Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 64
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 642-0312-0312-058B-102B-120


Naastliggers vanZoutsloot 64
ten oostenZoutsloot 66
ten westenZoutsloot 62
ten noordende Zoutsloot


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0175r van 19 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ [staat: diept]00‑00‑00 cghuis en potwerk
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJan Harmens c.soc.
naastligger ten zuiden?
naastligger ten westende tuin van dr. Jan Loo
naastligger ten noorden
verkoper van 1/2Aeff, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ippepottenbakker
verkoper van 1/2de kinderen van Aeff
eerdere samenvatting door Yde Elsingahuis en potwerck (pottenbakkerij) aant diept. Ten O. Jan Harmens c.s., ten W. de hof of tuin van dokter Jan Loo.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0002r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Droogstraat NZ noordwaarts tot de Zoutsloot730‑00‑00 gghuis, pothuis, plaats en pottenbakkersgereedschappen
koperHaancke Hessels hinxtevanger
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet panwerk van Fopcke Idtses
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende hof van Jelle Sybes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJan Harmens, gehuwd metpannen- en pottenbakker
verkoperDoed Jenseskruidenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaencke Hessels, hyncxstevanger


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende pottenbakkerij van Haentie Hessels


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172r van 11 jul 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Droogstraat NZ strekkende noordwaarts tot aan de Zoutsloot625‑00‑00 gghuis, pothuis terzijde en plaats
koperWillem Willems, gehuwd metpottenbakker
koperFolcku Remmerts
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSibrant Tiaerdts, gehuwd met
verkoperLuycke Haentis


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Droogstraat0‑00‑00 cggerechtigheden m.b.t. panwerk van Willim Willims
aanhandelaarWillim Willims pottenbakker
verwandelaarAnnius Rienstra, en zijn broersecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verwandelaarHarmannis Reen


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Droogstraat NZ0‑00‑00 cgtwee kamers aan elkaars erf
aanhandelaarAnnius Rienstra, en zijn broersecretaris Vijf Deelen Zeedijken
aanhandelaarHarmannis Reen
toehaak300-00-00 CG
naastligger ten oostende proclamant Annius Rienstra
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verwandelaarWillim Willimspottenbakker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082v van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0130v van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ750‑00‑00 ggestrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraan
koperJoris Claesen, gehuwd met
koperAeltie Jelles
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRemmert Willems, gehuwd metpottenbakker
verkoperYffke Huiberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Claessen x Aeltie Jelles koopt een estrikwerk, groot 2 huisplaetsen met alles wat er opstaat en nog 2 camers daarbij, zz. Zoutsloot. Ten O. en Z. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van dr. Jelle Jaspers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Remmert Willems, pottenbakker x IJffke Huiberts, voor 750 gg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056v van 23 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoris Claesses


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0097r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet estrikwerk van Joris Claessens


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0161r van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ200‑00‑00 ggpan- en estrikwerk
koper van 1/2Lammert Claessen boormaker
koper van 1/2Auckien Wybes jongedochter
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAaltie Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Joris Claessens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Claasen, boormaker, voor 1/2, en Auckien Wybes, jdr, voor 1/2, kopen een pan- en estrikwerk, gesticht in 1679 en door brand verwoest, zz. Zoutsloot. Ten O. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van erven Jelle Jaspers, burgemeester, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Aeltie Jelles wv Joris Claessen, voor 200 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0218r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLammert Claesen boormaker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0223v van 22 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg in de Droogstraat uitkomende
naastligger ten westenLammert Claesen boormaker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0102v van 12 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ107‑04‑00 gg1/2 afgebrande pannenbakkerij
koperLammert Clasen, en zijn gewezen dienstmaagdboormaker
koper van een houten loodsWillem Coenes
naastligger ten oostenJacob Aarts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
eerdere eigenaarAeltie Jelles, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Joris Clasen
verkoperAuckjen Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Clasen, boormaker, koopt een halfafgebrande panbakkerij, hem aangewandelt van Aeltie Jelles wv Joris Clasen, zz. Zoutsloot. Ten O. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van erven Jelle Jaspers, burgemeester, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Koper had al op 26 mei 1681 met zijn vrouw elk een helft gekocht en het weer doorverkocht aan Willem Coenes, behalve een houten loods en een stukje erf, waarvoor hij alsnog 35 gg. moet betalen.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193v van 13 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert Claessen


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0268v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ220‑00‑00 ggkamer
koperGerrit Pyters, gehuwd met
koperJeltje Gerbens
naastligger ten oostenJacob Aarts koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLammert Clasesboormaker


