Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 15 1-044 1-048 A-135 A-296
Naastliggers vanZoutsloot 15
ten oostenZoutsloot 17
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 13


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0109r van 16 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSierp Riencks


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066r van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSeerp Rienx


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237v van 27 jan 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet perk van Anne Jans koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-044 Zoutsloot 15
eigenaarPieter Fridzes
gebruikerPieter Fridzes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-044 Zoutsloot 15
eigenaarPieter Fridzes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0078v van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet perk van Anne Jans koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-044 Zoutsloot 15
eigenaarPieter Fridses
gebruikerPieter Fridses
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-044 Zoutsloot 15
eigenaarerven Pieter Fridses
gebruikererven Pieter Fridses
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-044 Zoutsloot 15Pieter Huyberts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0190r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Annes Huidekoper


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0152v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoelof Tjerks


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0181r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten oostenSybren Dirks


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0226v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaede Taedses
naastligger ten oostenSimon Haantjes


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0303v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetse Jelles koopman
naastligger ten oostenSybren Dirks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-048 Zoutsloot 15Hendrik Barts0-10-00 CGhelling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 15Hendrik Bartels van der Werf... Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1812, huw 1814, ovl 1818, ovl 1855, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk A-135, scheepstimmerbaas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-239; gebruiker Daniel vd Pol, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-135Zoutsloot 15Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 144 van 23 okt 1821
adressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 15koopaktefl. 1000huis met schuur en werf A-135
 
verkoperPieter Rodenhuis
koperJan Galama
koperAafke Ottes Overdijk


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 15provisionele en finale toewijzingfl. 695a. een pan- en estrikwerk, b. huis en scheepstimmerwerf
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperBouwe Rodenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 92Zoutsloot 15Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (890 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92 IJpe RodenhuisHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 15Antje Ademageb 10 okt 1797 Lemmer, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Gerardus de Oude, dv Philippus A., en Aukje Tammes; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-135; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk A-213; VT1839


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92A-230 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-135Zoutsloot 15Nicolaas J. Martens Modders, overleden op 4 augustus 1841J.=Johannes, 7 dg (geboren 28/7/1841), overleden Karremanstraat A 135, zoon van Marten Modders, hovernier en Margaretha Hoekers, broer van minderjarige Wijnand, Hendrik, Elsje, Louwrens en Dirkje Martens Modders. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2232A-135 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij
Sectie A nr. 2232A-136 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij
Sectie A nr. 2232A-137 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij
Sectie A nr. 2232A-138 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4317Zoutsloot 15 (A-296)Jelle M. van der Wal


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 15 Jacobus Schuilbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 15J.Schuilbootwerker


1936 - kentekenadresnaam
B-22796
Zoutsloot 15Jan Schuil


1941 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 15, HarlingenZoutsloot 15J. Schuiltimmerman, aannemer, metselwerken


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootF. Zondervan542Br.-, koek- en banketb,


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootF. Zondervan542Br.-, koek- en banketb,


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 15T. (Tjeerd) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 15beeldbepalend pand5 van 10


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 15, HarlingenZoutsloot 15J. Schuiltimmerman, aannemer
  terug