Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 107
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1072-030 2-002 B-127B-151


Naastliggers vanZoutsloot 107
ten oostenZoutsloot 109
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 105
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 107Heerensteeg ten westen


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerensteeg [niet vermeld]


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0221r van 18 mrt 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFopcke Claesen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0229v van 6 mei 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFopke


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0007r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 107achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Ariaen Cornelis
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Vier Heemskinderen
naastligger ten zuidenZoutsloot


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0007r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 107achterZoutsloot bij de drie pijpen40‑00‑00 GGledige plaats met bomen of plantagie
koperoud burgemeester Jan Everts c.u.
koperburgerhopman Aliff Gerryts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑05‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Everts c.u.
naastligger ten oostenburgerhopman Aliff Gerryts c.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Ariaen Cornelis
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Vier Heemskinderen de Vier Heemskinderen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHerensteeg [staat: straat en lege plaats]
naastligger ten noordende hof van burgemeester Keth
verkoper van 1/2Hiltie Cartens, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ariaen Cornelis
verkoper van 1/2Reyners Ariaens c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts (Bijencorff), oud-burgemeester en Aliff Gerryts, burger-hopman, kopen een ledige plaets met bomen etc., nz. Zoutsloot omtrent de 3 pijpen. Ten O. de proclamanten, ten W. de ledige plaets en de straat, ten Z. de verkoper en het huis 'de 4 Heemskinderen' en de Zoutsloot, ten N. de hof van burgemeester Keth. Gekocht van Hiltie Carsten wv Arian Cornelis (Const?), voor 1/2, en Reyner Arians, voor 1/2, voor 40 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 107Zoutsloot NZ 107/109 [staat: bij de drie pijpen]200‑00‑00 CGhoekhuis
koperLuytien Lambarts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑15‑00 CG
naastligger ten oostenpotterie
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenHerensteeg [staat: straat of lege plaats]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlbart Piters c.u.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0043r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 111, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Vier Heemskinderen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0047r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 107Zoutsloot NZ 107/109 bij de drie pijpen250‑00‑00 GGhuis
koperoud burgemeester Jan Everts, gehuwd met
koperAefke Lieuues
verpachter grondIdsart van Hettinga 4‑15‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Everts c.u.
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenHerensteeg [staat: de gemene gang van en naar de vijver en lijnbaan]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Everts c.u.
verkoperLuyttien Lamberts c.u.houtzager


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059r van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis waar de Heemskynderen uithangen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0170r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoite Hoites


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 107Zoutsloot NZ bij de drie pijpen en de Franekerpoort4270‑07‑00 GGhuis waar de 4 Heemskinderen uithangen
koperSymen Fransen koopmande Vier Heemskinderen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg lopend langs de lijnbaan van Arjen Everts
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Bijenkorffraad Admiraliteit in Friesland


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022ra van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Vier Heemskinderen
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0152v van 23 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0154v van 17 okt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 107Zoutsloot NZ210‑00‑00 CGhuis
koperAndries Piers mr. gleibakker
naastligger ten noordenAndries Piers mr. gleibakker
naastligger ten oostenAndries Piers mr. gleibakker
naastligger ten westenDaniel Eyberts
naastligger ten zuidenZoutsloot
verkoperJancke Goslinghs, gehuwd met
verkoperDoeke Doekes de jonge


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0239v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Piersen
naastligger ten oostenAndries Piers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030Zoutsloot 107huis en panwerk
eigenaarCasper Brinkman
gebruikerCasper Brinkman
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030Zoutsloot 107huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030Zoutsloot 107huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
gebruikerC. Brinkman
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030Zoutsloot 107huis en estrikwerk
eigenaarRobbert Rovel
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerRobbert Rovel
gebruikerSybrand Feytema
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0148v van 25 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030Zoutsloot 107huis en estrikwerk
eigenaarCleys Lanting
gebruikerCleys Lanting
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0283r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: Liemendijk]


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0156r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 107Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127919‑00‑00 CGhuis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje
koperMarten Betzauw, gehuwd met te Franeker
koperTrijntje Jans Zijlst te Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd Wijma, curator over
verkoperwijlen Geert Jans Oorthuismr. brouwer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-002, pag. 26Zoutsloot 107P de Boer2‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 107Paulus Gerrits de Boer... Thomas, boerearbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-126, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk B-127, panbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-128, panwerk self, 1814. (GAH204); id. van 129, ledig, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 107 P. de Boerfl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-127Zoutsloot 107Paulus G de Boer Paulus G de Boer panbakker


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25 en 28 van 19 mrt 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-127Zoutsloot 107koopaktefl. 2403pan- en estrikwerk, B-127, B-128, B-126, B-129, B-130 en B-141
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperGerrit Paulus de Boer
koperJan Paulus de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 178Zoutsloot 107Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenhuis (131 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 107Martinus Hovenier... koopman in 1851, zv Anne Martens H, en Anna van Lingen; BS huw 1837, ovl 1875, bev.reg. Ha18 51 wijk B-127; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk G-185; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 107Susanna Margareta Schrage... op 4 mei 1837 HRL, dv Melchior S, en Maria Joosten; BS huw 1837, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk B-127; oud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-185; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 107Trijntje Holles de Jonggeb 1804 Workum, ovl 21 dec 1839 HRL, huwt met Lolle Sijtses Goverts, dv Holle Loukes dJ, en Trijntje Sipkes Sijtsma; BS ovl 1839; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk B-127; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 72 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-127Zoutsloot 107Jan Lolles Goverts, overleden op 13 mei 183910 dg, overleden Zoutsloot B 127, zoon van Lolle S. Goverts, meesterknecht panwerk en Trijntje H. de Jongh, broer van minderjarige Sytze, Holle, Mintje en Leeuwke Lolles Goverts. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 138 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-127Zoutsloot 107Trijntje Holles de Jong, overleden op 21 december 183935 jr, geboren Workum, overleden Zoutsloot B 127, vrouw van Lolle Goverts, meesterknecht panwerk, moeder van minderjarige Sytske, Holle, Mintje en Leuwke Lolles Goverts. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-127ZoutslootLolle S Goverts38 jmeesterknegt der panfanbriekBolswardm, protestant, gehuwd
B-127ZoutslootTrijntje de Jong34 jWorkumv, protestant, gehuwd
B-127ZoutslootSytze L Goverts13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-127ZoutslootHille L Goverts11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-127ZoutslootMentie L Goverts9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-127ZoutslootLieuwkje L Goverts3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 107Lolle Sytses Goverts... 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk B-127; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 178Zoutsloot B-127Gilles Valckenierwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3488Zoutsloot B-151Michiel H. Viswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4489Zoutsloot 107 (B-151)Age S. Miedema (en Cons., te Haarlem)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 107J. Vogelzangventer


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootJac. Bottema978Kruidenier


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootJ. Bottema978Kruidenier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 107A. (Arjen) Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 107beeldbepalend pand3 van 10
  terug