Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 40 1-121 1-187 A-106 A-115


Huisnaam in: 1663
Gebruik:
Naam: het vergulde tafellaken
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZoutsloot 40
ten oostenZoutsloot 42
ten westenZoutsloot 38
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 40naamloze doorlopende steeg ten westen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0339v van 9 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van Keympe Jeltes Leeuwarden
1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0050r van 20 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ledige plaats van Kempo Jelles
1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0107v van 16 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe staddwarskamer met een ledige plaats daarachter
 
koperFoecke Tziommes, gehuwd met500-00-00 GG
koperTrijn Hemckes
naastligger ten oostenJelmer Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Wytze Pybes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperPyter Johannes, gehuwd metmetselaar
verkoperEelck Pyters


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0142r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ [staat: noorder nieuwe stad ZZ van het achterdiep, strekkende zuidwaarts tot de plaats van wijlen mr. Jan van Hasselt]huis en ledige plaats
 
koperJan Thomas, gehuwd met475-00-00 GG
koperFoockel Sibrants
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pyters
naastligger ten zuiden*de erfgenamen van wijlen mr. Jan van Hasselt
naastligger ten westende schuur van Wytse Pybes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperLouw Michiels, gehuwd met
verkoperAat Wopckes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0238r van 18 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stadhuis en achterplaats
 
koperNicolaus Jacobaeus procureur postulant303-00-00 GG
naastligger ten oostenJelmer Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wytse Piebes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper q.q.Cornelis Jellis, gevolmachtigde vannotarisLeeuwarden
verkoperWabbe JeldertsFollega
verkoperFreerck TiommesKubaard
verkoper q.q.Freerck Tiommes, voor zijn zusterKubaard
verkoperSyu Tiommes
verkoper q.q.Freerck Tiommes, voor zijn zusterKubaard
verkoperTeth Tiommes
verkoper q.q.Freerck Tiommes, voor zijn zusterKubaard
verkoperPiecke Tiommes
verkoperJetse Jacobs, gehuwd metTzummarum
verkoperTeth Geertses
erflaterwijlen Lolcke Tiommes
erflaterwijlen Tiomme Tiommes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005r van 28 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ [staat: noorder nieuwe stad aan de zuidzijde van het achterdiep]huis en ledige plaats
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pieters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan van Hasselt
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperFoockel Sibrants voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Tomas
verkoperArian Tomas
verkoperWolter Tomas


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0009v van 20 mrt 1624 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ [staat: noorder nieuwe stad aan de zuidzijde van het Achterdiep]huis met een ledige plaats
 
koper finaalN. N. 0-00-00 GG
koper provisioneelN. N. 300-00-00 GG
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0013v van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043r van 23 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ [staat: Achterdiept in de noorder nieuwe stad zuidwaarts tot de stakettinge van de erfgenamen van de plaats van Jan van Hasselt]huis en ledige plaats
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0160r van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0128v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZhuis
 
koperPyter Douwes 500-00-00 CG
koperJoucke Piers onder de klokslag van Harlingen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van Pytter Fransen
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper van 2/3Meinnert Rienx voor zich en zijn kleinkinderen
verkoper van 1/3Sicke OenesTerschelling


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Douues
1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBaucke Fockes
1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0138r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0073v van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 40huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerCarst Palsen
gebruikerAeffke Jans
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258v van 2 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaucke Fockes Agricola
1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 40huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerAeffke Jans
gebruikerFolkert
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-9-1720
opmerkingden 6 september van ... ... wegens aeffke jans hier op betaelt 2-16-0
aansl. huurw. voldaan16-9-1720
opmerkingden 16 september door de executeur 2-16-0
aansl. huurw. voldaan30-9-1720
opmerking1720 den 30 september wegens volkert broers betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121 Zoutsloot 40huis
eigenaarBaucke Fockes erven
gebruikerYpe Sijes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0080r van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bauke Fockes Agricola
1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0383v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje
1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0090r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0251v van 25 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121 Zoutsloot 40huis
eigenaarYpe Sijes
gebruikerHarmen IJsbrands
huurwaarde13-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-05-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-121 Zoutsloot 40Ype Zijes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121 Zoutsloot 40huis
eigenaarYppe Sijes
gebruikerYppe Sijes cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0023r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanstraatpijpenhuis
 
koperJan Eelkes, gehuwd metgleibakker290-14-00 GG
koperTjeertje Ritskes
huurderMinne Feddes c.u.38-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Joost Hendriks
naastligger ten zuidenUilke Anskes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Ypestimmerbaas
verkoperAntie Ypes, gehuwd met
verkoperGeppe Jansmr. schoenmaker


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0216v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ tussen Bildtpoorts- en Karremanstraatspijpenhuis
 
koperTaede Taedses huistimmerman450-00-00 CG
huurderEeltje Doedes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Hendriks
naastligger ten zuidenUilke Anskes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Eelkes, gehuwd metgleibakker
verkoperTjeerdtje Ritskes


