Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWortelstraat 32-072 2-098 B-ongB-068


Naastliggers vanWortelstraat 3
ten oostenWortelstraat 5
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 1


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0088r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 3oost van de drie pijpen, ten zuiden v d tuin v wijlen Jan Pieters Cramer119‑00‑00 GGkamer
koper door niaar, gehuwd metkoopman
geniaarde koperDoede Pieters
geniaarde koperBentie Buwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: armendiaconie
naastligger ten noorden*de hof van Jan Pieters Cramer
verkoper q.q.Jan Eelckes
verkoper q.q.Hendrick Eelckes


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170v van 16 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 3Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]125‑00‑00 GGkamer
koperHarmen Janssen, gehuwd met
koperMaycke Arents
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0016r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof van wijlen Jan Cramer


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJancke Reiners Jeddema


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Reyner Gijsberts Fonteyn


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0141r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Reyner Gijsberts Fontein


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 3hoff
eigenaarhopman Croese
gebruikerhopman Croese
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 3hoff
eigenaarhopman Croese
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 3hoff
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Junius Alema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 3hoff
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 3hof
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJunius Alema


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Alema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-098, pag. 35Wortelstraat 3H Smith0‑00‑00 cgtuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 197Wortelstraat 3Hervormde DiaconyHarlingenhuis (28 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 197Zoutsloot B-093Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 197Wortelstraat B-068Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 197Wortelstraat 3 (B-068)Hervormde Diaconiewoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 3J. (Jolt) Vellinga
  terug