Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 63 1-105 1-148 A-161 A-168
Naastliggers vanZoutsloot 63
ten oostenZoutsloot 65
ten zuidenZoutsloot 65
ten westenZoutsloot 61
ten noordenKarremanstraat 18


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0041v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJuw Luyties
1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouw Michiels
1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouw Michiels
1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241r van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282v van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJu Luytyes
1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120v van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAryan Cornelis Cunst
1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Volkert Alberts mr. metselaar
1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215r van 27 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Heeres hoornsvaarder
1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040v van 6 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door wijlen Arien Const
1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0139r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Arien Cornelis Cunst
1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Heeres
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101r van 31 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoucke Piers
naastligger ten oostende hof van Pytter Tames
1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Vinckelbosch kapitein
1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0130v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Lammerts
1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215r van 24 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van Vinckelbos kapitein
1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSimon Wessels
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-105Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Broer Poppes
gebruikerTyttie Everts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-105Zoutsloot 63huis
eigenaarBroer Poppes
gebruikerwed. Hendrik Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Broer Poppes
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Gijsbert Ydes
gebruikerBeuwe Alberts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Beuwe Alberts
gebruikerEelke Jelles
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0047r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg naar de keuken van
1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarTjeerd Gerryts
gebruikerTjeerd Gerryts
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0249v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Trompetter
1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0239v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHidde Sipkes n.u.
1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0208r van 20 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 63Zoutsloot NZ achter het huis van de kopersekeuken of achterkamer
 
koperJaapjen Jacobs, gehuwd met252-00-00 CG
koperHidde Sipkes arbeider
verpachter grondBartle in de Karremanstraatmr. bontwever0-10-00 CG
naastligger ten zuidende koperse Jaapjen Jacobs
naastligger ten oostende koperse Jaapjen Jacobs
naastligger ten westenDirk Cornelis* sleefmaker
naastligger ten noordenCornelis Jentjes
verkoperFijke Broers, weduwe van
verkoperwijlen Albert Beuwes


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0139r van 11 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHidde Sipkes
1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0232v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHidde Sipkes
1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0032v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoperse Jaapje Jacobs
1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0171r van 21 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHidde Sipkes
1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0101v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 63Zoutsloot NZachterkamer
 
koper door niaarArjen Pieters mr. schoenmaker150-00-00 CG
geniaarde koperAtze Hiddesmetselaarsknecht
naastligger ten oostenCloppenburg kleermaker
naastligger ten zuidenBouwe Hylkes stuurman admiraliteitsjacht
naastligger ten westenTjeerd Anness Bootsma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJaapkje Jacobs, gehuwd met
verkoperHidde Sipkes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0182r van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBouwe Jans
1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0045r van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBouwe Jans
1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAdze Hiddes
1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-137 Zoutsloot 63Jan Kamerling, 34 jaar, gehuwdschipper


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0318v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 63Zoutsloot NZ wijk A-169huis
 
koperJan Kamerling schuitschipper99-19-00 CG
naastligger ten oostenClaas Wybes
naastligger ten zuidende koper Jan Kamerling schuitschipper
naastligger ten westenJan Eeverts
naastligger ten noordenIJsbrand timmerman
verkoperAdze Hiddesmetselaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-148 Zoutsloot 63Jan Kamerling0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Binte Ruurds van Veer... Tjeerds Draaisma op 13 feb 1820 HRL, huw.afk. 30 jan en 6feb18 20, wonende te HRL. 1814, ovl wijk A-161, zv Ruurd Jappes vdV, en Bregtje Bentes; BS huw 1814, huw 1820, ovl 1857; gebruiker wijk A-161, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Jan Cornelis Kamerling... 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1846; eigenaar van wijk A-161, gebruiker is Binte R. van Veer, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-162, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Lemke Wybrens... Bente Ruurds (vd Veer) op 23 jun 1814 HRL, dienstbaar, wonende te HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1814, ovl wijk A-161, dv Wybren Andries en Trijntje Klases (Voogd); BS huw 1814, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Mientje Aukes Fabergeb 26 jun 1811 HRL, ovl 2 okt 1814 HRL; wijk A-161, dv Auke Luitjes F, en Regtje Simons; BS geb 1811, ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-161Zoutsloot 63Jan Kamerling Binte R van Veer varensgesel


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 van 12 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
A-161Zoutsloot 63koopaktefl. 650huis A-162 en woning A-161
 
verkoperJan Kamerling
verkoperMeisje Alkes Kramer
koperTjietze Romkes Zeldenrijk
koperDorothea Hendriks Praus


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 157Zoutsloot 63Tjietze Romkes ZeldenrijkHarlingenschipperhuis en erf (30 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-161Zoutsloot 63Jetske de Ruiter, overleden op 28 juni 183911 jr, overleden Zoutsloot A 161. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-161ZoutslootAntie G Krijl [Kreyl]40 jHindelopenv, protestant, weduwe
A-161ZoutslootGerrit Krijl*18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-161Zoutsloot 63Agatha Gerbens Bolta, overleden op 21 december 1847(Certificaat van onvermogen), 86 jr, geboren Almenum 24/9/1761, overleden Zoutsloot A 161, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Aukje de Boer... dv Jan Gerrits de B., en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Jisseltje Rinzes Zebazie ook: Jisseltje Rinses; geb 12 jul 1793 HRL, Vst 14 dec 1858 uit Bolsward, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-161


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157A-161 (Zoutsloot)Klaas Jans de Grootwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Antje Kreil... bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-161; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157A-168 (Zoutsloot)wed. en erven Klaas J. de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157Zoutsloot 63 (A-168)Albert A. Kuiperwoonhuis
  terug