Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weverstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWeverstraat 53-139(niet bekend)3-169G-G-398


Naastliggers vanWeverstraat 5
ten oostenFranekereind 40
ten zuidenWeverstraat 9
ten westenWeverstraat 3
ten noordenWeverstraat 7


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0502av van 23 mrt 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0065v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0072v van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129v van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytse Beyma c.u.kapitein


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0109r van 5 sep 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0147r van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWeverstraat


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0157v van 20 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWeverstraat


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004v van 11 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0010r van 30 okt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Uitersman


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0125r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWeverstraat


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Sprottinga


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0023r van 17 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 5Weverstraat NZ25‑00‑00 cgkamer
koperTjeerd Fockes, gehuwd met
koperYmpkien Foppes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Luitien putgraver
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenDirk Taedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Regniers, gehuwd metkoren- en zakkendrager
verkoperLevijntie van der Brande
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Fockes x Ympkien Foppes kopen een kamer in de Weverstraat


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0078v van 29 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWeverstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-139 , folio 54Weverstraat 5kamer
eigenaarTiaerd Fockes
gebruikerArjen Crol wed.
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑04‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0292v van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 5Weverstraat NZ550‑00‑00 cghuis (vier woningen en een paardestal)
koperMeile Ollema, gehuwd met
koperAnna Syverda
naastligger ten oostende huisinge van Marten Andries
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirk Tades
naastligger ten noordende hof van burgemr. Sopingius
verkoperTieerd Fockes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-139 , folio 34vWeverstraat 5huis
eigenaarMeile Ollema
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-139 , folio Weverstraat 5huis
eigenaarMeile Ollema
gebruikerMeile Ollema
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236v van 6 feb 1729 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 5Weverstraat NZ831‑00‑00 ggschuur of koestal
koperHermanus Portier koopman
naastligger ten oostenJelle Jansen
naastligger ten zuidenWeverstraat [niet vermeld]
naastligger ten westengorthuis in de Weverstraat
naastligger ten noordenoud burgemeester Sopingius
verkoperDirk Jacobs Clinkhamer meerderjarige vrijgezel


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0073r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen weefwinkel van burgemeester Johan Daniel Toussaint n.u.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-169 , folio 67vWeverstraat 5woningen
eigenaarb[urgemeeste]r Toussaint
gebruikerWaling Regts
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJan H. Koning
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerBeernd Lammerts
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerArent Gerryts
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerWillem Boekholt
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal114‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-169 , folio 67vWeverstraat 5woningen
eigenaarburgemeester Toussaint
gebruikerGerr. Overbeek
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJan Piers
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerBeernd Lammerts
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan Arends wed.
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerHarm. Jansen
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal118‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal116‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑01‑12 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0143v van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. D. Toussaint


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0082v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. D. Toussaint


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWeverstraat


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Rutgers Akkringa


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 5Weverstraat NZ achter huis naast hoekhuis86‑07‑00 ggkamer, weefwinkel en genoegzame zolder
koperJan W. Vettevogel koopman en winkelier
huurderde weduwe van wijlen Harmen Jans 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Rutgers Akkringa
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
naastligger ten westenAlbert Bolman
naastligger ten noordenhet vierde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe van te Dokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 5Weverstraat NZ86‑07‑00 ggvoorhuis of ondervertrek, kamer daarboven en daarboven een zolder
koperJan W. Vettevogel koopman en winkelierhet Stalletje
huurderJan Piers 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenAlbert Bolman
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe van te Dokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-169 , folio 67vWeverstraat 5huis
eigenaarJan. W. Vettevogel
gebruikerGerryt Overbeek wed.
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJan Piers
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerDaniel Pieters
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan Arends wed.
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal118‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal116‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑01‑12 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0036v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan W. Vettevogel


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-169 , pag. 66Weverstraat 5J.W. Vettevogel 2‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 869Weverstraat 5Teye van der Ploeg arbeiderhuis (20 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 869Wewerstraat G-330Simon Miedema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 869Weverstraat G-398 Jacobus Zoete woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 869Weverstraat 5 (G-398)Jacobus Zoet (en Cons., te Ubbergen (Ooi))woonhuis


2023
0.079375982284546


  terug