Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 6(niet bekend)(niet bekend)A-222A-263
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 6(niet bekend)(niet bekend)A-221A-262


Naastliggers vanZeilmakersstraat 6
ten oostende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 4
ten noordenZeilmakersstraat 18


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0354r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 6Droogstraat NZ wijk A-140700‑00‑00 CGhuis en bleek
koperHendrik Luxemburg, gehuwd met
koperTietje Stephany
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJelke Tjietzes
naastligger ten noordenJelke Tjietzes
verkoperPieter J. Hanekuikkoopman


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-221Zeilmakersstraat 6Ate H. van der Veldegebruiker van wijk A-221, sjouwer, gealimenteerd; eigenaar is Broer Broersma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-221Zeilmakersstraat 6Broer S Broersma... 1814. (GAH204); id. van wijk F-223, tevens gebruiker, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 6Johannes Jacobs Kerkhoven... koopt diverse huizen 1798-1802; BS huw 1814, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1834; eigenaar van wijk A-222, gebruiker is Willem Pieters de Wilde, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-034, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 6Willem Pieters de Wilde... te HRL 1819; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1819, ovl 1828, ovl 1857, ovl 1865, ovl 1883; gebruiker wijk A-222, sjouwer; eigenaar is Johannes Jacobus Kerkhoven 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-222Zeilmakersstraat 6Johannes Jacobus Kerkhoven Willem Pieters de Wilde sjouwer
A-221Zeilmakersstraat 6Broer Broersma Ate H van der Velde sjouwer gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 114Zeilmakersstraat 6Jacob Ages ZijlstraHarlingenhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 115Zeilmakersstraat 6wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-221Zeilmakersstraat 6Gerrit Taekes Tol... HRL 1851 wijk F-204, wijk G-258; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-221 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-221Zeilmakersstraat 6Jantje Rauwerda... namen vlgs verklaring van J. Rauerda; BS huw 1837, ovl 1859, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-048, wijk A-221; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-224; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 6Jan Hendriks de Vries... Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, huw 1835, ovl 1851, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-222, 231; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-135; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 6Klaaske Cornelis Petersen... bev.reg. HRL 1851 wijk A-095, supp wijk A-282; oud 38 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk A-222; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 6Pieter van Rozendaloud 32 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-222 VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-221BargebuurtGerryt Tol36 jkoorndragerAchlumm, protestant, gehuwd
A-221BargebuurtAntie Ferwerda23 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-221BargebuurtGeertje Tol1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-222BargebuurtPiebe [Pieter] van Rozendal32 jtimmermanSt Jacobm, protestant, gehuwd
A-222BargebuurtKlaaske Petersen38 jBelkumv, protestant, gehuwd
A-222BargebuurtPiebe van Rozendal11 jMinnertsgam, protestant, ongehuwd
A-222BargebuurtCornelis van Rozendal4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-222BargebuurtAntje van Rozendal6 jBelkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-221Zeilmakersstraat 6Aukje Hilverson... 221, wijk H-154; oud 40 jaar, (geslnm: Hilversum), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 6Roelof Eles van Driesten... 1825, huw 1844, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191, 222, wijk D-131, 139, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 114Bargebuurt A-221Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuiperswoonhuis
Sectie A nr. 115Bargebuurt A-222Tjalke Ates Snipwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 114Bargebuurt A-262Jelle Martens van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 115Bargebuurt A-263Tjalke A. Snipwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 290Zeilmakersstraat 6 (A-146)Geert Terpstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zeilmakerstraat 6 Haring Teernstrabroodventerf. 900f. 900
  terug