Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Woudemansteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Woudemansteeg 25-177 5-193 F-142*F-199


Naastliggers vanWoudemansteeg 2
ten oostende Woudemansteeg
ten zuidenSchritsen 39
ten noordenLanen 46


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0119r van 15 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenJan Breda


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0119r van 15 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenJan Breda


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0162r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Woudemansteeg 2Woudemansteeg WZ [staat: op de Schritsen in de Leertouwerssteeg]86‑00‑00 GGkamer
koperJacob Frans schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Jacobs Woudman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Frans schoenmaker
verkoperJan Jacobs Woudman
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de Leertouwerssteeg


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0095v van 28 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Woudmanssteeg
naastligger ten zuidenhuis en kamer van wijlen Bauck Sydtses


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0095v van 28 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Woudmanssteeg
naastligger ten zuidenhuis en kamer van wijlen Bauck Sydtses


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0377v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWoudemanssteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten westenPieter Cornelis bakker


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0061v van 13 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0061v van 13 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0100r van 18 apr 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Woudemansteeg 2Woudemansteeg WZ [staat: Jan Woudmanssteeg]260‑00‑00 GGhuis, strekkende tot het huis vd verkopers
koperPieter Cornelis, gehuwd met
koperJancke Gosses
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidende loods van Botte leertouwer
naastligger ten westenHylcke koekbakster
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.dr. Suffrido ab Hannya, curator overraad Hof van Friesland
verkoper van 1/2Jantie Conings
verkoper van 1/2Cornelis Conings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Cornelis x Jancke Gosses kopen een huis in Jan Woudmans steech. Ten O. de steeg, ten Z. de loods van leertouwer Botte, ten W. koekenbakker Hylcke. Geen grondpacht. Gekocht van (mede raad-ordinaris in het Hof van Friesland doctore Suffrido ab Hannya als curator over) Jantien Conings voor 1/2, en van Cornelis Conings voor hemzelf voor 1/2, voor 260 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWoudemansteeg


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0234r van 15 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWoudmanssteeg


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005r van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Cornelis bakker


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0113r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWoudmanssteeg


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0133r van 19 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Woudmanssteeg


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179r van 18 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Woudemanssteeg


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004v van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenBotte leertouwer


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004v van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenBotte leertouwer


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0100r van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Woudemansteeg 2Woudemansteeg WZ tussen de Lanen en Schritsen400‑00‑00 CGwoning
koperLubbert Lubberts
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidenAntie Sybes lakenkoopster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Fransen bakker
verkoperJancke Bottes, weduwe van te Ameland
verkoperwijlen Jacob Martens


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0087r van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Woudemansteeg 2Woudemansteeg WZ150‑00‑00 GGhuis
koperEelcke Lieuwes c.u.timmerman
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Fransen
verkoperLubbert Lubberts


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277v van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Woudemans Steegh


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0209r van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: Jan Woudemanssteeg]


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0159r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidenEelke Lieuwes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0159r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidenEelke Lieuwes


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0261r van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: Jan Woudemanssteeg]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177Woudemansteeg 2huis
eigenaarwed. Tierk Hiddes
gebruikerwed. Tierk Hiddes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177Woudemansteeg 2huis
eigenaarObbe Jacobs
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177Woudemansteeg 2huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerdr. Visser
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0259v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudmanssteeg
naastligger ten zuidenKeimpe Buwes
naastligger ten zuidenJan Hessels


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0259v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudmanssteeg
naastligger ten zuidenKeimpe Buwes
naastligger ten zuidenJan Hessels


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177Woudemansteeg 2huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerwed. Jan de Groot cum soc.
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑06‑10 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0266r van 14 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: steeg]


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0029r van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWoudemansteeg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-177 Woudemansteeg 2Geert Steenfeld, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177Woudemansteeg 2huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruikerGeert Steenveld
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑03‑10 CG


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0125v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWoudemanssteeg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0301r van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0301r van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0042v van 23 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0042v van 23 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0107r van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0107r van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0076r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWoudemansteeg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0049v van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0049v van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-193, pag. 122Woudemansteeg 2Doopsgezinde Gemeente3‑10‑00 cgwoning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-142Woudemansteeg 2Jan Meyer... eigenaar van wijk F-141; gebruiker Jan L. Tuininga, wieldraayer, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-142, commies; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); oud 64 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-142Woudemansteeg 2Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1347Woudemansteeg 2Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-142Woudemansteeg 2Elisabeth Kochoud 34 jaar, geb Bonda, (Bunde ?), Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-142; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-142SchritzenCornelius van Ende24 jwinkelierLeerm, protestant, gehuwd
F-142SchritzenElisabeth Koch34 jBondav, protestant, gehuwd
F-142SchritzenCristina van Ende1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-142SchritzenElsje Weidema18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 11 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-142Woudemansteeg 2Albert Gerlofs Katoen, overleden op 13 december 18413 wk (geboren 23/11/1841), overleden Schritsen F 142, zoon van Gerlof A. Katoen, kantoorbediende & Henderica de Jong, broer van minderjarige Dirk Gerlofs Katoen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59, 60 en 61 van 4 dec 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-142Woudemansteeg 2prov. en fin. toewijzing, acte de command met borgstellingfl. 736huis F-142
 
verkoperDouwe Jans Zeilmaker
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperDirk Douwes de Jong


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50030 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 256 van 17 dec 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-142Woudemansteeg 2koopaktefl. 1000huis aan de Schritsen F-142
 
verkoperDirk Douwes de Jong (te Lemmer)
koperHendrik de Windt


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1347Woudemansteeg F-199Hendrik de Windtwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
F-142Woudemansteeg 2Een huis in een steeg achter de Schritsen, in huur bij J., Haaksma. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
F-142Woudemansteeg 2Een huis in een steeg achter de Schritsen, in huur bij J., Haaksma. Finaal verkocht op 4 feb 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 577.


1893 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
vermeld alsgeschat adresbericht
F-142Woudemansteeg 2Een huis, waarin winkelnering . Finaal verkocht op 14 jul 1893 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 302.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1347Woudemansteeg 2 (F-199)Theodorus H. Keijzerwoonhuis




  terug