Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 36 1-123 1-189 A-108 A-118
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 36 (niet bekend) (niet bekend) A-271 A-118
Naastliggers vanZoutsloot 36
ten oostenZoutsloot 38
ten zuidenDroogstraat 43
ten westenZoutsloot 34
ten noordende Zoutsloot


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0339v van 9 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Pieters


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 36Zoutsloot ZZ [niet vermeld]schuur en hof
 
koperJan Fransen 250-00-00 GG
verpachter grondClaes Feddes 8-08-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFedde Claes5-12-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekJelmer Pieters c.u.
protesteert vanwege een hypotheekHessel Tiaerts
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Adriaens Olivier
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wytze Pybes
naastligger ten zuidendrie kamers in de Droogstraat van de verkoper Claes Feddes
naastligger ten westende brouwerij van Dirck Claes
naastligger ten westende brouwerij van Fedde Claes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetscke Riuerdts
tekst in de margeJelmer Pieterszn. pro se et uxore, per Piphron, protesteert dat hem d'vercoopinge ontschadelyck sal zijn nopende zijn hypoteeck opte geproclameerde schuyre houdende, doch blijvende salffs sijn recht op de cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum in judicio den 5en februari 1614 in judicio.
tekst in de margeHessel Tiaertszn. protesteert per Foppens ad idem van ontschadelicheyt neffens sijn hypoteeck, doch holdende sijn recht opte cooppenningen consenteert in de vercoopinge. Actum utsupra.
tekst in de margeCornelis Adriaenszn. Oliviers, per Foppens,protesteert van gelijcke tot ontschadelickheyt nopende zijn hypoteeck. Ende dies onvermindert mach lijden dat de vercoopinge effect sortere. Actum utsupra.
tekst in de margeAlle handen sijn affgewesen ende 't gewijsde is gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff, den 5en february 1614 salff voorgaende protestatien.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Frans


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0013v van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBarelt Jans stadsroeper


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141r van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTiebbe Drayer


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 36Zoutsloot ZZ1/45 woning
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Jansens Huismans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Michiels


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-123Zoutsloot 36hoff
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-123Zoutsloot 36hoff
eigenaarJacob Romkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-123 Zoutsloot 36hoff
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0383v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRegnerus Braem


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0090r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Regnerus Braem secretaris


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0251v van 25 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwijlen Hanekuik


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-123 Zoutsloot 36hoff
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerWybe Hanekuik
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-123 Zoutsloot 36Heere Heeres, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-123 Zoutsloot 36hof
eigenaarHeere Heeres
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0205v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 36Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis, tuin en ververij
 
koperJan Harmens, gehuwd metblauwverver950-00-00 GG
koperAaltje Jielles
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenvroedsman Meye Harmens Meyer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopman
verkoperHenke Wybes Hanekuik


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0055v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Harmens


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240v van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Harmens


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116r van 7 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Harmens


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0140v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 36Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijp, aan dehuis, tuin en blauwververij
 
koperGouke Sybrands Hingst fabrikeur in bonten en koopman580-00-00 GG
koperSybrand Goukes Hingst fabrikeur in bonten en koopman
naastligger ten oostenBauke Barends
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Harmens Baggelaar, gehuwd met
verkoperAaltje Jiellis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Sybrands Hingst


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251r van 24 mrt 1776 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGauke S. Hingst


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0014r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGouke S. Hingst


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-189 Zoutsloot 36S Hingst1-00-00 CGverwerij


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. G. Hingst


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Antje Foekes... getuige bij geboorte aangifte van Wilhelmina Hendriks in 1811, en zou toen 72 jaar oud zijn, ovl wijk A-108; DTB N.H. HRL, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1827; kind: Grietje Martens, geb 1 nov 1772, ged 17 nov 1772 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Cornelis Feykes Zwaal... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1809, BS geb 1811, huw 1819, ovl 1827, huw 1835; wed. C.F.Z. gebruiker wijk A-108; eigenaar is S.G. Hingst, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Hendrik Gerrijts... vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 36 1/2, 1 mrt 1804; gebruiker van wijk A-108, blauwverwer, medegebruikers Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, varensgezel, eigenaar is S.G. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Jan Tabes Klaver... Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Siebe Friesemangebruiker van wijk A-108, varensgesel, medegebruiker Cornelis Feykes Zwaal wed., eigenaar J.G. Hingst, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Sybrand Goukes Hingst... verdiende loon van Pieter Reins op het tighelwerk van S.H., 21 sep 1784. (GAH1115); eigenaar van wijk A-108, gebruiker is Hendrik Gerrijts, blauwverwer, medegebruiker is Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-108Zoutsloot 36S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108Zoutsloot 36Cornelis Feykes Zwaal wed
A-108Zoutsloot 36Siebe Frieseman varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 254Zoutsloot 36wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.Harlingenfabrikeurblauwververij (260 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Aafke Gerrits Rietveld... huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 34 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 36Hendrik E Drijfhoutoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-108ZoutslootHendrik E Drijfhout35 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootAafke G Rietveld34 jSneekv, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootDouwe Drijfhout10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Zoutsloot 36Rein Everts Strandstra, overleden op 6 september 184252 jr, arbeider, geboren Pingjum, overleden Zoutsloot A 108, man van Rinske van der Tol, vader van minderjarige Pietje, Geertje en Aaltje Reins Strandstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Zoutsloot 36Geert Rinses de Vries, overleden op 7 augustus 18465 mnd (geboren 26/3/1846), overleden Zoutsloot A 108, zoon van Rinse Gerrits de Vries, wagenmakersknecht en Rinske Geerts van der Bos, broer van minderjarige Catharina, Elisabeth en Gerritje Geerts de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-271Zoutsloot 36Rinse van Baren... wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, wijk D-042; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2766A-271 (Zoutsloot)Douwe de Haanwoonhuis
Sectie A nr. 2766B-177 (Noorderwal)Jan S. IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2766A-118 (Zoutsloot)Douwe de Haanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2766Zoutsloot 36 (A-118)Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 36J.Nautawerkman


1936 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 36, HarlingenZoutsloot 36Jac. Antonisseschildersbedrijf


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 36Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 36beeldbepalend pand7 van 10
  terug