Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 5 2-072 2-098 B-077 B-069
Naastliggers vanWortelstraat 5
ten oostenWortelstraat 7
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 3


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0088r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170v van 16 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0195v van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 5tuinWortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]hof, bomen en plantagie
 
koperGijsbert Juriens Fonteyn vrijgezelkoopman1200-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWortelstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaycke Sybrants Feytema
verkoperYde Sybrants Feytema


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0322r van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 5tuinWortelstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]hof
 
koperJohan van Leeuwen, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland615-14-00 GG
koperAnna Knijff
huurderJan Taekes 40-00-00 CG
naastligger ten oosteneen schoenmakersperk
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenFrans Haeyes* waterhaler
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperReiner Gijsberts Fontein


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0200r van 3 sep 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 5tuinWortelstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]hof met bomen, planten en zomerhuis
 
koperburgervaandrig Jan Croese, gehuwd metwijnhandelaar865-00-00 CG
koperBaukjen Nauta
naastligger ten oostende tuin van Anne Jans koopman
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Frans Haeyes* waterhaler
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan van Leeuwenkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Croese, burger-vaandrig en wijnhandelaar x Bauckien Nauta koopt een hof met bomen etc. en een deftig zomerhuis of kamer met een washuis bezijden, alsmede een galerij, keukentje en put en back, omtrent de Franekerpoort. Ten O. de tuin van de koopman Anne Jans [Huidekoper], ten W. wd. waterhaler Frans, ten Z. en N. de straten. Conditie is dat de verkoper nog 14 dagen na de verkoop het recht heeft om in de tuin vruchten te plukken. Gekocht van kapitein Jan van Leeuwen, voor zich en et liberarum, voor 865 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-072Wortelstraat 5hoff
eigenaarhopman Croese
gebruikerhopman Croese
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-072Wortelstraat 5hoff
eigenaarhopman Croese
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-9-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0170r van 30 mei 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 5tuinbij de Franekerpoorttuin, zomerhuis met voorhuis, galerij en keuken
 
koperJunius Alema, gehuwd met806-00-00 CG
koperYdvarda Nauta
naastligger ten oostende verkochte tuin van Anne Jans
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Frans Haeyes* waterhaler
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperBaukien Nauta, weduwe van
verkoperwijlen burgerkolonel Jan Croese
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJunius Alema x Yduarda (Eduarda?) Nauta koopt een hof met vruchtbomen etc. en een deftig zomerhuis of kamer met een voorhuis ernaast etc., omtrent de Franekerpoort. Ten O. de door Anne Jans [Huidekoper] verkochte hof, ten Z. en N. de straten. Gekocht van Bauckien Nauta wv Jan Croese, burger-kolonel, voor 806 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-072 Wortelstraat 5hoff
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-072 Wortelstraat 5hoff
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-072 Wortelstraat 5hof
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0197v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 5tuinZoutsloot ZZ bij de Franekerpoorttuin met zomerhuis
 
koper door niaarSyds Schaef, gehuwd metkoopman1021-00-00 CG
geniaarde koperJacob Willems, gehuwd met
geniaarde koperMarijke Jans Lex
naastligger ten oostenWessel Gerryts
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervrouw Eduarde Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Junius van Alema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-098 Wortelstraat 5H Smith0-00-00 CGtuin


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Hendrik Jans Smith... ovl 1816, ovl 1819, huw 1821, huw 1828, ovl 1829, ovl 1847, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-077, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk D-021, griffier, 1814. (GAH204); Willem Hessels van Witmaarsum ende ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-077Wortelstraat 5H J Smith H J Smith tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 187Wortelstraat 5Hendrik Jans SmithHarlingengriffier bij 't vredegeregtplaisiertuin (582 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Engeltje Homangeb 2 aug 1804 Sneek, ovl 4 jan 1874 HRL, huwt met Taede Pieters de Moed, arbeidster in 1851, N.H., dv Hendriks H, en Sietske ... ; BS ovl 1847; 1874 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-077, 97, 175, wijk G-173


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Jan Siegers Tigchelaar... mei 1832 HRL, thans dienende bij de Mob. Schutterij, gekantonneerd tot Boxtel, werkman in 1866, ovl wijk B-077, zv Sieger T, en Meindertje Sleeper; BS huw 1832, ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1866 - bewonersadresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Douwe Hendriks Tigchelaar... ovl 2 jul 1866 HRL, N.H., huwt met Aaltje Pereboom, (gk), op 6 mei 1841 HRL, werkman in 1851, ovl wijk B-077, ged 7jun18 07 HRL, zv Hendrik Sipkes T, en Antje Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2826B-069 (Wortelstraat)Jan Geerts Munnekewoonhuis
Sectie A nr. 2826I-019 (Aan de Leeuward. trekv.)Jacobus en Jetze Posthumastoommolen


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 okt 1904
B-077Wortelstraat 5Het huis met hok en bleek aan de Wortelstraat no. 5, in huur bij de wed., bakker. Provisioneel verkocht op 2 nov 1904 door notaris Okkinga..


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 04 nov 1904
B-077Wortelstraat 5Het huis met hok en bleek aan de Wortelstraat no. 5, in huur bij de wed., bakker. Finaal verkocht op 16 nov 1904 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 602..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2826Wortelstraat 5 (B-069)Klaartje L. van der Wal (wed. J. Munneke, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Wortelstraat 5 Simon Schaafsmabesteller
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Wortelstraat 5S.Schaafsmabesteller


1965 - adresboekadresnaam
Wortelstraat 5P. (Pieter) Wijkstra
  terug