Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weverstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) G- G-398
Naastliggers vanWeverstraat 5
ten oostenFranekereind 40
ten zuidenWeverstraat 9
ten westenWeverstraat 1
ten noordenWeverstraat 7


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0010r van 30 okt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Uitersman
1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0023r van 17 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0078v van 29 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester J. Sprottinga
1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0073r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen weefwinkel van burgemeester Johan Daniel Toussaint n.u.
1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0143v van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. D. Toussaint
1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0082v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. D. Toussaint
1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 5Weverstraat NZ achter huis naast hoekhuiskamer, weefwinkel en genoegzame zolder
 
koperJan W. Vettevogel koopman en winkelier86-07-00 GG
huurderde weduwe van Harmen Jans 24-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Rutgers Akkringa
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
naastligger ten westenAlbert Bolman
naastligger ten noordenhet vierde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopmanDokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0036v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan W. Vettevogel
1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 869Weverstraat 5Teye Halbes van der Ploegarbeiderhuis (20 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 869G-330 (Wewerstraat)Tjitsche Ages Tromp wed. O. Gorter Mollwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 869G-398 (Weverstraat)Jacobus Zoetewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 869Weverstraat 5 (G-398)Jacobus Zoet (en Cons., te Ubbergen (Ooi))woonhuis
  terug