Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 105
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 105,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 105 2-001 2-003 B-ong B-150
Naastliggers vanZoutsloot 105
ten oostenZoutsloot 107
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 103
ten noorden


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 105Heerensteeg ten oosten


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHerensteeg [staat: straat of lege plaats]


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0047r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHerensteeg [staat: de gemene gang van en naar de vijver en lijnbaan]


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059r van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ [staat: bij de Drie Pijpen naast en ten zuiden van de vijver van Dirck Ariens]lege plaats strekkende zuidwaarts tot aan de straat
 
koperDirck Ariens burger c.u.brouwer80-00-00 GG
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis waar de Heemskynderen uithangen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende lege plaats van Dirck Ariens burger c.u.brouwer
naastligger ten noordende vijver van Dirck Ariens burger c.u.brouwer
verkoperCornelia Wybes, weduwe van
wijlen burgemeester Pybe Melys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariens, brouwer, koopt een ledige plaets ten Z. van zijn vijver, omtrent de 3 Pijpen en strekkende vandaar zuidwaarts tot de straat. Ten O. het huis 'de 4 Heemskinderen' en de straat, ten W. zijn ledige plaets. Gekocht van Cornelia Wybes wv Pybe Melis, voor 80 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022ra van 1 feb 1668 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koper finaalHidde Tjercx 525-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Vier Heemskinderen
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWyger Sybes
naastligger ten noordende weduwe van Arrjen Jansen
Jacob Pieters, curatorbakker
Jan Jansen Reyer, curator van
verkoperLisck Tjerks, en
verkoperJancke Tjerks
verkoperHidde Tjerks, allen erfgenamen van
Tjerk Bauckes c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 105huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 105huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 105huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis en weefwinkel
 
koper provisioneelJacob Clingenspoor 450-14-00 GG
bewonerde weduwe van Pier Andrys
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenZoutsloot naar de Liemendijk, de straat strekkende van de
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
wijlen Pier Andrys Gladsmaestrikbakker


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koper provisioneelJacob Clingenspoor 450-14-00 GG
bewonerde weduwe van Pier Andrys
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenIn de straat strekkende van de Zoutsloot tot aan de Liemendijk
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
wijlen Pier Andrys Gladsma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 105huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0175r van 14 okt 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koperPyter Simons, gehuwd methuistimmerman630-00-00 CG
huurderAlbert Hendriks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenMelle Ynzes
naastligger ten noordenHylke IJzenbeek c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
verkoperEelke Jellesstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Simons, huistimmerman x Hinke Jogchems koopt een deftig huis met alle goederen, waaronder een los kozijn met vensters en een raam zonder glas, nz. Zoutsloot, verhuurd aan Albert Hendriks. Ten O.?, ten W. Melle Ynses, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Hylke IJsenbeek. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester, voor 630 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 105Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 174Zoutsloot 105Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurbergplaats (77 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 174B-123 (Zoutsloot)Gilles Valckenierwagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3485B-150 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4341Zoutsloot 105 (B-150)Douwe Boersma


1924 - kentekenadresnaam
B-7586
Zoutsloot 105Sybren Schuil


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 105P.Cupidozeeman
  terug