruikerHarmen Auckes
opmerkingpro deo begeert


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0138r van 12 apr 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ190‑00‑00 cghuis
koperHendrik Lieuwes, gehuwd met
koperGeertie Teunis
verpachter grondN. N. 2‑02‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis bewoond door Feytel Nickels0‑07‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pyter IJsbrands
naastligger ten zuidenAlbert speelman
naastligger ten westenburgemeester Weima
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperPytter Harmens te Wijnaldum


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0171r van 6 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ190‑00‑00 cghuis en tuin erachter
koperJoannes Dirks, gehuwd metwaterhaler
koperAntie Claeses
verpachter grondN. N. 2‑02‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFeitel Nickels0‑07‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Pyter IJsbrands
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Albert speelman
naastligger ten westenburgemeester Jarigh Weima nom. ux.
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Joannes Vosma, curator overkoopman
verkoperGeertie Theunis, gehuwd met
verkoperHendrik Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dirks waterhaeler x Antie Clases kopen een huis met tuintje zz Weverstraat. Gekocht van Hendrik Lieuwes x Geertie Theunis.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-145Weverstraat 10woning
eigenaarJohannes Dirks
gebruikerJohannes Dirks
aanslag huurwaarde01‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-145Weverstraat 10woning
eigenaarJohannes Dirks
gebruikerJohannes Dirks
aanslag huurwaarde01‑13‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0025v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ0‑00‑00 cghuis
aanhandelaarTjeerd Jans Sanstra, gehuwd metblauwverver
aanhandelaarPytje Jans Schonebeek
verpachter grondN. N. 2‑02‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van wijlen Feite Michiels0‑07‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van de weduwe van wijlen burgemeester Jarig Weima
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperJohannes Dirks, gehuwd metzoutdrager
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Jans Sanstra, blauwverver x Pytje Jans Schoonebeek wandelen een huis, bewoond door de verwandelaars, wz. Oosterwal. Ten O. de straat en diept, ten W. Tjebbe Johannes v.d. Meulen, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Sjoukje Ebbes. In wandel verkregen van Johannes Dirks, zoutdrager x Trijntje Jans.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-145Weverstraat 10woning
eigenaarTjeerd Sanstra
gebruiker
opmerkingleedigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-145Weverstraat 10woning
eigenaarTjeerd Sandstra
gebruikerJacob Tjerks
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0127r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ bij de Franekerpijpen204‑00‑00 gghuis met plaatske en tuintje
koperWillem Emmeriks, gehuwd metbontwever
koperBaukjen Gosses
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelGerrit Jans0‑07‑00 cg
huurderJacob Alsbach c.s.0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenSimon Sloterdijk
naastligger ten zuidenHarmanus Portier
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperTjeerd Jansen Sanstra, gehuwd met
verkoperPyttje Janz Schonebeek


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0090v van 13 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ260‑00‑00 cghuis
koperEeke Jans Menalda koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Symon Sloterdijk
naastligger ten zuidenClaas Doedes
naastligger ten westenClaas Doedes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperWillem Emmeriksbontwever


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-145Weverstraat 10woning
eigenaarTjeerd Sandstra
gebruikerJacob Tjerks
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0182v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ69‑07‑00 cggrote tuin
koperEeke Jans Menalda koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderWybe Freedriks 10‑00‑00 cg
naastligger ten oostende tuin van Eeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperGeertje Douwes, weduwe van
verkoperwijlen huisman Claas Doedes


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0127v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ720‑00‑00 cghof en huis
koperHendrik Stomp, gehuwd met
koperJanke Claezes
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenJan Bartels hovenier
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaerden
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperEke Menalda


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-165Weverstraat 10woning
eigenaarHendrik Stomp
gebruikerWillem Joseph
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0107r van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ1400‑00‑00 cg1/2 huis, leerlooierij met inventaris, drooghuis en kuipen
koperJohan Daniel Toussaint, gesterkt met zijn vader
koperburgemeester Johan Daniel Toussaint
verpachter grondde stad Harlingen8‑14‑00 cg
naastligger ten oostenJan Bartels
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerryt Jans
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperHendrik Stompleerlooier en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Daniel Toussaint, gesterkt met zijn vader burgemeester Johan Daniel Toussaint, koopt 1/2 huis en leerlooierij in de Weverstraat. Gekocht van koopman en leerlooier Hendrik Stomp c.u. voor 1400 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-165Weverstraat 10woning
eigenaarJ.D. Toussaint c.s.
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 3-164


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ, achter de keten bij de380‑00‑00 cghuis
koperClaas Pieper, gehuwd metzoutdrager
koperAnna Maria Misgon
huurderGerardus Bosman c.u.24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidengenoemde tuin en zomerhuis
naastligger ten westengenoemde tuin en zomerhuis
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperBonnefacius Ohlgardgardenier


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-165 , pag. 66Weverstraat 10Claas Pieper 0‑10‑00 cgwoning (lotten)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 880Weverstraat 10 Barthelomeus Bambach zoutwerkerhuis (50 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 880Wewerstraat G-325Sijtze P. Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3131Weverstraat G-367 Anne Reinders Blijstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3131Weverstraat 10 (G-367)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Weverstraat 10B. de Bruinpanbakker


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Weverstraat 10Onbewoonbaar verklaard  terug