Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZeilmakersstraat 1(niet bekend)(niet bekend)A-208A-247


Naastliggers vanZeilmakersstraat 1
ten zuidenZeilmakersstraat 3
ten westende Zeilmakersstraat


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0385v van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Joosten


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0306v van 14 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Joosten


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0110r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Joosten


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0115r van 29 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Bildtpoortsmolen op de Bargeburen, bij de421‑21‑00 GGhuis
koperWouter Hessels turfdrager en mr. metselaar
huurderHotske Andrys
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBargebuurt [staat: straat]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hylke Haenekuik koopman
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkopervroedsman Andrys Pyters de Boer


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0285r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargeburen]239‑14‑00 GGhuis
koperHeere Wyberens, gehuwd met
koperLijsbet Alberts
naastligger ten oostenEwert Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenClaas Gerrits
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenJochum Jochums
verkoperWillem Joostenoud pannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeero Wybrens x Lijsbet Alberts


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0256r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHerre metselaar


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124v van 20 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 1Zeilmakersstraat [staat: Bargeburen]250‑14‑00 CGhuis
koperAnthoni Vink hovenier
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Hanekuik
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: straat]
verkoperWouter Hesselsmetselaar


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0259v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnthoni Vink


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-208Zeilmakersstraat 1W Zondervan W Zondervan wagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 88Zeilmakersstraat 1Jean Louis le BoeuffkoopmanHarlingenpakhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-208Zeilmakersstraat 1Maria Polstein... 1814, 2e huwt met Willem Brandij op 12 okt 1817 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep 1817, wonende te HRL, ovl wijk A-208, dv Cornelis P, (gk), en Martje Beerts, (gk); BS huw 1814, huw 1817, ovl 1847, ovl 1864; oud 50 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-208Zeilmakersstraat 1Antje Jurjens van Deulen... D, en Sijtske Jochems Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-208Zeilmakersstraat 1Rein Willems Kramer... wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 88Bargebuurt A-208Willem Brandiwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 jun 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-208Zeilmakersstraat 1Een gebouw waarin met succes eene bokkingrookerij is uitgeoefend in de Bargebuurt. Provisioneel verkocht op 24 jun 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 07 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-208Zeilmakersstraat 1Een gebouw waarin met succes eene bokkingrookerij is uitgeoefend in de Bargebuurt. Finaal verkocht op 8 jul 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 155.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 88Bargebuurt A-247Hendrik Lichtendahlbokkinghang


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 284Zeilmakersstraat 1 (A-140)Willem Kramer (en Cons.)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 1R. (Rienk) Posthuma
  terug