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0055v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaede
1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240v van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaede
1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116r van 7 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenTaede Taedes
1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0014r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0172r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRein Faber
1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0164v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0241v van 1 feb 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZhuis en gebouw gebruikt als jeneverstokerij
 
koperS. Feenstra koopman894-11-00 CG
bewonerwijlen Taede Taedsesmr. huistimmerman
naastligger ten oostende weduwe van H. J. Proust
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: Achterstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenstokerij van B. Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopermeerderjarige vrijster Grietje RintjesFraneker


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0305v van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ tussen Bildtpoorts- en Karremanstraatpijpenhuis
 
koperCornelis Martens 600-00-00 CG
huurderHaring Jelles 30-00-00 CG
naastligger ten oosten [staat: westen]de weduwe van H. J. Roust koopman
naastligger ten zuidenvan der Werf koopman
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westen [staat: oosten]van der Werf koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSjoerd Feenstradistillateur en koopmanKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Martens koopt een huis zz. Zoutsloot, tussen Bildtpoorts- en Karremanspijpen. Ten O. en Z. Oeble?. v.d. Werff, ten W. H. Komst en een doorlopende steeg. Gekocht van Sjoerd Feenstra, te Kimswerd, destillateur, voor 600 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0011r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Feenstra
1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0247r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Martens
1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0039v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Martens
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-187 Zoutsloot 40Cornelis Martens1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Cornelis Martens Braaksma... Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802 BS huw 1818, ovl 1826, ovl 1834, ovl 1878; eigenaar van wijk A-106; gebruiker is Taeke F. Buisman, gleybakker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-104, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Jurjen Jelles van der Wal... id. van wijk B-005, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; VT1839; J.J. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 468, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 764, schuur, 84 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Taeke Folkerts Buisman... huw 1826, ovl 1827, ovl 18281833 huwelijken, ovl 1847, ovl 1858, ovl 1866, ovl 1871; gebruiker van wijk A-106, gleybakker; eigenaar is Cornelis M. Braaksma, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-106Zoutsloot 40Cornelis M Braaksma Taeke F Buisman gleybakker


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 164 en 170 van 23 aug 1820
adressoortbedraggebruik
A-106Zoutsloot 40provisionele en finale toewijzingfl. 210huis A-106
 
verkoperCornelis Martens Braaksma
koperSimon Haantjes Molenaar


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-106Zoutsloot 40Minne Taekes Buisman, overleden op 4 juli 1828Zoutsloot A 106, zoon van wijlen Taeke Buisman en reeds overleden Saakje Minnes, broer van Folkert, wolkammer, Pieter, gleibakker, Hylke, kleermaker en Femke Buisman, onderwijster. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-106Zoutsloot 40Saakje Minnes Bruinsma, overleden op 11 oktober 1828Zoutsloot A 106, moeder van Folkert, wolkammer, Pieter, gleibakker, Hylke, kleermaker en Femke Taekes Buisman, onderwijster. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 125 van 15 dec 1829
adressoortbedraggebruik
A-106Zoutsloot 40koopaktefl. 400huis A-106
 
verkoperSimon Stijl Hingst
koperBarend Harings van der Wal (gehuwd met Ytje Yemes de Jong)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 249Zoutsloot 40Barend Harings van der WalHarlingenhuis en erf (115 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Berend Harings van der Wal... 1826, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-106; VT1839; B.H. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 249 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 763, huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Ietje Ymes de Jong... BS huw 1826, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
A-106Zoutsloot 40B H van der Wal stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-106ZoutslootBarend van der Wal35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
A-106ZoutslootYetje J de Jong39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-106ZoutslootHaring van der Wal13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-106ZoutslootYeme van der Wal7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-106ZoutslootJurjan van der Wal75 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, timmerman


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-106Zoutsloot 40Jurjen Jelles van der Wal, overleden op 26 april 184074 jr, mr. timmerman, overleden Zoutsloot A 106, eerst wednr. Jeltje Geerts Brouwer (overleden 1807), later wednr. Serina Roelofs van Wijk (overleden 1833), vader van Geert, timmermansknecht, Tietje (vrouw van Klaas Plas, mr. timmerman Purmerend) en wijlen Jelle Jurjens van der Wal (wonend/overleden Groningen 1815, vader van Marten Jelles van der Wal, ijzersmidsknecht) (uit 1e huwelijk) en van Trijntje, dienstmeid en minderjarige Aafke Jurjens van der Wal, idem (voogd is Jelle Harings van der Wal, mr. metselaar) (uit 2e huwelijk). (Tietje en haar man doen aangifte in memorie 186 en overigen in memorie 187). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 249A-106 (Zoutsloot)Barend H. van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3399Zoutsloot 40 (A-115)Yeme van der Walwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 40 Hendrik van der Slootconducteur
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 40H. v/d Schootconducteur briev.-malen


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 40H. (Herre) Zondervan


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 40Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 40rijksmonument 20765
  terug