Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 17 2-177 2-208 D-062 D-060
Naastliggers vanWilliam Boothstraat 17
ten zuidenWilliam Boothstraat 19
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 15


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-177William Boothstraat 17huis
eigenaarJan Pieters Schaaff
gebruikerconrector Wassenaar
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-177William Boothstraat 17huis
eigenaarJan P. Schaaff
gebruikerconrector Wassenaar
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-1-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-177 William Boothstraat 17huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-177 William Boothstraat 17huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-177 William Boothstraat 17Broer Baukes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-177 William Boothstraat 17huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-10 CG


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0229r van 20 apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 17William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]huis naast de zoutkeet van J. Alberda med. dr.
 
koperJacobus Hannema apotheker en zoutbrander207-00-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenJacobus Hannema
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende zoutkeet van J. Alberda n.u.medicinae doctor
verkoperDavid BeerntsLeuwarden


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0108v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende zoutkeet van Johannes Hannema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-208 William Boothstraat 17Jacobus Hannema3-00-00 CGhuis (lotten)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Antje Johannes Gleistra... 23-30 jun en getrout de 7 jul 1765, gealimenteerd en wonende te in het DG-diaconijhuis in 1812, ovl wijk D-062; DTB N.H. HRL, BS ovl 1812, ovl 1837; kind: Dirk Kaspers Dinhart, geb 12 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Baukje Tjeerdsgeb 1738 ... , ovl 11 apr 1812 HRL, huwt met Gerrijt Kuiper, ovl wijk D-062; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Gerryt Kuiperhuwt met Baukje Tjeerds, wonende te HRL. 1812 wijk D-062; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Wiepkje Wybesgeb 1748 ... , ovl 23 feb 1812 HRL, wonende te in het Diaconijhuis der DG, ovl wijk D-062, nalatende 1 nicht, nl Wijpkje Jans, wonende te Marssum 1812, zv Wybe ... , en ... ; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Ytje Heins... Harings en Hiskien IJsbrands; geb 1750 ... , ovl 2 feb 1812 HRL, huwt met Douwe Jacobs Bakker, ovl wijk D-062, doet overlijdensaangifte van Froukje Jans 1811, dv Heins Wagenaar en Hiske ... , zie ook Hein Wagenaar; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Jan Everts Akkringa... 25 dec 1766 HRL, Evert Jans A, geb 1765 HRL; BS ovl 1812; 1819 huwelijken, ovl 1822; gebruiker van wijk D-062, (weeshuis), weesvader; eigenaar Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-142; gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Tjalling Jurjens Brameyer... in 1812, koopt een huis in 1799; BS huw 1812, ovl 1814, huw 1819 1826 overlijdens; eigenaar van wijk D-062; gebruiker Tjeerd Dirks Siepstra, korendrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-204; gebruiker Willem F. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-062William Boothstraat 17Doopsgezinde Gemeente weeshuis
D-062William Boothstraat 17Jan E Akkringa weesvader
D-062William Boothstraat 17Oud Adres: Zoutsloot 121


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 756William Boothstraat 17Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederzoutfabriek en erf (490 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 van 2 mei 1838
adressoortbedraggebruik
D-062William Boothstraat 17finale toewijzingfl. 1405huis aan de Zoutsloot D-062
 
verkoperJan van Hulst
verkoperDirk Martens de Boer
koperAdrianus van der Vliet


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Albert Thomas Boonstra... van zoutkeet ''de Engel'', 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-062; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-062ZoutslootAlbert Boonstra54 jHarlingenm, protestant, gehuwd, keetknegt
D-062ZoutslootThomas Boonstra18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, timmermansknegt
D-062ZoutslootDaniel Boonstra17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, timmermansknegt
D-062ZoutslootGerryt Boonstra15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, wagenmakersknegt
D-062ZoutslootJanke Boonstra22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootRinske Boonstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootTrijntie Vorst55 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 15 van 13 mrt 1844
adressoortbedraggebruik
D-062William Boothstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 1600pakhuis met knechtswoningen, genaamd Schotland, D-062 en D-063
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperSimon Bernelot Moens
koperFrederik Langenhorst


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 30 mrt 1844
adressoortbedraggebruik
D-062William Boothstraat 17koopaktefl. 1600pakhuis met knechtswoning c.a. genaamd schotland, D-062 en D-063
 
verkoperFredrik Langenhorst
koperMinne Baukes van Smeden
koperJan Dirks Wiersma
koperJan Wijnalda
koperFrederik Speelziek


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-062William Boothstraat 17Wybren Sipkes Bouma, overleden op 22 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 30/4/1846), overleden Menistenstreekje D 62. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Pieter Christiaans Riem... (R), en Maaike Sjierks Wijnalda; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1832, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Romkje Ages Postma... dv Age Pieters P, en Weltje Romkes Seldrijk; BS huw 1832, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Weltje Romkes Seldrijk... Jakobs; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1858, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 756D-061 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.pakhuis en zoutkeet


1867 - bewonersadresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Trijntje Cornelis Vorst... van genoegzaam bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-062; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3112D-060 (Zoutsloot)Afgescheiden Christelijke Gemeentekerk
Sectie A nr. 3114D-060 (Zoutsloot)Afgescheiden Christelijke Gemeentewoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 17beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
  terug