Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 151-0441-0441-048A-135A-296


Naastliggers vanZoutsloot 15
ten oostenZoutsloot 17
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 13
ten noordende Zoutsloot


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0126r van 3 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 15Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]432‑00‑00 gghuis en ledige plaats
koperEgbert Lieuues, gehuwd met
koperEngel Botes
naastligger ten oostende ledige plaats van Pyter Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet schoenmakersperk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRoucke Sybrants, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperHabel Douues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOp 't Eyland


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0043v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 15Zoutsloot NZ [staat: in de noorder nieuwe stad bij het eiland]487‑00‑00 gghuis met de ledige plaats erachter
koperDierck Wiggers, gehuwd met
koperAntie Jelles
naastligger ten oostende ledige plaats van wijlen Pieter Pyeters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet schoenmakersperk van Melle Sytzes c.soc.
naastligger ten noordenN. N.
naastliggereen vrije steeg van vier voet breed naar het bolwerk
verkoperEgbert Lieuwes, gehuwd met
verkoperEngel Bottes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0078v van 3 sep 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 15Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]150‑00‑00 cgkamer
koperIdsart van Hettinga
naastligger ten oostenPiter
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrik Arens schoenlapper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJurryt Fockis, gehuwd met
verkoperYd Oegis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdsert van Hettinga koopt een camer op het Eiland. Ten O. Piter..?, ten W. Hendrik Aerens?, schoenlapper. Gekocht van Jurrijt? Fockes? en Gijs? Oeges, voor 150 cg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072r van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIdzart Hettinga


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013v van 27 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDerk Wiegers


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0078v van 3 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen ledige plaats


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0165r van 6 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0074v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0109r van 16 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 15Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]200‑00‑00 gg1/2 huis
koperDirck Hessels mr. schoenmaker
koperJan Freerx mr. schoenmaker
koperJelmer Ruierdts mr. schoenmaker
koperSicke Fransen mr. schoenmaker
koperCornelis Gerryts mr. schoenmaker
naastligger ten oostenSierp Riencks
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenschoenmakersperk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Egberts, gehuwd met
verkoperTrijntie Pytters


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116r van 10 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159r van 5 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 15achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Freerx


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159r van 5 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 15achterZoutsloot NZ [staat: op het eiland]0‑00‑00 cgschoenmakersperk
koperFolkert Symens mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
toehaak310-10-00 cg als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenSikke Fransen
naastligger ten zuidenJan Freerx
naastligger ten westenhet wevershuis
naastligger ten noordenJan Freerx
verkoperDirk Hesselsmr. schoenmaker


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066r van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 15Zoutsloot NZ 13/15/17 [staat: het eiland]260‑11‑00 gghuis
koperRein Wypkes, gehuwd met
koperBauck Jans
koperHeere Pytters, gehuwd met
koperEelck Dirx
naastligger ten oostenSeerp Rienx
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westeneen schoenmakersperk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Freerx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyn Wypkes x Bauck Jans, en Heere Pytters x Eelk Dirx kopen een huis op `t Eiland. Ten O. Seerp Rienx, ten W. het schoenmakersperk, ten Z. de straat. Gekocht van Jan Freerx, voor 260 gg.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237v van 27 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet perk van Anne Jans koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 6Zoutsloot 15
eigenaarPieter Fridzes
gebruikerPieter Fridzes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 4rZoutsloot 15
eigenaarPieter Fridzes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0078v van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet perk van Anne Jans koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 4rZoutsloot 15
eigenaarPieter Fridses
gebruikerPieter Fridses
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 4rZoutsloot 15
eigenaarPieter Fridses erven
gebruikerPieter Fridses erven
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-044Zoutsloot 15Pieter Huyberts, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 4rZoutsloot 15huis
eigenaarFolkert Claeses
gebruikerPytter Huberts cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0190r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Annes Huidekoper


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 4rZoutsloot 15huis
eigenaarFolkert Clazes
gebruikerPyter Huyberts c.s.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 4rZoutsloot 15huis
eigenaarFolkert Clases
gebruikerPytter Huiberts c.s.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0181r van 16 dec 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Westra


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0152v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Jan Westra


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 15helling en huis
eigenaarDouwe Jans c.soc.
gebruikerDouwe Jans c.soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 15helling
eigenaarBartel Jans
gebruikerBartel Jans
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0226v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weefwinkel van de weduwe van wijlen Claas Herres c.s.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0173v van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claas Herres c.s.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0089r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 15helling
eigenaarBartel Jansen
gebruikerBartel Jansen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
opmerkinghierbij gevoegd de kleine plek gronds
opmerkingvan no. 1-049


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-048 , pag. 6Zoutsloot 15Hendrik Barts 0‑10‑00 cghelling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 15Hendrik Bartels van der Werf... Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1812, huw 1814, ovl 1818, ovl 1855, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk A-135, scheepstimmerbaas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-239; gebruiker Daniel vd Pol, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-135Zoutsloot 15Hendrik B van der WerfHendrik B van der Werfscheepstimmerbaas


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 15provisionele en finale toewijzing(9) woning op de hoek van het Poortje aan de Zoutsloot A-135
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperSimon Haantjes Molenaar


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 144 van 23 okt 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 15koopaktefl. 1000huis met schuur en werf A-135
 
verkoperPieter Rodenhuis
koperJan Galama
koperAafke Ottes Overdijk


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 15provisionele en finale toewijzingfl. 695a. een pan- en estrikwerk, b. huis en scheepstimmerwerf
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperBouwe Rodenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 92Zoutsloot 15Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (890 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92Zoutsloot 15 IJpe RodenhuisHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 15Antje Ademageb 10 okt 1797 Lemmer, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Gerardus de Oude, dv Philippus A., en Aukje Tammes; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-135; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk A-213; VT1839


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92Zoutsloot 15 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 307 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-135Zoutsloot 15Nicolaas J. Martens Modders, overleden op 4 augustus 1841J.=Johannes, 7 dg (geboren 28/7/1841), overleden Karremanstraat A 135, zoon van Marten Modders, hovernier en Margaretha Hoekers, broer van minderjarige Wijnand, Hendrik, Elsje, Louwrens en Dirkje Martens Modders. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-135erv. Hijlke G. Aukes taanderij
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-136erv. Hijlke G. Aukes taanderij
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-137erv. Hijlke G. Aukes taanderij
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-138erv. Hijlke G. Aukes taanderij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4317Zoutsloot 15 (A-296)Jelle M. van der Walwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 15J. Schuilbootwerker


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22796
Zoutsloot 15Jan Schuil


1941 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 15, HarlingenZoutsloot 15J. Schuiltimmerman, aannemer, metselwerken


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootF. Zondervan542Br.-, koek- en banketb,


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootF. Zondervan542Br.-, koek- en banketb,


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 15T. (Tjeerd) Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 15beeldbepalend pand5 van 10


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 15, HarlingenZoutsloot 15J. Schuiltimmerman, aannemer


2023
0.073431968688965


  terug