Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWortelstraat 52-0722-0722-098B-077B-069


Naastliggers vanWortelstraat 5
ten oostenWortelstraat 7
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 3


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0195v van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 5tuinWortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]1200‑00‑00 gghof met bomen en plantagie
koperGijsbert Juriens Fonteyn vrijgezelkoopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWortelstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaycke Sybrants Feytema
verkoperYde Sybrants Feytema


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0322r van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 5tuinWortelstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]615‑14‑00 gghof
koperJohan van Leeuwen, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperAnna Knijff
huurderJan Taekes 40‑00‑00 cg
naastligger ten oosteneen schoenmakersperk
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenFrans Haeyes* waterhaler
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperReiner Gijsberts Fontein


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0200r van 3 sep 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 5tuinWortelstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]865‑00‑00 cghof met bomen, planten en zomerhuis
koperburgervaandrig Jan Croese, gehuwd metwijnhandelaar
koperBaukjen Nauta
naastligger ten oostende tuin van Anne Jans koopman
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Frans Haeyes* waterhaler
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan van Leeuwenkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Croese, burger-vaandrig en wijnhandelaar x Bauckien Nauta koopt een hof met bomen etc. en een deftig zomerhuis of kamer met een washuis bezijden, alsmede een galerij, keukentje en put en back, omtrent de Franekerpoort. Ten O. de tuin van de koopman Anne Jans [Huidekoper], ten W. wd. waterhaler Frans, ten Z. en N. de straten. Conditie is dat de verkoper nog 14 dagen na de verkoop het recht heeft om in de tuin vruchten te plukken. Gekocht van kapitein Jan van Leeuwen, voor zich en et liberarum, voor 865 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 5hof
eigenaarhopman Croese
gebruikerhopman Croese
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 5hoff
eigenaarhopman Croese
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑9‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0170r van 30 mei 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 5tuinbij de Franekerpoort806‑00‑00 cgtuin, zomerhuis met voorhuis, galerij en keuken
koperJunius Alema, gehuwd met
koperYdvarda Nauta
naastligger ten oostende verkochte tuin van Anne Jans
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Frans Haeyes* waterhaler
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperBaukien Nauta, weduwe van
verkoperwijlen burgerkolonel Jan Croese
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJunius Alema x Yduarda (Eduarda?) Nauta koopt een hof met vruchtbomen etc. en een deftig zomerhuis of kamer met een voorhuis ernaast etc., omtrent de Franekerpoort. Ten O. de door Anne Jans [Huidekoper] verkochte hof, ten Z. en N. de straten. Gekocht van Bauckien Nauta wv Jan Croese, burger-kolonel, voor 806 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 5hof
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 5hoff
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 5hof
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 5hof
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-072Wortelstraat 5hof
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0197v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 5tuinZoutsloot ZZ bij de Franekerpoort1021‑00‑00 cgtuin met zomerhuis
koper door niaarSyds Schaef, gehuwd metkoopman
geniaarde koperJacob Willems, gehuwd met
geniaarde koperMarijke Jans Lex
naastligger ten oostenWessel Gerryts
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervrouw Eduarde Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Junius van Alema


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-098Wortelstraat 5tuin
eigenaarS. Schaaff
gebruikerS. Schaaff
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-098Wortelstraat 5tuin
eigenaarS. Schaaff
gebruikerS. Schaaff
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-098 , pag. 35Wortelstraat 5H. Smith 0‑00‑00 cgtuin


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Hendrik Jans Smith... ovl 1816, ovl 1819, huw 1821, huw 1828, ovl 1829, ovl 1847, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-077, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk D-021, griffier, 1814. (GAH204); Willem Hessels van Witmaarsum ende ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-077Wortelstraat 5H J SmithH J Smithtuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 187Wortelstraat 5 Hendrik Smith griffier bij 't vredegeregtHarlingenplaisiertuin (582 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Engeltje Homangeb 2 aug 1804 Sneek, ovl 4 jan 1874 HRL, huwt met Taede Pieters de Moed, arbeidster in 1851, N.H., dv Hendriks H, en Sietske ... ; BS ovl 1847; 1874 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-077, 97, 175, wijk G-173


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Jan Siegers Tigchelaar... mei 1832 HRL, thans dienende bij de Mob. Schutterij, gekantonneerd tot Boxtel, werkman in 1866, ovl wijk B-077, zv Sieger T, en Meindertje Sleeper; BS huw 1832, ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Douwe Hendriks Tigchelaar... ovl 2 jul 1866 HRL, N.H., huwt met Aaltje Pereboom, (gk), op 6 mei 1841 HRL, werkman in 1851, ovl wijk B-077, ged 7jun18 07 HRL, zv Hendrik Sipkes T, en Antje Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2826Wortelstraat B-069 Jan Geerts Munneke woonhuis
Sectie A nr. 2826Aan de Leeuward. trekv. I-019 Jacobus en Jetze Posthuma stoommolen


1904 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 okt 1904
vermeld alsgeschat adresbericht
B-077Wortelstraat 5Het huis met hok en bleek aan de Wortelstraat no. 5, in huur bij de wed., bakker. Provisioneel verkocht op 2 nov 1904 in de Korenbeurs door notaris Okkinga.


1904 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 04 nov 1904
vermeld alsgeschat adresbericht
B-077Wortelstraat 5Het huis met hok en bleek aan de Wortelstraat no. 5, in huur bij de wed., bakker. Finaal verkocht op 16 nov 1904 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 602.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2826Wortelstraat 5 (B-069)Klaartje L. van der Wal (wed. J. Munneke, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Wortelstraat 5 Simon Schaafsmabestellerf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 5S. Schaafsmabesteller


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 5P. (Pieter) Wijkstra  terug