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ300‑00‑00 cgkamer met tuin tot aan de Droogstraat
koperWelmoed Jacobs, weduwe van
koperwijlen Jouke Piers kooltjer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jan Jansen Bostijn, diakenmr. kleermaker
verkoper q.q.N. N., diakenen vanmr. gortmaker
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): diaconie, alimentatores van
verkoperJeltie Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWelmoed Jacobs wv Jouke Piers, kooltjer, koopt een camer zz. Zoutsloot, met een tuin met vruchtbomen en een plaets, strekkende tot de nz. Droogstraat. Ten O. erven Jacob Aerts, ten W. deels Jacob Popta, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de diaconen v.d. Jan Jacobsgezinde Gemeente, als alimentatoren van Jeltje Gerbens wv Gerrit Pieters, voor 300 cg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006ra van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0303r van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jouckes
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0303r van 30 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-031 , folio 24Zoutsloot 64woning
eigenaarSeerp Pieters c.soc.
gebruikerDirck Cornelis
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-031 , folio 14vZoutsloot 64huis en tuin
eigenaarSimon Fockes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038r van 12 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ230‑00‑00 cgkamer en tuin
koperSimon Fockes, gehuwd met
koperSjoukjen Doeckes
naastligger ten oostenSimon Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenSjoukjen Doeckes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/4Antie Jouckes, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Minx
verkoper van 1/4Pieter Seerps, erfgenaam
verkoper van 1/4Joucke Seerps, erfgenamen van
verkoper van 1/4wijlen Trijntie Jouckes
verkoper van 1/4Gertie Joukes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Dirks
verkoper van 1/4Jetske Willems, gehuwd met te Burgwerd
verkoper van 1/4Johannes Hommes te Burgwerd
verkoper van 1/4Welmoed Willems meerderjarige dochter, erfgenaam van te Achlum
erflaterwijlen Willem Jouckes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-031 , folio Zoutsloot 64huis en tuin
eigenaarSimon Fockes
gebruikerSimon Fockes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-031 , folio 15rZoutsloot 64huis en tuin
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerSymon Fokkes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-031Zoutsloot 64Sipke Arjens, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-031 , folio 15rZoutsloot 64huis en tuin
eigenaarSymon Fokkes erv.
gebruikerSipke Arjens
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-031 , folio 15rZoutsloot 64huis
eigenaarDoeke Simons c.soc.
gebruikerDoeke Simons c.soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0058v van 13 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ910‑00‑00 ggdeftig panwerk, woonhuis met tuintje, paardenstal en wagenhuis
koper van 1/2gemeensman Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman
koper van 1/2Tjepke Gratama koopman onder Almenum
gebruiker vh panwerkDoeke Symons
naastligger ten oostenhet verkochte estrikwerk van Focke Symons
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenmajoor Age de Haes c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Doeke Symons, gehuwd met
verkoperAntie Claases


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0140r van 4 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ160‑00‑00 gg1/2 panwerk, woonhuizen, tuintje, paardenstalling en wagenhuis
koperTjepke Gratama koopman
naastligger ten oostenTjepke Gratama koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenmajoor Age de Haas
naastligger ten noordenZoutsloot
eerdere eigenaarde crediteuren van Doeke Simonsmedicinae doctor en koopman
verkoperBernardus Jelgersmamedicinae doctor en koopman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-031 , folio 15rZoutsloot 64huis
eigenaarT. Gratama
gebruikerT. Gratama
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058 , folio 31vZoutsloot 64huis
eigenaarT. Gratema erven
gebruikerLuitjen Hiddes
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerAbraham Tjallings
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerClaas Christiaans
huurwaarde29‑00‑00 cg
gebruikerSimon Regts
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal128‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal125‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑16‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058 , folio 31vZoutsloot 64huis
eigenaarS. Gratama
gebruikerLuitjen Hiddes
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerJan Harmens
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerSimon Rechts
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal135‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal132‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058 , folio 31vZoutsloot 64huis
eigenaarSeerp Gratama
gebruikerJ. Weidema
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerJan Harmens
huurwaarde29‑00‑00 cg
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerYede Abes
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal124‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal121‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑01‑12 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0311v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenT. Gratama koopman


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot wijk B-102700‑00‑00 cgeen van zeven huizen
koperGerrit van Danswijk
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. Gratema te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 , pag. 31Zoutsloot 64G. van Danswijk c.s.4‑10‑00 cg(8) woningen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Sjouke Sipkes Hiemstraeigenaar en gebruiker van wijk B-102, verwersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-102Zoutsloot 64Sjouke Sipkes HiemstraSjouke Sipkes Hiemstraverwersknegt


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 8 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Thomas Johannes Smit, overleden op 21 september 1826kolenschipper Zoutsloot B 102, op reis naar Londen overleden aldaar, man van Dirkje Alderts Kreil, vader van Aldert, matroos, Johannes, schipper enminderjarige Antje en Botilla Thomas Smit. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 207Zoutsloot 64wed. Thomas Smith Harlingenhuis en erf (183 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Antje Bettings de Boer... BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839; geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Betting Alberts de Boer en Pietje Jans; Wij ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Barend Roelofs Kroes... Timmer; BS huw 1816; oud 51 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, sloeproeier rijksdienst wijk B-102; VT1839; Wij ondergetekenden Betting Alberts de Boer en Pietje Jans Schaafsma Echtelieden te HRL, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Iege Harkemageb 1811 Sexbierum, ovl 18 apr 1880 HRL, huwt met Sjoukje van Loon, zv Sipke H. en ... ; BS ovl 1880; oud 28 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-102Zoutsloot51 jsloeproeyer rijks dienstHoorngezin 1, m, protestant, gehuwd
B-102Zoutsloot42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-102Zoutsloot18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102Zoutsloot17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102Zoutsloot8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-102Zoutsloot28 jSexbierumgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-102Zoutsloot26 jMidlumgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-102Zoutsloot1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Lupkje Hillersen, overleden op 13 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 10/3/1819), overleden Zoutsloot B 102, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 173 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Paulus Gerrits de Boer, overleden op 14 juli 184475 jr, geboren Franeker 25/1/1769, waagmeester, overleden Zoutsloot B 102, weduwnaar, vader van Gerrit, pannenbakker, Jan, waagmeester, Aafke (vrouw van Anthoon Lupke, schipper) en Sytze Paulus de Boer, boer Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Fetje Pieters Hoogstra... op 16 dec 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Marijke Jans Wijngaarden... in 1851, N.H., dv Jan vW, en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk H-093, 119; geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Wijngaarden en Grietje Jans; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 207Zoutsloot B-102Siebe W. de Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3500Zoutsloot B-120 Bernardus Westerhof woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3500Zoutsloot 64 (B-120)Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 64G. v/d Zeeslager


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15278
Zoutsloot 64Harm van Dijk


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 64A. (Aaltje) de Boer wv v.d. Zee


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 64beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.12514591217041


  terug