Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 66
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 66 2-047 2-058 B-102 B-119
Naastliggers vanZoutsloot 66
ten oostenZoutsloot 68
ten westenZoutsloot 64
ten noordende Zoutsloot


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0175r van 19 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens c.soc.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0092v van 21 sep 1617 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende brouwerij gebruikt door Eepe Feddes


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0223v van 22 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 66Zoutsloot ZZhuisplaats met hout en getimmer
 
koperJacob Aerts 112-00-00 CG
toehaakdrie rijksdaalders tot een geschenk
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten zuiden voor een gedeelteJacob Aerts
naastligger ten westensteeg in de Droogstraat uitkomende
naastligger ten westenLammert Claesen boormaker
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperWillem Coenesmr. knoopmaker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Aerts koopt een huisplaets, met het hout en getimmerte dat er op staat, en dat voorheen tot het panwerk behoorde, zz. Zoutsloot. Ten O., en deels ten Z. de koper, ten W. een steeg die in de Droogstraat uitkomt, ten Z. Lammert Clasen, boormaker, ten N. de Zoutsloot. Vrij in- en uitgang door die steeg, naar de Droogstraat. Veel voorwaarden. Gekocht van Willem Coenes, mr. knoopmaker, voor 112 cg en 3 rijksdaalders.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-047Zoutsloot 66mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-047Zoutsloot 66mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 66mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 66mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 66mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 66Zoutsloot wijk B-102een van zeven huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Zoutsloot 66G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 66Sjouke Sipkes Hiemstraeigenaar en gebruiker van wijk B-102, verwersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-102Zoutsloot 66Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Thomas Johannes Smit, overleden op 21 september 1826kolenschipper Zoutsloot B 102, op reis naar Londen overleden aldaar, man van Dirkje Alderts Kreil, vader van Aldert, matroos, Johannes, schipper enminderjarige Antje en Botilla Thomas Smit. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 207Zoutsloot 66wed. Thomas Johannes SmithHarlingenhuis en erf (183 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 66Antje Bettings de Boer... BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839; geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Betting Alberts de Boer en Pietje Jans; Wij ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 66Barend Roelofs Kroes... Timmer; BS huw 1816; oud 51 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, sloeproeier rijksdienst wijk B-102; VT1839; Wij ondergetekenden Betting Alberts de Boer en Pietje Jans Schaafsma Echtelieden te HRL, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 66Iege Harkemageb 1811 Sexbierum, ovl 18 apr 1880 HRL, huwt met Sjoukje van Loon, zv Sipke H. en ... ; BS ovl 1880; oud 28 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-102ZoutslootBarend R Kroese51 jHoorngezin 1, m, protestant, gehuwd, sloeproeyer rijks dienst
B-102ZoutslootAntie B de Boer42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootBetting B Kroese18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootRoelof Kroese17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootBaafke Kroese8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootIege S Harkema28 jSexbierumgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootKlaaske Hondema26 jMidlumgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootWapke S Harkema1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Lupkje Hillersen, overleden op 13 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 10/3/1819), overleden Zoutsloot B 102, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Paulus Gerrits de Boer, overleden op 14 juli 184475 jr, geboren Franeker 25/1/1769, waagmeester, overleden Zoutsloot B 102, weduwnaar, vader van Gerrit, pannenbakker, Jan, waagmeester, Aafke (vrouw van Anthoon Lupke, schipper) en Sytze Paulus de Boer, boer Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 66Fetje Pieters Hoogstra... op 16 dec 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 66Marijke Jans Wijngaarden... in 1851, N.H., dv Jan vW, en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk H-093, 119; geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Wijngaarden en Grietje Jans; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 207B-102 (Zoutsloot)Sijtze P. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3499B-119 (Zoutsloot)Bernardus Westerhofwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3499Zoutsloot 66 (B-119)Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 66F. van Driestenbetonwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 66M.B. (Martje) Rab wv Alkema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 66beeldbepalend pand6 van 10
  terug