Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWortelstraat 2(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-067B-096


Naastliggers vanWortelstraat 2
ten oostenWortelstraat 4
ten zuidenHoogstraat 27
ten westenHerenwaltje 9
ten noordende Wortelstraat


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0107r van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 2Wortelstraat ZZ [staat: Droogstraat bij de drie pijpen]260‑00‑00 gghuis en paardenstal
koperJosias van Aersen, gehuwd met
koperHack Upckes
naastligger ten oostenhet erf van Lourens Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Jeltes
naastligger ten westenKempo Arians
naastligger ten noordenWortelstraat [niet vermeld]
verkoperLourens Jans, gehuwd met
verkoperAmmerens Dircx


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0373r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Valken


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Amelyke Jans


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Amelyke Jans


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0054r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenweduwe Claes Douwes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0086r van 8 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenbrouwerij de Lely, achterste gedeelte
naastligger ten oostenbrouwerij de Lely, achterste gedeelte


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0025v van 18 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterste gedeelte van brouwerij de Lely
naastligger ten oostenhet achterste gedeelte van brouwerij de Lely


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-067Wortelstraat 2Bouwe Dirks... van wijk A-061, winkeliersche; medegebruiker Jacob Hildebrand, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-067; gebruiker Dirk B. de Vries, (zoon), sleeper, 1814. (GAH204); huwt met Hijlkje Simons, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-067Wortelstraat 2Dirk Bouwes de Vries... Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, huw 1822, ovl 1826, huw 1828, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1846; gebruiker wijk B-067, sleeper; eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204); In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-067Wortelstraat 2wed Bouwe Dirks Dirk B de Vriessleeper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 409Wortelstraat 2Gerben de Groot slagterHarlingenstal (35 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 409Wortelstraat 2 Gerben de GrootHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-067Wortelstraat 2Simon Sybrens de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-06730 jsleperHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd
B-06726 jTzumgezin 4, v, protestant, gehuwd
B-0671 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
B-0674 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
B-0673 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-067Wortelstraat 2Botje Lieuwes Slim... Sipkes; hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-067Wortelstraat 2Jan Hendriks Kuipers... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; gebruiker van wijk G-025, kuipersknegt, eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2769Achterstraat B-067Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema school


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2769Droogstraat B-096 Gemeente Harlingen bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4600Wortelstraat 2 (B-067)Sytze Baardawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 2D. Terpstramelktapper en veehouder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 2J. (Jantje) Alta wv Terpstra


2023
0.060333013534546


  terug