Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weverstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) G- G-367
Naastliggers vanWeverstraat 10
ten oostenWeverstraat 12
ten westenWeverstraat 8
ten noordende Weverstraat


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0025v van 15 mrt 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 10Weverstraat ZZhuis
 
aanhandelaarTjeerd Jans Sanstra, gehuwd metblauwverver0-00-00 CG
Pytje Jans Schonebeek
naastligger ten oostenhof van Sloterdijk convooimeester
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van de weduwe van burgemeester Jarig Weima
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperJohannes Dirks, gehuwd methoutdrager
Trijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Jans Sanstra, blauwverver x Pytje Jans Schoonebeek wandelen een huis, bewoond door de verwandelaars, wz. Oosterwal. Ten O. de straat en diept, ten W. Tjebbe Johannes v.d. Meulen, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Sjoukje Ebbes. In wandel verkregen van Johannes Dirks, zoutdrager x Trijntje Jans.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0127r van 15 jan 1758 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 10Weverstraat ZZ bij de Franekerpijpenhuis met plaatske en tuintje
 
koperWillem Emmeriks, gehuwd metbontwever204-00-00 GG
Baukjen Gosses
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisGerrit Jans0-07-00 CG
huurderJacob Alsbach c.s.0-12-00 CG
naastligger ten oostenSimon Sloterdijk
naastligger ten zuidenHarmanus Portier
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperTjeerd Jansen Sanstra, gehuwd met
Pyttje Janz Schonebeek


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0090v van 13 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sloterdijk


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0090v van 13 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 10Weverstraat ZZhuis
 
koperEeke Jans Menalda koopman260-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sloterdijk
naastligger ten zuidenClaas Doedes
naastligger ten westenClaas Doedes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperWillem Emmeriksbontwever


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0182v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van Eeke Jans Menalda


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0182v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 10Weverstraat ZZgrote tuin
 
koperEeke Jans Menalda koopman69-07-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderWybe Freedriks 10-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van Eeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperGeertje Douwes, weduwe van
wijlen huisman Claas Doedes


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0127v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Bartels hovenier


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0127v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 10Weverstraat ZZhof en huis
 
koperHendrik Stomp, gehuwd met720-00-00 CG
Janke Claezes
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenJan Bartels hovenier
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaerden
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperEke Menalda


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0200v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van Jan Bartels mr. hovenier


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0107r van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 10Weverstraat ZZ1/2 huis, leerlooierij met inventaris, drooghuis en kuipen
 
koperJohan Daniel Toussaint, gesterkt met zijn vader1400-00-00 CG
burgemeester Johan Daniel Toussaint
verpachter grondde Stad Harlingen8-14-00 CG
naastligger ten oostenJan Bartels
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Jans
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperHendrik Stompkoopman en leerlooier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Daniel Toussaint, gesterkt met zijn vader burgemeester Johan Daniel Toussaint, koopt 1/2 huis en leerlooierij in de Weverstraat. Gekocht van koopman en leerlooier Hendrik Stomp c.u. voor 1400 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 10Weverstraat ZZ, achter de keten bij dehuis
 
koperClaas Pieper, gehuwd metzoutdrager380-00-00 CG
Anna Maria Misgon
huurderGerardus Bosman c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidengenoemde tuin en zomerhuis
naastligger ten westengenoemde tuin en zomerhuis
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperBonnefacius Ohlgardgardenier


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOeds Lolkes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 880Weverstraat 10Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis (50 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 880G-325 (Wewerstraat)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3131G-367 (Weverstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3131Weverstraat 10 (G-367)Hervormde Diaconie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Weverstraat 10B. de Bruinpanbakker


1938 - variaadresbronbericht
Weverstraat 10Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug